گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 170 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱۲    کد محصول : ۱۶۲۱۱    حجم فایل : ۱۲۵۷۳ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی عمران بررسی تکنولوژی گاردریل در ایران و جهان

عنوان سمینار: بررسی تکنولوژی گاردریل در ایران و جهان 

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) مقدمه
۲-۱) موانع کنار راه
۳-۱) خاکریزها و شیب های کنار جاده
۴-۱) محدوده بازیابی
۵-۱) حفاظهای ایمنی
۶-۱) ضربه گیرها
۷-۱) جمع بندی فصل

فصل دوم: بررسی میدانی نمونه های حفاظ و ضربه گیر ایمنی موجود در ایران
۱-۲) مقدمه
۲-۲) بررسی وضعیت موجود حفاظهای فلزی
۳-۲) بررسی میدانی وضعیت حفاظهای بتنی
۴-۲) مهار انتهایی
۵-۲) ضربه گیرها
۶-۲) جمع بندی بررسی میدانی نمونه ها

فصل سوم: بررسی استانداردهای موجود (در ایران و سایر کشورها)
۱-۳) مقدمه
۲-۳) بررسی ضوابط موجود در ایران
۳-۳) ضوابط موجود در کشورهای دارای استاندارد معتبر
۴-۳) بررسی مشخصات تعدادی از محصولات معتبر
۱-۴-۳) سیستم گریت (G.R.E.A.T)
۲-۴-۳) سیستم فومهای لانه زنبوری فشرده
۳-۴-۳) سیستم ضربه گیر آبی فشرده
۴-۴-۳) سیستم ضربه گیر آبی خوشه ای
۵-۴-۳) سیستم دیواره ضربه گیر (Cushion Wall)
۶-۴-۳) سیستم مهار انتهایی Break-Master
۷-۴-۳) سیستم LMA
۸-۴-۳) سیستم مهار انتهایی (SENTRE)
۹-۴-۳) سیستم مهار انتهایی TREND
۱۰-۴-۳) سیستم کنترل دسترس در معبرهای اضطراری حفاظ (Barrier Gate)
۱۱-۴-۳) سیستم ضربه گیر ماسه ای (ENERGITE)
۱۲-۴-۳) سیستم مهار انتهایی و ضربه گیر قابل حمل (Great-GZ)
۱۳-۴-۳) حفاظ قابل حمل آبی (TRITON)
۱۴-۴-۳) خانواده Quad Guard
۱۵-۴-۳) سیستم Regent
۱۶-۴-۳) سیستم ضربه گیر لاستیکی (REACT-350)
۱۷-۴-۳) نرده محافظ Guardian
۱۸-۴-۳) سیستم مهار انتهایی F.L.E.A.T
۱۹-۴-۳) سیستم S.K.T.-350
۲۰-۴-۳) سیستم Impact Pier L-100
۲۱-۴-۳) نیوجرسی جدید پلاستیکی
۲۲-۴-۳) حفاظهای با قابلیت جابجایی سریع (QMB)
۲۳-۴-۳) نرده محافظ FMK

فصل چهارم: ضوابط پیشنهادی برای ایران
۱-۴) مقدمه
۲-۴) شرایط کناره راه
۳-۴) حفاظ ایمنی
۱-۳-۴) مشخصات حفاظهای کناری
۲-۳-۴) مشخصات حفاظ میانی
۴-۴) ضربه گیرها
۱-۴-۴) کاربردهای ضربه گیر
۲-۴-۴) انتخاب نوع ضربه گیر مناسب برای ایران
۳-۴-۴) ضربه گیر بشکه ماسه ای
۴-۴-۴) معیارهای طراحی
۵-۴-۴) محل قرارگیری بشکه ها
۶-۴-۴) نکات حائز اهمیت در نصب و نگهداری ضربه گیرها
۵-۴) ضوابط استفاده از نرده محافظ و ضربه گیر
۱-۵-۴) ناحیه عاری از مانع
۲-۵-۴) ضوابط استفاده از نرده های محافظ
۳-۵-۴) ضوابط نصب گاردریلها

فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات
جمع بندی
پیشنهادات

پیوست ها

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

سایت های اطلاع رسانی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷۷    کد محصول : ۱۶۲۱۴    حجم فایل : ۷۹۷ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی عمران  انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تأمین مالی پروژه های برقی کردن خطوط راه آهن از طریق ساختارهای غیردولتی)

عنوان سمینار: انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تأمین مالی پروژه های برقی کردن خطوط راه آهن از طریق ساختارهای غیردولتی)

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات (تأمین مالی با اتکا به منابع داخلی)
۱-۱) روش كار و تحقيق (مطالعه نحوه تامين مالي داخلي)
۲-۱) جنبه هاي كلي تامين مالي طرح
۳-۱) حقوق مالي و گرفتن وام
۱-۳-۱) ديدگاه وام دهندگان و خريداران سهام
۲-۳-۱) اطلاعات لازم مالي براي گرفتن وام
۳-۳-۱) رقم كل سرمايه گذاري طرح
۴-۳-۱) قدرت مالي طرح
۵-۳-۱) برآورد سود طرح
۶-۳-۱) برآورد نيازهاي نقدي طرح
۷-۳-۱) برآورد ارقام تراز نامه
۸-۳-۱) نكات مثبت و منفي استفاده از وام
۹-۳-۱) تفكيك نياز مالي طرح به پول رايج كشور و ارز
۱۰-۳-۱) تامين مالي طرح در بخش دولتي 
۴-۱) نتيجه گيري و سازماندهي طرح
۱-۴-۱) مسائل كلي سازماندهي
۲-۴-۱) مناقصه و قرار دادها

فصل دوم: شيوه هاي تأمين منابع مالي خارجي
۱-۲) روش هاي قرضي تأمين منابع مالي خارجي
۱-۱-۲) موانع و مشكلات استفاده از منابع قرضي خارجي
۲-۲) روش هاي غير قرضي تأمين مالي خارجي
۱-۲-۲) معاملات جبراني
۲-۲-۲) تأمين مالي پروژه
۱-۲-۲-۲) روش هاي تأمين مالي پروژه اي (فاينانس)
۲-۲-۲-۲) نحوه انعقاد خطوط اعتباري مؤسسات مالي خارجي (فاينانس)
مرحله اول) قرارداد و ضمانت نامه كلي
مرحله دوم) قرارداد و ضمانتنامه فرعي
۳-۲-۲) سرمايه گذاري خارجي
الف) سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ب) سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي
۱-۳-۲-۲) سرمايه گذاري مشترك مستقيم قراردادي
۴-۲-۲) نقش FDI در رشد و توسعه اقتصادي
۵-۲-۲) عوامل مؤثر بر جذب سرماي هگذاري مستقيم خارجي
۱-۵-۲-۲) عوامل طبيعي
۲-۵-۲-۲) عوامل اقتصادي
۳-۵-۲-۲) عوامل حمايتي
۶-۲-۲) جريان سرمايه گذاري خارجي در ايران
۱-۶-۲-۲) دوران قبل از انقلاب اسلامي
۲-۶-۲-۲) دوران پس از انقلاب اسلامي
۷-۲-۲) بررسي شاخص امنيت سرمايه گذاري در ايران
۸-۲-۲) موانع و مشكلات سرمايه گذاري خارجي و ساير روش هاي تأمين مالي غيرقرضي خارجي در ايران
۳-۲) نتيجه گيري

فصل سوم: بررسي موردي (مطالعات تطبيقي)
۱-۳) برنامه ريزي اولويتي سياستهاي سرمايه گذاري در حمل و نقل در كانادا
۱-۱-۳) مساله برنامهريزي اولويتي
۲-۱-۳) برنامه ريزي اولويتي با محدوديتهاي بودجه
۳-۱-۳) نتايج برنامه ريزي اولويتي
۴-۱-۳) افق برنامه ريزي
۵-۱-۳) دخالت متغيرهاي ديگر (مثل متغيرهاي سياست گذاري)
۶-۱-۳) استفاده از مدل براي بهبودهاي مستقل
۷-۱-۳) مدل براي بهبودهاي وابسته
۸-۱-۳) بهبودهاي وابسته و مرحله بندي آنها
۹-۱-۳) بهبودهاي مانع الجمع
۱۰-۱-۳) ديگر هزينه ها و منافع
۱۱-۱-۳) تحليل نتايج
۲-۳) نتيجه گيري

فصل چهارم: ارزيابي اقتصادي پروژه هاي حمل و نقلي و ويژگي هاي آن از لحاظ تامين مالي
۱-۴) نياز و هدف از ارزيابي اقتصادي پروژه هاي راه
۲-۴) انواع روش هاي ارزيابي اقتصادي 
الف) تحليل منافع  هزينه ها
ب) تحليل تاثير پذيري هزينه
ج) تحليل چند معياري
د) تحليل ريسك  منافع
ه) ارزيابي اثرات زيست محيطي
۳-۴) رابطه بين تحليل منافع  هزينه ها و تحليل چند معياري
۴-۴) نتيجه گيري و خلاصه روش هاي ارزيابي

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين

سايتهاي اطلاع رساني

چكيده انگليسی

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۵    کد محصول : ۱۶۲۲۰    حجم فایل : ۸۳۶۵ کیلوبایت   
دانلود رفرنس و سمینار مهندسی ساختمان عمران مدیریت سیستم حمل و نقل جاده ای در زمان بحران

عنوان سمینار: مدیریت سیستم حمل و نقل جاده ای در زمان بحران

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تعریف مدیریت بحران و ساختار پیشنهادي
۱-۱) تعریف بحران و مدیریت آن
۱-۱-۱) تهدید ناشی از بحران هاي طبیعی
۲-۱-۱) آثار و خصوصیات بحران
الف) سطح جهانی
ب) سطح ملی
ج) مدیریت عملی بحران
۲-۱) خطرات ناشی از بحران
۱-۲-۱) انواع بحران ها
شناخت دقیق خطر بروز بحران
تعیین میزان آسیب پذیري
برآورد دقیق تناوب و میزان بروز خطر بحران
۳-۱) سیاستگزاري ملی مدیریت بحران
۱-۳-۱)عناصر اساسی سیاست ملی مدیریت بحران
الف) گزینه هاي موجود
ب) انتخاب گزینه هاي مطلوب
۴-۱) نیازهاي اساسی جهت مقابله با بحران
۱-۴-۱) فلسفه مقابله با بحران
۲-۴-۱) سیستم تشکیلاتی و سازمانی مدیریت بحران
۳-۴-۱) ملاحظات مهم در طراحی سیستم سازمانی مدیریت بحران
۴-۴-۱) برنامه ریزي
۵-۴-۱) کاربرد بهینه منابع
۶-۴-۱) استفاده از تخصص هاي لازم
۷-۴-۱) آموزش
۵-۱) چرخه اساسی مدیریت بحران
۱-۵-۱) ترکیب فعالیت هاي اصلی در چرخه مدیریت بحران
۲-۵-۱) بخش “پیشگیری” چرخه مدیریت بحران
۳-۵-۱) بخش “کاهش اثرات” چرخه مدیریت بحران
۴-۵-۱) بخش “آمادگی” چرخه مدیریت بحران
۵-۵-۱) بخش “وقوع بحران” چرخه مدیریت بحران
۶-۵-۱) بخش “پاسخ گویی و امدادرسانی” چرخه مدیریت بحران
۷-۵-۱) بخش “بهبودی و بازسازی” چرخه مدیریت بحران
۸-۵-۱) بخش “توسعه ملی” چرخه مدیریت بحران
۹-۵-۱) کاربرد عملی چرخه مدیریت بحران
۶-۱) شناخت منابع موجود ضد بحران
۱-۶-۱) انواع منابع ضد بحران
۲-۶-۱) برآورد صحیح ظرفیت هاي منابع موجود ملی
۳-۶-۱) اختصاص متناسب وظایف به سازمان هاي منبع
۴-۶-۱) برنامه ریزي و ارائه روش هاي مناسب و کارا جهت کاربرد بهینه منابع موجود
۷-۱) بحران ناشی از زمین لرزه
۸-۱) ساختار سازمانی مدیریت بحران کشور – پیشنهادي
۱-۸-۱) سطح ملی
۲-۸-۱) سطح استانی
۳-۸-۱) سطح شهري و روستایی
۴-۸-۱) نهاد اجرایی مدیریت بحران یا ادارة برنامه ریزي و عملیات اضطراري
۵-۸-۱) سیستم مدیریت عملیاتی شهر تهران

فصل دوم: بررسی کلی و اطلاع از عملکرد واقعی شبکه حمل و نقل در بحران هاي گذشته
۱-۲) بررسی عملکرد شبکه حمل و نقل جاده اي کشور در سه نوع بحران عمده گذشته
۱-۱-۲) بررسی عملکرد شبکه جاده اي در زلزله منجیل
۱-۱-۱-۲) مشخصات و موقعیت شبکه مورد نظر
۲-۱-۱-۲) مشخصات بحران
۳-۱-۱-۲) آسیب هاي وارده به شبکه
۴-۱-۱-۲) بررسی نحوه عملکرد در مقابل بحران
۲-۱-۲) گزارش سیل نکا
۱-۲-۱-۲) مشخصات و موقعیت شبکه
۲-۲-۱-۲) مشخصات بحران
۳-۲-۱-۲) آسیب هاي وارده به شبکه جاده اي
۴-۲-۱-۲) بررسی نحوه ي عملکرد در مقابل بحران
۲-۲) بررسی کلی دو مورد آثار ریزش و طوفان بر شبکه حمل و نقل جاده اي کشور (بر مبناي اطلاعات موجود)
۱-۲-۲) بررسی کلی رانش محور هراز
۱-۱-۲-۲) مشخصات و موقعیت شبکه ي مورد نظر
۲-۱-۲-۲) مشخصات بحران
۳-۱-۲-۲) آسیب هاي وارده به شبکه
۴-۱-۲-۲) بررسی نحوه عملکرد در مقابل بحران
۳-۲) بررسی آسیب هاي وارده و عملکرد شبکه حمل و نقل جاده اي در بحران هاي دهه گذشته در سه کشور
۱-۳-۲) زلزله کوبه ژاپن ۱۹۹۵
۱-۱-۳-۲) مشخصات و موقعیت شبکه مورد نظر
۲-۱-۳-۲) مشخصات بحران
۳-۱-۳-۲) آسیب هاي وارده به شبکه
۴-۱-۳-۲) بررسی نحوه عملکرد در مقابل بحران
۲-۳-۲) زلزله سال ۱۹۹۴ نورث ریج
۱-۲-۳-۲) مشخصات و موقعیت شبکه مورد نظر
۲-۲-۳-۲) مشخصات بحران
۳-۲-۳-۲) آسیب هاي وارده به شبکه
۴-۲-۳-۲) بررسی نحوه عملکرد در مقابل بحران
۳-۳-۲) گزارش سیل راین
۱-۳-۳-۲) مشخصات و موقعیت شبکه مورد نظر
۲-۳-۳-۲) مشخصات بحران
۳-۳-۳-۲) آسیب هاي وارده به شبکه
۴-۳-۳-۲) بررسی نحوه عملکرد در مقابل بحران

فصل سوم: نتیجه گیري و پیشنهادات
نتیجه گیری
مدیریت سیستم هاي حمل ونقل جاده اي در زمان بحران
۱-۳) شناخت بحران هاي شایع در ایران
۱-۱-۳) زمین لرزه
۲-۱-۳) سیل
۲-۳) بررسی آسیب هاي وارده بر شبکه ي جاده اي
۱-۲-۳) زمین لرزه
۲-۲-۳) سیل
پیشنهادات
۳-۳) بررسی چرخه اساسی مدیریت بحران براي مدیریت شبکه جاده اي
۱-۳-۳) بخش “پیشگیری” چرخه مدیریت بحران
۱-۱-۳-۳) بانک اطلاعات وضعیت موجود
۲-۱-۳-۳) بخش جمع آوري اطلاعات وضعیت بحران
۳-۱-۳-۳) بخش تحلیل سیستم
۱-۳-۱-۳-۳) تولید سفر
۲-۳-۱-۳-۳) توزیع سفر
۳-۳-۱-۳-۳) تفکیک سفر
۴-۳-۱-۳-۳) تخصیص سفر
۴-۱-۳-۳) بخش ارائه راهکارها
۵-۱-۳-۳) بخش اطلاع رسانی
۲-۳-۳) بخش “کاهش اثرات” مدیریت بحران
۳-۳-۳) بخش “آمادگی” مدیریت بحران
۴-۳-۳) بخش “وقوع بحران” مدیریت بحران
۵-۳-۳) بخش “پاسخگویی و امدادرسانی” مدیریت بحران
۶-۳-۳) بخش “بهبود و بازسازی” مدیریت بحران

پیوست ها
پیوست ۱) شرح وظایف کار گروه تخصصی حمل و نقل
پیوست ۲) آیین نامه داخلی کار گروه تخصصی حمل و نقل

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 85 views
 • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۱    کد محصول : ۱۶۲۲۵    حجم فایل : ۳۲۰۳ کیلوبایت   
دانلود رفرنس و سمینار مهندسی ساختمان عمران مديريت حركت آسانسور در ساختمان های بلند

عنوان سمینار: مديريت حركت آسانسور در ساختمان هاي بلند

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تاريخچه
۱-۱) تاريخچه آسانسور در جهان
۲-۱) تاريخچه آسانسور در ايران
۳-۱) اوضاع كنوني

فصل دوم: گسترش بلند مرتبه سازي و لزوم استفاده از آسانسور
۱-۲) رفتار متفاوت مسافران در استفاده از آسانسورها
۲-۲) بررسي لزوم برنامه ريزي آسانسورها به منظور كاهش زمان تلف شده

فصل سوم: انواع آسانسورها
۱-۳) آسانسورهاي نمادار (اكسپوز)
۲-۳) آسانسورهاي بدون درب
۳-۳) آسانسورهاي ويژه افراد ناتوان

فصل چهارم: اجزاي آسانسور
۱-۴) موتورخانه آسانسور
۲-۴) ريل هاي راهنما
۳-۴) درب ها
۴-۴) اتاقك (كابين) و وزنه تعادل
۵-۴) سيم بكسل ها و ايمني هاي مكانيكي (ترمز ايمني گاورنر  ضربه گير)
۶-۴) سيستم محركه آسانسور
۷-۴) لوازم و تجهيزات و حفاظتهاي الكتريكي
۸-۴) دستورالعملهاي كاركرد و آزمونها
۹-۴) چاه آسانسور

فصل پنجم: انتخاب متناسب تعداد آسانسورها
۱-۵) برآورد آسانسور (از نظر كيفيت)
۲-۵) آسانسور در ساختمان
۳-۵) نقش آسانسور
۴-۵) مشخصات فني آسانسورها
۵-۵) نحوه برآورد تعداد آسانسورها (نوع ديگر)
۶-۵) طراحي آسانسور در پلان

فصل ششم: مقايسه آسانسور با سيستمهاي حمل ونقل افقي
۱-۶) مفاهيم عمومي
۲-۶) مقايسه و معرفي اصطلاحات مورد استفاده در حمل و نقل همگاني
۳-۶) مسئله تخصيص همگاني آسانسور

فصل هفتم: كاربرد بهينه سازي در مديريت آسانسور
۱-۷) بهينه سازي
۲-۷) برنامه ريزي خطي
۳-۷) برنامه ريزي پويا
۴-۷) مدلسازي عدد صحيح
۵-۷) برنامه ريزي غير خطي

فصل هشتم: اصول طراحي ترافيكي آسانسورها
۱-۸) ضرورت استفاده از آسانسور
۲-۸) محدوديتهاي مهم طراحي
۳-۸) محدوديتهاي انساني
۴-۸) الگوهاي ترافيكي
۵-۸) طراحي بر اساس ترافيك
۶-۸) بخشهاي مختلف زمان رفت و برگشت يك آسانسور

فصل نهم: نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

سایت های اطلاع رسانی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۴    کد محصول : ۱۶۲۲۶    حجم فایل : ۴۲۹۴ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس عمران رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توأم نیروی محوری و لنگر خمشی

عنوان سمینار: رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توأم نیروی محوری و لنگر خمشی

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: پایداری ستون ها و تیر ستون ها
۱-۱) مقدمه
۲-۱) ستون ها
۳-۱) تیر ستون ها
فصل دوم: مروری بر روش های طراحی تیر ستون های مرکب با بست موازی
۱-۲) مقدمه
۲-۲) کمانش غیرالاستیک
۳-۲) منحنی طراحی
۴-۲) رابطه آئین نامه ایران
۵-۲) طراحی ستون های مرکب با بست
فصل سوم: رفتار ستون های مرکب با بست موازی تحت بارهای ثقلی و لرزه ای
۱-۳) مقدمه
۲-۳) رفتار کمانشی ستون های مرکب
۳-۳) رفتار لرزه ای ستون های مرکب
فصل چهارم: عملکرد ستون های فولادی مرکب با بست موازی در زلزله های گذشته
۱-۴) مقدمه
۲-۴) اساس طراحی ستون های مرکب با بست
۳-۴) مکانیزم های خرابی در ستون های مرکب با بست
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 559 views
 • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸۴    کد محصول : ۱۶۲۳۱    حجم فایل : ۹۹۱۸ کیلوبایت   
دانلود رفرنس و سمینار عمران و ساختمان بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه روش هاي موجود

عنوان سمینار: بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه روش هاي موجود

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

۱) مقدمه و كليات

۲) معرفي سيستم

۳) تاريخچه مطالعات انجام شده بر روي ديوار برشي فولادي
– Takanashi و همکاران، Mimura و Akiama
– Thorburn و همکاران
– Timler و Kulak
– Trompoch و Kulak
– Caccese و همکاران
– Elgaaly و همکاران
– Xue و Lu
– Driver و همکاران
– Rezai
– Lubell و همکاران
– Perng و Mo
– Yamada
– Sugii و Yamada
– Torii
– Nakashima
– Sabouri – Ghomi و Roberts
– Astaneh –Asl و Zhao

۴) استفاده از سيستم در ساختمان ها
۱-۴) استفاده در ساختمان هاي نوساز
– ساختمان نيپون استيل
– ساختمان شينجوكونومورا
– هتل هايت ريجنسي
– بيمارستان آليو ويو
– ساختمان هاي ديگر
۲-۴) استفاده در تقويت ساختمان هاي موجود
– ساختمان مركز درماني در چارلستون
– ساختمان كتابخانه ايالتي اورگان

۵) سختي و مقاومت
۱-۵) دياگرام بار- تغيير مكان برشي (F-u) ديوارهاي برشي فولادي
۱-۱-۵) دياگرام بار- تغيير مكان برشي (F-u) ورق فولادي
– تنش ها در ورق قبل از كمانش
– تنش ها در ورق پس از كمانش
۲-۱-۵) دياگرام بار  تغيير مكان برشي (F-u) قاب
۲-۵) اثر بازشو در سختي و مقاومت ديوارهاي برشي فولادي
۳-۵) مقايسه سختي برشي و مقاومت برشي نهايي ديوارهاي برشي فولادي با مهاربند X شکل

۶) شكل پذيري، ضريب رفتار (R) و جذب انرژی
۱-۶) نظريه پوپوف
۲-۶) روش يوانگ
۳-۶) روش كلاف و پنزين
۴-۶) آيين نامه ملي ساختمان كانادا
۵-۶) پروتكل ۲۴-ATC
۶-۶) كميته زلزله شناسي SEAOC
۷-۶) ضريب رفتارهاي پيشنهادي دكتر آستانه اصل
۸-۶) محاسبه و مقايسه ضريب رفتار R براي ديوار برشي فولادي ۴ طبقه مورد آزمايش درايور و همكاران وي در دانشگاه آلبرتاي كانادا
۹-۶) جذب انرژي

۷) پايداري
۱-۷) كنترل روابط مربوط به پايداري ستون ها
۱-۱-۷) اطمينان از كفايت صلبيت ستون
۲-۱-۷) تحمل بارهاي قائم محوري
۲-۷) كنترل روابط مربوط به پايداري تيرها

۸) جزئيات اجرايي

۹) دستورالعمل هاي آيين نامه اي
۱-۹) دستورالعمل هاي آيين نامه اي مربوط به طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي
۲-۹) محاسبه بار زلزله براي ديوار برشي فولادي با استفاده از آيين نامه هاي آمريكا
۱-۲-۹) مقادیر ρ براي ديوارهاي برشي فولادي
۲-۲-۹) مقادیر QE و ضریب رفتار R براي ديوارهاي برشي فولادي
۳-۲-۹) مقادير Ω۰ براي ديوار برشي فولادي
۴-۲-۹) مقادیر Cd برای دیوارهای برشی فولادی
۳-۹) دستورالعمل هاي لرزه اي براي ديوارهاي برشي فولادي
۴-۹) دستورالعمل هاي لرزه اي AISC كه مستقيماً به سيستم ديوارهاي برشي فولادي مربوط است
۵-۹) اطلاعاتي در مورد ديوارهاي برشي فولادي از آيين نامه كانادا

۱۰) تحليل و طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي
۱-۱۰) آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري
۱-۱-۱۰) آناليز الاستيك ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري
۲-۱-۱۰) آناليز پلاستيك ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري
– ديوار برشي فولادي با اتصال تير به ستون ساده
– ديوار برشي فولادي با اتصال تير به ستون گيردار
۲-۱۰) آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل اندركنش قاب و صفحه پركننده
۱-۲-۱۰) فرضيات اساسي مدل اندركنش قاب و صفحه پركننده
۲-۲-۱۰) محاسبه ظرفيت برشي نهايي پانل (Fpu)
۳-۲-۱۰) طراحي ديوار برشي فولادي بدون سخت كننده و بدون بازشو
– محاسبه ضخامت ورق فولادي (t)
– كنترل روابط مربوط به پايداري ستون ها و تيرها
– كنترل تغييرمكان هاي برشي
– كنترل تغييرمكان هاي خمشي
۴-۲-۱۰) طراحي پانل هاي داراي بازشو
۵-۲-۱۰) طراحي ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده
۳-۱۰) آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مشابهت با روابط تيرورق ها در AISC
۱-۳-۱۰) ديوار برشي فولادي فشرده
۲-۳-۱۰) ديوار برشي فولادي غيرفشرده
۳-۳-۱۰) ديوار برشي فولادي لاغر
۴-۳-۱۰) ضوابط طراحي اوليه ديوارهاي برشي فولادي
۵-۳-۱۰) توسعه روش هاي طراحي لرزه اي براي ديوارهاي برشي فولادي
۱-۵-۳-۱۰) مدهاي شكست اصلي
– مدهاي شكست ديوار برشي فولادي
– مدهاي شكست تيرهاي فوقاني و تحتاني
– مدهاي شكست ستون هاي مرزي
۲-۵-۳-۱۰) سلسله مراتب مدهاي شكست
۳-۵-۳-۱۰) معادلات طراحي براي مدهاي شكست
۶-۳-۱۰)  تعيين ظرفيت هاي برشي، خمشي و برشي- خمشي ديوارهاي برشي فولادي
۱-۶-۳-۱۰) ظرفيت برشي ديوارهاي برشي فولادي
۲-۶-۳-۱۰) ظرفيت خمشي ديوار برشي
۳-۶-۳-۱۰) ظرفيت برشي  خمشي (V-M) و يا ظرفيت برشي  خمشي  محوري (V-M-P) ديوار برشي فولادي
۴-۱۰) مقايسه بين روش هاي طراحي و نتيجه گيري
۵-۱۰) طراحي اتصال صفحه ديوار برشي فولادي به تيرها و ستون هاي مرزي
۶-۱۰) طراحي تيرهاي فوقاني و تحتاني و ستون ها

۱۱) مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي در تحليل
۱-۱۱) مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي فشرده
۲-۱۱) مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي غير فشرده و لاغر

منابع فارسي
منابع لاتين

چكيده لاتين

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 239 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۰۴    کد محصول : ۱۶۲۴۵    حجم فایل : ۷۸۶۶ کیلوبایت   
دانلود رفرنس و سمینار مهندسی عمران مدیریت روسازی زیرساختهای فرودگاهی

عنوان سمینار: مدیریت روسازی زیرساختهای فرودگاهی

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: كليات
۱-۱٫ هدف
۲-۱٫ پيشينه تحقيق 
۳-۱٫ روش كار وتحقيق
فصل دوم: كاوش در متون
۱-۲٫ طبقه بندي سابقه و تاريخچه 
۲-۲٫ بررسي كتب (ترتيب ليست بر مبناي تاريخ انتشار)
۳-۲٫ بررسي مقالات
۴-۲٫ بررسي تزها و پروژه ها مربوط به پروژهاي مديريت روسازي فرودگاهها
۵-۲٫ بررسي كنفرانس ها
فصل سوم: روش تحقيق 
۱-۳٫ روش هاي به كار گرفته شده در APMS
۱-۱-۳٫ مراحل كلي اجراي سيستم نگهداري روسازي
۲-۳٫ دستورالعمل جمع آوري اطلاعات و روش بررسي وضعيت خرابي روسازي فرودگاهها
۱-۲-۳٫ تعريف شبكه و شاخه روسازي فرودگاهي
۲-۲-۳٫ سازه روسازي
۳-۲-۳٫ تارخچه ساخت
۴-۲-۳٫ ترافيك
۵-۲-۳٫ وضعيت روسازي فرودگاه
۶-۲-۳٫ پايگاه داده ها
۷-۲-۳٫ روتبه روسازي فرودگاه
۸-۲-۳٫ تقسيم روسازي فرودگاه به واحدهاي نمونه 
۹-۲-۳٫ بازرسي روسازي فرودگاهها
۱۰-۲-۳٫ روش هاي اندازه گيري خرابي ها
۱۱-۲-۳٫ مراحل انجام كار براي بررسي وضعيت و محاسبه PCI

۱۲-۲-۳٫ كارآيي سازه اي و عملكردي
۱۳-۲-۳٫ ارزيابي سازه اي
۱۴-۲-۳٫ ارزيابي عملكردي
۱۵-۲-۳٫ مهم ترين مدل خرابي 
۱۶-۲-۳٫ مدل هاي عملكرد روسازي
۱۷-۲-۳٫ گزارش مقادير PCI

۱۸-۲-۳٫ گزارش سيستم نگهداري در سطح شبكه
۱۹-۲-۳٫ تجزيه و تحليل گزارش هاي وضعيت روسازي

۲۰-۲-۳٫ فهرست موجودي اجزاي شبكه
۲۱-۲-۳٫ توسعه عمليات تعمير و نگهداري
۳-۳٫ تعاريف، اختصارات و نشانه هاي رياضي
۲-۳-۳٫ برآورد مدول برشي و ارتباط آن با تغيير شكل هاي دائمي مواد آسفالت
۴-۳٫ برنامه كامپيوتري: بررسي نرم افزار ها ومدل هاي پيش بيني در APMS
۱-۴-۳٫ بررسي نرم افزارهاي سيستم مديريت روسازي فرودگاه
۲-۴-۳٫ درباره سيستم MICROPAVER
۳-۴-۳٫ در باره سيستم نرم افزار AIRPORTS و ويژگي هاي اين نرم افزار
۴-۴-۳٫ ويژگي هاي نرم افزار Micro PAVER
۵-۴-۳٫ نيازهاي سيستم نرم افزار AIRPORTS
۶-۴-۳٫ نيازهاي سيستم MicroPAVER

۷-۴-۳٫ مقايسه دو نرم افزار
۸-۴-۳٫ سيستمهاي مديريتي كه معمولا در فرودگاهها استفاده ميشوند
۹-۴-۳٫ سيستم HDM
۱۰-۴-۳٫ سيستم AIRPAVE
۱۱-۴-۳٫ سيستم AIRPACS
۱۲-۴-۳٫ سيستم IAPMS
۱۳-۴-۳٫ سيستم ERES-DSS
۱۴-۴-۳٫ سيستم Micro-PAVER
۱۵-۴-۳٫ سيستم PERS/AIRPORTS
۵-۳٫ مدل هاي پيش بيني وضعيت روسازي در APMS

۱-۵-۳٫ برونيابي مستقيم
۲-۵-۳٫ روش رگرسيون (تجربي)
۳-۵-۳٫ مدل هاي پيش بيتي احتمالي
۴-۵-۳٫ مدل خانواده
۵-۵-۳٫ تعريف خانواده روسازي
۶-۵-۳٫ مدل هاي ماركوين
۷-۵-۳٫ مدل شبه ماركوف
فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات 
۱-۴٫ مقدمه
۲-۴٫ موضوعات مورد نظر در ارزيابي آزمايشات در APMS

۳-۴٫ آزمايشات غير مخرب براي تعيين افت و خيزها در روسازي فرودگاهي
۴-۴٫ انواع تجهزات مورد نياز براي آزمايشات غيرمخرب
۱-۴-۴٫ دستگاه هاي افت و خيزسنج ضربه اي
۲-۴-۴٫ بررسي روند كار با مدل دايناتست براي آزمايشات HWD
۳-۴-۴٫ مبدل ارتعاشي براي ارزيابي تغيير شكل هاي سيستم هاي HWD

۴-۴-۴٫ ارزيابي انسجام و پيوستگي در روسازي فرودگاه
۵-۴-۴٫ گزارش از توان آسفالت
۵-۴٫ افت و خيز سنج ديناميكي حالت پايدار
۱-۵-۴٫ لرزاننده ۱۶ كيلو پندي مدل WES

۲-۵-۴٫ سيستم شبيه ساز بار سنگين 
۶-۴٫ محاسبه مدول لايه هاي روسازي
۷-۴٫ برآورد مدول برشي و ارتباط آن با تغيير شكل هاي دائمي مواد آسفالت
۸-۴٫ كنترل شبيه سازي واكنش روسازي مربوط
۹-۴٫ معيارهاي تاثيرگذار بر مقدار افت و خيزها درروسازي فرودگاه
۱۰-۴٫ تسهيلات مديريت داده هاي ناشي از نتايج افت و خيز سنجي
۱۱-۴٫ موارد كاربرد آزمايشات غيرمخرب درسطوح گوناگون مديريت روسازي فرودگاهها
۱۲-۴٫ محل انجام آزمايش (NDT)

۱۳-۴٫ موارد كاربرد آزمايش هاي غير مخرب در سطح مديريت روسازي
۱۴-۴٫ بررسي ميداني براي انجام NDT
۱۵-۴٫ تعيين PCN با استفاده از آزمايش غير مخرب

۱۶-۴٫ قابليت بررسي تأثير انواع محورهاي بارگذاري
۱۷-۴٫ شيار افتادگي
۱-۱۷-۴٫ متوسط عمق شيار
۲-۱۷-۴٫ اندازه گيري تغيير شكل دائمي (شيار شدگي)
۳-۱۷-۴٫ كنترل شبيه سازي واكنش روسازي مربوط به شيارافتادگي
۱۸-۴٫ سنجش ناهمواري و قابليت سواري دادن در باندپرواز
۱-۱۸-۴٫ اندازه گيري و تحليل ناهمواري ها در روسازي فرودگاهها
۲-۱۸-۴٫ نشانه ناهمواري بين المللي
۳-۱۸-۴٫ ناهمواري سنج BRP
۴-۱۸-۴٫ اهميت سنجش وضعيت ناهموار ي هاي در روسازي فرودگاه ها

۵-۱۸-۴٫ در مورد ناهمواري در باند فرودگاه
۶-۱۸-۴٫ پروفيل سنجي سطح روسازي فرودگاه
۷-۱۸-۴٫ معيار هاي كنترل و تعيين ميزان ناهمواري در سطح روسازي فرودگاه
۱۹-۴٫ سنجش و ارزيابي لغزش در روسازي فرودگاه
۱-۱۹-۴٫ روابط لغزش- اصطكاك در وسايل اندازه گيري ضريب اصطكاك
۲-۱۹-۴٫ وسايل اندازه گيري مقاومت لغزندگي
۳-۱۹-۴٫ وسايل با لغزش متغير
۴-۱۹-۴٫ آزمايش اصطكاك چرخ قفل شده
۵-۱۹-۴٫ روش سرش
۶-۱۹-۴٫ نوسانات ترافيكي و فصلي
۷-۱۹-۴٫ فراواني بررسي براي ارزيابي اصطكاك در فرودگاهها
۲۰-۴٫ بررسي چشمي
۲۱-۴٫ لايه هاي اصطكاكي متخلخل
۲۲-۴٫ پاك كردن آلاينده ها 
۲۳-۴٫ استفاده از داده هاي آزمايشات درشبيه سازي و مدل هاي پيش بيني كار آيي سازه اي 
۱-۲۳-۴٫ استفاده از داده هاي آزمايشات در مدل هاي شبيه سازي 
فصل پنجم:تحليل اطلاعات و ارائه نتايج 
۱-۵٫ مؤلفه هاي يك روسازي ايمن در بخش هوايي فرودگاه 
۲-۵٫ نگهداري سازه اي روسازي در مقابل نگهداري عملكردي روسازي در فرودگاه 
۳-۵٫ اهميت نگهداري منظم سازه اي روسازي در فرودگاه

۴-۵٫ تعمير و نگهداري روسازي هاي ساخته شده از مخلوط بتن آسفالتي گرم در فرودگاه
۵-۵٫ تعمير و نگهداري روسازي هاي ساخته شده از مخلوط بتن سيماني پرتلند در فرودگاه
۶-۵٫ اهميت شاخص مقاومت در برابر لغزندگي در روسازي باندهاي پرواز
۷-۵٫ رفع ذرات ريز و بقاياي لاستيك و احياي بافت روسازي در باند پرواز
۸-۵٫ رويكرد مديريت درسطح پروژه
۹-۵٫ مديريت درسطح شبكه
۱-۹-۵٫ صورت وضعيت روسازي و وضعيت روسازي در آخرين بازرسي
۱۰-۵٫ روش PCI بحرانی
۱۱-۵٫ ارتقاء ساليانه سيستم
۱۲-۵٫ كاربرد GIS در APMS

۱۳-۵٫ الگوهاي ارزيابي آسفالت 
۱۴-۵٫ ارزيابي روسازي فرودگاه
۱۵-۵٫ تحليل هزينه هاي چرخة عمر
۱۶-۵٫ بررسي ملاحضات اقتصادي در APMS

۱-۱۶-۵٫ مخارج غير مستقيم 
۲-۱۶-۵٫ هزينه هاي غير مستقيم مربوط به مديريت روسازي 
۳-۱۶-۵٫ هزينه هاي استهلاك هواپيما ناشي از خستگي آن بر اثر حركت روي روسازهاي ناهموار
۴-۱۶-۵٫ هزينه هاي تأخير 
۱۷-۵٫ تعيين زمان مناسب و تعداد دفعات روكش كردن
۱۸-۵٫ مدل هاي بر آورد هزينه 

۱۹-۵٫ گزارش تحليل اقتصادي
۱-۱۹-۵٫ ايجاد جدول هزينه ها
۲-۱۹-۵٫ بهبود سرمايه
فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
چكيده انگيسي

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 177 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۵۹    کد محصول : ۱۶۲۸۷    حجم فایل : ۷۷۳۷ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس مهندسی عمران بررسی قوس های اتصال و ارائه رابطه جایگزین قوس کلوتوئید

عنوان سمینار: بررسی قوس های اتصال و ارائه رابطه جایگزین قوس کلوتوئید

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول: تعریف مسئله
۱-۱) مقدمه
۲-۱) اهمیت مسئله
۳-۱) تشریح و بیان مسئله
۴-۱) اهداف تحقیق

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
۱-۲) مطالعات انجام شده در مورد قوسهای افقی و عملکرد آنها
۲-۲) روابط هندسی لازم جهت قوس اتصال تدریجی با استفاده از قوس دایره ای

فصل سوم: روش تحقیق مسئله
۱-۳) مقدمه
۲-۳) استانداردهای ایمنی طراحی قوس ها
۱-۲-۳) بررسی ایمنی در الگوهای رایج طراحی
۲-۲-۳) بررسی تعیین پارامتر قوس قائم جهت ایمنی در استانداردهای طراحی
۳-۲-۳) بررسی روش تعیین شعاع قوس های افقی در آئین نامه
۴-۲-۳) بررسی پارامترهای استاندارد طراحی در قوس ها از دیدگاه مهندس عمران
۳-۳) آنالیز تصادفات در قوس ها
۱-۳-۳) شرایط مربوط به قوس ها
۱-۱-۳-۳) شعاع قوس
۲-۱-۳-۳) اختلاف سرعت
۳-۱-۳-۳) شرایط سطح روسازی
۴-۱-۳-۳) لغزندگی
۵-۱-۳-۳) قیچی شدن
۶-۱-۳-۳) واژگونی
۷-۱-۳-۳) بربلندی
۸-۱-۳-۳) تعریض راه
۹-۱-۳-۳) شانه های راه در قوس ها
۱۰-۱-۳-۳) حاشیه راه – فاصله دید قوس ها
۱۱-۱-۳-۳) حاشیه راه – بازیابی و کنترل وسیله نقلیه در قوس
۱۲-۱-۳-۳) سبقت در قوس
۱۳-۱-۳-۳) علائم و تجهیزات هشداردهنده
۱۴-۱-۳-۳) ترکیب اجزا در قوس
۲-۳-۳) حجم ترافیک
۳-۳-۳) نقش فاکتورهای انسانی در حوادث
۴-۳-۳) آنالیز تصادفات
۴-۳) طراحی قوس های افقی براساس شدت تصادف
۵-۳) طراحی فرم هندسی مسیر قبل از قوس ها
۱-۵-۳) منحنی اتصال تدریجی
۲-۵-۳) معادله عمومی منحنی اتصال
۳-۵-۳) استفاده از معادله درجه سوم
۴-۵-۳) منحنی لمینسکات
۵-۵-۳) قوس های دایره ای مرکب
۱-۵-۵-۳) قوس های مرکب دو مرکزی
۲-۵-۵-۳) قوس های مرکب سه مرکزی و بالاتر

فصل چهارم: آمارگیری و جمع آوری اطلاعات
۱-۴) مقدمه
۲-۴) ملاک های انتخاب مسیر
۳-۴) انتخاب نمونه
۴-۴) برداشت اطلاعات مورد نیاز
۱-۴-۴) مشخصات هندسی
۲-۴-۴) جمع آوری و تنظیم تصادفات
۵-۴) محاسبه میزان عبور سالیانه (AADT)

فصل پنجم: ارائه مدل پیشنهادی
۱-۵) مقدمه
۲-۵) ارائه رابطه مناسب جهت محاسبه شدت تصادفات
۱-۲-۵) رویه REG در SAS
۲-۲-۵) وارد کردن داده ها در SAS در رویه REG
۳-۲-۵) ارائه مدل
۳-۵) ارائه روابط هندسی جهت اتصال با استفاده از قوس های دایره
۱-۳-۵) مقدمه
۲-۳-۵) استفاده از قوس های دایره ای ساده سه مرکزی
۱-۲-۳-۵) اثبات روابط
۳-۳-۵) استفاده از قوس دایره ای مرکب پنج مرکزی
۱-۳-۳-۵) مقدمه
۲-۳-۳-۵) استفاده از قوس دایره ای مرکب با توجه به پارامترهای کلوتوئید
۳-۳-۳-۵) استفاده از قوس پنج مرکزی به منظور اتصال تدریجی

فصل ششم: جمع بندی و نتایج
۱-۶) استانداردهای طراحی و معیارهای شدت تصادفات
۲-۶) روابط هندسی در قوس های اتصالی
۱-۲-۶) تعیین اجزای قوس چند مرکزی با توجه به پارامترهای کلوتوئید
۲-۲-۶) تعیین اجزای قوس چند مرکزی با توجه به نتایج به دست آمده

مراجع

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 173 views
 • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۶    کد محصول : ۱۶۳۰۱    حجم فایل : ۲۷۸۲ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس رشته عمران ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

عنوان سمینار: ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: بررسی خسارات وارد از زلزله بر ساختمانهاي بتن مسلح داراي طبقه نرم
۱-۱) مقدمه
۲-۱) وضعيت ساختمانهاي بتن آرمه در ايران و ميزان آسيب پذيري آنها در برابر زلزله
۳-۱) انواع مهم خسارات ناشي از زلزله
۱-۳-۱) خسارت به اجزاي سازه اي
۲-۳-۱) خسارت بر اجزاي غيرسازه اي
۴-۱) انواع خسارات ناشي از زلزله در ساختمانهاي بتن مسلح
۵-۱) طبقه نرم
۶-۱) تصاوير خرابی های ساختمانهای بتن مسلح دارای طبقه نرم وتاثير منفی ميانقابها

فصل دوم: روشهاي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان ها
۱-۲) مقدمه
۲-۲) روش هاي ارزيابي آسيب پذيري
۱-۲-۲) روشهاي كيفي
۱-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري سريع (ATC 21)
۲-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري و نزوئلا
۳-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري كميته مشترك كشورهاي بالكان
۴-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري پيشنهادي سبا
۵-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري آريا
۲-۲-۲) روشهاي كمي
۱-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي برش پايه
۲-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي منحني لنگر انحناء
۳-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي جذب انرژي زلزله
۴-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي پارامترهاي ارتعاشي سازه
۵-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي نرمي
۶-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي تغيير شكل
۷-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي مدل پارك-انگ
۸-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبنای منحنی برش – تغيير مکان طبقه

فصل سوم: مدلسازی وآناليزهای صورت گرفته
۱-۳) مقدمه
۲-۳)  روند کار
۳-۳) معرفي قابهاي مورد مطالعه
۴-۳) مراحل تحليل وطراحي در برنامه ETABS 2000
۱-۴-۳) مشخصات مصالح بكار رفته
۲-۴-۳) بارگذاری
۱-۲-۴-۳) بارگذاري ثقلی
۲-۲-۴-۳) بارگذاري جانبي
۳-۴-۳) خلاصه طراحی مقاطع و آرماتورها
۵-۳) محاسبات و كنترل طبقه نرم
۱-۵-۳) محاسبه سطح مقطع المان خر پايي معادل ميانقاب
۲-۵-۳) بررسي سختي جانبي طبقات قابها طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ايران
۶-۳) آناليز ديناميکی غير خطی

فصل چهارم: بررسي انديس خسارت در قابهاي بتن مسلح داراي طبقه نرم
۱-۴) مقدمه
۲-۴) محاسبه انرژي هيسترتيك
۳-۴) محاسبه شاخص خسارت
۱-۳-۴) محاسبه δ u
۲-۳-۴) محاسبه β
۳-۳-۴) محاسبه Qu ,Qy
۴-۳-۴) محاسبه (Ec (δ
۴-۴) شاخص خسارت کل در قابها
۵-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۶-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهای ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۷-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۸-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهاي ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۹-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۰-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهاي ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۱-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۲-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهاي ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۳-۴) شاخص خسارت تيرها وستونها در طبقات مختلف قابها تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۴-۴) نتایج

فهرست منابع فارسی
فهرست منابع غیرفارسی

پیوست ۱

چکیده لاتین

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۶    کد محصول : ۱۶۳۰۶    حجم فایل : ۱۱۴۱۰ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس عمران بررسی و مقایسه تأثیرات برخی از افزودنی ها بر خزش بتن آسفالتی
عنوان سمینار: بررسی و مقایسه تأثیرات برخی از افزودنی ها بر خزش بتن آسفالتی

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

فصل اول: مقدمه
۱-۱) مقدمه
۲-۱) تعریف مسأله
۳-۱) فرضیه پژوهش
۴-۱) اهمیت پژوهش
۵-۱) ضرورت انجام پژوهش
۶-۱) اهداف پژوهش
۷-۱) نحوه انجام پژوهش

فصل دوم: کاوش در متون فنی
۱-۲) مقدمه
۲-۲) تاریخچه ارزیابی تغییر شکل دائمی در روسازی بتن آسفالتی
۳-۲) مکانیزم ایجاد تغییر شکل های دائمی در روسازی
۱-۳-۲) تغییر شکل دائمی ترکیبی رویه بتن آسفالتی
۲-۳-۲) تغییر شکل در لایه های اساس و بستر
۴-۲) عوامل مؤثر بر تغییر شکل دائمی در روسازی بتن آسفالتی
۵-۲) روش های ارزیابی تغییر شکل های دائمی در بتن آسفالتی
۱-۵-۲) آزمایشهای متداول برای ارزیابی تغییر شکل های دائمی در بتن آسفالتی
۲-۵-۲) انواع روشهای مدل سازی رفتار بتن آسفالتی
۶-۲) روش های اصلاح قیر و مخلوط های آسفالتی
۱-۶-۲) ضرورت اصلاح قیر و بتن آسفالتی
۲-۶-۲) معرفی افزودنی های قیر و بتن آسفالتی
۷-۲) تأثیر افزودنی ها بر خزش بتن آسفالتی
۱-۷-۲) مقدمه
۲-۷-۲) تأثیر پودر لاستیک بر تغییر شکل های دائمی بتن آسفالتی
۳-۷-۲) تأثیر آهک هیدراته بر تغییر شکل های دائمی بتن آسفالتی
۴-۷-۲) تأثیر پودر سنگ قیر طبیعی بر تغییر شکل های دائمی بتن آسفالتی

فصل سوم: شرح آزمایش ها و روش تحقیق
۱-۳) مقدمه
۲-۳) آزمایشهای مصالح سنگی
۱-۲-۳) آزمایشهای مصالح سنگدانه ای
۲-۲-۳) آزمایشهای فیلر
۳-۳) معرفی چسبنده های مورد استفاده در پژوهش
۱-۳-۳) قیر معمولی (اصلاح نشده)
۲-۳-۳) قیر اصلاح شده با پودر لاستیک
۳-۳-۳) قیر اصلاح شده با آهک هیدراته
۴-۳-۳) قیر اصلاح شده با پودر سنگ قیر طبیعی
۴-۳) آزمایشهای چسبنده قیری
۵-۳) آزمایشهای نمونه های بتن آسفالتی
۱-۵-۳) آزمایشهای مربوط به تعیین درصد قیر بهینه
۲-۵-۳) آزمایش خزش و ترمیم خزش
۶-۳) روش تحقیق
۱-۶-۳) آزمایشهای قیر
۲-۶-۳) آزمایشهای مصالح سنگی
۳-۶-۳) آزمایشهای فیلر
۴-۶-۳) آزمایشهای بتن آسفالتی گرم

فصل چهارم: ارائه نتایج آزمایشها و تجزیه و تحلیل نتایج
۱-۴) مقدمه
۲-۴) آزمایشهای مصالح سنگی
۱-۲-۴) آزمایش مصالح سنگدانه ای
۲-۲-۴) آزمایشهای فیلر
۳-۲-۴) دانه بندی مصالح سنگی
۳-۴) آزمایش های چسبنده قیری
۱-۳-۴) آزمایشهای قیر ۶۰/۷۰ معمولی (اصلاح نشده)
۲-۳-۴) آزمایشهای قیر لاستیکی
۳-۳-۴) آزمایشهای انجام شده بر روی قیر آهکی
۴-۳-۴) آزمایشهای انجام شده بر روی قیر اصلاح شده با پودر قیر سنگ
۴-۴) آزمایش های بتن آسفالتی
۱-۴-۴) روش تهیه نمونه های بتن آسفالتی
۱-۱-۴-۴) نمونه های بتن آسفالتی ساخته شده با قیر معمولی (UMAC)
۲-۱-۴-۴) نمونه های بتن آسفالتی ساخته شده با قیر لاستیکی (RMAC)
۳-۱-۴-۴) نمونه های بتن آسفالتی ساخته شده با قیر آهکی (HLMAC)
۴-۱-۴-۴) نمونه های بتن آسفالتی ساخته شده با قیر اصلاح شده با پودر قیر سنگ (NMAC)
۲-۴-۴) نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی نمونه های بتن آسفالتی
۳-۴-۴) نتایج آزمایش مارشال بر نمونه های بتن آسفالتی
۴-۴-۴) نتایج آزمایش خزش استاتیکی انجام شده بر روی انواع نمونه های بتن آسفالتی
۵-۴-۴) تحلیل نتایج آزمایش خزش و ترمیم خزش
۶-۴-۴) ارزیابی تأثیر افزودنی ها بر تغییرات تنش و کرنش نمونه های بتن آسفالتی
۷-۴-۴) ارزیابی تأثیر افزودنی ها بر مدول سفتی مخلوط های بتن آسفالتی
۸-۴-۴) ارزیابی تأثیر افزودنی ها بر خزش بتن آسفالتی
۹-۴-۴) ارزیابی تأثیر افزودنی ها بر بازگشت ویسکوالاستیک مخلوط های آسفالتی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) جمع بندی
۲-۵) تأثیر افزودنی ها بر تغییر شکل های دائمی بتن آسفالتی
۳-۵) بررسی محاسن و معایب اصلاح بتن آسفالتی با افزودنی های مورد استفاده در پژوهش
۴-۵) محدودیت های مطالعه
۵-۵) نتیجه گیری
۶-۵) ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده

منابع و مراجع

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۸    کد محصول : ۱۶۳۸۹    حجم فایل : ۸۱۸۵ کیلوبایت   
دانلود سمینار عمران و رفرنس عمران تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود در آبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی)
عنوان سمینار: تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود در آبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی)

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

فصل اول: کلیات
۱-۱) مقدمه
۲-۱) انتقال رسوب در آبگيرها
۳-۱) الگوي جريان ناشي از انحراف
۴-۱) الگوي جريان در قوسها
۵-۱) مكان مناسب براي آبگيري از رودخانه
۶-۱) روش كار و تحقيق

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
۱-۲) جريان در قوس رودخانه
۲-۲) قدرت جريان ثانويه
۳-۲) تحقيقات انجام شده بر روي تنش برشي بستر
۴-۲) مدلسازي جريان در قوس رودخانه
۵-۲) ضوابط حاكم در انحراف جريان و آبگيري از رودخانه
۱-۵-۲) آبگيري جانبي از مسير مستقيم
۶-۲) آبگيري جانبي از قوس رودخانه
۱-۶-۲) محل قرار گيري آبگير
۲-۶-۲) زاويه آبگيري
۳-۶-۲) نسبت دبي انحرافي
۷-۲) مطالعات انجام شده در آبگيري جانبي از قوس رودخانه

فصل سوم: روش انجام تحقيق
۱-۳) مقدمه
۲-۳) تجهيزات آزمايشگاهي و نحوه برداشت داده ها
۱-۲-۳) مدل آزمايشگاهي استفاده شده
۲-۲-۳) اندازه گيري دبي جريان
۳-۲-۳) نحوه اندازه گيري سرعت در هر آزمايش

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آزمايشگاهي
۱-۴) مقدمه
۲-۴) بررسي تغييرات سرعت
۱-۲-۴) بررسي تغييرات سرعت در موقعيتهاي آبگيري ۴۰، ۷۵ و ۱۱۵ درجه
۲-۲-۴) بررسي توزيع سرعت طولي
۱-۲-۲-۴) بررسي توزيع سرعت طولي در موقعيت آبگيري ۴۰ درجه
۲-۲-۲-۴) بررسي توزيع سرعت طولي در موقعيت آبگيري ۷۵ درجه
۳-۲-۲-۴) بررسي توزيع سرعت طولي در موقعيت آبگيري ۱۱۵ درجه
۳-۲-۴) ترسيم خطوط هم سرعت طولي و عرضي در موقعيتهاي آبگيري ۴۰، ۷۵ و ۱۱۵ درجه
۴-۲-۴) مقايسه تغييرات سرعت در موقعيتهاي مختلف آبگيري
۳-۴) جريان ثانويه
۱-۳-۴) بررسي تغييرات جريان ثانويه در حالت °۴۵=Ө=۶۰° ،Ө
۲-۳-۴) بررسي تغييرات جريان ثانويه در حالت °۷۵=Ө=۶۰° ،Ө
۳-۳-۴) بررسي تغييرات جريان ثانويه در حالت °۱۱۵=Ө=۶۰° ،Ө
۴-۴) الگوي جريان در كانال انحرافي
۵-۴) قدرت جريان ثانويه
۱-۵-۴) بررسي قدرت جريان ثانويه در حالت °۴۰=Ө=۶۰° ،Ө
۲-۵-۴) بررسي قدرت جريان ثانويه در حالت °۷۵=Ө=۶۰° ،Ө
۳-۵-۴) بررسي قدرت جريان ثانويه در حالت °۱۱۵=Ө=۶۰°،Ө
۶-۴) مومنتم جريان عرضي
۷-۴) بررسي تغييرات سطح آب
۸-۴) بررسي تغييرات عرضي تراز سطح آب كانال در امتداد محور آبگير
۹-۴) بررسي توزيع تنش برشي
۱-۹-۴) تخمين ضريب زبري مانينگ
۲-۹-۴) تعيين ضريب شزي
۳-۹-۴) بررسي توزيع تنش برشي در موقعيتهاي آبگيري ۴۰، ۷۵ و ۱۱۵ درجه
۴-۹-۴) مقايسه تنش برشي در موقعيتهاي آبگيري ۴۰، ۷۵ و ۱۱۵ درجه

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱۸    کد محصول : ۱۶۴۵۱    حجم فایل : ۷۱۰۲ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس عمران شبیه سازی عدد پارامترهای هندسی – هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی آزاد در حوضچه استغراق
عنوان سمینار: شبیه سازی عدد پارامترهای هندسی – هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی آزاد در حوضچه استغراق

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات و مفاهیم اساسی آبشستگی
۱-۱) تاریخچه علم هیدرولیک و رسوب
۲-۱) مفهوم آستانه حرکت ذرات
۳-۱) آبشستگی
۱-۳-۱) آبشستگی عمومی
۲-۳-۱) آبشستگی موضعی (محلی)
۳-۳-۱) مراحل مختلف آبشستگی
۴-۳-۱) مشکلات و خطرات ناشی از آبشستگی سازه های هیدرولیکی
۴-۱) آبشستگی ناشی از جتها
۱-۴-۱) مقدمه
۲-۴-۱) تعریف جت و تقسیم بندی انواع آن
۳-۴-۱) خصوصیات جت قائم و آبشستگی ناشی از آن
۴-۴-۱) خصوصیات جت مایل و آبشستگی ناشی از آن
۵-۱) مروری بر مباحث تئوری آبشستگی

فصل دوم: مروری بر مطالعات صورت گرفته
۱-۲) مقدمه
۲-۲) اثر شکل ابعاد جت
۳-۲) اثر زاویه برخورد جت
۴-۲) اثر عمق پایاب
۵-۲) اثر ارتفاع ریزش جت
۶-۲) اثر اندازه دانه ها
۷-۲) اثر دبی جریان یا سرعت جت
۸-۲) اثر هوادهی ورودی به جت

فصل سوم: معادلات حاکم بر جریان سیال
۱-۳) مقدمه
۲-۳) معادلات پیوستگی
۳-۳) معادله اندازه حرکت
۴-۳) معادله انرژی
۵-۳) معادلات کلی انتقال

فصل چهارم: آشفتگی و مدلهای آشفتگی
۱-۴) مقدمه ای بر آشفتگی جریان
۲-۴) برخورد آماری با آشفتگی جریان
۳-۴) مفاهیم اساسی در مدل کردن آشفتگی
۱-۳-۴) مفهوم لزجت گردابه ای (Eddy viscosity)
۲-۳-۴) مفهوم انتشار گردابه ای (Eddy Diffusivity)
۴-۴) دسته بندی مدلهای انتقال آشفتگی
۱-۴-۴) مدلهای صفر معادله ای یا جبری
۲-۴-۴) مدلهای تک معادله ای
۳-۴-۴) مدل دو معادله ای
۱-۳-۴-۴) مدل استاندارد K-E
۲-۳-۴-۴) روش قانون دیواره (Wall Function) برای اعداد رینولدز بالا
۳-۳-۴-۴) مدل K-E برای اعداد رینولدز پایین
۴-۴-۴) مدلهای چند معادله ای
۵-۴) ارزیابی مدلهای آشفتگی

فصل پنجم: روش حل عددی
۱-۵) مقدمه
۲-۵) روش حجم محدود
۱-۲-۵) معادلات نفوذ دائم
۲-۲-۵) معادلات نفوذ – جابجایی دائم
۱-۲-۲-۵) طرح اختلاف مرکزی
۲-۲-۲-۵) طرح اختلاف بالادست یا روش آپویند
۳-۲-۲-۵) طرح توان – پیرو
۴-۲-۲-۵) طرح اختلاف بالادست مرتبه دوم (کوئک)
۳-۲-۵) معادلات نفوذ – جابجایی غیردائم (گذرا)
۱-۳-۲-۵) روش اولر پیشرو (Forward- Euler)
۲-۳-۲-۵) روش کرانک نیکولسون (Crank-Nicolson)
۳-۳-۲-۵) روش اسدریک (Sdrik)
۴-۳-۲-۵) روش فرس (Frace)
۵-۳-۲-۵) روش وثوقی (Vosoughifar)
۶-۳-۲-۵) روش کاملاً ضمنی (Fully Implicit)
۳-۵) الگوریتمهای حل توأم فشار- سرعت
۱-۳-۵) الگوریتم SIMPLE
۲-۳-۵) الگوریتم GMRES

فصل ششم: نرم افزار FLOW-3D
۱-۶) مقدمه
۲-۶) مدل آزمایشگاهی
۳-۶) شبیه سازی عددی
۱-۳-۶) منوی Global
۲-۳-۶) منوی Physics
۱-۲-۳-۶) مدل Sediment Scour
۲-۲-۳-۶) مدل آشفتگی جریان
۳-۳-۶) منوی Fluid
۴-۳-۶) منوی Meshing and Geometry
۵-۳-۶) شرایط مرزی Boundary Condition
۶-۳-۶) منوی Numericis
۷-۳-۶) منوی Simulation

فصل هفتم: نتایج بدست آمده و تجزیه و تحلیل آن
۱-۷) مقدمه
۲-۷) تجزیه و تحلیل شبیه سازی جت ریزشی
۳-۷) تجزیه تحلیل و شبیه سازی ۲ بعدی آبشستگی
۴-۷) تجزیه و تحلیل شبیه سازی ۳ بعدی آبشستگی
۱-۴-۷) بررسی ابعاد حفره آبشستگی
۲-۴-۷) بررسی توزیع سرعت در مقاطع عرضی (بردارهای جریان ثانویه)

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۸) نتیجه گیری
۲-۸) پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 


عتیقه زیرخاکی گنج