گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق توسعه و ارزيابي آزمايشگاهي مكانيزم كاهنده نويز سكوي توزين  سامانه سنجش عملكرد نيشكر با استفاده از لودسل جرم آزاد-خرید اینترنتی تحقیق توسعه و ارزيابي آزمايشگاهي مكانيزم كاهنده نويز سكوي توزين  سامانه سنجش عملكرد نيشكر با استفاده از لودسل جرم آزاد-دانلود رایگان مقاله توسعه و ارزيابي آزمايشگاهي مكانيزم كاهنده نويز سكوي توزين  سامانه سنجش عملكرد نيشكر با استفاده از لودسل جرم آزاد
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش شامل موارد زیر تهیه شده:

موضوع تحقيق حاضر توسعه روشي براي سامانه‌‌هاي سنجش عملكرد مبتني بر وزن به منظور تصحيح نويز مربوط به اثر ارتعاشات و تكان‌‌هاي ماشين حين حركت در مزرعه مي‌باشد. اين روش بر همانند سازي ارتعاشي سامانه معادل جرم و فنر سكوي توزين با يك لودسل اضافه مجهز به وزنه آزاد استوار است
كشاورزي دقيق نيازمند استفاده از سامانه‌‌هاي سنجش عملكرد است چرا كه وجود تغييرات در عملكرد محصول در سطح مزرعه امري پذيرفته شده است. سامانه‌‌هاي سنجش عملكرد، ابزاري سريع و جديد هستند كه ماشين‌هاي برداشت را قادر مي‌سازد عملكرد محصول را به طور پياپي اندازه گيري كنند. از اين اطلاعات جهت تهيه نقشه تغييرات عملكرد استفاده خواهد شد. با كمك اين نقشه ها اندازه گيري عملكرد محصول در هر نقطه اي از مزرعه و مديريت مستقل بخش‌هاي كوچك در آن ممكن مي‌شود. اطلاعات حاصل از سامانه سنجش عملكرد پايه و اساس توصيه ها و كمك‌ هايي به توليد كننده جهت مديريت موثرتر نهاده هايي چون كود و ديگر مكمل‌هاي محصول و همچنين بهينه سازي سود آوري بخش‌هاي منتخب مزرعه مي‌باشد. سامانه ‌هاي سنجش عملكرد ابزار مستقيمي را براي محقق يا كشاورز فراهم مي‌كند تا بازخورد حقيقي مديريت مزرعه را دريافت كند. اين اطلاعات همچنين مي‌تواند جهت ارزيابي لزوم عمليات با نرخ متغير براي چندين نهاده چون كودها، حشره كش ها و مكمل‌هاي ديگر استفاده شود. سامانه ‌هاي سنجش عملكرد تا كنون براي محصولاتي چون غلات، كتان، سيب زميني، گوجه فرنگي، انگور و بادام به طور محدود تجاري شده اند. اين سامانه‌ ها به طور معمول داراي دقت بين ۵ تا ۱۰ درصد مي‌باشند و با فاصله ۲۰ تا ۱۰۰ متر يك خروجي توليد مي‌كنند. هر نوع لودسلي كه بر روي كمباين در حال حركت نصب شده باشد، در معرض ارتعاشات با بسامد مختلف  ناشي از كار موتور، بالابر،‌ موتور‌هاي هيدروليك، ديگر اجزاء متحرك و تكان‌‌هاي تصادفي ناشي از حركت كمباين بر سطح ناصاف زمين خواهد بود. در سامانه سنجش عملكرد بايد قادر به حذف اثر اين نويز از سيگنالها بود تا دستيابي به جريان جرمي دقيق محصول تحقق يابد. جهت اندازه گيري جريان وزني محصول روي يك وسيله نقليه كه درون مزرعه در حركت است احتياج به يك فيلتر پايين گذر موثر يا الگوريتم تصحيح جهت كاهش اثر نويز حاصل از كار ماشين روي حسگر مي‌باشد تا سيگنال عملكرد بهبود يابد. البته استفاده از اين نوع فيلترها باعث حذف بعضي تغييرات عملكردي در فاصله ‌هاي كوتاه مي‌شود كه مطلوب نيست[۴].
ارتعاشات ماشين، تاخير در انتقال مواد و تكان‌‌هاي مربوط به سطح ناصاف مزرعه معمول‌ترين منابع توليد نويز در سامانه سنجش عملكرد مي‌باشند. در اين تحقيق تمركز بيشتر بر نويز حاصل از ارتعاشات ماشين و تكان‌‌هاي ناگهاني است. ارتعاشات ماشين يكي از پارامتر‌هاي مهم و غير قابل اجتناب در همه تجهيزات برداشت است. هر حسگري كه روي كمباين نصب مي‌شود بايد داراي قابليت تحمل و پايداري در مقابل ارتعاشات باشد. همچنين سامانه تحصيل داده هم بايد قادر به ارائه داده ‌هاي قابل استفاده از خروجي حسگر باشد. اثر ارتعاشات بسته به نوع حسگر متفاوت است. لودسل‌ها با توجه به ماهيت اندازه گيري نيرو خصوصا به ارتعاش حساس اند. بنابراين حركت هارمونيك ماشين كه در اثر ارتعاشات ايجاد مي‌شود و يا تكان‌‌هاي تصادفي باعث ايجاد تغييرات متناظر در خروجي حسگر مي‌شود. كاربرد تكنيك‌هاي فيلترينگ در بر طرف كردن نويز حاصل از ارتعاشات احتياج به داشتن اطلاعاتي از پارامتر‌هاي ارتعاشي ماشين شامل محدوده و بزرگي ارتعاش دارد. استفاده از آناليز طيفي تبديل فوريه روش مفيدي جهت سنجش ارتعاش ماشين مي‌باشد. از اين روش اليوت و واگنر(۱۹۸۹)  به منظور تعيين نرخ داده برداري و پارامتر‌هاي طراحي از فيلتر استفاده كرده‌اند[۲] و [۹]. از فيلتر‌هاي آنالوگ هم به منظور حذف نويز حاصل از ارتعاشات و ديگر منابع الكتريكي در سامانه‌‌هاي سنجش عملكرد استفاده شده است[۱] ، [۷] و [۸]. 
سه حالت اساسي در برخورد با نويز سيگنال بايد در نظر گرفته شود:
اولين و ساده ترين از نظر امكان حذف،‌ نويزي است كه در خارج از محدوده بسامدي عملكرد سامانه قرار مي‌گيرد كه با استفاده از يك فيلتر آنالوگ يا ديجيتال مناسب (پايين گذر، بالا گذر يا باند گذر) قابل حذف است[۳] ، [۵] و [۶]. 
دوم نويزي است كه در محدوده بسامدي مطلوب اتفاق مي‌افتد. در اين حالت با فيلتر نمودن ساده، اطلاعات مفيد هم حذف شده كه اين مطلوب نيست. بنابراين لازم است به منظور حذف اثر اين نويز از حسگري كه همبستگي بالايي با نويز و همبستگي پاييني با سيگنال مطلوب دارد استفاده شود. اگر بتوان يك مبدل نويز با اين خصوصيات توسعه داد، بطور موثري نويز مربوطه قابل حذف مي‌باشد. در مجموع در اين حالت كانالي كه از طريق آن نويز به سيگنال‌‌هاي مطلوب اضافه مي‌شود از حساسيت بالايي برخوردار است. اگر كانالي كه نويز از طريق آن منتقل مي‌شود در طول زمان ثابت بماند (يعني تابع تبديل به طور معني داري تغيير نكند) مي‌توان با استفاده از يك فيلتر تطابقي وينر ‌ نويز را حذف نمود[۴]. 
حالت سوم وقتي است كه كانال نويز  داراي تابع تبديل متغير باشد. در اين حالت تنها فيلتر سازگار حذف نويز   قادر به حذف اثر آن خواهد بود[۱۰] . پلتير و همكارانش در سال ۲۰۰۱ با استفاده از يك حسگر شتاب سنج روشي را براي حذف اثر تكان‌‌هاي تصادفي ناشي از حركت ماشين از سيگنال‌‌هاي مطلوب با استفاده از فيلتر سازگار حذف نويز ارائه دادند[۴]. 
هدف اين تحقيق طراحي و ارزيابي آزمايشگاهي مكانيزم كاهنده نويز سكوي توزين سامانه سنجش عملكرد نيشكر با استفاده از لودسل با جرم آزاد  جهت بهبود دقت سيگنال‌‌هاي سكوي توزين با اضافه كردن يك لودسل اضافه با جرم آزاد به عنوان حسگر تشخيص نويز، داراي بسامد طبيعي يكسان با سكوي توزين و ارزيابي سامانه روي ميز ارتعاشي و شبيه ساز بالابر بود.
مواد و روشها
تئوري، اجزاء و خصوصيات سامانه سنجش عملكرد استفاده شده در اين تحقيق بشرح زير مي‌باشد.
پايه تئوري تكنيك پيشنهادي: هر سامانه ارتعاشي را مي‌توان بطور ساده به عنوان يك سامانه جرم و فنر در نظر گرفت. در حالتي كه از دو لودسل بر روي سكو استفاده شود با استفاده از يك لودسل مشابه و وزنه اي آزاد با جرم نصف وزن ثابت روي دو لودسل اصلي ( قاب و صفحه توزين ) با مدل كردن سكوي توزين به عنوان دو سامانه ارتعاشي جرم و فنر يكي با دو فنر ( لودسل) با ضريب K و جرم M1 و ديگري با يك فنر( لودسل سوم) با ضريبK  و جرم M2‌ مشخص است كه براي يكسان نمودن بسامد طبيعي  اين دو سامانه بايد  M2 نصف M1 باشد 
ميز ارتعاشي: به منظور اعمال ارتعاش با بسامد‌هاي مختلف به سامانه سكوي توزين و شبيه ساز بالابر از ميز ارتعاشي موجود در آزمايشگاه دانشگاه يونيكمپ (سائوپائولو، برزيل) استفاده شد (شكل ۳). دامنه ارتعاشي اين ميز ۵ ميلي‌متر و بسامد آن با تغيير دور موتور محرك و با استفاده از يك دستگاه اينورتور  بين صفر تا ۱۰ هرتز قابل تنظيم است.
 
شبيه ساز مكانيسم بالابر: بدليل عدم امكان نصب بالابر اصلي روي ميز ارتعاشي، مدلي نمونه از بالابر در آزمايشگاه تحقيقاتي گروه مهندسي كشاورزي دانشگاه يونيكمپ طبق شكل۳ روي ميز ارتعاشي نصب و استفاده شد. حركت پره‌‌هاي بالابر توسط چرخ زنجير و با استفاده از يك كاهنده تسمه و پولي از يك موتور DC  تامين مي‌شود. قبل از شروع آزمايش‌ها تغييراتي از جمله استفاده از يك موتور با توان بيشتر و اصلاح سامانه چرخ زنجير روي شبيه ساز انجام شد تا براي آزمون آماده شود. دور موتور و در نتيجه سرعت حركت پره ها توسط يك دستگاه اينورتور ‌ قابل تنظيم مي‌باشد.  
اندازه گيري سرعت پره‌ها و بسامد ميز ارتعاشي: در آزمايش‌هاي انجام شده دو پارامتر سرعت حركت پره هاي شبيه ساز بالابر و بسامد ميز ارتعاشي متغيرهاي مستقل هستند. به منظور تعيين و اندازه گيري اين پارامترها از حسگرهاي شتاب سنج و القايي استفاده شد.
۱- حسگر شتاب سنج: به منظور تعيين طيف بسامدي ميز ارتعاشي و سكوي توزين در دور‌هاي مختلف موتور محرك، دو حسگر شتاب سنج  ، يكي در مركز ميز ارتعاشي و ديگري در محل سكوي توزين بطور ثابت نصب شد. اين دو حسگر ارتعاش در دو محور x‌ و y را در گستره g 10±  با حساسيت mV×VS/g  20  اندازه گيري مي‌كنند.  
۲- حسگر تشخيص ‌ سرعت پره: به منظور اندازه گيري سرعت پره ‌هاي شبيه ساز بالابر از يك حسگر القاييNPN  با قطر   cm 5/2 ‌ و حداكثر فاصله تشخيص  cm 5/1 در محل چرخ محرك زنجير استفاده شد. 
سامانه جمع آوري داده ها:‌ براي انجام  آزمايش‌ها از ديتالاگر  با امكان گسترش تا حداكثر ۲۵۶ كانال ورودي استفاده شد. در اين دستگاه از يك كارت مبدل آنالوگ به ديجيتال (ADC)‌   16 بيتي با حداكثر سرعت نمونه گيري  kHz100 استفاده شده است. حسگرها شامل دو حسگر شتاب، سه لودسل، حسگر القايي (سرعت سنج) و همچنين حسگر القايي تشخيص پره‌ها طبق كاتالوگ به ورودي‌هاي ديتالاگر متصل شدند (شكل ۴). از درگاه LPT1‌ جهت ارتباط رايانه نوت بوك با ديتالاگر استفاده شد. برنامه ديتالاگر  در نوت بوك اجرا و تنظيمات اوليه براي كانال‌هاي ورودي و نحوه نمايش و ثبت داده ها انجام شد.كليه كانال‌ها با اعمال فيلتر پايين گذر Hz 10  داده برداري شدند. در همه آزمون ها پس از اتمام، دادهاي ثبت شده توسط سامانه تحصيل داده به صورت فايلي با فرمت ASCII ذخيره و در نرم افزار Excel فراخواني شدند. در شكل۴ شماتيك اجزا و نحوه اتصال سامانه آزمون آزمايشگاهي نشان داده شده است.
 
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق نقش ورزش های روزمره بر سلامت انسان-خرید اینترنتی تحقیق نقش ورزشهای روزمره بر سلامت انسان-دانلود رایگان مقاله نقش ورزشهای روزمره بر سلامت انسان-تحقیق نقش ورزشهای روزمره بر سلامت انسان
این فایل در ۶۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
دردنياي پيشرفته و صنعتي شده امروز، عدم تحرك را مي توان هديه تمدن نوين بشمار آورد. نتيجه اين بي تحركي تنبل شدن عضلات و گرفتگي آنها و خشك شدن مفاصل است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با این فایل توضیحات مفصلی می دهیم.

تمرين هاي كششي مي تواند بري همگان، زمينه اي را بسازند كه بدن از اين جدايي و امراض دور بماند. اين تمرين ها عضلات و مفاصل را شاداب و متحرك نگهداشته، هم آهنگي بهينه اي را بين تحرك و تنفس پديد مي آورند.

 هدف از اجراي تمرين هاي كششي فقط اين نيست كه بدن براي انوا ورزش هاي ديگر آمادگي پيدا كند. يك هدف مهم اين است كه انسان جسم خويش را بشناسد. به نيازهايش توجه نمايد، جريان انرژي را در بدن لمس كند، تنش و تنش زدايي از بدن را فرا گيرد. روش هاي آرام سازي بدن را با تمركز فراوان در اجراي تمرين ها دريابد و در نهايت صبور بدن و با قاعده زندگي كردن را بياموزد، خوب تنفس كند و تغذيه اي متناسب داشته باشد.

 تمرين هاي كششي عملي با قاعده هستند و براي اجراي آنها هميشه وقت هست. در منزل، در دفتر، در كنار تلويزيون و هرجايي كه انسان باشد. هر آينه انسان به انجام اين تمرين  ها عادت كرد و از نظام  و روش تنش زدايي جسم خويش آگاهي يافت. آنگاه رفته رفته آرامش روحي دايمي خواهد داشت و با منطق و ملايمت با درخواست ها و آنچه كه در اطرافش مي گذرند و گفته و پيدا مي شوند برخورد مي كند.

تمرين هاي كششي، هر آينه درست و با تمركز بسيار انجام شوند، بدن را با برنامه اي بهينه براي تمرين ها و حركات ورزشي بدون اينكه خطري پيش آيد، آماده ميسازند. امروزه ميليون ها انسان در دنيا، خوبي هاي تحرك بدني را دريافته اند. اكثراً مشاهده مي كنيم كه مردم پياده روي مي كنند، مي دوند، تنيس بازي مي كنند و يا دوچرخه سواري و شنا را انتخاب مي نمايند. اينان دنبال چه هستند؟ اين شناخت ازكجا سرچشمه مي گيرد؟

ما در پي اين هستيم كه دريابيم، انساني كه كه فعاليت بدني دارد زندگي را احساس مي كند. اين افراد در برابر وقايع روزانه زندگي تحمل بيشتري دارند و مقاومت آنان در برابر امراض بيشتر است و داراي اندامي متناسب هستند. اينان بيشتر استقلال انديشه و كمتر حالات افسردگي دارند و حتي در سنين بالاي زندگي قادر به انجام كارهاي تازه و مسئوليتها و تعهدهاي جديد هستند.

پژوهش هاي پزشكي در سالهاي اخير نشان داده اند و در آن شكي ديگر وجود ندارد كه بخش عمده بيماري ها در پيوند مستقيم و ناگسستني با عدم تحرك جسمي قرار دارد. آگاهي از نكته بالا و مرتبط كردن آنها با دانش حفظ سلامت، موجب دگرگوني  در نحوه زندگي انسان ميشود. هر آينه به جمله فوق اعتقاد داريم و سلامت خود را هم دوست داريم، يعني هر آينه يك انسان متعادل و منطقي هستيم، نمي توانيم منكر اين امر باشيم كه بدن انسان بايستي تحرك، نرمش و ورزش را در برنامه هاي روزانة خود داشته باشد.

توجه  و دقت به تحرك بدني يك مد تازه نيست كه براي مدتي كوتاه، نظر برخي را بخود معطوف سازد. ما فهميده ايم كه فعاليت تنها وسيله مبارزه با عدم تحرك است كه انجام آن منوط به يك ماه و يك سال نمي شود، بلكه در تمام مدت زندگي انسان تداوم دارد. اجداد ما مسايل عدم تحرك را نمي شناختند. آنان بايستي به كارهاي سخت و دشوار دست مي زدند تا بتوانند زندگي كنند و بدين سبب قوي و سلامت بودند. آنان با تحرك بدني در فضاهاي باز و ناآلوده كارهايي مانند كشاورزي، شكار، ميوه چيني، درختكاري و غيره را به عنوان فعاليت روزانه انجام مي دادند. ليكن با پيدايش انقلاب صنعتي، ماشين كار انسان را بعهده گرفت و سپس فعاليت انسان كاهش پيدا كرد كه در نتيجه قوايش و احساسش به حرت هاي طبيعي تحليل رفتند. بگذاريد گذرا به تاريخ نفوذ ماشين در زندگي انسان اشاره اي داشته باشيم. ماشين ها زندگي انسان را آسان ساختند، ولي همراه با خود مسايل بيشماري را هديه آوردند. بجاي راه رفتن، اتومبيل سواري را آموختيم، بجاي پله استفاده از آسانسور را ياد گرفتيم و در حاليكه اجداد ما اكثر كارهاي خويش را در حركت و فعاليت انجام مي دادند ما تقريباً همه فعاليت هايمان در حالت نشسته صورت گرفته و مي گيرند. 

  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه بررسي و تجزيه تحليل سيستم مالي وكنترل داخلي             شركت سهامي خاص گلهار-دانلود رایگان تحقیق بررسي و تجزيه تحليل سيستم مالي وكنترل داخلي             شركت سهامي خاص گلهار-دانلود رایگان پایان نامه بررسي و تجزيه تحليل سيستم مالي وكنترل داخلي             شركت سهامي خاص گلهار-پایان نامه بررسي و تجزيه تحليل سيستم مالي وكنترل داخلي             شركت سهامي خاص گلهار
این فایل در ۱۰۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گوشت و فراورده هاي آن يكي از منابع پر ارزش پروتئيني در ارتباط با تغذيه بشر محسوب ميگردد دركشور ما صنايع گوشت به ويژه در ده سال اخير يكي از مهمترين ومسئله سازترين صنايع غذايي به شمار مي آيد . فراورده هاي متنوع و گوناگوني كه امروز از گوشتهاي مختلف تهيه مي گردند ، بدون دانش فني و اطلاعات كافي در زمينه گوشت و علوم وابسته به آن و همچنين تكنولوژي تهيه فرآورده هاي گوشتي مسلماً از كيفيت خوراكي و بهداشتي مناسبي برخوردار نخواهد بود. 


 

با پيشرفت جوامع و فعاليت زنان بيرون از منزل در كنار مردان و فقدان زمان كافي براي براوردن بعضي از حاجات مانند خوراك در اين زمينه صنايعي براي سهولت و سرعت در طبخ غذا بوجود امدند كه يكي از اين صنايع صنعت گوشت ميباشد .

اين صنعت با تغيرات بر روي گوشت و افزودن موادي مطبوع ودلچسب فراورده هايي از ان بدست مياورد كه مورد استفاده افراد قابل ملاحظه اي قرار ميگيرد.

اهميت موضوع

انجمن صنايع فراورده هاي گوشتي ايران محور شعار خود را بر توليد بيشتر با كيفيت بهتر قرار داده اند وابزار مطبوعاتي خود را در غنا و معرفي ان به كار خواهند بست . داوري هاي مردم ومصرف كننده ها عنصري ضروري براي ادامه توليد است وهر مصرف كننده اي حرمتي مبتني بر رعايت اصول اخلاقي دارد وبايد مد نظر قرار گيرد ارائه شرح كاملي از توليد خوب-مفاهيم خوب –توليد كننده خوب را روشن ميسازد استقرار تفكرات خوب براي افراد جامعه كاملا شفاف بيان شود توليد خوب و كار خوب ارائه گردد و در تعامل اين رفتار مصرف كننده با درك واقعيت خريد كند وبا اگاهي از شرايط توليد به مصرف كالاعلاقه مند شود.

 

 

 

اهداف تحقيق

هر تحقيق اهدافي را براي ثمر بخش بودن ان دنبال ميكندواين اهداف را ميتوان به دو بخش عمده تقسيم نمود:

اهداف كلي تحقيق

۱-بررسي وتجزيه تحليل سيستم عملكرد گلهار

۲- شناخت صنعت گوشت

اهداف جزئي تحقيق

۱-بيان اهميت گوشت از ديدگاه تغذيه                                                       

۲-بيان پروتئين گوشت                                                                                          

۳-بيان چربي گوشت                                                                           

۴-بيان ويتامين هاي گوشت                                                                  

۵-بيان مواد معدني گوشت                                                                    

۶-بيان هيدرات هاي كربن گوشت                                                         

۷-بيان بيلان وترازنامه شركت گلهار                                                      

۸-بيان حساب سود وزيان شركت گلهارسال ۸۱                                      

۹-بيان هدف تشكيل شركت گلهار مشهد                                              

۱۰-بيان خط توليد تهيه سوسيس و كالباس                                                

۱۱-بيان خط توليد تهيه همبرگر و كباب لقمه                                             

۱۲-بيان معرفي محصولات گلهار مشهد                                                      

سوالات اساسي تحقيق

ميزان توليد كارخانه بر اساس ظرفيت اسمي ان هست يا خير؟                                   

استانداردهاي توليد محصول در شركت گلهار اجرا ميشود؟                                     

شركت براي بهبود كيفيت محصول چه چاره اي انديشيده است ؟                

شروع كننده سيستم چه كسي است آيا انبار سفارش خريد را مي دهد يا سرپرست توليد ؟                                                        

به چه علت سيستم انبار داري به روز نمي باشد ؟                                    

واردات مواد اوليه صورت مي پذيرد يا خير ؟                                  


 تعريف واژه هاي تحقيق

EAA عبارت خواهد بود از نسبت ميزان اسيدهاي آمينه ضروري موجود دريك ماده غذايي به ميزان همان اسيد هاي آمينه ضروري در تخم مرغ .

PDR  يا شاخص تفاضلي هضمي پپسين و يا روش تكامل يافته ان تحت عنوان انديس PPDD NPU ( Net  Protein Utiti  -Yation   Indx  )  را نام برد  كه عبارت است از نسبت ميزان ازتي كه جذب بدن مي شود به مقدار ازت دريافتي از طريق ماده غذايي اين نسبت مي تواند از طريق اضافه وزن بدن و يا دراثر تجزيه لاشه حيوانات آزمايشگاهي ( موشهاي جوان در حال رشد ) بدست آيد .

متد بيولوژيك  PER ( Protein   Efficiency  Ratio ) كمتر به كارگرفته مي شود ، عبارت است از نسبت افزايش وزن موشهاي در حال رشد به وزن پروتئين خورده شده .

HACCP توليد مكانيزه محصول بدون دخالت دست می باشد .

 اهميت گوشت از ديدگاه تغذيه :

گوشت يكي از مهمترين منابع پروتئيني به شمار مي ايد غني بودن گوشت از پروتئين هاي ارزشمندي حاوي اسيدهاي آمينه ضروري براي بدن مواد معدني مانند آهن وروي انواع ويتامين ها ونيز كاملترين مواد غذايي طبقه بندي شود . 

 

۱-۱-     پروتئين گوشت : 

ارزش غذايي پروتئين گوشت نسبت به پروتئين گياهي به مراتب بالاتر مي باشد زيرا در تغذيه انسان علاوه بركميت ، مسئله كيفيت پروتئين نيز مطرح است . 

بعضي از اسيدهاي امينيه دربدن انسان ساخته نشده و مي بايست به همراه مواد غذايي وارد بدن گردند . پروتئين گوشت حاوي مقادير قابل توجهي از اسيدهاي امينه ضروري مي باشد ميزان درصد اسيدهاي آمينه ضروري در پروتئين هاي بافت پبوندي ( كولاژن)  است . 

انواع ودرصد اسيدهاي امينه موجود در پروتئين گوشت در انواع مختلف حيوانات تقريباُ يكسان است و چگونگي تغذيه دام در تركيبات اسيد آمينه موجود در پروتئين گوشت تغييري حاصل نمي نمايد .  ارزش غذايي پروتئين ها طبق روشهاي مختلفي تعيين مي گردد . يكي ازروشهاي شيميايي تعيين انديس EAA  يا شاخص اسيد آمينه ضروري مي باشد دراين روش ميزان اسيدهاي آمينه ضروري موجود در تخم مرغ بعنوان معيار به كار گرفته مي شود و  انديس EAA  عبارت خواهد بود از نسبت ميزان اسيدهاي آمينه ضروري موجود دريك ماده غذايي به ميزان همان اسيد هاي آمينه ضروري در تخم مرغ.

معدل لگاريتم هاي تمامي درصد هاي حاصله نشان دهنده ارزش بيولوژيك ماده غذايي مورد آزمايش مي باشد .  

  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي-خرید اینترنتی پایان نامه  رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي-دانلود رایگان مقاله  رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي-پایان نامه  رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي
این فایل در ۱۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 اين تحقيق با توجه به معيار زمان ، مقطعي ؛ با توجه به معيار گستردگي جامعه آماري ، در جامعه شناسي خرد ؛ با توجه به معيار عمق مطالعه ، سطحي نگر و به روش پيمايش مي باشد

ارتباطات موثر نه تنها كليد فتح در هاي بسته در تمام جهان است بلكه فعاليتي اجتناب نا پذير و الزام آور براي زندگي فردي ، گروهي ، سازماني و جمعي در تمام جوامع بشري مي باشد.هر يك از ما در پيرامون خود مردماني را مي شناسيم كه به يمن توانايي ارتباطي بالاي خود در كار خويش كاميابند ( فرهنگي ، ۱۳۸۳ ، ۹)

مهارت هاي ارتباطي به ويژه در شغل هايي كه ارتباط مستمر و چهره به چهره ي روسا و كاركنان تحت امر را مي طلبد اهميتي دو چندان پيدا مي كند ، مانند معاونت هاي مورد مطالعه در سازمان ميراث فرهنگي كه مديران مي بايست لحظه به لحظه در جريان كوچكترين جزيات كار قرار گيرد ، لذا هرگونه ضعف در برقراري ارتباط موثر تاثير منفي بر روايط رهبر ژيرو خواهد گذاشت.

 

۱-۶ سوالات و فرضيات  تحقیق

آیا بین  مهارت های ارتباطی مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، تفاوت معنی داری وجود دارد؟

– فرضیه تحقیق

فرضيه اصلي :

به نظر می رسد بین  مهارت های ارتباطی مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضيه هاي فرعي :

       به نظر می رسد بین  مهارت همدلي مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

       به نظر می رسد بین  مهارت تشريك مساعي مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

به نظر می رسد بین  مهارت گوش دادن موثر مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

 

۱-۸ قلمرو تحقیق

معاونت هاي پژوهشگاه و هنرهاي سنتي و صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي مستقر در تهران

 

۱-۹جامعه و حجم نمونه

براي سنجش رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي هردو معاونت از روش
نمونه گيري در دسترس استفاده گرديد

الف: بدليل اينكه جامعه آماري پژوهشگاه  400 نفر بود با مراجعه به جدول مورگان ميزان حجم نمونه ۲۰۰ نفر برآورد شد و ۲۰۰ پرسشنامه در اختيار كاركنان در دسترس قرارگرفت كه مجموعاً ۱۰۵ نفر بدليل پاسخگويي دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و ساير پرسشنامه از
دايره محاسبات خارج شد.

ب: جامعه آماري معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي داراي ۱۰۰ پرسنل بود كه با توجه به جدول مورگان ميزان حجم نمونه ۸۰ نفر برآورد شده كه از نمونه گيري دسترس استفاده نمودم و ۶۸ پرسشنامه دقيق تكميل و مابقي از دايره محاسبات خارج شد.

جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت از كاركنان معاونتهاي پژوهشگاه وهنرهاي سنتي و صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي مستقر در تهران به تعداد ۵۰۰ نفر براي سنجش رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي  از روش نمونه گيري در دسترس استفاده گرديد كه تعداد ۲۸۰ پرسشنامه توزيع وتعداد ۱۷۱ پرسشنامه جمع آوري و تحليل گرديد.

  • بازدید : 177 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق الگوريتمهاي مسيريابي-خرید اینترنتی تحقیق  الگوريتمهاي مسيريابي-دانلود رایگان مقاله  الگوريتمهاي مسيريابي-تحقیق  الگوريتمهاي مسيريابي
این فایل در ۱۴۲صفحه قابل یرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
 وظيفه اصلي لايه شبكه ، هدايت بسته‌ها از ماشين منبع به ماشين مقصد است در اغلب زير شبكه‌ها ، بسته‌ها بايد چند جهش انجام دهند. تا به مقصد برسند در ادامه برای آشنایی بیشتر توضیحات مفصلی می دهیم

الگوريتم مسير يابي بخشي از نرم افزار لايه شبكه است كه تعيين مي‌كند بسته ورودي بايد به كدام خط خروجي منتقل شود. اگر زير شبكه از داده‌ها گرام‌ها استفاده كند، اين تصميم گيري دوباره بايد براي هر بسته  ورودي تكرار شود ،چون تا آن موقع امكان دارد بهترين مسير، تغيير كند اگر زير شبكه از مدارهاي مجازي استفاده كند ، تصميمات مسير يابي وقتي اتخاذ مي‌شوند كه مدار مجازي جديدي استفاده گردد. از آن پس ، بسته‌هاي داده‌ها فقط از مسير ايجاد شده قبلي منتقل مي‌شوند.حالت دوم گاهي مسير يابي تماس دارد ، زيرا مسير در طول مدت تمسا كاربر باقي مي‌ماند ( مثل كار كردن با پايانه يا انتقال فايل ) صرف نظر از اين كه آيا مسيرها براي هر بسته به طور مستقل انتخاب ميشوند  يا فقط وقتي كه اتصال جديدي برقرار مي‌شود انتخاب مي‌گردند، خواصي  وجود دارند. كه در الگوريتم‌هاي مسير يابي مطلوب‌اند صحت ، سهولت تحمل عيب، پايداري ، عدالت و بهينگي صخت وسهولت نيازي به توضيح ندارند، اما نياز به تحمل عيب چندان روشن نيست. انتظار مي‌رود كه شبكه‌هاي بزرگ ، سال‌ها بدون عيب كلي سيستم  به كار خود ادامه دهند. در اين مدت ممكن است اشكالات سخت افزاري و نرم افزاري  گوناگوني به وجود آيد. ميزبان‌ها مسير ياب‌ها مسير ياب‌ها بدون نياز به توقف انجام انجام كارها در مسير ياب‌ها و راه اندازي مجدد شبكه در هر بار متلاشي شدن مسيرياباز عهده تغييرات در توپولوژي و ترافيك برآيد.

پايداري نيز براي الگوريتم مسير يابي هدف مهمي است. الگوريتم‌هاي مسير يابي وجود دارند كه هرگز وجود دارندكه هرگز به حالت پايداري نمي‌رسند.مدت زمان اجراي آن بي تاثير است عدالت وبهينگي مممكن است ساده به نظر مي‌رسند يقيينا  كسي با آن مخالف نيست. اماهمان طور كه روشن است اهداف متناقضي دارند به عنوان مثال از اين تناقض ، شكل ۱ را بينيد. فرض كنيد ترافيك كافي بين A و ش، بين B,B وبين C, C  وجود دارد تا پيوندهاي افقي را اشباع نمايد براي بيشينه كردن كل جريان ترافيك  X, X بايد كاملا از بين برود. متاسفانه از نظر X وX عادلانه نيست بديهي است كه توافقي  بين كارايي كلي و عدالت اتصال‌هاي منفرد لازم است.

قبل از اينكه به متوزان كردن عدالت وبهينگي بپردازيم . بايد تصميم بگيريم كه چه چيزي را بهينه كنيم . بديهي است تاخير بسته بايد كمينه  شود ولي توان شبكه بايد بيشينه شود. علاوه براين اين دو هدف نيز با هم تضاد دارند، زيرا عملكرد هر سيستم  صف بندي در حد ظرفيت تاخير صف بندي را زياد ي كند. اغلب شبكه‌ها سعي ميكنند تعدداد جهشهاي بسته‌هاي را كمينه نمايند زيرا  كاهش تعدادجهش موجب بهبود تاخير و نيزكاهش ميزان پهناي باند مصرفي است كه منجر به بهبود توان عملياتي مي‌شود.

الگوريتم‌هاي مسير يابي  به مي‌توانند به دو دسته تقسيم شوند غير وفقي و وفقي  الگوريتم‌هاي غير وفقي تصميات مسير يابي خود را بر اندازه گيري يا تخمين  توپولوژي و ترافيك فعلي بنا نمي‌نهند بلكه براي انتخاب مسري جهت رسيدن از I  به J براي تمام I  را به تمام J از قبل  محاسبه مي‌شود در حالت OFF-LINE و هنگام راه اندازي شبكه به مسير ياب‌ها بار مي‌شود اين روند گاهي مسير يابي ايستا نام دارد.

برعكس الگوريتم‌هاي وقفي تصميات مسير يابي خود را براساس تغييرات توپولوژي و ترافيك تغيير مي‌دهند الگوريتم‌هاي وفقي ، وقتي كه مسيرها را عوض مي‌كنند. مثلا هر ثانيه وقتي  بار تغيير مي‌كند، با وقتي توپولوژي تغيير مي‌كند از نظر جايي كه اطلاعات را مي‌گيرند مثلا محلي از مسيريابهمجوار يا تمام مسيريابومعيارهايي كه براي بهينه سازي مورد استفاده قرارمي گيرند. (مثلا ، محلي از مسيرياب همجواريا تمام مسير ياب‌ها و معيارهايي كه براي بهينه سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرند (مثلاً فاصله ، تعداد جهشها يا زمان انتقال تقريبي با يكديگر متفاوت‌اند . در بخش‌هاي بعدي الگوريتم‌هاي الگوريتمهاي گوناگوني  را چه ايستا و چه پويا ،مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

اصل بهينگي

قبل از پرداختن به الگوريتم  توجه به مهم است كه صرف نظر از توپولوژي شبكه  وتر افيكي ، مي‌توان حكمي كلي راجع به مسيرهاي بهينه ارائه كرد اين حكم را به عنوان اصل بهينگي  شناخته مي‌شود. اين اصل بيا مي‌كند كه اگر مسيريابJ از مسيرياب I به مسيريابK در مسيرياب بهينه‌اي شناخته مي‌كند آنگاه مسر بهينه‌اي از J و K نيز در مسير مشابهي  قرار مي‌گيرد. براي مشاهده اين موضوع ، بخشي  از مسير I به J  را به بناميد و بقيه را نامگذاري كنيد اگر مسيري بهتر از وجود داشت مي‌توانست با الحاق  شود تا مسيري از I به K  بهبود بخشد، و حكم ما را مي‌گويد ?  بهينه است نقض كند.

از اصل بهينگي مي‌توان نتيجه گرفت كه مجموعه‌اي از مسيرهاي بهينه از تمام منابع به مقصدي معين ، درختي را تشكيل ميد هد كه ريشه اش مقصد است چنين درختي، درخت بايگاني  نام دارد.شكل ۲ در اين درخت مقياس فاصله تعداد جهش‌ها است توجه داشته باشيد. كه درخت‌هاي ديگري با همان طول مسير وجود داشته باشند هدف الگوريتم‌هاي مسير يابي، يافتن درخت‌هاي بايگاني و استفاده از انها براي تمام مسير ياب‌ها است .

چون درخت بايگاني يك درخت است، فاقد هرگونه حلقه است. لذا هر بسته در تعداد مشخصي از جهش‌هاي دريافت مي‌شود. در عمل هميشه به اين سادگي نيست.در اثناي كار، پيوندهاي  ومسيريابمي‌توانند به طرف پايين بروند وبه طرف بالا برگردند. بنابراين امكان دارد مسير ياب‌هاي مختلف راجع بع توپولوژي فعلي ايده‌هاي متفاوتي داشته باشند .همچنين سوال ديگري كه مطرح بود اين بود كه آيا هر مسيريابمجبور است به طور انفرادي اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه درخت بايگاني را به دست آورد يا اين اطلاعات توسط وسايل ديگري جمع آوري مي‌شوند در ادامه به طور مختصر به اين موضوع مي‌پردازيم با اين وجود، اصل بهينگي ودرخت  بايگاني‌هاي معيارهايي را تهيه كردند كه ساير الگوريتم‌هاي مسير يابي مي‌توانند براساس آنها ارزيابي شوند.

مسير يابي كوتاه ترين مسير

مطالعه الگوريتمهاي  مسير يابي را با تكنيكي كه به طور گسترده به شكل‌هاي مختلفي به كار مي‌رود شروع مي‌كنيم، زيرا الگوريتم ساده‌اي است ودرك آن آسان است. ايده ، ساختن گرافي از زير شبكه است ، به طوري كه ، هر گره گراف نشان دهنده مسيرياب است و هريال نشان دهنده خط ارتباطي است ( كه اغلب پيوند نام دارد.) براي انتخاب  مسيري بين دو مسيريابمعين ، الگوريتم ، كوتاهترين مسير بين آنها را درگراف مي‌يابد.

در مورد كوتاهترين مسير توضيحاتي بايد ارائه شود . يك راه اندازه گيري طول مسير ، تعداد جهش است با اين معيار ، طول مسيرهاي ABC,ABE در شكل ۳ يكسان است.و معيار ديگر معيار ديگر فاصله جغرافيايي به كيلومتراست ، در اين حالت بديهي است كه ABC خيلي طولاني تر از ABE است با فرض اين كه شكل با مقياس رسم شده است.

علاوه بر جهش‌ها و فاصله فيزيكي معيارهاي ديگري نيز قابل  استفاده‌اند به عنوان مثال هريال مي‌تواند به ميانگين تاخير صف بندي و انتقال براي بعضي از بسته‌هاي آزمايشي  برچسب گذاري شود. با اين برچسب گذاري، كوتاهترين مسير به جاي مسيري به جاي مسيري كه با كمترين يال يا فاصله  سريع تر مسير است.

در حالت كلي، برچسب‌هاي يال‌ها بايد به صورت تابعي از فاصله ، پهناي باند، ميانگين ترافيك هزينه ارتباط ميانگين طول صف تاخير اندازه گيري شده و ساير عوامل محاسبه  شود. با تغيير تابع وزني ، الگوريتم ،كوتاهترين مسير وزن دار را براساس هريك از معيارهاي فوق يا تركيبي از آنها محاسبه  مي‌كند.

الگوريتم‌هاي متعددي براي محاسبه  كوتاهترين مسيربين در گره گراف شناسايي  شده‌اند يكي از اين الگوريتمهاي به ديكسترا ۱۹۹۵ نسبت داده مي‌شود. هر گره داراي برچسب هايي  در پرانتز  است كه فاصله آن تا گره منبع، از طريق بهترين مسير شناخته شده نيست لذا تمام گره‌ها داراي بر چسب بي نهايت هستند .با ادامه اجراي الگوريتم  وپيدا شدن مسيرها، امكان دارد برچسب‌ها تغيير  كنند  تا مسيرهاي بهتري منعكس نمايند. برچسب ممكن است موقتي يا دائمي باشد. در آغاز ، تمام برچسب‌ها موقتي‌اند وقتي مشخص شد كه برچسبي  كوتاهترين مسير بين منبع به آن گروه تمام برچسب‌ها مو قتي اندوقتي مشخص شد كه برچسبي كوتاهترين مسير بين منبع به آن گره را نمايش مي‌دهد، دائمي مي‌شود و از آن پس تغيير نمي‌كند.

براي اينكه كه مشخص  شود الگوريتن  برچسب گذاري چگونه كار مي‌كند. گراف وزن دار بدون جهت شكل ۳ الف را در نظر بگيريد. كه وزن‌ها ، مثلا فاصله را نشان مي‌دهد مي‌خواهيم  كوتاهترين مسير از A به D را بيابيم. با علامت گذاري گره A به عنوان گره ثابت كه به صورت دايره پر نشان شده است. شروع مي‌كنيم. سپس نوبت ، تمام همجوار A همجوار A گره كاري را تست مي‌كنيم .هر كدام را با فاصله آن به A مجددا برچسب مي‌دهيم. هر وقت گره‌اي مجددا برچسب دهي شد، آن رابا گره اس كه كار از آنجا آغاز شد برچسب مي‌دهيم به اين ترتيب مي‌توانيم مسير نهايي را بازسازي كنيم. با بررسي  تمام گره‌ها همجوار A تمام گره هايي را كه  در كل گراف به طور موقت برچسب دهي شدند بررسي مي‌كنيم و گره‌اي كه داراي كوچك ترين برچسب است دائمي مي‌كنيم. (شكل ۳- ب) اين گروه به عنوان گره كاري جديد انتخاب مي‌شود.

اكنون از B شروع مي‌كنيم و تمام گره هايي همجوار آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. اگر مجموع برچسب در B و فاصله B تا گره‌اي كه بايد در نظر گرفته شود كمتر از برچسب موجود در ان گره باشد كوتاهترين مسير پيدا شده ، اين گره مجددا برچسب گذاري مي‌شود.


عتیقه زیرخاکی گنج