گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 167 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۸    کد محصول : ۱۵۰۷۳    حجم فایل : ۷۶۲۷ کیلوبایت   .
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی شیمی جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA در فرآیند شیرین سازی گازها

عنوان پایان نامه: بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین بجای DEA در فرآیند شیرین سازی گازها

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول:
۱-۱) مقدمه
۲-۱) انتخاب فرآیند
۳-۱) اصول جذب
۴-۱) انواع گازها
۵-۱) تاریخچه کاربرد روش های تصفیه گاز
۶-۱) سیستم های فرآورشی تصفیه گاز با آمین
۷-۱) کیفیت استاندارد گاز شیرین

فصل دوم:
۱-۲) معرفی آلکانول آمین ها
۲-۲) شیمی پایه
۳-۲) انتخاب محلول فرآیند
۱-۳-۲) منو اتانول آمین (MEA)
۲-۳-۲) ترکیبات منو اتانول آمین – گلیکول
۳-۳-۲) دی اتانول آمین (DEA)
۴-۳-۲) دی گلیکول آمین (DGA)
۵-۳-۲) دی ایزوپروپانول آمین (DIPA)
۶-۳-۲) متیل دی اتانول آمین (MDEA)
۷-۳-۲) آمین های ترکیبی
۴-۲) غلظت آمین
۵-۲) سیستم های جریان
۱-۵-۲) طرح جریان اساسی
۲-۵-۲) شستشوی آبی برای بازیافت آمین
۳-۵-۲) چرخه های چند جریانی
۴-۵-۲) جذب همزمان
۶-۲) تعادل محلول آمین با گازهای اسیدی
۷-۲) فشارهای بخار محلول آمین
۸-۲) گرمای واکنش
۹-۲) کارخانه های آلکانول آمین ها
۱-۹-۲) منو اتانول آمین (MEA)
۲-۹-۲) دی اتانول آمین (DEA)
۳-۹-۲) دی گلیکول آمین (DGA)
۴-۹-۲) متیل دی اتانول آمین (MDEA) و آمین های ترکیبی
۵-۹-۲) دی ایزوپروپانول آمین (DIPA)
۱۰-۲) حذف گوگرد معدنی توسط محلول های آمینه

فصل سوم:
۱-۳) استفاده از آمونیاک جهت دفع گازهای اسیدی (H2S, CO2)
۱-۱-۳) فرآیند Still otto
۲-۱-۳) فرآیند Krupp wilputte
۳-۱-۳) فرآیند DIAMOX
۲-۳) محلول های نمک قلیایی برای جداسازی گازهای اسیدی
۱-۲-۳) فرآیند کربنات پتاسیم داغ (Benfield)
۲-۲-۳) فرآیند Catacarb
۳-۲-۳) فرآیند Flexorb HP
۴-۲-۳) فرآیند Giammarco – Vetrocoke
۵-۲-۳) جذب دی اکسید کربن در محلول های کربنات قلیایی
۶-۲-۳) فرآیند Seaboard
۷-۲-۳) فرآیند Vacum Carbonate
۸-۲-۳) فرآیند Vacasulf
۹-۲-۳) فرآیند فسفات تری پتاسیم
۱۰-۲-۳) فرآیند فنولیت سدیم
۱۱-۲-۳) فرآیند Alkacid
۱۲-۲-۳) فرآیند Caustic Wash
۳-۳) فرآیندهای محلول فیزیکی ساده
۱-۳-۳) فرآیند محلول Flure
۲-۳-۳) فرآیند selexol
۳-۳-۳) فرآیند Sepasolv MPE
۴-۳-۳) فرآیند Purisol
۵-۳-۳) فرآیند Rectisol
۶-۳-۳) فرآیند Ifpexol
۴-۳) فرآیندهای با ترکیب حلال فیزیکی و شیمیایی
۱-۴-۳) فرآیند Amisol
۲-۴-۳) فرآیند Selefining

فصل چهارم:
۱-۴) مقدمه
۲-۴) مدل سازی و شبیه سازی فرآیند
۳-۴) معرفی بخش هایی از قابلیت های شبیه ساز به کاربرده شده
۱-۳-۴) محیط های اصلی Hysys
۲-۳-۴) عناصر داخلی Hysys
۳-۳-۴) شرح مختصری از طرز کار با نرم افزار Hysys
۴-۴) شبیه سازی فرآیند شیرین سازی گاز با حلال (DEA)
۵-۴) جایگزینی متیل دی اتانول آمین (MDEA) به جای DEA در فرآیند شیرین سازی گاز
۶-۴) استفاده از ترکیب MDEA و DEA به جای DEA در فرآیند
۷-۴) استفاده از ترکیب MDEA و MEA به جای DEA در فرآیند
۸-۴) مقایسه نتایج حاصل از جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA
۹-۴) بحث و نتیجه گیری
ضمیمه: عملیات شبیه سازی کامل فرآیندهای شیرین ساز گازی
منابع و مراجع

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج