گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

هدف از آموزش كمك به ارتقاء سطح يادگيري در دانش‌آموزان است. اما يادگيري موضوع مشخص واحدي نيست. بلكه تقريباً همه فعاليت‌هايي كه ما در طول زندگي انجام مي‌دهيم از تجارب يادگيري‌مان سرچشمه مي‌گيرد. ما موضوع‌هاي مختلف درسي و غيردرسي مانند رياضي، ادبيات، هنر، علوم ديني، طرز معاشرت را ياد مي‌گيريم. علاوه بر اين ما عواطف مختلف را نيز ياد مي‌گيريم. تهيه فهرست كاملي از آنچه كه انسان در طول زندگي ياد مي‌گيرد بسيار مفصل و شايد غيرممكن است. اما به طور كلي در مورد راهبردهاي مختلف يادگيري به دو نوع از راهبردها يعني راهبرد شناخت و راهبرد فراشناخت تأكيد شده است. در سال‌هاي اخير شاهد پيشرفت عظيم روانشناسي پرورش به سوي كشف اين راهبردها يعني راههاي ياد گرفتن و مطالعه كردن بوده‌ايم
بيان مسأله
سالهاست كه روانشناسان درصدد پاسخ دادن به اين سوالات هستند تا چرا بعضي دانش‌آموزان نسبت به بعضي ديگر از نظر پيشرفت تحصيلي موفق‌ترند؟ چه چيزي اين تفاوتها را رقم مي‌زند؟ براي پاسخ دادن به اين سوالات بررسي عواملي كه تصور مي‌شود موقعيت تحصيلي را تبيين مي‌كنند ضرورت پيدا مي‌كنند. 
به مرور زمان روشن شده تاكيد تبيين و پيش‌بيني موفقيت و كاميابي تنها استفاده از راهبردهاي شناختي نيست. بسياري از دانش‌آموزان با استفاده از راهبرد شناختي مشكلات زيادي در فراگيري مطالب درسي دارند، در حالي كه دانش‌آموزان ديگر با تاكيد زيادتر روي راهبردهاي فراشناختي موفقيت تحصيلي بالايي را كسب كرده‌اند، و چه بسا افرادي را بشناسيم كه با استفاده از راهبرد شناختي درصد متوسط موفقيت تحصيلي را كسب كرده‌اند ولي با درنظر گرفتن راهبردهاي فراشناختي به موفقيت‌هاي زيادي در زندگي‌شان دست يافته‌اند (سيف ۱۹۷۹). 
طي چند دهه گذشته تلاش‌هاي قابل ملاحظه‌اي جهت تبيين و كشف عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي صورت گرفته. محققين در تبيين اهميت راهبردهاي فراشناختي در پيشرفت تحصيلي به نتايج قابل ملاحظه‌اي دست يافته‌اند و نشان داده‌اند كه چنانچه راهبردهاي فراشناختي را براي پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي به راهبردهاي شناختي اضافه كنيم، پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي به طور معناداري با احتمال بيشتري امكان‌پذير مي‌شود تا اينكه تنها از راهبردهاي شناختي استفاده مي‌كنيم (بوتچر ، ۱۹۹۹). 
تمام مسائل فوق نشان مي‌دهد كه توسل به راهبردهاي شناختي براي تبيين پيشرفت تحصيلي كافي نيست، بنابراين اين مسائل نشان دهنده اين نكته است كه عامل مهم ديگري غير از راهبردهاي شناختي وجود دارد كه مي‌تواند در پيشرفت تحصيلي يا به طور كلي در موفقيت موثر باشد كه آن راهبردهاي فراشناختي است. اين ديدگاه اين سوالات را مطرح مي‌كند كه چه عامل دستاندركارند كه برخي افراد داراي راهبرد شناختي بالا در زندگي ضعيف عمل كنند و كساني كه راهبرد شناختي متوسطي دارند در كمال تعجب به خوبي عمل مي‌كنند. 
تحقيقات نشان داده كه در غالب موارد تفاوت در توانايي نهفته است كه راهبرد فراشناختي ناميده مي‌شود كه شامل برنامه‌ريزي، كنترول نظارت و نظم‌دهي مي‌باشد و اين مهارت‌ها را مي‌توان به كودكان آموخت تا در امر تحصيلي عملكرد بالاتري نشان دهند (دمبو  1994). تعدادي از محققين براين باورند كه علاقه به راهبردهاي فراشناختي تا حدي واكنش به اين باور است كه راهبرد شناختي تنها كليد پيشرفت تحصيلي است. آنچه در اين جا اهميت دارد اظهارات ضد و نقيض طرفداران و منتقدان راهبردهاي فراشناختي در زمينه توانايي اين مفهوم در پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي است (ماير  و سالووي ، ۱۹۹۹). لذا پژوهش حاضر در راستاي همين تحقيقات به بررسي تاثير راهبردهاي فراشناختي توام با شناخت در مقايسه با راهبردهاي شناختي حرف در موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر و روستاهاي گيلان غرب مي‌باشد. 

۳ـ ضرورت و اهميت پژوهش
نظريه‌هاي راهبردهاي فراشناختي مفهوم جديدي است. هنوز هيچ كس نمي‌تواند دقيقاً بگويد كه تفاوت‌هاي ميان دانش‌آموزان در طول تحصيل‌شان تا چه حد مربوط به راهبردهاي فراشناختي مي‌شود. اما داده‌هاي موجود نشان ميدهند كه راهبردهاي فراشناختي مي‌تواند به اندازه راهبردهاي شناختي و گاهي اوقات بيش از آن قدرت پيش‌بيني داشته باشد، و همچنين عده‌اي معتقدند راهبردهاي فراشناختي را مي‌توان به كودكان آموخت و سطح آن را ارتقاء داد (دمبو، ۱۹۹۴). 
از آنجايي كه طيف وسيعي از جمعيت كشورمان را دانش‌آموزان تشكيل مي‌دهند و در اين راستا مشكلات، آموزش و نحوه راهبردهاي متنوع آموزش در امر تدريس وجود دارد، لازم است تحقيقات در مورد روش‌ها و راهبردهاي مختلف در امر آموزش صورت گيرد تا كيفيت و آموزش ارتقاء يابد. و به همين جهت با توجه به تحقيقات انجام شده در خارج از كشور در مورد عامل فراشناخت به عنوان يك عامل مهم در پيشرفت تحصيل دانش‌آموزان لازم است اين عامل به صورت عميق‌تر مورد بررسي قرار گيرد. از طرف ديگر با توجه به وجود روشهايي جهت آموزش راهبردهاي فراشناخت به معلمان و دانش‌آموزان لازم است اين راهبردها صورت تاكيد تحقيقات در زمينه آموزش و پرورش قرار گيرد. به عنوان مثال فلاول  (1995) علاقه پژوهشگران به فراشناخت را ناشي از اعتقاد به كاربردهاي مهم آن در تعليم و تربيت ذكر كرده است. وي سپس به نقل از بيكر  (1991) خاطرنشان مي‌سازد كه شواهد پژوهشي حاكي از وجود حداقل ۹ مورد نارسايي فراشناختي در دانش‌آموزان ضعيف‌تر در مقايسه با دانش‌آموزان قوي‌تر است. همچنين لفرانكو  (1997) مي‌گويد مهم‌ترين سهم فعلي روانشناس شناختي در روانشناس تربيتي تاكيد مجددي است كه بر يادگيري چگونه ياد گرفتن (فراشناخت) مي‌شود. او استدلال مي‌كند كه بهترين يادگيرندگان كساني هستند كه علاوه بر دانش در زمينه‌هاي خاص از دانش فراشناخت نيز برخوردار باشند دانش فراشناختي يعني اينكه فرد بداند چگونه كاري را انجام مي‌دهد، چگونه مسائل را حل مي‌كند، چگونه ياد بگيرد و حفظ كند، چگونه بفهمد و شايد مهمتر از همه چگونه اين فعاليت‌ها را زير نظر داشته باشد، ارزيابي تند و هدايت نمايد. بنابراين با توجه به نكات ذكر شده در فوق به نظر مي‌رسد هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ كاربردي اين موضوع در امر آموزش موثر واقع شود. 

۴ـ اهداف پژوهش
هدف كلي پژوهش: در اين پژوهش سعي بر آن است كه دريابيم در استفاده از راهبردهاي فراشناختي و راهبردهاي شناختي كداميك براي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان شهرستان گيلان غرب بهتر است و اينكه كداميك معيار بهتري براي پيشرفت تحصيلي است. 
هدف جزئي پژوهش: 
مقايسه دانش‌آموزان شهري با روستايي در استفاده از نوع راهبرد.

۵ـ سوال و فرضيات پژوهش
سوال پژوهش
آيا بين دانش‌آموزان شهري و روستايي در استفاده از نوع راهبرد شناختي و راهبرد فراشناختي تفاوت وجود دارد؟ 
فرضيات پژوهش
۱ـ كسانيكه از راهبردهاي شناختي توأم با فراشناختي استفاده مي‌كنند در مقايسه با كسانيكه از راهبردهاي شناختي صرف استفاده مي‌كنند موفقيت تحصيلي بيشتري دارند.
۲ـ بين راهبرد فراشناختي و راهبرد شناختي رابطه مثبت معني‌دار وجود دارد. 
۳ـ بين راهبرد فراشناختي و موفقيت تحصيلي رابطه مثبت معني‌دار وجود دارد. 
۴ـ بين راهبرد شناختي و موفقيت تحصيلي رابطه مثبت معني‌دار وجود درد. 
۵ـ بين دانش‌آموزان دختر و پسر در استفاده از نوع راهبرد شناختي و راهبرد فراشناختي تفاوت معني‌داري وجود ندارد. 
۶ـ متغيرهاي پژوهش
راهبردهاي فراشناختي
تعريف مفهومي: آن دسته از راهبردهاي يادگيري كه نظارت بر راهبردهاي شناختي را برعهده دارند و عبارتند از دانش و كنترول خود و دانش و كنترول فرايند. دانش و كنترل خود شامل ۳ بخش تعهد، نگرش و دقت است و دانش و كنترول فرايند شامل ۳ بخش طرح‌ريزي، ارزش سنجي و نظم بخشي مي‌باشد (مارزينو و همكاران، ۱۹۸۹، ترجمه قدسي امقر، ۱۳۸۰، ص۵۳) 
تعريف عملياتي: عبارت است از نمره‌اي كه دانش‌آموزان در بخش‌هاي مربوط به راهبردهاي دانش و كنترل خود و دانش و كنترول فرايند كه در آزمون راهبردهاي يادگيري كسب مي‌كنند. 
راهبردهاي شناختي
تعريف مفهومي: آن دسته از راهبردهاي يادگيري كه فرد براي پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌دهد و عبارتند از: ۱ـ راهبردهاي تكرار و مرور ويژه تكاليف ساده و پيچيده ۲ـ راهبردهاي بسط ويژه تكاليف ساده و پيچيده ۳ـ راهبردهاي سازمان‌دهي ويژه ساده و پيچيده (وينشتاين و ساير، ۱۹۸۶، به نقل از هيسو، ۱۹۹۷، ص۴۵). 
تعريف عملياتي: عبارت از نمره‌اي كه دانش‌آموزان در بخشهاي مربوط به راهبردهاي تكرار يا مرور، بسط يا گسترش معنايي و سازماندهي كه در آزمون راهبردهاي يادگيري كسب مي‌كند. 
پيشرفت تحصيلي
تعريف مفهومي: پيشرفت در برگيرنده استعداد و توانايي و كار دانش‌آموز است. اين يك عنصر چندبعدي است. اين عنصر به گونه‌اي بسيار ظريف به رشد جسمي، اجتماعي، شناختي و عاطفي مربوط است. اين عنصر سعي كننده تماميت دانش‌آموزان است، اين عنصر به يك مورد خاص ارتباط ندارد، بلكه طي زمان و در طي زندگي دانش‌آموزان در مدارس عمومي و در سالهاي دانشگاه و زندگي كاري خود نشان مي‌دهد (استنبرگ، ۱۹۹۳ به نقل از اسماعيلي، ۱۳۷۶، ص۷۰).
تعريف عملياتي: منظور از پيشرفت تحصيلي در اين پژوهش ميانگين نمرات پايان سال گذشته (۸۳-۱۳۸۲) مي‌باشد. 

محدوديت‌هاي تحقيق
هر تحقيقي داراي محدوديتهايي است كه برطرف كردن آن‌ها از عهدة محقق خارج مي‌باشد اين تحقيق نيز از اين امر استثنا مي‌باشد حال به ذكر اين محدوديت‌ها مي‌پردازيم. 
۱ـ وجود موانع اداري (قسمت حراست) اداره آموزش و پرورش جهت صدور مجوز براي ورود به مدارس دخترانه كه به علت عدم مراجعه مستقيم به مدارس دخترانه اجراي پرسشنامه با حضور مستقيم خود محقق نبوده است با اين وجود به خود مجري پرسشنامه‌ها توصيه‌هاي لازم شده است. 
۲ـ عدم انگيزه كافي دانش‌آموزان براي همكاري با محقق. اين موضوع باعث تلفات پرسشنامه و كاهش تعداد نمونه شد. 
 
فصل سوم روش تحقيق
مقدمه
در اين فصل با توجه به ماهيت موضوع تحقيق، اهداف، سوالات، امكانات اجرايي و.‌.. به انتخاب روش تحقيق پرداخته مي‌شود. انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدف‌ها، ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرائي آن دارد. به سخن ديگر هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا هرچه دقيق‌تر، آسانتر، سريعتر و ارزان‌تر به پاسخ يا پاسخهايي براي پرسشهاي تحقيقي دست يابد (نادري و سيف‌نراقي ۱۹۷۹). 
روش انجام پژوهش از كارهاي مهم يك محقق است كه بايد از قبل آن را مشخص نمايد. «روش» معادلي فارسي براي واژه انگليسي “method” به معني تعيين گامهايي است كه بايد براي رسيدن به هدفي با نظم خاص برداشت. اعتبار دستاوردهاي هر تحقيقي به .‌.. روش يا روشهايي وابسته است كه در آن مورد استفاده قرار گرفته است. «تحقيق» عبارت است از يك عمل منطقي در نتيجه آن پاسخ‌هايي براي سوالهاي مورد نظر و مطرح شده پيرامون موضوع تحقيق به دست مي‌آيد (بازرگان و ديگران، ۱۳۸۲، ص۱۷۰). «روش تحقيق» فرايندي نظام‌مند براي فان پاسخ يك پرسش يا راه حل يك مسئله است. آنچه در اين فصل به آن پرداخته مي‌شود عبارت است از: روش انجام پژوهش، جامعه آماري، نوع روش نمونه‌گيري، تعيين حجم نمونه و نمونه آماري، ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات، تعيين ؟؟؟ آن و روش‌هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها 


نوع و روش انجام پژوهش
براساس هدف: براساس دسته‌بندي‌هايي كه در نتايج علمي مربوط به روش‌هاي تحقيق ذكر شده است، اين پژوهش با توجه به اهداف و مقاصد آن در پس اصلاح و مطلوب نمودن فعاليت يا ارائه راهنمايي براي عمل است، در گروه پژوهش‌هاي كاربردي قرار مي‌گيرد. اين گونه پژوهش‌ها در جهت رشد و بهتر كردن يك محصول يا مدل يك فعاليت و بطور كلي آزمون مفاهيم مجرد (ذهني) در موقعيت‌هاي واقعي و زنده هستند. پژوهش حاضر نيز با هدف بهبود فعاليت‌هاي يادگيري فراگيران كلاس‌هاي اول، دوم و سوم متوسطه و ارتقاء كيفيت و كميت پادگري آنان شكل‌گرفته است و اين هدف را از طريق بررسي تأثير راهبردهاي يادگيري در رشد تحصيلي دنبال مي‌كند. نتايج پژوهش نيز مستقيماً در آموزش و تدريس قابل استفاده و اجرا مي‌باشد. 
براساس روش: اين پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي است و سازمان‌دهي آن براساس طرح پس‌آزمون است. مسئله پژوهش موقعي از نوع همبستگي است كه پژوهشگر با استفاده از يك گروه آزمودني دست كم درباره دو متغير، بدون آن كه هيچ يك از آنها دستكاري يا كنترول شود، اطلاعاتي به دست آورد. اين گونه مطالعات را مي‌توان براي اين مطلب بكار برد كه آيا متغيرهايي كه مورد مطالعه قرار مي‌گيرند با هم ارتباط دارند، و در صورتي كه رابطه‌اي كشف شود، اين ارتباط مثبت يا منفي است، و شدت و قدرت آن چه اندازه است. مطالعات همبستگي مي‌تواند ذاتاً توصيفي يا استنباطي باشد و هر يك از مشخصه‌هاي آماري حاصل از آنها شاخص عددي بدست مي‌دهد كه نشان دهنده قدرت ارتباط بين متغيرهاي اندازه‌گيري شده از مجموعه‌هاي معيني از داده‌ها است. نكته مهم اين است كه مقصود از گردآوري اطلاعات در پژوهش‌هاي همبستگي هرگز تحقيق درباره يك رابطه علت و معلولي  قاطع نيست (هومن، ۱۳۷۳). 
جمع‌آوري داده‌هاي پژوهشي به شيوه ميداني و با مراجعه به آزمودني‌ها و انتخاب نمونه از جامعه آماري صورت گرفته است و نيز اطلاعات مربوط به چارچوب نظري و مباحث تئوري آن با مراجعه به منابع علمي و به شيوة كتابخانه‌اي انجام شده است. 

جامعه آماري
جامعه آماري پژوهش حاضر، كليه دانش‌آموزان پسر و دختر روزانه (دولتي) مدارس متوسطه شهرستان (شهر و روستاها) گيلانغرب‌ كه در سال تحصيلي ۸۴-۸۳ مشغول به تحصيل بوده‌اند مي‌باشد. (در اين دوره، پيش‌دانشگاهي جز جامعه آماري محسوب نمي‌شود.) تعداد اين دانش‌آموزان برابر ۱۵۰۰ نفر مي‌باشد. 
حجم نمونه
در اين پژوهش حجم نمونه براساس جدول مرگان تعيين شده است كه برابر ۳۰۶ نفر مي‌باشد. و به شيوه كتابخانه‌اي انجام شده است. 
در اين تحقيق متغير مستقل راهبردهاي يادگيري است و متغيرهاي وابسته عبارتند از موفقيت تحصيل است كه از طريق معدل سنجيده مي‌شود. روش نمونه‌گيري
از بين جامعه آماري با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي ۳۰۶ نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند. روش نمونه‌گيري به اين صورت بود كه ابتدا از بين دبيرستانهاي شهرستان (شهر و روستاهاي) گيلانغرب كه مدرسه بطور تصادفي انتخاب شد ۲ مدرسه از شهر گيلانغرب يكي دخترانه و ديگري پسرانه و دو مدرسه از روستاهاي گيلانغرب يكي پسرانه و ديگري دخترانه انتخاب شدند. سپس به نسبت لازم از پايه‌هاي اول دوم و سوم بصورت تصادفي پرسشنامه بين دانش‌آموزان توزيع شد. لازم به ذكر است كه اجراي پرسشنامه راهبردهاي يادگيري به صورت گروهي در كلاس انجام شد. 

ابزار اندازه‌گيري پژوهش
پرسشنامه راهبردهاي يادگيري توسط كرمي (۱۳۸۱) ساخته شد كه راهبردهاي شناختي و فراشناختي را مي‌سنجد. اين پرسشنامه از ۸۶ ماده تشكيل شده كه ۴۹ ماده آن مربوط به راهبردهاي شناختي و ۳۷ ماده ديگر مربوط به راهبردهاي فراشناختي است. شيوة پاسخگويي به ماده‌ها بصورت پيوستاري از صفر تا ۹ است. راهبردهاي شناختي به سه زير مجموعه تكرار يا مرور، بسط يا گسترش معنايي و سازماندهي و راهبردهاي فراشناختي به دو مجموعه دانش و كنترول خود و دانش و كنترول فرايند تقسيم شده‌اند. هر يك از زيرمجموعه‌هاي راهبردهاي شناختي به دو دسته ويژه تكاليف ساده و ويژه تكاليف پيچيده تقسيم شده‌اند. هر يك از زير مجموعه‌هاي راهبردهاي شناختي به دو دسته ويژه تكاليف ساده و ويژه تكاليف پيچيده تقسيم شده‌اند. زير مجموعه‌هاي راهبردهاي فراشناختي، دانش و كنترول خود به گروه‌هاي كوچك تقسيم نشده‌اند ولي راهبردهاي دانش و كنترول فرايند به سه دسته شامل برنامه‌ريزي، كنترول و ارزشيابي و نظم‌دهي تقسيم شده‌ است كه مجموعه اين ۱۰ راهبرد مجموعه راهبردهاي يادگيري را تشكيل مي‌دهد. شيوه نمره‌گزاري پرسشنامه بدين صورت است كه سوالات مربوط به راهبردهايش بين ماده‌ها پراكنده شده‌اند. براي نمره‌گذاري راهبردهاي پاسخ داده شده به گزينه‌هاي مربوط به هر راهبرد جمع و تقسيم بر تعداد مي‌شوند و با توجه به اينكه پيوستار پاسخ از صفر تا ۱۹ است، عدد بدست آمده را در ۱۰۰ حزب و بر ۹ تقسيم مي‌كنيم تا نمره آن راهبردها بدست آيد. در جدول زير سوال‌هاي مربوط به هر يك از راهبردها آورده مي‌شود: 

پايايي
پايايي اين پرسشنامه از طريق روش بازآزمايي و ضريب آلفا بدست آمده است. ثبات پرسشنامه راهبردهاي يادگيري با فاصله سه هفته (۲۱) روز روي ۶۳ نفر از دانش‌آموزان پايه سوم دبيرستان (۳۲ نفر دختر و ۳۰ نفر پسر) بدست آمد. ضريب همبستگي بين نمره‌هاي اجراي اول و دوم نشان دهنده ثبات بالا براي كل راهبردها و راهبردهاي فرعي است. راهبردهاي فرعي (بين حداقل ۸۵/۰ و حداكثر ۹۱/۰ بوده است و پايايي بازآزمايي كل ۹۸/۰ بوده است (كرمي، ۱۳۸۱).

اعتبار
براي بررسي اعتبار پرسشنامه، ابزار در اختيار ۳۰ نفر از اساتيد و دانشجويان دوره كترا كه با روانشناسي تربيتي و يادگيري سروكار داشتند قرار داده شد و نظر آنها نسبت به تك‌تك سوال‌ها در رابطه با حيطه مورد سنجش خواسته شد. از ۲۶ پرسشنامه اعاده شده كليه اساتيد هر ۸۶ سوال را تأييد نموده منتهي براي برخي از سوال‌ها پيشنهاد اصلاحي داشتند كه اين پيشنهادات در تهيه پرسشنامه نهايي اعمال گرديد (كرمي، ۱۳۸۱)
پژوهشگر با توجه به مباني نظري تحقيق در آغاز تعريف دقيقي از حطه رفتار مورد اندازه‌گيري (راهبردهاي يادگيري مطالعه) ارائه كرده و راهبردهاي اصلي را به بعد از اصلاحاتي كه صاحبنظران متذكر شده بودند در نظر گرفته و آنگاه تعيين مي‌كنند كه آيا پرسشنامه حيطه مورد نظر را اندازه‌گيري مي‌كند يا نه. بين سوال‌هاي تحت پوشش هر حيطه همساني دورني محاسبه شده و ضريب آلفاي محاسبه شده براي حيطه‌هاي فرعي بين ۶۹/۰ تا ۸۸/۰ بود كه هركدام در سطح بالايي قرار داشتند و بيانگر آن است كه سوال‌هاي طرح شده حيطه مورد نظر را اندازه‌گيري مي‌كنند (كرمي، ۱۳۸۱)
لازم به ذكر است علاوه بر ۸۶ سوال مطرح شده در پرسشنامه راهبردهاي يادگيري موارد مربوط به مشخصات فردي مشتمل بر سن، جنس، كلاس، رشتة تحصيلي، محل سكونت و معدل نيز در قسمت بالاي پرسشنامه قبل از شروع سوالات توسط محقق گنجانيده شده است. 
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
براي تجزيه و تحليل داده‌هاي اين پژوهش از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. در روش‌هاي آمار توصيفي براي محاسبه شاخص‌هاي توصيفي نظير ميانگين، انحراف استاندارد و غير استفاده شده است. براي بررسي رابطه بين متغيرها از روش همبستگي پيرسون استفاده شده است. و در آمار استنباطي براي بررسي نقش تعديل كنندگي جنسيت و محل سكونت (شهر و روستا) از آزمون براي دو گروه مستقل استفاده شده است. 
 
فصل ۴
تجربه و تحليل داده‌هاي پژوهشي
اين فصل به گزارش تجربه و تحليل داده‌هاي توصيفي و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق اختصاص دارد. در واقع يكي از مراحل اصلي و ضروري در تكميل فرايند پژوهش، آزمون فرضيه‌هاي آن است. اين مهم برمبناي داده‌هاي كمي و اندازه‌هاي توصيفي پژوهش، و با استفاده از روشهاي معتبري كه علم آمار در اختيار محققان گذاشته است انجام مي‌پذيرد. از اين رو ابتدا به گزارش داده‌هاي توصيفي پژوهش پرداخته مي‌شود و پس از آن آزمون فرضيه‌هاي تحقيق برمبناي اين داده‌ها صورت مي‌گيرد. 

توصيف آماري داده‌هاي پژوهش
۱ـ تعداد نمونه
نمونه آماري تحقيق شامل ۳۰۶ دانش‌آموز سال اول و دوم و سوم رشته‌هاي علوم انساني، تجربه و رياضي دبيرستان از ۴ مدرسه، ۲ مدرسه پسرانه و ۲ مدرسه دخترانه شهر و روستاي گيلانغرب انتخاب شدند. 
از اين نمونه ۳۰۶ نفري نهايتاً پس از اجراي پرسشنامه‌ها ۲۷۸ پرسشنامه قابل تجزيه و تحليل آماري بدست آمد و ساير پرسشنامه‌ها كه ناقص بودند حذف شدند لازم به ذكر است عامل اصلي افت آزمودني‌ها از ۳۰۶ نفر به ۲۷۸ نفر بي‌ملاحظه‌گي دانش‌آموزان در پاسخ واقعي و كامل به سوالات پرسشنامه‌ها بود. 
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر

با نهضت شناختي كه تحت تاثير روانشناسان گشتالتي به وجود آمد، مفاهيم شناختي مانند هوشياري مجدداً مورد توجه قرار گرفتند و محور تحقيق هاي بسياري واقع شدند. پياژه به عنوان يكي از پيش تازان اين نهضت در پژوهش هاي خود در زمينه ساختار شناختي، موضوع «هوشياري و ناهوشياري شناختي»۱ را مورد بررسي قرار داد. به نظر او ناهوشياري شناختي عبارتند از مجموعه ساختها و كنش وري هايي كه آزمودني از آنها آگاه نيست و تنها چيزي كه از آنها مي داند نتايج آنهاست. (به نقل از منصور دادستان، ۱۳۶۷).

پياژه عنوان مي‌كند، انديشه اي نارسا نسبت به هوشيار در اذهان موجود است و ==== آن نيز اين است كه آن را نوعي === مي پندارند كه در واقعياتي كه تا قبل از آن در تاريكي بوده اند، روشني بخشد بدون آنكه هيچ نوع تغييري در آنها بدهد. اما هوشيار شدن بسيار بيشتر از اين حد است، چون عبارتند از سوق دادن پاره اي از عناصر از يك سطح زيرين ناهوشيار به يك سطح زيرين هوشيار كه اين دو سطح نمي تواند هم سان باشد. بنابراين هوشيار شدن يك بازسازي در سطح عالي تر است. (از منصور دادستان، ۱۳۶۷).

به نظر پياژه هوشياري اشاره به نوع آگاهي شخصي از فرآيندهاي تفكر خويش و توزيع كلامي آن دارد. پس يك فرد هوشيار نه تنها توانايي انجام دادن كاري را دارد، بلكه به وضوح از چگونگي انجام دادن آن نيز آگاه است. (پياژه، ۱۹۷۶ ت، به نقل از چينزبرگ و اوپر ۱۹۷۹ ترجمه حقيقي ۱۳۷۱).

دانلود فایل پايان نامه بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي در حل مسئله جهت ارتقاء و توانايي حل مسئله در عرصه زندگي

  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

هدف از آموزش كمك به ارتقاء سطح يادگيري در دانش‌آموزان است. اما يادگيري موضوع مشخص واحدي نيست. بلكه تقريباً همه فعاليت‌هايي كه ما در طول زندگي انجام مي‌دهيم از تجارب يادگيري‌مان سرچشمه مي‌گيرد. ما موضوع‌هاي مختلف درسي و غيردرسي مانند رياضي، ادبيات، هنر، علوم ديني، طرز معاشرت را ياد مي‌گيريم. علاوه بر اين ما عواطف مختلف را نيز ياد مي‌گيريم. تهيه فهرست كاملي از آنچه كه انسان در طول زندگي ياد مي‌گيرد بسيار مفصل و شايد غيرممكن است. اما به طور كلي در مورد راهبردهاي مختلف يادگيري به دو نوع از راهبردها يعني راهبرد شناخت و راهبرد فراشناخت تأكيد شده است. در سال‌هاي اخير شاهد پيشرفت عظيم روانشناسي پرورش به سوي كشف اين راهبردها يعني راههاي ياد گرفتن و مطالعه كردن بوده‌ايم
بيان مسأله
سالهاست كه روانشناسان درصدد پاسخ دادن به اين سوالات هستند تا چرا بعضي دانش‌آموزان نسبت به بعضي ديگر از نظر پيشرفت تحصيلي موفق‌ترند؟ چه چيزي اين تفاوتها را رقم مي‌زند؟ براي پاسخ دادن به اين سوالات بررسي عواملي كه تصور مي‌شود موقعيت تحصيلي را تبيين مي‌كنند ضرورت پيدا مي‌كنند. 
به مرور زمان روشن شده تاكيد تبيين و پيش‌بيني موفقيت و كاميابي تنها استفاده از راهبردهاي شناختي نيست. بسياري از دانش‌آموزان با استفاده از راهبرد شناختي مشكلات زيادي در فراگيري مطالب درسي دارند، در حالي كه دانش‌آموزان ديگر با تاكيد زيادتر روي راهبردهاي فراشناختي موفقيت تحصيلي بالايي را كسب كرده‌اند، و چه بسا افرادي را بشناسيم كه با استفاده از راهبرد شناختي درصد متوسط موفقيت تحصيلي را كسب كرده‌اند ولي با درنظر گرفتن راهبردهاي فراشناختي به موفقيت‌هاي زيادي در زندگي‌شان دست يافته‌اند (سيف ۱۹۷۹). 
طي چند دهه گذشته تلاش‌هاي قابل ملاحظه‌اي جهت تبيين و كشف عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي صورت گرفته. محققين در تبيين اهميت راهبردهاي فراشناختي در پيشرفت تحصيلي به نتايج قابل ملاحظه‌اي دست يافته‌اند و نشان داده‌اند كه چنانچه راهبردهاي فراشناختي را براي پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي به راهبردهاي شناختي اضافه كنيم، پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي به طور معناداري با احتمال بيشتري امكان‌پذير مي‌شود تا اينكه تنها از راهبردهاي شناختي استفاده مي‌كنيم (بوتچر ، ۱۹۹۹). 
تمام مسائل فوق نشان مي‌دهد كه توسل به راهبردهاي شناختي براي تبيين پيشرفت تحصيلي كافي نيست، بنابراين اين مسائل نشان دهنده اين نكته است كه عامل مهم ديگري غير از راهبردهاي شناختي وجود دارد كه مي‌تواند در پيشرفت تحصيلي يا به طور كلي در موفقيت موثر باشد كه آن راهبردهاي فراشناختي است. اين ديدگاه اين سوالات را مطرح مي‌كند كه چه عامل دستاندركارند كه برخي افراد داراي راهبرد شناختي بالا در زندگي ضعيف عمل كنند و كساني كه راهبرد شناختي متوسطي دارند در كمال تعجب به خوبي عمل مي‌كنند. 
تحقيقات نشان داده كه در غالب موارد تفاوت در توانايي نهفته است كه راهبرد فراشناختي ناميده مي‌شود كه شامل برنامه‌ريزي، كنترول نظارت و نظم‌دهي مي‌باشد و اين مهارت‌ها را مي‌توان به كودكان آموخت تا در امر تحصيلي عملكرد بالاتري نشان دهند (دمبو  1994). تعدادي از محققين براين باورند كه علاقه به راهبردهاي فراشناختي تا حدي واكنش به اين باور است كه راهبرد شناختي تنها كليد پيشرفت تحصيلي است. آنچه در اين جا اهميت دارد اظهارات ضد و نقيض طرفداران و منتقدان راهبردهاي فراشناختي در زمينه توانايي اين مفهوم در پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي است (ماير  و سالووي ، ۱۹۹۹). لذا پژوهش حاضر در راستاي همين تحقيقات به بررسي تاثير راهبردهاي فراشناختي توام با شناخت در مقايسه با راهبردهاي شناختي حرف در موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر و روستاهاي گيلان غرب مي‌باشد. 

۳ـ ضرورت و اهميت پژوهش
نظريه‌هاي راهبردهاي فراشناختي مفهوم جديدي است. هنوز هيچ كس نمي‌تواند دقيقاً بگويد كه تفاوت‌هاي ميان دانش‌آموزان در طول تحصيل‌شان تا چه حد مربوط به راهبردهاي فراشناختي مي‌شود. اما داده‌هاي موجود نشان ميدهند كه راهبردهاي فراشناختي مي‌تواند به اندازه راهبردهاي شناختي و گاهي اوقات بيش از آن قدرت پيش‌بيني داشته باشد، و همچنين عده‌اي معتقدند راهبردهاي فراشناختي را مي‌توان به كودكان آموخت و سطح آن را ارتقاء داد (دمبو، ۱۹۹۴). 
از آنجايي كه طيف وسيعي از جمعيت كشورمان را دانش‌آموزان تشكيل مي‌دهند و در اين راستا مشكلات، آموزش و نحوه راهبردهاي متنوع آموزش در امر تدريس وجود دارد، لازم است تحقيقات در مورد روش‌ها و راهبردهاي مختلف در امر آموزش صورت گيرد تا كيفيت و آموزش ارتقاء يابد. و به همين جهت با توجه به تحقيقات انجام شده در خارج از كشور در مورد عامل فراشناخت به عنوان يك عامل مهم در پيشرفت تحصيل دانش‌آموزان لازم است اين عامل به صورت عميق‌تر مورد بررسي قرار گيرد. از طرف ديگر با توجه به وجود روشهايي جهت آموزش راهبردهاي فراشناخت به معلمان و دانش‌آموزان لازم است اين راهبردها صورت تاكيد تحقيقات در زمينه آموزش و پرورش قرار گيرد. به عنوان مثال فلاول  (1995) علاقه پژوهشگران به فراشناخت را ناشي از اعتقاد به كاربردهاي مهم آن در تعليم و تربيت ذكر كرده است. وي سپس به نقل از بيكر  (1991) خاطرنشان مي‌سازد كه شواهد پژوهشي حاكي از وجود حداقل ۹ مورد نارسايي فراشناختي در دانش‌آموزان ضعيف‌تر در مقايسه با دانش‌آموزان قوي‌تر است. همچنين لفرانكو  (1997) مي‌گويد مهم‌ترين سهم فعلي روانشناس شناختي در روانشناس تربيتي تاكيد مجددي است كه بر يادگيري چگونه ياد گرفتن (فراشناخت) مي‌شود. او استدلال مي‌كند كه بهترين يادگيرندگان كساني هستند كه علاوه بر دانش در زمينه‌هاي خاص از دانش فراشناخت نيز برخوردار باشند دانش فراشناختي يعني اينكه فرد بداند چگونه كاري را انجام مي‌دهد، چگونه مسائل را حل مي‌كند، چگونه ياد بگيرد و حفظ كند، چگونه بفهمد و شايد مهمتر از همه چگونه اين فعاليت‌ها را زير نظر داشته باشد، ارزيابي تند و هدايت نمايد. بنابراين با توجه به نكات ذكر شده در فوق به نظر مي‌رسد هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ كاربردي اين موضوع در امر آموزش موثر واقع شود. 

۴ـ اهداف پژوهش
هدف كلي پژوهش: در اين پژوهش سعي بر آن است كه دريابيم در استفاده از راهبردهاي فراشناختي و راهبردهاي شناختي كداميك براي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان شهرستان گيلان غرب بهتر است و اينكه كداميك معيار بهتري براي پيشرفت تحصيلي است. 
هدف جزئي پژوهش: 
مقايسه دانش‌آموزان شهري با روستايي در استفاده از نوع راهبرد.

۵ـ سوال و فرضيات پژوهش
سوال پژوهش
آيا بين دانش‌آموزان شهري و روستايي در استفاده از نوع راهبرد شناختي و راهبرد فراشناختي تفاوت وجود دارد؟ 
فرضيات پژوهش
۱ـ كسانيكه از راهبردهاي شناختي توأم با فراشناختي استفاده مي‌كنند در مقايسه با كسانيكه از راهبردهاي شناختي صرف استفاده مي‌كنند موفقيت تحصيلي بيشتري دارند.
۲ـ بين راهبرد فراشناختي و راهبرد شناختي رابطه مثبت معني‌دار وجود دارد. 
۳ـ بين راهبرد فراشناختي و موفقيت تحصيلي رابطه مثبت معني‌دار وجود دارد. 
۴ـ بين راهبرد شناختي و موفقيت تحصيلي رابطه مثبت معني‌دار وجود درد. 
۵ـ بين دانش‌آموزان دختر و پسر در استفاده از نوع راهبرد شناختي و راهبرد فراشناختي تفاوت معني‌داري وجود ندارد. 
۶ـ متغيرهاي پژوهش
راهبردهاي فراشناختي
تعريف مفهومي: آن دسته از راهبردهاي يادگيري كه نظارت بر راهبردهاي شناختي را برعهده دارند و عبارتند از دانش و كنترول خود و دانش و كنترول فرايند. دانش و كنترل خود شامل ۳ بخش تعهد، نگرش و دقت است و دانش و كنترول فرايند شامل ۳ بخش طرح‌ريزي، ارزش سنجي و نظم بخشي مي‌باشد (مارزينو و همكاران، ۱۹۸۹، ترجمه قدسي امقر، ۱۳۸۰، ص۵۳) 
تعريف عملياتي: عبارت است از نمره‌اي كه دانش‌آموزان در بخش‌هاي مربوط به راهبردهاي دانش و كنترل خود و دانش و كنترول فرايند كه در آزمون راهبردهاي يادگيري كسب مي‌كنند. 
راهبردهاي شناختي
تعريف مفهومي: آن دسته از راهبردهاي يادگيري كه فرد براي پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌دهد و عبارتند از: ۱ـ راهبردهاي تكرار و مرور ويژه تكاليف ساده و پيچيده ۲ـ راهبردهاي بسط ويژه تكاليف ساده و پيچيده ۳ـ راهبردهاي سازمان‌دهي ويژه ساده و پيچيده (وينشتاين و ساير، ۱۹۸۶، به نقل از هيسو، ۱۹۹۷، ص۴۵). 
تعريف عملياتي: عبارت از نمره‌اي كه دانش‌آموزان در بخشهاي مربوط به راهبردهاي تكرار يا مرور، بسط يا گسترش معنايي و سازماندهي كه در آزمون راهبردهاي يادگيري كسب مي‌كند. 
پيشرفت تحصيلي
تعريف مفهومي: پيشرفت در برگيرنده استعداد و توانايي و كار دانش‌آموز است. اين يك عنصر چندبعدي است. اين عنصر به گونه‌اي بسيار ظريف به رشد جسمي، اجتماعي، شناختي و عاطفي مربوط است. اين عنصر سعي كننده تماميت دانش‌آموزان است، اين عنصر به يك مورد خاص ارتباط ندارد، بلكه طي زمان و در طي زندگي دانش‌آموزان در مدارس عمومي و در سالهاي دانشگاه و زندگي كاري خود نشان مي‌دهد (استنبرگ، ۱۹۹۳ به نقل از اسماعيلي، ۱۳۷۶، ص۷۰).
تعريف عملياتي: منظور از پيشرفت تحصيلي در اين پژوهش ميانگين نمرات پايان سال گذشته (۸۳-۱۳۸۲) مي‌باشد. 

محدوديت‌هاي تحقيق
هر تحقيقي داراي محدوديتهايي است كه برطرف كردن آن‌ها از عهدة محقق خارج مي‌باشد اين تحقيق نيز از اين امر استثنا مي‌باشد حال به ذكر اين محدوديت‌ها مي‌پردازيم. 
۱ـ وجود موانع اداري (قسمت حراست) اداره آموزش و پرورش جهت صدور مجوز براي ورود به مدارس دخترانه كه به علت عدم مراجعه مستقيم به مدارس دخترانه اجراي پرسشنامه با حضور مستقيم خود محقق نبوده است با اين وجود به خود مجري پرسشنامه‌ها توصيه‌هاي لازم شده است. 
۲ـ عدم انگيزه كافي دانش‌آموزان براي همكاري با محقق. اين موضوع باعث تلفات پرسشنامه و كاهش تعداد نمونه شد. 
 
فصل سوم روش تحقيق
مقدمه
در اين فصل با توجه به ماهيت موضوع تحقيق، اهداف، سوالات، امكانات اجرايي و.‌.. به انتخاب روش تحقيق پرداخته مي‌شود. انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدف‌ها، ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرائي آن دارد. به سخن ديگر هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا هرچه دقيق‌تر، آسانتر، سريعتر و ارزان‌تر به پاسخ يا پاسخهايي براي پرسشهاي تحقيقي دست يابد (نادري و سيف‌نراقي ۱۹۷۹). 
روش انجام پژوهش از كارهاي مهم يك محقق است كه بايد از قبل آن را مشخص نمايد. «روش» معادلي فارسي براي واژه انگليسي “method” به معني تعيين گامهايي است كه بايد براي رسيدن به هدفي با نظم خاص برداشت. اعتبار دستاوردهاي هر تحقيقي به .‌.. روش يا روشهايي وابسته است كه در آن مورد استفاده قرار گرفته است. «تحقيق» عبارت است از يك عمل منطقي در نتيجه آن پاسخ‌هايي براي سوالهاي مورد نظر و مطرح شده پيرامون موضوع تحقيق به دست مي‌آيد (بازرگان و ديگران، ۱۳۸۲، ص۱۷۰). «روش تحقيق» فرايندي نظام‌مند براي فان پاسخ يك پرسش يا راه حل يك مسئله است. آنچه در اين فصل به آن پرداخته مي‌شود عبارت است از: روش انجام پژوهش، جامعه آماري، نوع روش نمونه‌گيري، تعيين حجم نمونه و نمونه آماري، ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات، تعيين ؟؟؟ آن و روش‌هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها 


نوع و روش انجام پژوهش
براساس هدف: براساس دسته‌بندي‌هايي كه در نتايج علمي مربوط به روش‌هاي تحقيق ذكر شده است، اين پژوهش با توجه به اهداف و مقاصد آن در پس اصلاح و مطلوب نمودن فعاليت يا ارائه راهنمايي براي عمل است، در گروه پژوهش‌هاي كاربردي قرار مي‌گيرد. اين گونه پژوهش‌ها در جهت رشد و بهتر كردن يك محصول يا مدل يك فعاليت و بطور كلي آزمون مفاهيم مجرد (ذهني) در موقعيت‌هاي واقعي و زنده هستند. پژوهش حاضر نيز با هدف بهبود فعاليت‌هاي يادگيري فراگيران كلاس‌هاي اول، دوم و سوم متوسطه و ارتقاء كيفيت و كميت پادگري آنان شكل‌گرفته است و اين هدف را از طريق بررسي تأثير راهبردهاي يادگيري در رشد تحصيلي دنبال مي‌كند. نتايج پژوهش نيز مستقيماً در آموزش و تدريس قابل استفاده و اجرا مي‌باشد. 
براساس روش: اين پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي است و سازمان‌دهي آن براساس طرح پس‌آزمون است. مسئله پژوهش موقعي از نوع همبستگي است كه پژوهشگر با استفاده از يك گروه آزمودني دست كم درباره دو متغير، بدون آن كه هيچ يك از آنها دستكاري يا كنترول شود، اطلاعاتي به دست آورد. اين گونه مطالعات را مي‌توان براي اين مطلب بكار برد كه آيا متغيرهايي كه مورد مطالعه قرار مي‌گيرند با هم ارتباط دارند، و در صورتي كه رابطه‌اي كشف شود، اين ارتباط مثبت يا منفي است، و شدت و قدرت آن چه اندازه است. مطالعات همبستگي مي‌تواند ذاتاً توصيفي يا استنباطي باشد و هر يك از مشخصه‌هاي آماري حاصل از آنها شاخص عددي بدست مي‌دهد كه نشان دهنده قدرت ارتباط بين متغيرهاي اندازه‌گيري شده از مجموعه‌هاي معيني از داده‌ها است. نكته مهم اين است كه مقصود از گردآوري اطلاعات در پژوهش‌هاي همبستگي هرگز تحقيق درباره يك رابطه علت و معلولي  قاطع نيست (هومن، ۱۳۷۳). 
جمع‌آوري داده‌هاي پژوهشي به شيوه ميداني و با مراجعه به آزمودني‌ها و انتخاب نمونه از جامعه آماري صورت گرفته است و نيز اطلاعات مربوط به چارچوب نظري و مباحث تئوري آن با مراجعه به منابع علمي و به شيوة كتابخانه‌اي انجام شده است. 

جامعه آماري
جامعه آماري پژوهش حاضر، كليه دانش‌آموزان پسر و دختر روزانه (دولتي) مدارس متوسطه شهرستان (شهر و روستاها) گيلانغرب‌ كه در سال تحصيلي ۸۴-۸۳ مشغول به تحصيل بوده‌اند مي‌باشد. (در اين دوره، پيش‌دانشگاهي جز جامعه آماري محسوب نمي‌شود.) تعداد اين دانش‌آموزان برابر ۱۵۰۰ نفر مي‌باشد. 
حجم نمونه
در اين پژوهش حجم نمونه براساس جدول مرگان تعيين شده است كه برابر ۳۰۶ نفر مي‌باشد. و به شيوه كتابخانه‌اي انجام شده است. 
در اين تحقيق متغير مستقل راهبردهاي يادگيري است و متغيرهاي وابسته عبارتند از موفقيت تحصيل است كه از طريق معدل سنجيده مي‌شود. روش نمونه‌گيري
از بين جامعه آماري با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي ۳۰۶ نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند. روش نمونه‌گيري به اين صورت بود كه ابتدا از بين دبيرستانهاي شهرستان (شهر و روستاهاي) گيلانغرب كه مدرسه بطور تصادفي انتخاب شد ۲ مدرسه از شهر گيلانغرب يكي دخترانه و ديگري پسرانه و دو مدرسه از روستاهاي گيلانغرب يكي پسرانه و ديگري دخترانه انتخاب شدند. سپس به نسبت لازم از پايه‌هاي اول دوم و سوم بصورت تصادفي پرسشنامه بين دانش‌آموزان توزيع شد. لازم به ذكر است كه اجراي پرسشنامه راهبردهاي يادگيري به صورت گروهي در كلاس انجام شد. 

ابزار اندازه‌گيري پژوهش
پرسشنامه راهبردهاي يادگيري توسط كرمي (۱۳۸۱) ساخته شد كه راهبردهاي شناختي و فراشناختي را مي‌سنجد. اين پرسشنامه از ۸۶ ماده تشكيل شده كه ۴۹ ماده آن مربوط به راهبردهاي شناختي و ۳۷ ماده ديگر مربوط به راهبردهاي فراشناختي است. شيوة پاسخگويي به ماده‌ها بصورت پيوستاري از صفر تا ۹ است. راهبردهاي شناختي به سه زير مجموعه تكرار يا مرور، بسط يا گسترش معنايي و سازماندهي و راهبردهاي فراشناختي به دو مجموعه دانش و كنترول خود و دانش و كنترول فرايند تقسيم شده‌اند. هر يك از زيرمجموعه‌هاي راهبردهاي شناختي به دو دسته ويژه تكاليف ساده و ويژه تكاليف پيچيده تقسيم شده‌اند. هر يك از زير مجموعه‌هاي راهبردهاي شناختي به دو دسته ويژه تكاليف ساده و ويژه تكاليف پيچيده تقسيم شده‌اند. زير مجموعه‌هاي راهبردهاي فراشناختي، دانش و كنترول خود به گروه‌هاي كوچك تقسيم نشده‌اند ولي راهبردهاي دانش و كنترول فرايند به سه دسته شامل برنامه‌ريزي، كنترول و ارزشيابي و نظم‌دهي تقسيم شده‌ است كه مجموعه اين ۱۰ راهبرد مجموعه راهبردهاي يادگيري را تشكيل مي‌دهد. شيوه نمره‌گزاري پرسشنامه بدين صورت است كه سوالات مربوط به راهبردهايش بين ماده‌ها پراكنده شده‌اند. براي نمره‌گذاري راهبردهاي پاسخ داده شده به گزينه‌هاي مربوط به هر راهبرد جمع و تقسيم بر تعداد مي‌شوند و با توجه به اينكه پيوستار پاسخ از صفر تا ۱۹ است، عدد بدست آمده را در ۱۰۰ حزب و بر ۹ تقسيم مي‌كنيم تا نمره آن راهبردها بدست آيد. در جدول زير سوال‌هاي مربوط به هر يك از راهبردها آورده مي‌شود: 

پايايي
پايايي اين پرسشنامه از طريق روش بازآزمايي و ضريب آلفا بدست آمده است. ثبات پرسشنامه راهبردهاي يادگيري با فاصله سه هفته (۲۱) روز روي ۶۳ نفر از دانش‌آموزان پايه سوم دبيرستان (۳۲ نفر دختر و ۳۰ نفر پسر) بدست آمد. ضريب همبستگي بين نمره‌هاي اجراي اول و دوم نشان دهنده ثبات بالا براي كل راهبردها و راهبردهاي فرعي است. راهبردهاي فرعي (بين حداقل ۸۵/۰ و حداكثر ۹۱/۰ بوده است و پايايي بازآزمايي كل ۹۸/۰ بوده است (كرمي، ۱۳۸۱).

اعتبار
براي بررسي اعتبار پرسشنامه، ابزار در اختيار ۳۰ نفر از اساتيد و دانشجويان دوره كترا كه با روانشناسي تربيتي و يادگيري سروكار داشتند قرار داده شد و نظر آنها نسبت به تك‌تك سوال‌ها در رابطه با حيطه مورد سنجش خواسته شد. از ۲۶ پرسشنامه اعاده شده كليه اساتيد هر ۸۶ سوال را تأييد نموده منتهي براي برخي از سوال‌ها پيشنهاد اصلاحي داشتند كه اين پيشنهادات در تهيه پرسشنامه نهايي اعمال گرديد (كرمي، ۱۳۸۱)
پژوهشگر با توجه به مباني نظري تحقيق در آغاز تعريف دقيقي از حطه رفتار مورد اندازه‌گيري (راهبردهاي يادگيري مطالعه) ارائه كرده و راهبردهاي اصلي را به بعد از اصلاحاتي كه صاحبنظران متذكر شده بودند در نظر گرفته و آنگاه تعيين مي‌كنند كه آيا پرسشنامه حيطه مورد نظر را اندازه‌گيري مي‌كند يا نه. بين سوال‌هاي تحت پوشش هر حيطه همساني دورني محاسبه شده و ضريب آلفاي محاسبه شده براي حيطه‌هاي فرعي بين ۶۹/۰ تا ۸۸/۰ بود كه هركدام در سطح بالايي قرار داشتند و بيانگر آن است كه سوال‌هاي طرح شده حيطه مورد نظر را اندازه‌گيري مي‌كنند (كرمي، ۱۳۸۱)
لازم به ذكر است علاوه بر ۸۶ سوال مطرح شده در پرسشنامه راهبردهاي يادگيري موارد مربوط به مشخصات فردي مشتمل بر سن، جنس، كلاس، رشتة تحصيلي، محل سكونت و معدل نيز در قسمت بالاي پرسشنامه قبل از شروع سوالات توسط محقق گنجانيده شده است. 
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
براي تجزيه و تحليل داده‌هاي اين پژوهش از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. در روش‌هاي آمار توصيفي براي محاسبه شاخص‌هاي توصيفي نظير ميانگين، انحراف استاندارد و غير استفاده شده است. براي بررسي رابطه بين متغيرها از روش همبستگي پيرسون استفاده شده است. و در آمار استنباطي براي بررسي نقش تعديل كنندگي جنسيت و محل سكونت (شهر و روستا) از آزمون براي دو گروه مستقل استفاده شده است. 
 
فصل ۴
تجربه و تحليل داده‌هاي پژوهشي
اين فصل به گزارش تجربه و تحليل داده‌هاي توصيفي و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق اختصاص دارد. در واقع يكي از مراحل اصلي و ضروري در تكميل فرايند پژوهش، آزمون فرضيه‌هاي آن است. اين مهم برمبناي داده‌هاي كمي و اندازه‌هاي توصيفي پژوهش، و با استفاده از روشهاي معتبري كه علم آمار در اختيار محققان گذاشته است انجام مي‌پذيرد. از اين رو ابتدا به گزارش داده‌هاي توصيفي پژوهش پرداخته مي‌شود و پس از آن آزمون فرضيه‌هاي تحقيق برمبناي اين داده‌ها صورت مي‌گيرد. 

توصيف آماري داده‌هاي پژوهش
۱ـ تعداد نمونه
نمونه آماري تحقيق شامل ۳۰۶ دانش‌آموز سال اول و دوم و سوم رشته‌هاي علوم انساني، تجربه و رياضي دبيرستان از ۴ مدرسه، ۲ مدرسه پسرانه و ۲ مدرسه دخترانه شهر و روستاي گيلانغرب انتخاب شدند. 
از اين نمونه ۳۰۶ نفري نهايتاً پس از اجراي پرسشنامه‌ها ۲۷۸ پرسشنامه قابل تجزيه و تحليل آماري بدست آمد و ساير پرسشنامه‌ها كه ناقص بودند حذف شدند لازم به ذكر است عامل اصلي افت آزمودني‌ها از ۳۰۶ نفر به ۲۷۸ نفر بي‌ملاحظه‌گي دانش‌آموزان در پاسخ واقعي و كامل به سوالات پرسشنامه‌ها بود. 
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق کاربرد مهارتهای فراشناختی در آموزش داخل کشور-خرید اینترنتی تحقیق کاربرد مهارتهای فراشناختی در آموزش داخل کشور-دانلود رایگان مقاله کاربرد مهارتهای فراشناختی در آموزش داخل کشور-تحقیق کاربرد مهارتهای فراشناختی در آموزش داخل کشور
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مدیریت جدید در آموزش و پرورش، همانند مدیریت در حوزه های گوناگون نظیر تجارت و … بر پرورش منابع انسانی سازمان تاکید دارد. مدرسه به مثابه سازمانی که تحت نظر مدرسه است، برای حصول به اهداف تعیین شده به فعالیت منابع انسانی خود نیاز دارد
 راهبردهای فراشناختی تدریس و سنجش
فراشناخت اساساً  آن جنبه از فرآیندهای استدلال انسانی است که برای حل مساله اساسی اند. دانش مربوط به این فرآیندها و کنترل آن ها در حوزه عمل فراشناخت قرار می گیرد. در نوشته حاضر، به شش سوال مربوط به تدریس و سنجش فراشناخت می پردازیم که عبارتند از:
الف_ چه جنبه هایی از فراشناخت را باید آموخت؟
ب_ چه کسی از آموزش فراشناختی نفع می برد؟ 
پ_ اصول بنیادین آموزش فراشناختی کدام است؟ 
ت_ باید به آموزش فراشناختی چه مقدار زمان اختصاص داد؟
ث_ برای آموزش فراشناخت چه کار باید کرد؟ 
ج_ آموزش فراشناخت را از کجا باید آغاز کرد؟
 الف_چه جنبه هایی از فراشناخت را باید آموخت؟ برای آموزش فراشناختی، انتخاب محتوا چندان کار آسانی نیست. انتخاب محتوای مناسب از راه بررسی تفاوت های فراشناختی گروه های دانش آموزی امکان پذیر است. به این سبب، لازم است نحوه عملکرد فراشناختی یادگیرندگان پیشاپیش معین گردد. دومین منبع برای تدارک محتوای آموزش فراشناختی، اطلاعات موجود در ادبیات نظری و تجربی است. از ادبیات نظری و تجربی، سه نوع راهبرد و مهارت برمی‏آید: آگاهی از فرآیندهای نظم جویی مناسب، کسب مهارت های نظم جویی و در دسترس نبودن و بهره گیری از مهارت های پردازش. این مهارت ها و راهبردها مبنایی برای برنامه ریزی آموزش فراشناختی است.
 ب_ چه کسی از آموزش فراشناختی سود می برد؟ تدریس مهارت ها و راهبردها به یادگیرندگانی که پیش تر مهارت ها و راهبردها را فرا گرفته اند، موثر نیست؛ همچنین آموزش های فراشناختی برای کسانی که فاقد مهارت های پایه شناختی اند و از نظر عاطفی آمادگی کافی ندارند، سودمند نیست. برای مثال، از دانش آموزانی که فاقد مهارت های پایه خواندن هستند، انتظار نمی‏رود در برنامه های آموزشی معطوف به بهبود مهارت های مطالعه و مهارتهای خود نظم جویی در مطالعه موفق شوند. همچنین یادگیرندگانی که اثرگذاری راهبردها و مهارت های مطالعه را باور ندارند، از برنامه های آموزشی فرا شناختی بهره نمی گیرند. بنابراین، دانش آموزانی برای آموزش های فراشناختی مناسب اند که فاقد راهبردها و مهارت های فراشناختی باشند. در نتیجه، شناسایی یا تشخیص بنیه عاطفی دانشی یادگیرندگان به نظر برای موفقیت در آموزش های فراشناختی ضروری است.
 پ_ اصول بنیادین آموزش فراشناختی کدام است؟ چندین اصل را می توان از پژوهش های موجود برای تدریس و یادگیری فراشناختی استخراج کرد. از بین اصول فراوان استخراج شده، اصول ارائه شده در زیر اهمیت زیادی دارند: 
الف_ فعالیت ها و فرآیندهای یادگیری بیش از بازده های یادگیری باید مورد تاکید قرار گیرند (اصل فرآیند). ب_ یادگیری “اندر یافتی” است و به دانش آموزان یاری می شود تا از راهبردهای یادگیری، مهارت های خود نظم جویی و روابط بین راهبردها و مهارت ها به منظور دستیابی به اهداف یادگیری آگاهی یابند (اصل تامل). پ_ تعامل بین عناصر شناختی، فراشناختی و عاطفی یادگیری در کانون قرار دارند (اصل عاطفی). ت_ دانش آموزان پیوسته باید از کاربرد و کارکرد دانش و مهارت ها آگاه باشند (اصل کارکرد). ث_ معلمان و دانش آموزان باید برای انتقال و تعمیم فراگرفته ها بکوشند (اصل انتقال). ج_ باید راهبردهای یادگیری و مهارت های خود نظم جویی را به صورت منظمی تمرین کرد. تمرین باید همراه با زمان کافی و زمینه عملی در بستر ویژه ای انجام شود (اصل زمینه). چ_ دانش آموزان را باید برای فراگیری نحوه نظم دهی، تشخیص (عیب یابی) و بازنگری یادگیری آماده کرد (اصل خود تشخیصی / خود عیب یابی). ح_ آموزش باید به صورتی طراحی گردد که توازن مطلوبی بین کیفیت و کمیت یادگیری وجود داشته باشد (اصل فعالیت). خ_ مسوولیت یادگیری باید به تدریج به یادگیرنده سپرده شود (اصل سکوبندی یا داربست). د_ در آموزش دانش آموزان ابتدایی به طور خاص باید روابط بین والدین و دیگر افراد بزرگسال مورد تاکید قرار گیرد تا آن که تلاش های پایه برای یادگیری خود نظم جویی مورد سرپرستی قرار گیرد. (اصل سرپرستی). ذ_ همیاری و بحث در بین دانش آموزان ضروری است (اصل همیاری). ر _ هدف های یادگیری شناختی عالی که مستلزم پردازش شناختی عمیق تر است باید مورد تاکید قرار گیرد (اصل هدف). ز) مواد درسی جدید زمانی فراگرفته می شود که به دانش و پیش آموخته های قبلی پیوند زده شود (اصل پیش آموخته ها). ژ _ آموزش باید با توانایی درک و فهم جاری دانش آموزان متناسب باشد (اصل یادگیری فهم).
 الزامی نیست همه برنامه های آموزشی، اصول برشمرده در بالا را در نظر آورند. اما برنامه هایی که از اصول برشمرده در فوق اثر می پذیرند، اثربخشی بیش تری نشان می دهند.
 ت_ باید برای آموزش فراشناختی چه مقدار زمان اختصاص داد؟ در بسیاری از برنامه های آموزشی عموما زمان بسیار اندکی برای آموزش های فراشناختی در نظر گرفته می شود. این امر دلیل آن نیست که برنامه های آموزشی کوتاه مدت اثر گذارند. در مطالعه ای نشان داده شده با یک ساعت آموزش برای بزرگسالانی که به یادگیری زبان خارجی می پرداختند، نتایج چشمگیر به دست آمد. می دانیم که برنامه های کوتاه مدت آموزشی عموما برای کودکان کم سن، دانش آموزان کم توان و دانش آموزان ناتوان در یادگیری اثر گذار نیستند. برنامه های آموزشی بلند مدت، اثرگذارتر از برنامه های آموزشی کوتاه مدت اند. با این همه باید در زمینه مدت برنامه های آموزشی پژوهشی جدی انجام شود.
 ث_برای آموزش فراشناخت چه کار باید کرد؟ مواد آموزشی که برای آموزش های فراشناختی مورد استفاده قرار می گیرد، باید از نظر بوم شناختی سازگار باشند. یعنی باید در برنامه های آموزش موادی را وارد کرد که دانش آموزان مکررا با آن ها در داخل و خارج از مدرسه مواجه باشند. مطلوب است برای برنامه های آموزشی فراشناختی از همان مواد آموزشی ای استفاده کرد که دانش آموزان درصدد یادگیری آن برای دروس مدرسه ای خود هستند؛ از این طریق به راحتی می توان عملکرد دانش آموزان را به صورت منظم مورد پایش و ارزشیابی قرار داد. برنامه های آموزشی ای که از ویژگی های مورد اشاره در بالا برخوردار نباشند برای دانش آموزان نامناسب خواهند بود.
 ج_ آموزش فراشناخت را از کجا باید آغاز کرد؟ چون تکالیف یادگیری مورد استفاده برای آموزش فراشناخت باید از نظر بوم شناختی سازگار باشند ، بهترین جایگاه آغاز کار، برنامه درسی مدرسه است . منظم کردن آموزش فراشناختی در برنامه درسی مدرسه، عاری از مسأله و دشواری هم نیست. این کار ، گاه ، دانش آموزان را سر در گم می سازد. برای رفع دشواری ، به جای تأکید بر مطالعه و حل صرف مسأله ، باید از دانش آموزان خواست فرآیند های درگیر در امر مطالعه و حل مسأله را هم نظم ببخشند. 
 پرات، راه حلّی برای از میان برداشتن مشکل اشاره شده ارائه داده است: او بر آن است که باید از رویکرد های ” در شرایط عمل گذاشتن ” استفاده کرد. در رویکردهای “در شرایط عمل گذاشتن ” معلم مهارت های نظم جویی را بی آن که دانش آموزان را بیش ازاندازه متوجه امر کند ، فعال می سازد. دانش آموزان پس از آن که برنامه را دریافت کردند یا آموزش دیدند و از مزایای برنامه آموزشی بهره گرفتند ، به کاری که انجام شده است ، از نظر آموزش فراشناختی توجه می کنند. نتیجه گیری درک و فهم و کسب توانایی در زمینه چگونگی تفکر و نحوه نظم جویی در سازمان دهی رفتار یادگیری از موضوعات محوری برای فراگیری معلمان است. مجهز کردن دانش آموزان به مهارت ها و راهبردهای فراشناختی، آنان را قادر می سازد خواسته ها و انتظارات عدیده آموزش و پرورش را بر آورده سازند. گرچه عده ای از دانش آموزان به طور طبیعی از مهارت ها و راهبردهای فراشناختی بهره می گیرند، عده زیادی از دانش آموزان را می توان آموزش داد تا آگاهانه از مهارت ها و راهبردهای فراشناختی استفاده کنند.

عتیقه زیرخاکی گنج