گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مجموعة سيستم هايي كه در هدايت و تعادل حركت اتومبيل سيستم هستند. شامل سيستم، ترمز،‌سيستم تعليق و سيستم فرمان مي باشند. در اين مقاله با بررسي نوعي سيستم فرمان پيشرفته مي پردازيم.
انواع سيستم هاي فرمان

۱- انگشيتي يا مارپيچ
مكانيكي
۲- تاج خروسي
۳- ساچمه اي
۴- غلطكي
۱- انگشتي دار
۲- تاج خروسي
ايمني فرمان:
شامل كليه تدابيري مي شود كه در اتومبيل براي ايمني راننده در هنگام تصادف مي شود.
انواع سيستم هاي ايمني فرمان:
۱- سيستم تلسكوپي: در اين نوع سيستم در ستون فرمان (رابط بين غربيلك و جعبه فرمان) مقداري سيم پيچي با طول اوليه تقريباً ۵ سانتي متر وجود دارد. كه در هنگام ضربه يا تصادف اين سيم پيچي در هم پيچيده شده و طول آن به حدود ۲ سانتي متر رسيده و بدين صورت از انتقال ضربه به راننده جلوگيري مي شود.
۲- سيستم ايمني فرمان كشويي:
همانطور كه از اسم آن مشخص است رابط بين غربيلك و جعبه فرمان به شكل كشويي مي باشد كه در هنگام تصادف در داخل هم جمع شده و از انتقال ضربه به راننده جلوگيري مي كند.
۳- سيستم ايمني فرمان كمرشكن (خم شونده):
در اين نوع سيستم ايمني رابط بين غربيلك فرمان و جعبه دنده به صورت كوپلينگ (زانويي) مي باشد. اين مورد نيز با تا شدن از انتقال ضربه جلوگيري مي كند.
در همة موارد ذكر شده نوعي ستون فرمان بين غربيلك فرمان و ميل وسط فرمان وجود دارد كه ما در اين مقاله با بررسي نوعي فرمان پيشرفته كه فاقد ستون فرمان مي باشد. به بحث و بررسي مي پردازيم كه از آن با عنوان سيستم فرمان الكتريكي ESP ياد مي شود.
فرمان الكتريكي ESP مخفف جمله Electric Power Steering مي باشد.
 
مقدمه:
در اتومبيلهاي امروزي بسته به نيروي قابل استفاده و مورد احتياجشان با فرمانهاي هيدروليكي – الكتروهيدروليكي – الكتريكي تجهيز مي شوند.
در همة موارد ذكر شده بدون توجه به نوع سيستم هدايتي كه بدان مجهز مي باشند همة آنها از طريق ستون فرمان داراي يك ارتباط مكانيكي بين فرمان و چرخها مي باشد.
اما در سيستم فرمان الكتريكي Steerby wire اين ستون فرمان حذف شده و در اين سيستم بين غربيلك فرمان و چرخها هيچ رابط مكانيكي وجود ندارد كه اين خود دليل برتر شدن اين سيستم نسبت به سيستم فرمانهاي ديگر شده است.
سيستم هدايت الكتريكي كه در عكس شماره ۱ نشان داده است با سيستم هدايتي هواپيماهاي مدرن امروزي قابل مقايسه است. كه در آنها دستورات خلبان از طريق يك مدار به دستگاهها و قسمتهاي مورد نظر فرستاده شده و در آنجا دستگاه مورد نظر دستور دريافت كرده و حركت مورد نظر خلبان صورت مي گيرد.
دلايل طراحي سيستم:
۱- جلوگيري از قفل شدن و بلوكه شدن در هنگام رانندگي كه راننده در هر زمان كه بخواهند مي تواند فرمان دهد.
۲- فرمان نمي تواند خود به خود و بدون دخالت راننده پيچيده شود يعني اينكه هيچ نوع حركت و جهت دهي بدون دستور راننده انجام نمي شود.
۳- در هنگام تصادف به علت نبودن ستون فرمان هيچ گونه ضربه اي به غربيلك فرمان و به راننده منتقل نمي شود كه يكي از مهمترين نكات ايمني را برقرار مي كند.
۴- به علت نبودن ستون زمان و اهرم بندي آن اولاً به مقدار كمي از وزن سيستم فرمان مي كاهد ثانياً باعث نرم تر شدن غربيلك فرمان مي شود كه مي توان با نيروي بسيار كم آن را هدايت كرد.
تشريح عمل كرد سيستم :
معرفي ساختمان:
شامل دو مدار ارتباطي بين پنيون زير فلكه فرمان و پنيون مستقر روي ميل فرمان وسط – دو موتور الكتريكي – ۲ عدد سنسور زاويه – ۲ عدد سنسورگشتاور – حافظه مركزي يا Ecu مدارات برقي ارتباط دهنده بين ECU و سنسورها و موتورهاي الكتريكي – ميل فرمان وسط شغال دست و سگدست و محور چرخها مي باشد.
انتظاراتي كه از سيستم مي رود: اولاً بايد مانند سيستم فرمانهاي قبلي هدايت خودرو را انجام دهد. ثانياً چون ستون فرمان وجودندارد بايد حس حركت خودرو را در غربيلك و از آن به راننده به وجود آورد.
نحوة عمل كرد سيستم:
سنسور زاويه شماره ۱ كه در كنار پنيون شماره ۱ نصب شده مقدار چرخش پنيون متصل به فلكه فرمان را اندازه گرفته و با پالس مغناطيسي به ECU منتقل مي كند. بنابراين ما با چرخاندن فلكه فرمان عملاً درخواست خود را براي چرخش چرخها به Ecu منتقل مي كند.
سنسور گشتاور، سنسوري مي باشد كه در روي پنيون شماره ۲ سوار شده و مقدار گشتاور مورد نياز براي چرخش چرخها را اندازه گرفته و به Ecu منتقل مي كند و Ecu كه اطلاعات را از اين دو سنسور دريافت مي كند با جداول و اطلاعات اوليه كه توسط كارخانه در آن طراحي شده مقايسه كرده و مقدار انرژي الكتريكي لازم كه بايد به موتورها داده شود تا درخواست راننده را اجابت كند اندازه گيري مي كند و به موتورها منتقل مي كند. موتور نيز با چرخاندن پنيون كه با نشانه اي ميل فرمان وسط درگير است عملاً كار سيستم اهرم بندي فرمانهاي ساده قبلي را انجام مي دهد.

عتیقه زیرخاکی گنج