گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر

اماكن و فضاهاي ورزشي خواستگاه و بستر اجراي فعاليت ها و برنامه هاي ورزشي مي باشند و مديريت صحيح و اصولي بـر آن
ها به طور مستقيم بر كميت و كيفيت برنامه ها و رويدادهاي ورزشي تاثير گذار مي باشد.
اماكن و فضاهاي ورزشي خواستگاه و بستر اجراي فعاليت ها و برنامه هاي ورزشي مي باشند و مديريت صحيح و اصولي بـر آن
ها به طور مستقيم بر كميت و كيفيت برنامه ها و رويدادهاي ورزشي تاثير گذار مي باشد.بررسي سنوات گذشته مويد اين واقعيت
ناخوشايند است كه طي ساليان متمادي و در اثر عدم توجه به دقت و بهره گيري از وجود افراد متخصص و صـاحب صـلاحيت
هاي فني و علمي در فرآيند طراحي و ساخت تا بهره برداري و نگهداري اماكن ورزشـي ضـرر و زيـان هـا و خسـارات جبـران
ناپذيري را در اين عرصه در برداشته و بهره وري امكانات و فضاهاي ورزشي كشور را به حداقل كاهش داده اسـت . شـايد بـراي
عبور از اين بحران ، مديريت خطر گزينه اي مناسب در ايمن سازي فضا ها و اماكن ورزشي كشور باشد. 


عتیقه زیرخاکی گنج