گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه علاقه و توجه زنان روستايي منطقه تالش به انواع فعاليتهاي موجود روستايي و گسترش آنها و حفظ محيط زيست -خرید اینترنتی تحقیق علاقه و توجه زنان روستايي منطقه تالش به انواع فعاليتهاي موجود روستايي و گسترش آنها و حفظ محيط زيست -دانلود رایگان مقاله علاقه و توجه زنان روستايي منطقه تالش به انواع فعاليتهاي موجود روستايي و گسترش آنها و حفظ محيط زيست 
این فایل در ۲۰۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين تحقيق شواهدي به علاقه و توجه زنان روستايي منطقه تالش به انواع فعاليتهاي موجود روستايي و گسترش آنها و حفظ محيط زيست منطقه خودشان اشاره شده است. بر اين نكته نيز تاكيد شده كه تنها زماني مي‌توان از زنان روستايي توقع توجه به منابع محيط زيست و بالا بردن سطح زندگي را داشت كه براي تامين نيازهاي اوليه و ابتدايي آنان چاره‌اي انديشيده شود، خصوصاً آگاهي دادن درست از طريق بالا بردن سطح سواد
جغرافياي انساني در دهه‌هاي اخير دستخوش تحولات مهمي گرديده كه اين تغييرات نه تنها در روش بلكه در محتوا ظهور يافته است. در اين راستا مطالب جديدي مطرح شده و عناوين تازه‌اي اتخاذ گرديده است. يكي از موضوعات بالقوه قدرتمندي كه در تحقيقات ميداني جغرافيا در حال ؟؟ نما مي‌باشد بر مسايل مربوط به زنان و تقسيم كار جنسيتي تاكيد مي‌ورزد ضرورت طرح اينگونه سوالات از يك سو ناشي از آگاهي فزاينده جغرافيدانان در جهت بكارگيري قواعد و قوانين اجتماعي در تجزيه و تحليلهاي جغرافيايي بوده و از سوي ديگر به اين دليل بوده است كه جهت انجام اصلاحات لازم براي رسيدن به چهارچوب عملي و نتيجه‌گيري صحيح از مسايل خاص اجتماعي- فضايي الزاماً بكارگيري ابزارها و تكنيكهاي خاص اين علم ضرورت مي‌يابد.
بدين منظور در سال ۱۹۸۴ اولين كتابي كه با ديدگاه جغرافيا و جنسيت تدوين شده بود به چاپ رسيد اين كتاب در حال حاضر خارج از چاپ مي‌باشد. 
ظهور علاقه‌ها و توجه بيشتر به شناخت موقعيت زنان در جغرافياي بريتانيا عمدتاً در اواخر ۱۹۷۰ آغاز گرديد. در ايالات متحده و بريتانيا ابتدا در جهت برخورداري زنان و دسترسي برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاكيد بيشتري صورت مي‌گرفته و در پي آن زنان در تحقيقات جغرافيايي توجه بيشتر را كسب نمودند. 
به دنبال آن به سرعت يك جغرافياي ؟؟ واضحتري توسعه يافت كه نه تنها بر موارد مطالعه جغرافيا بلكه به روش به كار رفته براي سازماندهي اين دانش به منظور جلب نظرات بيشتر به امور زنان با ديد انتقادي مي‌نگريست. اين انتقادات بيشترين بحثها را در طي ۱۵ سال در توسعه جغرافيا برانگيخته است. 
جغرافيدانان ؟؟ مدت زيادي اين مساله را كه در نظم حاكم توسط مردان نتايج جدي را در بر داشته و اينكه چه چيزي به عنوان دانش جغرافياي واقعي به حساب مي‌آيد و هم چه كسي مي‌تواند چنين دانشي را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند كه جغرافيا يك سري فرضيات نامعين درباره اينكه مردان و زنان چه كاري انجام مي‌دهند و اينكه آن نظمي كه بر فضاها، مكانها و چشم‌اندازها متمركز شده يك نظم مردانه است را مطرح مي‌كند.
با توجه به مسايل مربوط به زنان مانك و هانس در مقاله‌اي روشنگر نه تنها بر اتخاذ ديدگاهي جغرافيايي بر چنين نظراتي تاكيد داشته بلكه بر ضرورت موقت كردن انتقالي را كه بر اساس نظر مولفين توسط انحرافات بوجود آمده در جريان فمنيستي غير قابل دسترس شده است اقرار ورزيده‌اند.
اين اشتباه خواهد بود كه گمان شود جغرافيدانان بطور كلي با مسايل زنان درگير نيستند، هر چند كه در واقع غالب كارهايشان در مورد زنان آشكارا به سمت مردان گرايش مي‌يابد، براي مثال در مطالعه مسايل مهاجرت اگر نويسندگان و مولفين مهاجرت زنان را ناديده مي‌گيرند و تنها به اين فرض ساده كه توده عظيمي از مهاجرت در پي ازدواج صورت مي‌پذيرد اكتفا مي‌نمايند.
تحقيق حاضر تنها اقدام سطحي را براي پر كردن خلاء در تحقيقات جغرافيايي انجام داده و در جستجوي راههاي براي تاكيد بر مشاركت زنان در نواحي روستايي جهت دستيابي به توسعه همه جانبه مي‌باشند شد سابقه اين گونه تحقيقات در ايران نسبتاً جديد است. سالهاي اخير شاهدي بوده است بر انفجاري در مطالعاتي كه زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسي مي‌نمايند. در غالب اين مطالعات ضرورت تغيير نقش و جايگاه زنان در زمينه‌هاي وسيعتر اجتماعي مورد تاكيد قرار گرفته است. اگر چه زنان شهري از سوي دانشمندان جامعه شناسي مورد توجه بيشتري قرار داشته‌اند، ليكن در اكثر موارد زنان روستايي علي‌رغم مشاركت فوق‌العادشان در زندگي اقتصادي عمدتاً مورد فراموشي قرار گرفته‌اند. زنان روستايي كه به پايين‌ترين قشر جامعه تعلق دارند شايد نامرئي‌ترين مشاركت كنندگان در فرايند اقتصادي باشند در حاليكه زنان شهري به لحاظ اينكه بيشترين ظهور را در زندگي اقتصادي خود دارند، نرخ مشاركت‌شان نيز در فعاليتهاي اقتصادي بيشتر و بهتر برآورد شده است.
برخلاف نرخ مشاركت مردان به نظر مي‌رسد مشاركت زنان نسبت به يك دسته از عوامل اكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حساس باشد. حتي اصول بنيادي تقسيم كار جنسيتي نيروي كار نيز از ناحيه‌اي به ناحيه ديگر تغيير‌پذير است بدين ترتيب ملاحظات فوق‌انگيزه اصلي براي مطالعه اين مساله را فراهم ساخته است.
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر

این فایل در قالب پاورپوینت ودر ۱۳۲اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روند تغييرات اساسي در محيط عصر حاضر:

حركت از جامعه صنعتي بسوي جامعه اطلاعاتي
۲- از تكنولوژي نيروافزا به تكنولوژي دانش افزا
۳- از اقتصاد ملي بسوي اقتصاد جهاني
۴- تغيير نگرش از كوتاه مدت به بلندمدت 
از تمركز به عدم تمركز
۶- از كمك كردن به نهادها به سمت خودياري
كار در سازمانهاي عصر فراصنعتي:

عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و سرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیل کرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به حرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری هایی دست یافته اند. دسترسی به این نوآوری ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو زنده کرده است منوط به کارآفرینی است. (شان، ۲۰۰۳) کارآفرینی را به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادی می‌شود و همچنین چون کارآفرینی دانش جدید را به خدمات و محصولات جدید تبدیل می کند حایز اهمیت است. سالازار(۱۳۸۳) نیز بر این اعتقاد است که کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب بالا رفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب های اجتماعی و بهره وری از منابع ملی می‌شود. کارآفرینی پدیده فنی- اقتصادی جدیدی است که در دو دهه اخیر جهان اقتصاد و صنعت را با پیامدهای شگفت خود متحول ساخته است. در حال حاضر که اقتصاد کشور ما گرفتار نارسایی ها، کمبودها، و سوء مدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیر نفتی و بیماریهایی از این قبیل شده است، نیم نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد ما را به سوی این باور می کشاند که رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه به شرطی که هنرمندانه، با فرهنگ، امکانات، تواناییها و سلیقه ایرانی آمیخته شود تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فرداست (دهقانپور، ۱۳۸۱). با توجه به دلایلی که در زمینه اهمیت کارآفرینی وجود دارد ضروری است برنامه ریزان و کارگزاران دولتی با حمایت همه جانبه از فرایند کارآفرینی و برنامه ریزی جامع، زمینه رشد و ترویج فرهنگ کارآفرینی را فراهم کنند. امروزه شواهد موجود نشان می دهد که کارآفرینی می تواند در نتیجه برنامه های آموزشی، پرورش یابد (سالازار، ۱۳۸۳). نظریه‌پردازان علم مدیریت که بعد فنی کارآفرینی را بررسی می کنند بر این اعتقاد هستند که کارآفرینان می توانند در کلاس درس آموزش ببینند و بالنده شوند(عابدی، ۱۳۸۱). بنابراین کارآفرینی امروزه به یکی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت‌های دانشگاه‌ها تبدیل شده است (احمدپور، ۱۳۷۸). دانشگاهها ملزمند برای ترقی و ترویج آموزش کارآفرینی بیندیشند، چون نسل جوان نیاز داردکه بداند چطور در برابر محیطهای ناامن و پیچیده و قوانین و مقررات متغیر در بازار کار بطور انعطاف پذیر عمل کند. ساختار نظام آموزشی باید طوری تنظیم گرددکه فارغ التحصیلان بتوانند در آینده بصورت کارآفرین در جامعه فعالیت کنند (اوسامان، ۱۹۹۸).
 
از طرفی ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص‌های سخت افزاری و دارایی‌های مشهود که دیروز در بنگاه اقتصادی نقشی تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند، امروزه ثروتمندترین مردم دنیا، افراد صاحب دانش و کارآفرین هستند. از این رو توسعه اقتصادی در دنیای امروز برپایه نوآوری، خلاقیت، استفاده از دانش و کارآفرینی استوار است. اهمیت کارآفرینی و نقش کلیدی آن در پیشرفت جوامع، موجب شده است که بسیاری از دانشگاههای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، بهره گیری از کارآفرینی را مورد توجه قرار دهند و در این مسیر با تدوین استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های علمی، در جهت بسط و تقویت روحیه و رفتار کارآفرینی در دانشجویان بکوشند. پرورش ویژگیهایی نظیر خلاقیت، خوش بینی به آینده، خطرپذیری، آینده نگری، مهارتهای رهبری، استقلال طلبی و کسب مهارتهای مختلف، می تواند فرصتهای کارآفرینی پیش روی دانشجویان را افزایش دهد (فیض و صفائی، ۱۳۸۶).
 
سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی:
ریشه‌ی واژه کارآفرینی از کلمه‌ی فرانسوی Entreprendre، اصطلاحا به معنای واسطه یا دلال، مشتق شده است. این واژه در طول زمان همراه با تحول شیوه‌های تولید و ارزش‌های اجتماعی دچار دگرگونی و افزایش مفاهیم در بر گیرنده شده است. از آن‌جا که بررسی این تحولات و موارد کاربرد این واژه تا حد زیادی در راستای توسعه‌ی نظریه‌ی کارآفرینی حرکت کرده است، مروری داریم به پنج دوره دگرگونی، در مفهوم کارآفرینی.
 
دوره‌ی اول: قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی «صاحبان پروژه‌های بزرگ»:
اولین تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه می‌شود. این دوره همزمان با دوره‌ی قدرتمندی ملاکین و حکومت‌های فئودالی در اروپا است. کارآفرین کسی است که مسئولیت اجرای پروژه‌های بزرگ را بر عهده می‌گیرد و البته در این راه مخاطره‌ای را نمی‌پذیرد، زیرا عموما منابع توسط حکومت محلی تامین می‌شود و او صرفا مدیریت می‌کند. نمونه‌ی بارز کارآفرین در این دوره معماران مسئول ساخت کلیسا، قلعه‌ها و تاسیسات نظامی هستند.
 
دوره‌ی دوم: قرن ۱۷ میلادی «مخاطره‌پذیری»:
در این دوره همزمان با شروع انقلاب صنعتی بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد: مخاطره. کانتیلون یکی از اولین محققین این موضوع، کارآفرینی را این گونه تعریف می‌کند: «کارآفرین کسی است که منابع را با قیمت نامشخص می‌خرد، روی آن فرایندی انجام می‌دهد و آن را به قیمتی نامشخص و تضمین نشده می‌فروشد، از این رو مخاطره‌پذیر است.» کارآفرین در این دوره شامل کسانی نظیر بازرگانان، صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی می‌گردید.
 
دوره‌ی سوم: قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی و اوایل قرن بیستم «تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه‌ی اقتصاد»:
در این دوره ابتدا کارآفرین از تامین‌کننده‌ی سرمایه متمایز می گردد. یعنی کسی که “مخاطره” می‌کند، با کسی که سرمایه را تامین می‌کند، متفاوت است. ادیسون به عنوان یکی از کارآفرینان این دوره پایه‌گذار فناوری‌های جدید شناخته می‌شود، ولی او سرمایه‌ی مورد نیاز فعالیت‌های خود را از طریق اخذ وام از سرمایه‌گذاران خصوصی تامین می‌کرد. همچنین در این دوره میان کارآفرین و مدیر کسب و کار نیز تفاوت گذارده می‌شود. کسی که سود حاصل از سرمایه را دریافت می‌کند با شخصی که سود حاصل از توانمندی‌های مدیریتی را دریافت می‌کند، تفاوت دارد.
 
نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشنی از آن است. کارآفرینی مانند سایر واژه‌های مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین است که بتوان تعاریف روشن و مشخصی از آن ارائه کرد. در مورد کارآفرینی تعریف واحدی وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه‌های گوناگون برای آن بیان گردیده است. اکنون در عرصه جهانی افراد خلاق، نو‌‌آور و مبتکر به عنوان کار‌آفرینان منشاء تحولات بزرگی در زمینه‌های تولیدی و خدماتی شده‌اند که از ‌آنها به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. طی سال‌های ۱۹۶۰ – ۱۹۸۰ در هندوستان، تنها ۵۰۰ مؤ‌سسه کارآفرینی شروع به کار کرده‌اند، و حتی شرکت‌ های بزرگ جهانی برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده‌اند. در واقع چرخ‌ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آیند. در ایالات متحده هر سال بیش از یک میلیون فعالیت تجاری جدید شروع به کار می کند. این در حالی است که در ایران حتی یک مؤ‌سسه کارآفرینی در دهه‌ های اخیر نداشته‌ ایم. از سوی دیگر تغییر فراگیر روش‌ها و نگرش‌ها طی دو دهه اخیر، توجه بسیاری را به آموزش و پرورش و نیز جذب و به کارگیری مدیران کارآفرین سوق داده ‌است. بنابراین از ابتدای دهه ۶۰ توجه بیشتری به کارآفرینان مبذول شد. توجه به کارآفرینی و ایجاد و توسعه آن علیرغم وجود بعضی انگیزه‌ های مشخص گام مثبتی در جهت ایجاد فضای مناسب جهت توسعه، افزایش منابع ملی، کاهش نرخ بیکاری، تعادل ساختاری و توسعه در شهرها و روستاها خواهد بود.
 
کارآفرین:
واژه کارآفرین از کلمهEntrepreneur (به معنای متعهد شدن) مشتق شده که در اصل از زبان فرانسه به دیگر زبان‌ها راه یافته ‌است. انگلیسی ها سه اصطلاح با نام‌های ماجراجو، متعهد و کارفرما را در مورد کارآفرین به کار می‌بردند. از نظر آنها، کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره‌ های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند.
 
در واقع کارآفرین کسی است که نوآوری خاص داشته باشد. این نوآوری می تواند در ارائه یک محصول جدید، ارائه یک خدمت جدید، در طراحی یک فرآیند نوین و یا نوآوری در رضایت مشتری و… باشد.
 
کارآفرینان در واقع به تغییر به عنوان مقوله تعیین کننده می نگرند، آنها ارزش‌ها را تغییر می دهند و ماهیت آنها را دچار تحول می کنند. آنان برای تحقق این ایده، قدرت ریسک‌پذیری خود را به کار می‌گیرند. به درستی تصمیم‌گیری می‌کنند و از این رو هر کس به درستی اتخاذ تصمیم نماید به نوعی کارآفرین تلقی می‌شود.
 
از نظر «شومیتر» کارآفرین نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی است. وی مشخصه کارآفرین را نوآوری می‌داند. همچنین «جفری تیمونز» معتقد است که کارآفرین فردی است که باعث خلق بینشی ارزشمند از هیچ می‌شود.
 
کارآفرینی:
فرآیندی که بتواند با استفاده از خلاقیت، چیز نویی را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری همراهان بوجود آورد کارآفرینی گویند. کارآفرینی فقط فردی نیست. سازمانی هم می‌تواند باشد حتی شرکت‌های بزرگ اعم از دولتی و خصوصی هم می‌توانند به کارآفرینی دست زنند. امروزه حتی صحبت از دولت کارآفرین به میان آمده است.
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق فعاليت زنان در شوراهاي شهري و روستايي ژاپن-خرید اینترنتی تحقیق  فعاليت زنان در شوراهاي شهري و روستايي ژاپن-دانلود رایگان مقاله  فعاليت زنان در شوراهاي شهري و روستايي ژاپن-تحقیق  فعاليت زنان در شوراهاي شهري و روستايي ژاپن
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 عقيده سنتي حاكم بر ژاپن كه هنوز هم رگه هاي بسيار باريكي از ان، نه در زبان بلكه در رفتار مشاهده مي شود پاي بندي به اصول سه گانه زندگي زنان در سرزمين آفتاب تابان است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
زنان ژاپني از اوريل سال ۱۹۴۶ ( ۶۱ سال پيش ) توانستند در بيست ودومين دوره انتخابات نمايندگان شركت كنند و براي نخستين بار در نوامبرهمان سال ،قانون تساوي حقوق زن و مرد تصويب شد.
” ماسا ناكاياما” نخستين زني بود كه ۴۶ سال پيش به هيات وزيران ژاپن راه يافت اما” تاكو دويي ” مهمترين زن سياستمداري است كه یک دهه پيش رييس مجلس شد. براساس آماري كه مربوط به ده  سال پيش مي باشد ، زنان فقط ۹/۸ درصد از دو هزار و ۸۷۹ قاضي كشور ژاپن را تكشيل مي دهند اما در دادگاههاي عالي هيچ زني در مقام رياست جلسه ايفاي نقش نمي كند.
در ميان قاضيان دادگاههاي بخش نيز فقط دو زن به عنوان رييس حضوردارند و ۱/۴ درصد از دو هزار و ۱۲۰ نفر دادستان عمومي نيز زن هستند.
دگرگوني قوانين مدني
 دوران پس از پايان جنك جهاني دوم نقطه عطفي در تاريخ ژاپن است كه موجب دگرگوني قوانين از جمله در زمينه روابط خانوادگي شد.طبق قوانين پيشين كه در ژوئن ۱۸۹۸ تدوين شده بود،مرد به عنوان رييس خانواده شناخته مي شد و مردان زير۳۰ سال و زنان زير ۲۵ سال مي بايستي براي ازدواج رضايت پدرانشان را كسب كنند.
زن بايد نام خانوادگي شوهرش را بپذيرد و او را مافوق بشناسد كه هنوز نيز به گونه يي اين موضوع رواج دارد. براساس اصلاحيه يي كه در سال ۱۹۸۰ تصويب شد سهم قانوني ارث زن از مردكه در قديم يك سوم بود به يك دوم افزايش يافت و از حدود دو دهه پيش نيز قانون مربوط به تابعيت تصويب شد.
طبق اين قانون ، فرزنداني كه داراي پدر يا مادر ژاپني باشند به صورت يكسان از امتيازات ويژه شهروندان مي توانند استفاده كنند. اين امتياز پيشتر فقط به فرزنداني تعلق مي گرفت كه پدران ژاپني داشتند .
مجلس طي دهه ۹۰ براي انچه كه تلاش براي برابري حقوق زن و مرد مي خواند به زنان اجازه داد كه از نام خانوادگي خود استفاده كنند و ۶ ماهي را كه مي بايست زنان پس از طلاق براي انجام ازدواج بعدي صبر كنند ، نيز از بين برد.
بي ترديد زنان امروز ژاپني از پيشرفتهاي اقتصادي كشور بهره مندند ، سطح اموزش و بهداست در ميان انان بالا رفته است ميانگين عمر طولاني تري دارند اما هنوز فرصتهايي كه به انان براي مشاركت رعرصه هاي سياسي و اجتماعي داده مي شود ، محدود است.
مقامهاي ژاپني معتقدند كه با انجام اصلاحات در قوانين آموزش و پرورش طي نيم قرن گذشته گامهاي بلندي در زمينه ارائه خدمات اموزشي يكسان به دختران و پسران برداشته اند.
در اين دوره مسير ورود زنان به تحصيلات دانشگاهي مساعدتر شده و دوره اجباري تحصيل نيز از ۶ سال به ۹ سال افزايش داده شده است.پيش از جنك جهاني دوم موسسات اموزشي دخترانه و پسرانه ژاپن مجزا بود و بيشتر تاكيد مي شد كه تحصيلات دختران بايد بيشتر به جنبه تقويت پاكدامني و اماده سازي انان براي زندگي به عنوان همسر و مادر بپردازد.
طبق آمار رسمي ، هم اكنون ۹۷ درصد از دختران ژاپني به دبيرستان راه پيدا مي كنند كه در مقايسه با پسران ۳/۰ درصد بيشتر است.
ازدواج
سن ازدواج در ميان جوانان ژاپني بالا رفته كه يكي از دلايل ان ، اين است كه دختران سالهاي بيشتري را درمدرسه و طي كردن دوره هاي آموزش عالي مي گذرانند. دختران ژاپني به صورت ميانگين در سن ۳/۲۶ سالگي ازدواج مي كنند كه نسبت به قبل از جنك ۳ سال بالاتر رفته است.
نقل و انتقال و تغيير مكان افراد كه از شهرهاي كوچك به ابر شهرها مهاجرت كرده اند نيز در بالا رفتن سن ازدواج بي تاثير نبوده است.زنان جوان شاغل نيز به سبب استقلال مالي مايلند تا زمان ازدواج را به تاخير بيندازند.برخي از انان نيز به تبعيت از فرهنگهاي وارداتي مايلند كه بدون پاي بندي به تعهدات مربوط به تشكيل خانواده صرفا در زير يك سقف مشترك زندگي كنند.
طلاق
تازه ترين امار رسمي نشان مي دهد سالانه حدود ۲۴۰ هزار فقره طلاق صورت می گیرد ،يعني در هر دو دقيقه يك خانواده ژاپني متلاشي شده است . امار بيانگر ان است كه به ازاي هر يكهزار نفر در ژاپن ۹۴/۱ مورد طلاق روي داده است كه از ميزان طلاق در فرانسه كه ۹/۱ مورد مي باشد ،بيشتر ولي از آلمان كه به ازاي هر يكهزار نفر ،۰۷/۲ مورد طلاق روي داده، اندكي كمتر است.
كارشناسان علت افزايش طلاق را استقلال اقتصادي زنان مي دانند كه سبب تقويت اين فكر شده كه در صورت عدم رضايت از همسر بهتر است ، طلاق گرفت.طلاق بيشتر در ميان زوجهايي روي مي دهد كه كمتر از ۵ سال از دوران زندگي زناشويي انان مي گذرد، و ۵/۹۰ درصد از طلاقها با رضايت طرفين صورت گرفته است. 
زايمان
امار سازمان امور عمومي ژاپن نشان مي دهد ،شمار افراد زير ۱۵ ساله ژاپن هم اينك به ۱۸ ميليون و ۸۸۰ هزار نفر رسيده است كه معادل ۹/۱۴ درصد جمعيت اين كشور مي باشد.
علاقه زياد زنان جوان به كار ، افزايش سن ازدواج ، اوضاع نامناسب مسكن هزينه هاي سنگين اموزش بچه ها و بهبود نظام امنيتي جامعه و نظام رفاهي كه والدين ديگراحساس نمي كنند كه براي دوران پيري نياز به بهره گيري از حمايت فرزند دارند از عواملي است كه در كاهش زاد و ولد در ژاپن موثر بوده است.
تصويب قانون حمايت از اصلاح نژاد كه طبق ان سقط جنين به سهولت امكان پذير شد طي دوران پس از جنك جهاني دوم ، از ديگر عوامل موثر در كاهش شتابان زاد و ولد بوده است. شمار فرزندان براي زنان ژاپني به صورت ميانگين حدود ۳۸/۱ نفراست كه اين رقم موجب نگراني مقامهاي دولتي شده است.افزايش حقوق والدين داراي بچه هاي كمتر از يكسال ، گسترش مهد كودكها افزايش مرخصي مادران به ۸ هفته بعد و ۶ هفته قبل از زايمان و كاهش ماليات خانواده هاي صاحب فرزند ، از جمله اقداماتي است كه براي تشويق افزايش زاد و ولد صورت گرفته اما هنوز نتيجه محسوسي در پي نداشته است.
دوران كهولت زنان
زنان ژاپني با ميانگين عمر ۸۲ سال هم اكنون از اين نظر در صدر همتابان خود در دنيا قرار دارند و چون مردانشان كمتر از انان عمر مي كنند معمولا مدتي را بايد تنها بگذارند يا تحت سرپرستي فرندانشان سپري كنند.
امارهاي رسمي نشان مي دهد كه تعداد زنان ژاپني بالاي ۶۵ سال هم اكنون از ۱۲ ميليون نيز فراتر رفته است و ۵۹ درصد افراد مسن اين كشور را تشكيل مي دهند. دولت از ان رو كه مشاهده كرده است، انديشه سنتي ” فرزند بزرك عصاي دوران كهولت والدين ” در ژاپن پاسخ لازم را نمي دهد طرح ايجاد” مجتمع هاي طلايي” را از حدود ۱۵سال ژیش اغاز کرده است. ارائه امكانات به افراد مسن و حمايت از خانواده هايي كه از خويشاوندان مسن نگهداري مي كنند از هدفهاي اصلي اين مجتمع ها مي باشد.
همسان سازي فرهنگي
موج ” همسان سازي فرهنگي” كه پس از جنك جهاني دوم ژاپن را در بر گرفته اينك به صورت شتابان در حال گسستن پيوندهاي سنتي است. اين همسان سازي سبب شده، شكاف عميقي ميان دختران نسل نو با مادرانشان احساس و جامعه در برزخ ميان فرهنك بومی و غربی گرفتار شود كه فقط گذر زمان نتايج ان را روشن خواهد خواهد كرد.
زنان و بازار نيروي كار
ترجمه و تلخيص: اسماعيل استوار
درباره شيموميورا
گفت‌وگوي پيش رو را نشريه گلوبال ويوپوينت با ميتسكو شيموميورا (Mitsuko Shimomura) دانش آموخته اقتصاد و روزنامه‌نگار، انجام داده است كه حاوي نكات مفيدي است و به نظر مي‌رسد، اقتصاد‌ ايران نيز درآينده‌اي نزديك با ‌اين مسائل مواجه خواهد بود.

عتیقه زیرخاکی گنج