گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اصول تمرين درماني فيزيكي در مديريت افراد با شرايط قلبي و عروقي اصلي مي‌تواند بطور نرمال در برنامه‌هاي ساختار بندي شده يا در جلسات پي در پي به كار گرفته شوند.  برنامه‌هاي قلبي ساختاري و احياي قلبي تنفسي برنامه‌هاي درماني چند بعدي هستند كه ضروريات بهترين تمرين درماني فيزيكي را ارائه مي‌دهند. تمايزات ميان برنامه‌هاي ساختار بندي شده در جمعيت بيماران اصلي نهفته است كه مد نظر قرار مي‌گيرند نه در اصول مديريت درماني فيزيكي.
اگرچه يك ديدگاه تيم با مديریت و خط‌مشي چند وجهي، در مورد هر دو نوع برنامه مورد توجه است، افرادي كه به طور منظم در برنامه شركت مي‌كنند قابليت عملكردي آنها افزايش مي‌يابد. استراتژي‌هاي مديريت خود همان بدست گرفتن كنترل علائم و بدست آوردن اعتماد به نفس لازم مي‌باشد. اين نوع از كنترل شايد بهمترين دليل ساده براي حمايت از دخالت براي مديريت شرايط قلبي باشد. اين جزء ممكن است به طور ساده در تعيين نتايج طولاني مدت مهم باشد. از قبيل درخواست‌هاي كاهش يافته براي مراقبت از سلامت و هزينه‌هاي مراقبت سلامت كمتر موثر بودن احياي قلبي عروقي بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است و با شواهد زيادي اثبات گرديده است. اين برنامه‌ها بطور بين‌المللي استانداردهايي را تشخيص مي‌دهند كه به خوبي توضيح داده مي‌شوند و براي تمام بيماران با شرايط قلبي و عروقي پيشنهاد مي‌شوند. آنها در آموزش بيماران به طور خاص آمده‌اند شامل منع سيگار، تغذيه و كنترل وزن و ارتقاء مديريت خود و آموزش. واژه نيازهاي درجه نهايي مورد بازبيني قرار مي‌گيرد، البته با دادن تأثير احيا در افرادي كه به شدت مورد نظر هستند با دادن اين منابع و كاربردهاي اقتصادي بزرگ در مورد نگهداري سلامت افراد و دفاتر خارجي پزشكان و بيماران، احيا مي‌تواند به عنوان يك دخالت اصلي بجاي يك اولويت دوم بعد از تأثيرات بعدي جراحي و پارا درماني مورد حمايت قرار گيرد. احياي قلبي و عروقي غير تهاجمي تأثيرگذاري قیمتي بيشتري نسبت به درمانهاي جراحي و دارويي دارد. (به صرفه تر است) و منافع سلامتي طولاني مدت و خطر كمتري را در بر دارد. يك تمايز يا عدم تطابق مهم ميان پيش‌نگري و فعاليت احياي قلبي وجود دارد. اين دخالت‌هاي بي‌پايه شواهد و غير تهاجمي و به صرفه از نظر قيمت، به ندرت مورد استفاده هستند و سرعت استفاده از آنها پايين است. بازگشت به احياي قلبي اينطور گزارش شده است كه روي گروههاي انتخابي، نامها، گروههاي سني جوانتر و آنهايي كه قبلاً شركت كرده‌اند تأثير گذار بوده است.
همچنين گزارش شده است كه در خصوص در دسترس بودن و استفاده از اين برنامه‌ها، موانع بزرگي وجود دارد. مباحثي نيز در مورد پرداخت وجود دارد. تنها يك بخش كوچك از افراد مورد نظر هستند و از آنها تنها يك بخش كوچك هستند كه مي‌توانند به اين برنامه‌ها دسترسي داشته باشند. فاز ۱ احياي قلبي، يك مسير حركت صعودي تعريف شده‌اند. فيزيك‌دانان و جراحان ممكن است كه آگاهي و علم تأثير ديدگاههاي غير تهاجمي را در مورد مشكلات سلامتي نداشته باشند. مشكلاتي كه اساساً با جراحي و دارو مديريت مي‌شوند.
بنابراين كانديداهاي مناسب هميشه مد نظر نيستند. بعلاوه دلائل اجتماعي، رواني براي تحت استفاده قرار دادن اين منابع وجود دارد. زن‌ها كمتر درگير اين مشكلات هستند و سرعت‌‌هاي افت منحني‌هاي آنها بالاتر است. بنابراين يك انتخاب در ميان افراد نمونه‌برداري شده براي مطالعات در زمينه احياي قلب و عروق وجود دارد. شركت زن‌ها مرتبط است با تضمين، سطح آموزش، جراحي و در دسترس بودن امكانات نقل و انتقال. هزينه در حال افزايش و در دسترس نبودن دو مانع براي شركت در احياي قلبي به شمار مي‌آيند. سرعت‌هاي پايين شركت كردن در اين فعاليت به ویژه سرعت های مربوط به زنها، اعضاء گروه اقلیت و افراد پیر و نیز قابلیت دستيابي رو به افزايش يك مركزيت اصلي در مسئله است. از حقايق پيچيده مربوط به يك برنامه احياي قلبي، اجزاء مختلف ممكن است تأثيرات مختلفي روي سلامت قلب افراد داشته باشد. به علاوه تفاوتهاي فيزيولوژيك ميان مردها و زن‌ها منجر به تفاوتهاي در شرايط قلبي و عروقي مي‌شود و اين قبيل تغييرات ممكن است تفاوتها را در پاسخ‌هاي دو جنس به احياي قلبي توضيح دهد.
زنها تمايل دارند كه فشار خون سيستوليك و فشار پالسي پايين‌تري داشته باشند نسبت به مردان و نيزچربي خوب كمتر و سطوح هوموسيستين كمتري نسبت به مردان دارند. زنها همچنين بيماري قلبي خاموش (بي صداي) بيشتري نسبت به مردان دارند كه غالباً مربوط است به مشكلات مربوط به خواب در زنها. نتايج يك مطالعه توضيحي نشان مي‌دهد كه زنها كمتر به نظر مي‌رسد كه به رژيم جواب دهند و نيز به خطوط راهنماي تغيير تمريني در مقايسه با رژيم‌هاي ترك سيگار، مصرف دارو و مديريت استرس لازم است توجه خاصي به انگيزه بخشي از افراد شركت كننده داده شود. براي كمك به آنها در تشخيص مهارت‌هاي جديد خود فعاليت‌هاي منزل و جامعه و براي ادامه رفتارهاي روزمره زندگي جديد خود در چارچوب برنامه با در نظر داشتن اين نكته كه آموزش و تمرين اجزاء هسته‌اي احياي قلبي و عروقي هستند. درمان فيزيكي به طور نادر قرار داده مي‌شود با مراقبت براي افراد با مشكل قلبي انجام شود. مواد و ابزار آموزش بايد مطابق با نيازهاي يادگيرنده و ظرفيت‌هاي او تخصصي شده باشند؛ در غير اينصورت منابع از بين خواهند رفت. يك گوناگوني نشاندار و قابل توجه ميان توانايي متوسط خواندن آمريكايي و سطوح قابليت يادگيري ابزار آلات احياء قلبي وجود دارد. تعداد بيشمار كلمات پلي سيلابيك (چند بخشي) يك فاكتور اصلي است.
برنامه‌هاي احياي قلبي در مراكز طبيعي در مجامع بزرگ مورد اجرا قرار دارند. اكثريت وسيعي از بيماران به احياء قلب و عروق دسترسي ندارند. دوم اينكه، شركت طولاني مدت و پيروي از اصول برنامه مورد بي توجهي قرار مي گيرد به ويژه براي زنان
اصول اين برنامه‌ها روي عملكرد درمان فيزيكي تأثير مي گذارد كه مي‌تواند روي يك پايه         يك به يك در يك تمرين خصوصي مورد اجرا قرار گيرد و يا در يك بيمارستان فرمال در مورد احياي قلب و عروقي ندارد. در چنيني شرايطي نتايج قابل مقايسه با برنامه‌هاي فرمال است. يك فلسفه مراقبت در منزل در رشته مراقبت سلامت شكل گرفت شامل احياء قلب و عروق و اين بمنظور دستيابي به افراد گروههاي مورد نظر است. بيماراني كه بعد از جراحي بايپس حالت ثابت دارند با يك برنامه خانگي دقيق فردي به خوبي افرادي كه در برنامه احياي بر پايه مركزيت شركت دارند، عمل مي‌كنند. همينكه بيماران فعالتر مي‌شوند وضعيت دارويي آنها نيز تغيير مي‌كند. درمانهاي دارويي بايد روي يك اساس پيش رنوده بازنگري شوند و تجويزها طبق آن تغيير كنند. اين تغيييرات روي تأثيرات متابوليك طولاني مدت تمرين اثر مي‌گذارد به علاوه سلامت افزايش داده شده و كاهش وزن بالقوه كار تمي پي در پي براي مانيتور كردن وضعيت دارويي بيمار لازم است تا اطمينان پيدا كنيم كه تجويزات دارويي به نحوي تغيير داده مي‌شوند كه مناسب هستند، شامل آموزش و تمرين، حذف يا كاهش نياز براي مصرف دارو و حمايت پارا ماكولوژيكال يك نتيجه درماني فيزيكي مهم با فلسفه اخذ نتيجه بهتر است. تست و تمرين عملي فرمال مهارت‌هاي درماني فيزيكي اصلي در تشخيص، ارزيابي و توضيح تمرين بيمار وجود دارند.
اختراعات و اكتشافات اخير در مورد تمرين براي بهتر كردن شرايط قلب و رويه با تمركز روي بالابردن اكسيژن باقي مانده ذخيره شده هستند. يك مقياس كيفيت زندگي با حالت آنالوگ خطي ساده درخصوص ارزیابي ويژگي بيماري و مباحث كيفيت زندگي مرتبط با سلامت به منظور كمك به افراد با بيماري قلبي نشان داده شده است. با ارزيابي‌هايي بر اساس نتايج و پايه هاي اطلاعاتي، درمانگرهاي فيزيكي قادر خواهند بود تا برنامه‌ها را براي هر فرد خاص تخصصي كرده و آن را مطابق با ويژگي هر فرد طراحي كنند تا به نتايج با ماندگاري سرعت و تأثير پیشبرد دست پیدا کنند. به علاوه برنامه ها طوری ارزیابی می شوند که کیفیت استراتژی های ابداع شده توسط مراقبين سلامت تقويت مي‌شود. چنين كيفيت تقويت شده‌اي كه شامل حال آموزشي تعاملي تيم‌هاي بيمارستاني و آموزشي كامپيوتري مي شود، خطوط هدايت پيشگيري از بيماری قلبي را تقويت مي كند. از يك خط پايه تا ۱ سال پيشرفتهاي نمايان و علامت‌گذاري شده‌اي در ترك دخانيات، كنترل چربي، كنترل  فشار خون و دسترسي به احياي قلبي اتفاق افتادند. آغازگرهاي پيشرفت كيفيت براي فعاليت‌هاي مرتبط با احياي قلبي و عروقي منافع و دستاوردهاي پاخص و نماياني را به همراه داشته‌اند.
به علاوه تمرينات ساختاري، احياي قلبي متمركز است روي مشاوره و آموزش درباره كاهش ريسك به نحوي كه سلامت در طول زندگي ارتقاء پيدا كند. مطالعات طولاني لازم است تا مبحث فاكتورهاي خطرزا و رفتارهاي مربوط به نوع زندگي در طول زمان مورد بررسي قرار گيرد. يك برنامه چند وجهي بر پايه نتايج بدست آمده براي احياي قلبي خيلي ساده و روان نشان داده شده است. اين امكان وجود داشت كه اطلاعات ، مطابق با برنامه نشانه‌گذاري و درج شوند اين نتايج شامل تحقيقات و مطلعه سلامت ۳۶ – SF است و يك تست علمي از بيمار و يك تست فاصله‌اي ۶ دقيقه پياده‌روي همه نتايج هم در برنامه احياي ريوي و هم در قلبي پيشرفت كردند.
چنين نتايجي براي قضاوت در مورد تأثيرات برنامه‌هاي احياي ريوي و قلبي مفيد هستند. اگر چه احياي قلبي مرگ كار دياك را كاهش مي دهد، چه تمرين به تنهايي روي دهد چه از يك رنج قابل فهم از دخالت ‌ها استفاده شود نتيجه غير واضح خواهد ماند. پاسخ به اين سوال در بازسازي اصول و تمرينات برنامه‌هاي احياي كاردياك مهم است.
بيماران مبتلا به اختلالات قلبي مزمن (واكنش‌هاي تمرين)
دسیفانکشن قلبي شامل يك رنج از انواع پاتولوژي، علت‌ها (ژنتيكي يا اكتسابي) و شدت است كه ممكن است با دارو كنترل شود يا با جراحي و يا با هردوي آنها 
رايج‌ترين علت بيماي قلبي ايسكميك و انفاركتوس عضله قلبي است. عضله‌اي كه دچار انفاركتوس شده هيچ‌گاه بهبود نمي يابد بنابراين ترميم قلب اتفاق مي افتد و اين مسئله سبب تغيير كاركردهاي الكتريكي و الكرتوكارديوگرافي و مكانيكي قلب مي‌شود. شكل‌گيري دوباره در طول زمان اتفاق مي افتد و البته با تمرين. كسر تخليه در استراحت يك نشانگر ضعيف براي عملكرد قلبي و ظرفيت تمرين است. در حقيقت نارسايي قلبي مي‌تواند با وجود يك كسر تخليه طبيعي اتفاق بيافتد، يك فرم از نارسايي قلبي در زناني اتفاق مي‌افتد كه سابقه‌ هايپر تنشن و افزايش بافت بطن چپ را داشته‌اند. بيماران مي توانند بدون هيچ علائمي بوده و فاكتورهاي خطر را داشته باشند. ممكن است نياز به سطوح بالاي اكسيژن و حمايت دارويي و نيز پيوند قلب باشند.
بيماري شديد ممكن است نيازمند تهويه‌ي مكانيكي باشند. تمرين هم‌اكنون يك جزء مهم و اساسي در درمان افراد مبتلا به نارسايي قلبي پايدار و هم‌چنين در افرادي كه تحت عمل جراحي پيوند قلب قرار گرفته‌اند.
گزينه‌هاي جراحي شامل جراحي حفره كليدی، جراحي قلب باز (بازسازي يا ترميم دريچه و عمل بایسپس و ترميم آنورسيم) و پيوند قلب است. يك تعامل ميان ريتم‌هاي  يك دوره ۲۴ ساعته و عامل بيماري و ناپايداري فشار خون و سرعت قلب وجود دارد. اين ريتم‌ها، تحت تأثير آدرنال / هيپوتالاموس / سيستم اتونوم و فعاليت غده هيپوفيز است. بنابراين محروميت از خواب، حركات فيزيكي اضافه، استرس روحي، غذاهايي با چربي بالا فاكتورهاي اصلي سكته، مرگ ناگهاني قلبي، آنژين، انفاركتوس، اسيكميك هستند. تفاوتهاي فشار خون و سرعت قلب در علم پاتوژن و پيشرفت آرترو اسكروريس، نارسايي قلب و ترومبوز و فاكتورهاي خطر غير وابسته كاربرد دارند. در طول اين مدت، ويتامين C و E پايين‌تر هستند نسبت به باقي روز : گفته مي‌شود كه استفاده و تنظيم اين ويتامين‌ها و تمرين مي تواند ناپايداري و تغييرات سرعت قلب و فشار خون را كاهش دهد. اينكه آيا چنين تنظيمات مي تواند بعداً اتفاقات بد و تلخ قلبي و عروقي را از بين ببرد يا نه نيازمند تحقيق و كار بيشتر است. اگر چه ناراحتي تفنسي يك محدود كننده معمولي براي تمرين بخاطر نارسايي قلبي است، فاكتورهاي ديگري كه به محدوديت تمرين مربوط هستند، چندين فاكتور هستند علاوه بر مشكلات هموديناميك مركزي، ظرفيت تمرين تحت تأثير آسيب تهويه‌اي و نيز عملكرد ريه‌ها، گردش خون محيطي و عملكرد عضلات اسكلتي مي‌باشد. ديس پنه در تنظيم PH شرياني در طي تمرين نقش دارد.
هايپر تنشن ريوي و هيپو تنشن سيستميك نيز مي توانند عملكرد يا اجراي تمرينات را محدود كنند. توضيحات براي اين محدود كننده‌ها شامل دسیفانكشن گيرنده‌هاي فشار، گيرنده بتا عملكرد ضعيف، وفق يا تطابق عروقي طبيعي و خروجي قلبي ضعيف در ارتباط با پس بار كاري افزايش يافته بطن راست است. پاسخ‌هاي حجم اكسيژن تعويق افتاده شده مرتبط هستند با توليد لاكتات و فرايندهاي غير هوازي زودرس 
با تغييرات راه رفتن غير تطابقي به عنوان يك فاكتور تأثيرگذار روي تهويه در بيماران با نارسايي قلبي فرمن تلقي مي‌شود.
ظرفيت فيزيولوژيك بيماران با دسيفانكشن كاردیاك براي وفق با تمرينات بستگي دارد به نوع و شدت آسيب قلبي و در قدمهاي بعدي به جريان اكسيژن انتقالي كاهش ظرفيت انتشار غشايي مويرگ‌هاي آریوئول‌ها و عدم تطابق ميزان تهويه – انتشار ممكن است منعكس كننده افزايش فشار مزمن مويرگي باشد.
مشكل نارسايي قلبي مي تواند توضيح دهنده پاسخ‌ تهويه‌اي افزايش يافته كه تمرين باشد اما اين تئوري هنوز تحت سوال است بيماران با دسيفانكشن شديد بطن چپ اساساً ظرفيت آيروبيك خود را با افزايش خروجي اكسيژن در سطح بافت افزايش مي دهند بجاي اينكه از وفق يا تطابق مركزي استفاده كنند. بطور مشابه با تمرينات آيروبيك اين بيماران جريان خون را به رگهاي محيطي افزايش مي دهند و توليد اكسيد نيتريك را در رگهاي خوني تقويت مي كنند كه باعث گشاد شدن (ريلكسيشن) وابسته به اندو تليوم مي‌شود. اين تأثير در ارتباط دو سويه با ظرفيت عملكردي است. بنابراين ارزيابي واكنش مركزي وازوموتور به عنوان يك ابزار براي توضيح تأثيرات مداخلات درماني از قبيل تمرين و دارو پيشنهاد مي شود.
بطن چپ را ممكن مي سازد و نيز سبب بهبود جريان عروق خون عروق كرونر مي‌شود. سرعت موج نبض يك شانگر براي سخت‌ بودن آئورت است و يك نشانگر مستقل براي حداكثر حجم اكسيژن است.

عتیقه زیرخاکی گنج