امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۲    کد محصول : ۱۷۶۰۴    حجم فایل : ۱۶۳۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد عوامل موثر بر توسعه پایدار فلزات غیر آهنی تولیدی در ایران

دانلود پروژه پایان نامه سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ، انتخاب و روش ساخت مواد فلزی

با عنوان : مروری بر عوامل موثر بر توسعه پایدار فلزات غیر آهنی تولیدی در ایران

شامل ۵ فصل : ۱٫کلیات 

۲٫مروری بر مفاهیم توسعه ی پایدار

۳٫توسعه ی پایدار در بخش صنعت و شاخص های موثر بر آن

۴٫توسعه ی پایدار در صنایع تولید آلومینیم

۵٫نتیجه گیری 

  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۲    کد محصول : ۱۷۶۰۵    حجم فایل : ۱۶۳۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد مواد عوامل موثر بر توسعه پایدار فلزات غیر آهنی تولیدی در ایران

دانلود پروژه پایان نامه سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ، انتخاب و روش ساخت مواد فلزی

با عنوان : مروری بر عوامل موثر بر توسعه پایدار فلزات غیر آهنی تولیدی در ایران

شامل ۵ فصل : ۱٫کلیات 

۲٫مروری بر مفاهیم توسعه ی پایدار

۳٫توسعه ی پایدار در بخش صنعت و شاخص های موثر بر آن

۴٫توسعه ی پایدار در صنایع تولید آلومینیم

۵٫نتیجه گیری 

  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۲    کد محصول : ۱۷۶۰۶    حجم فایل : ۱۶۳۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد مواد عوامل موثر بر توسعه پایدار فلزات غیر آهنی تولیدی در ایران

دانلود پروژه پایان نامه سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ، انتخاب و روش ساخت مواد فلزی

با عنوان : مروری بر عوامل موثر بر توسعه پایدار فلزات غیر آهنی تولیدی در ایران

شامل ۵ فصل : ۱٫کلیات 

۲٫مروری بر مفاهیم توسعه ی پایدار

۳٫توسعه ی پایدار در بخش صنعت و شاخص های موثر بر آن

۴٫توسعه ی پایدار در صنایع تولید آلومینیم

۵٫نتیجه گیری 


عتیقه زیرخاکی گنج