گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 65 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكي از بزرگترين آثار قيام حسيني كه مجزا كرد بين قيام عليه خلفا و قيام عليه خلفا و قيام عليه اسلام را. همانطوري كه قبلاً گفتيم اگر امام حسين عليه يزيد قيام نمي كرد ممكن بود خرابكاريها و سوء سياست يزيد منجر به قيامي از طرف عناصري بشود كه به اسلام هم علاقه اي نداشتند. اكنون مي گوئيم اگر چه در تاريخ اسلام قيامهاي زيادي مي بينيم كه عليه دستگاه خلفا است و در عين حال جنبة حمايت از اسلام را دارد مثل قيام ايرانيان عليه امويان، ولي بايد دانست كه اين امام حسين بود كه اولين بار قيام دسته جمعي مسلحانه عليه دستگاه خلافت كرد و او بود كه حساب اسلام را از حساب متصديان امر جدا كرد بلكه راه قيام عليه دستگاه را از نظر اسلامي باز كرد و قيام آن حضرت نمونه و سر مشق ديگران قرار گرفت، ديگر نقش خلفا به عنوان حاميان اسلام باطل شد، اسلام در طرف مخالف قرار گرفت. 
قبل از امام حسين هم قيامهايي فردي يا دسته جمعي انجام شد. آنها يا مسلحانه و فردي بود يا جمعي و غير مسلحانه. ولي قيام و شورش دسته جمعي و مسلحانه را امام حسين آغاز كرد. ( قيام عليه عثمان نيز نوعي تفكيك بين اسلام و خلافت بود ).
مقام خلافت در آنروز عاليترين مقام روحاني و سياسي بود و چنانكه مي دانيم باز هم تا اندازه اي لفاي عباسي مقام روحاني خود را حفظ كردند و كسي كه اين قسمت را بري آخرين بار در هم شكست كه ديگر بپا نخواست خواجه نصيرالدين طوسي بود كه از علماء بزرگ شيعه است. خواجه با هلاكو همكاري كرد براي اينكه دستگاه جبار خلافت را از ميان بردارد. اما سعدي در مرثية مقام خلافت مي گويد:
آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زوين
از براي قتل مستعصم اميرالمؤمنين
علوم مي شود سعدي هم حتي ‌‌] تحت [ تأثير جلال روحاني مقام خلافت بوده.
وَ اِذْقالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَهِ اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَليفَهً قالوا اَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها ويَسْفِكُ الدَّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ، قالَ اِنّي اَعْلَمُ مالا تَعْلَمونَ.
زندگي بشر مجموعه اي از تاريكي و روشنايي، زشتي و زيبايي، شر و خير است. آنچه فرشتگان ديدند جنبة تاريك فرزند آدم بود و آنچه خداوند اشاره كرد قسمتهاي روشن آن بود كه بر قسمتهاي تاريك بسي ترجيح دارد.
حادثه كربلا داراي دو ورق است: ورق سياه و ورق سفيد. از لحاظ ورق سياه يك داستان جنائي است، داستاني خيلي تاريك و وحشتناك، و ما بعداً در حدود بيست مظهر از بيرحمي و قساوت و دنائت و نامردمي ]را كه در اين حادثه انجام شده[ نشان خواهيم داد. از اين جنبه در اين داستان حداكثر بيرحمي و قساوت و سبعيّت ديده مي شود.
از لحاظ ورق سفيد، يك داستان ملكوتي است، يك حماسه انساني، مظهر آدميت و عظمت و صفا و بزرگي و فداكاري است.
از لحاظ اول نام اين قضيه فاجعه است و از لحاظ دوم قيام مقدس. از لحاظ اول قهرمان داستان شمر است و ابن زياد و حرمله و عمرسعد و … و از لحاظ دوم قهرمان داستان امام حسين است و ابي الفضل و علي الاكبر و امثال حبيب ابن مظهر، و زينب و ام كلثوم و ام وهب و امثال اينها. از لحاظ اول اين داستان ارزش آنرا ندارد كه بعد از هزار و سيصد و اند سال، با اين عظمت ، خاطره و ذكرايش تجديد شود، وقتها و پولها و اشكها و تأثرها و احساسات صرف آن بشود، نه از آن جهت كه از داستان جنايي نميتوان استفاده كرد ( زيرا جنبه هاي منفي زندگي بشر نيز ممكن است آموزنده باشد. از لقمان پرسيدند ادب از كه آموختي؟ گقت: از بي ادبان ) و نه از آن جنبه كه اين داستان از جنبة جنايي چندان مهم نيست يا چندان آموزنده نيست. ما قبلاً ثابت كرديم كه ] اين داستان [ از اين نظر مهم است و گفتيم كه كشته شدن امام حسين بعد از پنجاه سال از وفات پيغمبر به دست مردمي مسلمان بلكه شيعه معماي بسيار قابل توجهي است. بلكه از آن نظر جنبة جنايي قضيه ارزش اينهمه بزرگداشت ندارد كه داستان جنايي در هر شكل و قيافه زياد است، در قرون قديم، قرون وسطي، قرون جديد، قرون معاصر زياد بوده وهست. در حدود بيست سال پيش يعني در حدود سالهاي ۱۹۴۰ ميلادي بود كه بمبي بر شهري فرود آمد و شصت هزار نفر صغير و كبير و بيگناه تلف شد. در شرق و غرب داستان جنايي زياد واقع شده و مي شود، و ( مثلاً ) تادر يك قهرمان جنايي است. همچنين ابومسلم، بابك خرم دين. جنگهاي صليبي، جنگهاي اندلس مظهرهاي بزرگي از جايت بشرند

عتیقه زیرخاکی گنج