گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله هنری با موضوع فلسفه هنر معاصر – سينما که شامل ۲۴ صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

محتوا

مقدمه 

فلسفه هنر معاصر ( سينما ) 

انسانها هنر را براي تسكين خود برگزيده اند. چه هنرمندان و چه مخاطبان اثارهنري در هنرمايه ارامش مي جويند. انچه در هنر به نظر اصل است زيبايي است. هرچند در هر زماني زيبايي را به شكل هاي مختلفي درك ميكنند. بعضي هنر را ايينة واقعيت هاي موجود درجهان از طبيعت تا زندگي ادمها به حساب مي اورند. بعضي زماني نام هنر را بر چيزي مي گذارند كه سازنده اش با ان احساس ارامش كند و انچه در نظر دارد به تمامي بيان كرده باشد. بعضي از شكل اثر حرف مي زنند كه اگر اثر هنري از قواعد و شكل درست هنر پيروي نكند يك اثر هنري خلق نكرده است اما همه اين گروهها بعد از قرنها بحث مي دانند كه اثر هنري در واقع همه اينهاست. و شايد بطور كامل هيچ كدام نباشد و هر كس با برداشت و دريافت شخصي از درك زيبايي هنر را احساس مي كند . در واقع دريافت لذت دروني بسته به انكه هنرمند چه ابزاري را بيان هنرش انتخاب مي كند هنر شاخه هاي مختلفي را تشكيل داده اند .اما همچنانكه گفته شد اصل در هنر زيبايي است و درك وتعريف هر انسان از زيبايي متمايز . 

پيدايش سينما : ( هنر هفتم  )

الف) پديده توام ديديادوام بصري (persistence of vision)

ب) پديده فاي

ج )عكاسي 

الف) پديده توام ديديادوام بصري (persistence of vision)

 ب) پديده ي فاي : (phi phenomenon)        

  ج) عكاسي : (photography)

 تاريخ سينما : 

منابع :

  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع فلسفه هنر از ديدگاه اسلام که شامل ۲۹ صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست محتوا

فلسفه هنر از ديدگاه اسلام

از ديدگاه اسلام هنر بايد پيشرو باشد. به وجود آورندگان آثار هنري پيرو، آگاهانه يا ناآگاهانه وظيفه خود را در آن مي‏بينيد كه بر اساس خواسته‏هاي مردم حركت كنند و مردم را وادار مي‏نمايند كه از اثر هنري آنان لذت ببرند و كاري با اين ندارند كه بر آگاهي و شايستگي و بايستگي مردم افزوده شود ولي هنر پيشرو با يك اثر هنري كلاس درس برگزار مي‏كند و با تصفيه واقعيات جاري و استخراج حقايق ناب از ميان آنها، آثار هنري را در مسير حيات معقول قرار مي‏دهد.

۱ ـ بينش نظري 
2 ـ بينش فلسفي 
3 ـ بينش مذهبي 
1 ـ نگرش‏هاي علمي محض. 
2 ـ بينش‏هاي نظري: 
3 ـ بينش‏هاي فلسفي: 
قسم يكم: 
قسم دوم: 
قسم سوم: 
4 ـ بينش مذهبي: 
بينش فلسفي درباره هنر 
مسئله دوم: انسان و اثر هنري 
هنر براي انسان در حيات معقول
هنر پيرو، هنر پيشرو 
پديده‏هايي كه با انسان‏ها ارتباط حياتي دارند

نوع يكم: پيرو 
نوع دوم: پيشرو 
نوع يكم: هنر پيرو 

مسئله يكم: 
مسئله دوم: 
مسئله سوم: 
مسئله چهارم: 
نوع دوم: هنر پيشرو: 
(شيخ محمود شبستري) 
به قول مولوي جلال الدين: 
مولوي

پاورقيها: 


عتیقه زیرخاکی گنج