گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع بررسي مقايسه اي سلول هاي فلوتاسيون مورد استفاده در كارخانه هاي كانه آرايي(فلزي و غير فلزي) که شامل ۶۷ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

 فهرست مطالب

عنوان    

فصل اول: مفاهيم اوليه فلوتاسيون

 1. ۱٫ 1 . مقدمه
 2. ۱٫ 2 . آشنايي با مفهوم فلوتاسيون
 3. ۱٫ 3. معرف هاي شيميايي مورد استفاده در فلو تاسيون
 4. ۱٫ 3.1. کلکتورها
 5. ۱٫ 3.2.فعال کننده ها

۱ .3.3.بازداشت کننده ها

 1. ۱٫۳٫۴٫کف سازها
 2. ۱٫۳٫ 5.تنظيم کننده ها
 3. ۱٫۴٫پروسه فلوتاسيون
 4. ۱٫۴٫۱٫فلوتاسيون
 5. ۱٫۴٫۲٫هيدرو متالوژي
 6. ۱٫۵٫ فلوتاسيون کا نه هاي سرب وروي
 7. ۱٫۵٫۱٫ فلوتاسيون کانه هاي سولفيدي
 8. ۱٫۵٫۲٫فلوتاسيون کانه هاي اکسيده

فصل دوم:طراحي ماشينهاي فلوتاسيون مکانيکي

چکيده

 1. ۲٫۱٫ مقدمه
 2. ۲٫۲٫مفاهيم هيدرو ديناميکي
 3. ۲٫۲٫۱٫اعداد بدون بعد
 4. ۲٫۲٫۲٫زمان اقامت
 5. ۲٫۳٫آناليز وتجزيه وتحليل هيدرو ديناميک ماشينهاي فلوتاسيون
 6. ۲٫۳٫۱٫ اعداد مشخصه
 7. ۲٫۳٫۲٫زمان اقامت
 8. ۲٫۳٫۳٫سرعت ظاهري گاز
 9. ۲٫۳٫۴٫سطح مقطع شار حباب

فصل سوم:اتوماسيون رافر در دستگاه فلوتاسيون اسکونديدا

خلاصه

 1. ۳٫۱٫معرفي
 2. ۳٫ 2. توصيف سيستمFrothcam))
 3. ۳٫۳٫سيستم متخصص
 4. ۳٫۴٫تعيين اثرات ميزان جريان هوا وسطوح کف
 5. ۳٫۵٫ فرآيند تجربي
 6. ۳٫۵٫۱٫نتايج تجربي
 7. ۳٫۵٫۱٫۱٫تفاوتها در جريان بار ورودي
 8. ۳٫۵٫۱٫۲٫ارزيابي
 9. ۳٫۶٫کنترل کيفيت اطلاعات
 10. ۳٫۷٫نتايج وپيشنهادات

فصل چهارم:کاربرد تکنولوژي سلول jameson براي برداشت خزه و فسفر از درياچه هاي رشد يافته

خلاصه

 1. ۴٫۱٫مقدمه
 2. ۴٫۲٫عملکرد تکنولوژي جيمسون براي آبهاي زائد
 3. ۴٫۳٫روشها
 4. ۴٫۴٫نتايج وبحث ها

فصل پنجم: تکنولوژي بهينه کردن فلوتاسيون جيمسون بري ذرا ت درشت زغال

خلاصه

 1. ۵٫۱٫معلومات
 2. ۵٫۲٫ نمونه
 3. ۵٫۲٫۱٫مطالعه پارامترها

 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پروسه فلوتاسيون يکي از روشهاي متداول فراوري مواد معدني است که براي اولين بار در سال ۱۹۰۶ به ثبت رسيده است∙کاربرد اين پروسه انتخابي بيشتر براي کانسار پيچيده فلزي ١چون سرب وروي ،اکسيدهاي آهن وروي،سولفاتهاي روي وآهن و همچنين کانسارهاي غير فلزي  مانند فلوئوريت ، فسفاتها،زغال سنگ وغيره مي باشد∙
کاربرد ساير روشهاي جداسازي مواد معدني از قبيل روشهاي ثقلي، مغناطيسي والکترواستاتيکي اختصاص به کانيهاي معين ويا مواد معدني متشکل از تعداد محدود ومشخصي از کانيها دارد  در حاليکه فلوتاسيون با بکار گيري اختلاف خواص شيميايي سطوح کانيها  ومواد شيميايي متعددي که امروزه فراهم آمده است تقريبا هيچگونه محدوديتي در جداسازي مواد معدني ندارد . مشکل نرمه در صنعت فلوتاسيون نيز اخيرا با مواردي که با استفاده از تکنيک فولو کولاسيون۲ انتخابي در دسترس قرار گرفته است تا حدود زيادي رفع شده است.
فرايند فلوتاسيون به دلايل مشروحه ذيل از اهميت بيشتري نسبت به ساير روشهاي تغليظ  برخوردار است:
الف)كاهش منابع معدني با عيارهاي بالا  و مينرالوژي ساده که بتوان به روشهاي ساده فيزيکي ساده آنها را تغليظ نمود .

ب)کاربرد وسيع صنعت فلوتاسيون در محدوده  دانه بندي مواد معدني بين ۲۰ تا ۲۰۰ مش به طوريکه اين ابعاد از ۱۰ مش در مورد زغال سنگ  ودر مورد ساير مواد مواد معدني از ۴۸ مش وتا ۱۰ تا ۱۵ ميکرون
که در شرايط خاص تحت فراوري قرار ميگيرد، مورد استفاده قرار ميگيرد.
ج)تکنيکهاي مختلف فلوتاسيون منحصر به نوع کاني معين و يا تعداد محدودي از کانيهاي متشکله سنگهاي معدني نمي باشد∙
۱∙۲∙آشنايي با مفاهيم فلوتاسيون
فلوتاسيون يکي از مهمترين فرايندهاي جداسازي کانيها مي باشد ونقش بسيار مهم وتعيين کننده اي در فراوري مواد معدني به عهده دارد∙به قسمي که امروزه بيش از ۱۰۹*۲ تن  در سال ،مواد معدني تحت اين فرايند جداسازي قرار مي گيرد.فلوتاسيون باکاربردخواص شيميايي فيزيکي سطوح و براساس چسبندگي۳حبابهاي هوا به قطعات کاني در يک محيط آبي و سپس شناور شدن۴ اين مجموعه به طرف سطح مايع ونهايتا انتقال به لايه کف۵ که در بالاي سطح مايع قرار گرفته است،مبتني مي باشد.
به منظور جداسازي کانيهاي ارزشمند ۶ در يک سنگ، ابتدا آن را به ابعاد مناسب توسط دستگاههاي سنگ شکني وآسياها خرد مي نمايند.اين ابعاد به جز در موارد خاص به اندازه دجه آزادي۷ ويا حتي با توجه به شرايط بهينه۸ فرايند کوچکتر از آن نيز مي باشد.مواد خرد شده در آب توسط هم زن به صورت معلق در مي آيد که اصطلاحا به آن پالپ ۹ مي گويند. رقت پالپ به طور معمول بين۲۵٪تا ۴۵٪وزني جامد مي باشد.سپس مواد شيميايي خاصي به پالپ اضافه گشته وضمن هم زدن دائمي  وپس از طي زمان معيني که براي تاخير مواد شيميايي لازم است آنرا به سلولهاي فلوتاسيون منتقل مينمايند اين مرحله را فاز آماده سازي مي نامند.
ذكر اين نكته ضروري است كه سطوح اكثريت كانيها پس از  عمليات خردايش  وقبل از  تاثير عوامل محيطي، به راحتي توسط آب خيس گشته  وفي الواقع تمايلي به دور نمودن آب از خود در مقابل هوا ندارد بطوريکه سطح اينگونه مواد را آب ۱ پذير مي گويند. موادي که داراي سطوح هيدروفيل مي باشند  در فرايند فلوتاسيون فلوته نميگردند . لذا مي بايست سطح بعضي از کانيهاي مورد نظر را به صورت انتخابي ۱۲ بقسمي آماده نمود که تمايل بيشتري به هوا بيابند .به عبارت ديگر آب را از خود دور نموده  ومتصل به حباب هوا گردند . اينگونه سطوح را آبران  يا آب گريز ۱۳ مي نامند .شکل ۱-۲ تفاوت سطوح آب پذير را از لحاظ ترشوندگي وزاويه تماس آب با سطح کاني نشان مي دهد.
۱۳ معرف هاي شيميايي۱۴ مورد مصرف در فلوتاسيون
هدف نهايي از اضافه نمودن مواد شيميايي در فرايند فلوتسيون ايجاد وجلوگيري از هيدروفوب شدن سطح کانيها مي باشد .در فرايند فلوتاسيون از مواد شيميايي ديگري نيز به منظور فراهم نمودن شرايط مناسب  جهت تاثير در 
امر فوق الذکر  و يا ايجاد پايداري حبابهاي هوا به منظور ايجاد وتوان  لازم جهت  حمل ذرات کاني به سطح سيال بر اساس قوانين شناوري استفاده مي گردد.
اهم مواد شيميايي که در فلوتاسيون مصرف مي گردد با توجه به خواص وعملکرد معينهر کدام به شرح ذيل تقسيم بندي مي گردد.
۱∙۳ ∙۱∙ کلکتورها۱۵
در فلوتاسيون کلکتورها مواد عالي فعال کننده سطوح۱۶ کانيها مي باشند که به صورت انتخابي در سطح يک يا چند کاني مورد نظر جذب وسبب هيدرو فوب شدن آن مي گردد . وبدين ترتيب يک حباب هوا به صورت ترجيهي به اينگونه کانيها متصل گشته  وان را با خود به لايه کف که د ر بالاي سلول فلوتاسيون قرار دارد مي برد .جزئيات ديگر در اين رابطه در بخشهاي بعدي به تفصيل آورده خواهد شد.
۱∙۳∙۲فعال کننده ها۱۷
فعال کننده ها موادي هستند که به منظور افزايش جذب انتخاب کلکتور بر سطح يک کاني مشخص بکار برده مي شوند .بعبارت ديگر فعال کننده ها  قبل از کلکتور  به پالپ افزوده شده و با انجام واکنشهايي در سطح بعضي از کانيها زمينه لازم جهت جذب کلکتور را بر روي آنان به صورت انتخابي فراهم آورده و باعث تسريع در عمل جذب کلکتور مي گردند.
۱∙۳∙۳∙بازداشت کننده ها۱۸
باز داشت کننده ها با عملکردي درست برعکس عملکرد فعال کننده ها با تاثير بر سطح بعضي از کانيها سبب جلوگيري از جذب کلکتور بر روي  آنان مي گردند و به عبارت ديگر هيدروفيل بودن سطوح  اينگونه کانيها را حفظ يا تشديد مي کند .
۱∙۳∙۴∙کف سازها۱۹
کف سازها نيز از مواد شيميايي فعال کننده سطوح بوده بطوريکه از اين مواد به منظور تشکيل  وپايداري کف استفاده مي شود به قسمي که کاني هاي  داراي سطوح هيدروفوب بتوانند به راحتي به حباب هوا اتصالي پايدار يابند .به طور کلي کف سازها جهت اهداف ذيل مورد استفاده قرار مي گيرند:
الف)کنترل ابعاد حباب هوا
ب)کنترل شکل حباب هوا
ج)ايجاد پايداري کافي حباب هوا در طي فرايند
د)کاهش انرژي سطحي سيال
۱∙۳∙۵∙تنظيم کننده ها۲۰
تنظيم کننده ها به تمامي مواد شيميايي (آلي و معدني )که سبب تنظيم  وتعديل شرايط محيط فلوتاسيون وشيمي پالپ مي گردد اطلاق مي شود که از آن جمله مواد تنظيم کنندهph  محلول را مي توان نام برد.
۱∙۴پروسه فلوتاسيون۲۲
پس از مرحله آماده سازي پالپ وارد سلولهاي فلوتاسيون۲۳ مي گردد .سلول فلوتاسيون به عنوان يک رآکتور متشکل از يک تانک،هم زن وتجهيزات لازم براي توزيع ويا ايجاد حبا ب هوا در  پالپ مي باشد وهواي دميده شده در درون سلول به صورت حبابهايي با ابعاد قابل کنترل از درون پالپ به طرف سطح سلول حرکت مي نمايند.همچنان که آب برروي سطوح هيدروفيل جذب مي گردد ،حبابهاي هوا نيز بر روي سطوح هيدروفوب قرار گرفته وبه آن متصل مي گردند.اين مجموعه حباب وقطعات کانيهاي متصل به آن با در نظر گرفتن تاثير نيروي ارشميدسي بر آن از آب سبکتر بوده وبه طرف سطح پالپ حرکت کرده وبالا مي آيند.مجموعه اين حبابهاي متصل به کانيها با پايداري مناسبي که توسط کف ساز به آن داده شده است در بالاي سطح پالپ به صورت لايه اي از کف جمع شده وسپس اين مجموعه توسط پاروهايي که در بخش فوقاني سلول تعبيه شده از سلول خارج مي گردد.
لازم به ذکر است که ذرات هيدروفوب که توسط حبا ب هوا به سطح سلول منتقل  وسپس از آن خارج مي شوندددچنانچه متشکل از کاني يا کانيهاي ارزشمند باشنددراينصورت کف،محصول پر عيار شدهاي را تشکيل مي دهد واين روش را فلوتاسيون مستقيم۲۴ ميگويند.گاهي از اوقات مي توان از فلوتاسيون معکوس۲۵ استفاده کرد به طوريکه سطح کانيهاي گانگ يا باطله را هيدروفوب نموده و آنها را فلوته وبه عنوان باطله از سلول خارج نمود.در اينصورت باقيمانده کانيها در پالپ محصول پر عيار ۲۶ راتشکيل خواهند داد.
در تمامي مراحل آماده سازي وفلوتاسيون  به منظور جلوگيري از ته نشين شده فاز جامد وافزايش سينيتيک فرآيندها،  پالپ توسط دستگاه هم زن۲۷ هم زده مي شود .بنابراين مي توان مراحل مختلف فرآيندفلوتسيون را پس از اضافه نمودن موادشيميايي لازم وطي زمان آماده سازي به طور خلاصه شامل سه مرحله مختلف مي توان دانست .
مرحله اول که در آن نزديک شدن وتلقي حباب وقطعه کاني اتفاق مي افتد به طوري که در اين حالت يک فيلم نازک مايع بين اين دو(حباب وقطعه کاني)قرار دارد.
مرحله دوم که در آن فيلم مزبور تا حد گسيختگي نازک ميگردد .
مرحله سوم که در آن فيلم نازک مايع گسيخته شدهوتماس والصاق پايداري ميان حباب هوا وقطعه کاني بوجود مي آيد.پس از تحقق الصاق پايدار کاني هيدروفوب به حباب هوا ايندو مجموعا به طرف سطح پالپ شناور گشته و به لايه کف منتقل مي گردند.

درک صحيح از فرايند فلوتاسيون نيازمندبررسي دوجنبه فيزيکي وشيميايي سيستم مي باشد. از جمله بايد دانست که چرا بعضي از مواد جامد قابليت فلوتاسيون سريعي دارند وبعضي ديگر فاقد آن مي باشند.عوامل تغيير وکنترل شيمي سطح کانيها کدامند؟ونقض پارامترهاي ترموديناميکي در شيمي و فيزيک سطح چه مي باشند؟مکانيزم عمل مواد شيميايي مصرفي در فلوتاسيون وتنظيم قابليت تر شوندگي سطح کانيهاي مختلف چگونه است؟
تاثير ساختمان کريستالي وشيمي کريستالي کانيها چيست؟وهمچنين عوامل کنترل سينيتيک محاصره قطعات کاني توسط حبابهاي هوا وسينيتيک کلي فرآيند وسلولهاي فلوتاسيون کدامند؟
از نقطه نظر صنعتي جنبه هاي هيدروديناميکي ومهندسي فلوتاسيون داراي مفاهيم علمي وعميقي مي باشند که مي بايست مورد ارزيابي قرار گيرد.آنچه در اين ميان اهميت ويژهاي دارد درک دقيق وتصوير علمي از اين فرآيند مهم جداسازي  28 است.

مباني علمي فلوتاسيون در نيمه دوم قرن بيستم وبه ويژه در دو دهه اخير رشد شاياني نموده است وهر چه هنوز  جنبه هاي نا شناخته اي وجود دارد  که مورد مطالعه محققين است ليکن فلوتاسيون امروزه يک روش مبتني بر سعي وخطا نبوده ومي بايست با يافتن پايه هاي علمي ودرک پديده هاي نسبتا پيچيده ترمو ديناميک سطح ومکانيز مهاي جذب از يک سو وجنبه هاي مهندسي آن از سوي ديگر به عنوان علم و تکنيک ارزشمند به مطالعه آن پرداخت.جدول۱-۱ تعدادي از کانيهاي متداول را که عمدتا تحت فرآيند فلوتاسيون بازيابي مي شوند را نشان مي دهد بطوريکه در قسمت فرمول شيميايي عنصر يا عناصر ارزشمند هر يک از کانيها قيد گرديده است.
 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق جداسازى موليبدنيت از كنسانتره مس سرچشمه كرمان-خرید اینترنتی تحقیق جداسازى موليبدنيت از كنسانتره مس سرچشمه كرمان-دانلود رایگان مقاله جداسازى موليبدنيت از كنسانتره مس سرچشمه كرمان-تحقیق جداسازى موليبدنيت از كنسانتره مس سرچشمه كرمان-دانلود رایگان سمینار جداسازى موليبدنيت از كنسانتره مس سرچشمه كرمان

این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وبه موارد زیر اساره میکند:
مقدمه-روش تحقیق وآزمایش-شناسایی نمونه-آنالیز-آنالیز جذب اتمی-آزمایش فلوتاسیون ستونی

آزمايشهاي فلوتاسيون معمولى توسط سلول معمولى در مقياس آزمايشگاهى و آزمايشهاي فلوتاسيون ستونى توسط ستونى به ارتفاع ۲۰۰ سانتى متر و قطر ۹ سانتى متر بر روي نمونه مورد نظر صورت پذيرفته است. موليبدنيت از كنسانتره مسموليبدن توسط فلوتاسيون مستقيم، بدون استفاده از كلكتور، بازيابي شده است. كانى هاي مس و آهن همراه موليبدنيت بازداشت و از صعود اين كانى ها به ناحيه كف جلوگيري مى شود. بهترينpH جهت فلوتاسيون موليبدنيت ۸ بوده كه چون pH نمونه تهيه شده ۱۲ بوده و در صنعت (مجتمع مس سرچشمه) در همينpH فلوتاسيون صورت مى پذيرد لذا كليه آزمايشها در ۱۲=pH بعمل آمده است 

– آناليز XRD

نتايج اين آناليز نشان مى دهد نمونه مورد آزمايش از كانى هاي پيريت، كالكوپيريت و فلوگوپيت تشكيل يافته است.

۲- آناليز جذب اتمى

در آناليز جذب اتمى ميزان سه عنصر موليبدن، آهن، مس اندازه گيري شد. چون ميزان آهن و مس در كنسانتره نهايي موليبدنيت بايد كنترل شود، لذا در آناليزهاي صورت پذيرفته تنها مقدار اين دو عنصر به همراه موليبدن اندازه گيري شده است. نتايج آناليز جذب اتمي نمونه مورد نظر براي سه عنصر موليبدن، مس، آهن در جدول ۲ آورده شده است.

نحوه انجام آزمايش با ماشين فلوتاسيون ستونى

ابتدا خوراك آماده سازي شده، بوسيله پمپى با دبي متغير (قابل كنترل) وارد ستون مى شود. هواي توليدي توسط كمپرسور پس از عبور از فلومتر و والو سوزنى از طريق يك اسپارجر به داخل سلول تزريق مى شود. آب شستشو نيز پس از عبور از يك فلومتر بوسيله يك توزيع كننده از قسمت بالاي ستون به داخل ستون تزريق مى شود. در اين حالت اجازه داده مى شود تا شرايط پايدار در سيستم ايجاد شود. پس از گذشت ۲۰ دقيقه از شرايط پايدار از سرريز و ته ريز ستون سه مرتبه در فواصل زمانى ۵ دقيقه نمونه گيري شده و نمونه معرف از اختلاط اين سه نمونه بدست مى آيد.

۲- نتايج آزمايشهاى اوليه

در آزمايشهاي اوليه با انتخاب ۳ سطح براي سه پارامتر نرخ آب شستشو، نرخ ته ريز و نرخ هوا (جدول۶) ۲۷ آزمايش (جدول۷) انجام شده است. در اين آزمايشها نرخ خوراك و درصد جامد پالپ (غلظت پالپ ۱۵ درصد جامد) ثابت در نظر گرفته شده است، همچنين در اين ۲۷ آزمايش از سولفيد سديم بعنوان بازداشت كننده، به ميزان ۵ كيلوگرم به ازاي هر تن خوراك، استفاده شده است.

 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فلوتاسیون یون یک فرایند تفکیک شامل جذب یک ماده فعال و کانتریون و در حد فاصل محلول آبی / هواست. که برای حذف یون های فلز سنگین سمی از محلول دی آبی رقیق، فوق العاده است. ما در اینجا اثر گیماند لیت ساز عصبی و Trien را روی فلوتاسیون یون کاتیون دبی با دودکیل سولفات DS و به صورت دودکیل سولفات سدیم SDS اضافه شده را نشان می دهیم. فلورتاسیون یون در سیستم (II) Trien SDS- CU باعث حذف ترجیحی CU (II) می شود که بر عکس قابلیت گزینش مشاهده شده در سیستم (II) Trien SDS- CU بدون Trien است. سرعت دی حذف Ni2+, Cu2+  با DS خیلی سریعتر از (وجود Tries) نسبت به یون های ساده بود و غلظت نهایی فنر به طور قابل توجهی کمتر بود. اندازه گیری دی کشش سطحی نشان دادند که Trien باعث بهبود فعالیت سطحی و چگونگی جذب سطحی محلول های SDS- CU (II), SDS – Ni (II) شد
فلتاسیون یون ، یک تکنیک تفکیک استفاده شده برای حذف یونهای غیر فعال سطحی از محلول دی آلی از طریق اضافه کردن یک ماده فعال می باشد. ماده فعال به طور خود به خود در حد فاصل هوای محلول متمرکز شده و یونهای حذف شده با فعل و انفعال الکترو استاتیک یا کی سیت به ماده فعال متصل شده اند. یونهای در حال واکنش با ماده فعال سوتعی از محلول زدوده شده اند که گاز در محلول پخش شده و حباب دی حاصل تشکیل یک فوم پایدار می دهند. در مقایسه با روش دی تفکیک های دیگر فلوتاسیون یون مزایایی از لحاظ سهولت عملیات و هزینه دی پائین دارد و برای پردازش حجم دی زیاد محلولت های آبسی رقیق خیلی برجسته است. 
فلوتاسیون یون یک پدیده حد فاصلی (میانی) بوده که مسائل جذب ساده فعال و کاتنریون غیر فعال سطح است. لیو و دویل از لحاظت تئوری فرایند جذب سطحی را در فلوتاسیون یون از نقطه نظر فرمودینامیکی بررسی نموده اند با اعمال معادله گیسبس به یک سیستم آبی، Na A + M Xn  چگالی جذب سطحی و   ماده فعال یون نفر با معادلات زیر مشخص شده است.
در اینجا  Y بر ابر کشش سطحی، R برابر ثابت گاز و T برابر از دمای مطلق است. این روابط فرض می کند که محلول رقیق بوده و هیچ گونه نمک اضافی ندارد. در بررسی قابلیت گزینش بین یون دی فلز این دو تحقق نشان دادند که به ازای گوگیانددی کاتیونی ساده هر چه شعاع یونی کریستال بزرگتر باشد چگالی جذب سطحی آن بیشتر است و عوامل دیگری را به صورت مشابه فراهم می نمایند. این یافته مطابق با کار قبلی است. مورگان و شونر و وارد دیدند که مراتب گزینش برخی از یون های فلز هالیدی به صورت   بوده و مراتب کاهش شعاع یونی کریستال هستند مانموهان پی به مرتبه گزینش و جذب سطحی یون های فنر زمین قلیایی بوده اند که   بود که مرتبه نزولی شعاع یونی کریستال است. 
ما قبلاً دو مدل تعیین گزینش جذب سطحی بین دو یون فنر را در حد فاصل بار شده نشان دادیم یک مدل بر اساس داده ای کشش سطحی محلول دی حاوی نمک سدیم کلکتور همراه با نمک فنری مجزا بود و دیگری از معادله گراهام با در نظر گرفت انرژی آزاد گیبس انواع مختلف فعل و انفعالات کمک گرفت و ممکن است در جذب سطحی رخ دهد در حالی که اکثر عملیات اولیه انرژی آزاد گیبس جذب سطحی گونه ای حمل شده را در حد فاصل جامد/ محلول در نظر گرفته این مدل یون دی کوگیما غیر فعال سطح جذب شده در سطح بار شده ماده فعال عالی را در حد فاصل بخار / محلول در نظر گرفت به دلیل سیار بودن مولکول های ماده فعالی عالی جذب شده در لایه یون های کوگیماند ممکن است توسط ماده فعال کی لت شده در حالی که طی جذب سطحی در سطوح جامد به ندرت نمونه دی جذب سطحی شده توسط جذب سطحی جامد کی لت شده اند از این رو دوره ای انرژی بر مختلف می تواند در عملیات کلاسیک جیمز وهلی و دیگران وجود داشته باشد. بر آن جذب مشترک یک یون غیر فعال سطح عبارت اصلی به صورت      در نظر گرفته شده بود که عامل دی الکتریکی هیدروفوبیک کی لت و هیدراسیون را نشان می دهد شکل معاده به صورت روبروست: 
در اینجا S وCb برابر نمونه دی جذب شده و غلضت یون فلز انبوه هستند  عبارت   معادله ۳ با در نظر گرفتن کسر  لایه هیدراسیون ثانویه بر آورده شده که برای فعل و انفعال با گروه عملی ماده فعال یونی جایگزین یک یون فلزی خواهد شد: 
در اینجا rian برابر شعاع کریستال یون فنر rw برابر شعاع ملوکول آب، e برابر با الکنریکی، N برابر عدد آوگادرو ،۴ برابر نفوذ پذیری خلا و ۷۸٫۵ برابر ثابت دی الکتریک آب در ۲۵C است عدد ها فرض می شوند که ثابت دی الکتریکی آب را در میدان الکتریکی خیلی بالادر حد فاصل هوا / محلول نشان دهد. این روش امکان محاسبه ضرائب گزینش بین یون دی نظر را فراهم می سازد. این مورد سازگار با موارد گزینشی تجربی بدست آمده از جذب سطحی   در حد فاصل یونهای دود کیل سولفات است.
در حالی که فهم اثر شعاع یونی قابلیت تقویت شده است اما در صورتی فایده مستقیمی ندارد که فردی نخواهد یونهای  خاص را جدا نماید مگر این که آنها شعاع دی متفاوتی داشته باشند. برای مثال در مرحله سم زدایی آب طبیعی فردی خواهد یونهای فلزی سنگین خطرناک یا سمی را شناور کند اما یونهای زمین قلیایی برایش باقی مانند. چون شعاع کاتونیCa2+ از کل یونهای فلز انتقال سطری اول فراتر می رود Ca2+ استفاده از فلوتاسیون یون با کلکتورهای یونیساده حذف خواهد شد. معادلات ۳ و ۴ نشان می دهند که چگالی جذب سطحی یک یون مخالف با چند عامل همچون   بار، شعاع یونی، فعل و انفعالات هیدروفوبیک و کی لیت با ماده فعال مشخص شده است. این عوامل می تواند از طریق استفاده از گیلانداعی دستکاری شوند که می توانند کوگیاندار در فلوتاسیون یون پیچیده نماید. معادله ۳، زمینه کاری مناسبی را برای تفسیر بررسی دی قبلی اثرات عامل های کمپلکس و هنر، روی فلز تاسیون یون فراهم می سازد. 
با استفاده از معادله ۳ به عنوان راهنما، اثرات  توسط مولفان بررسی شده و به صورت جداگانه نشان داده خواهد شد. ما در اینجا اثرات Trien گیماند محلول آبی عصبی را روی جذب سطحی Ni2+, Cu2+ بررسی می کنیم. Trien  شدیداً در حد فاصل محلول – بخار جذب نشده است. Trien انتظار نمی رفت که با کلکتوردی دیگر به دلیل میل ترکیبی بالایی آن برای فاز دی آبی انبوه به صورت مشارکتی جذب سطحی  شود و  یون های فلزی همچون Ni2+, Cu2+  را حداقل در سطح گیاند را کی لیت نمود که تشکیل یک مجموعه کمپلکس یک به یک داد. شکل ۱ ساختار ملکولی این کمپلکس ها را نشان می دهد. معلوم است که کمپلکس سیون باعث افزایش شعاع یونی موثر Ni2+, Cu2+  خواهد شد. این فرایند کمپلک سیون ممکن است امکان فعل و انفعالات هیدروفوبیک نسبتاً کم بین قسمت های اتیلن روی کمپلکس های یونی جذب شده مجاور را حداقل در چگالی دی جذب سطحی باز بالا فراهم سازد. تغییرات روی   و    تأثیر خواهند داشت. 
هدف از این کار، ارزیابی اثر Trien روی قابلیت تفکیک مس و کلسیم و مقایسه رفتار فلوتاسیون یون یون های آبی Ni2+, Cu2+  و کمپلکس دی Ni – Trien2+  بود. 
 • بازدید : 223 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴    کد محصول : ۱۴۳۰۱    حجم فایل : ۱۰۳ کیلوبایت   

دانلود تحقیق و پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی عنوان فلوتاسیون یون فلوتاسیون یون یک فرایند تفکیک شامل جذب یک ماده فعال و کانتریون و در حد فاصل محلول آبی / هواست. که برای حذف یون های فلز سنگین سمی از محلول دی آبی رقیق، فوق العاده است. ما در اینجا اثر گیماند لیت ساز عصبی و Trien را روی فلوتاسیون یون کاتیون دبی با دودکیل سولفات DS و به صورت دودکیل سولفات سدیم SDS اضافه شده را نشان می دهیم. فلورتاسیون یون در سیستم (II) Trien SDS- CU باعث حذف ترجیحی CU (II) می شود که بر عکس قابلیت گزینش مشاهده شده در سیستم (II) Trien SDS- CU بدون Trien است.


عتیقه زیرخاکی گنج