گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfودر۱۸۰صفحه تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  زیست شناسی  مطالعه تاثیر غلظت های مختلف NACL برسرعت ودرصد جوانه زنی برخی پارامترهای رشد فنولوژی فاکتورهای خاک شناسایی اجتماعات گیاهی وتفکیک جوامع رستنی منطقه را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم 
 . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۸۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها باقیمت بسیار مناسب در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید 
نظربه اينكه كار تحقيقاتي قابل توجهي در زمينه هالوفيت هاي ايران به ويژه از نظر تشريحي و
جامعه شناسي انجام نشده است ، گياهان منطقه اينچه برون از اين نقطه نظر مورد توجه قرار گرفته است
كه موارد مورد مطالعه در اين پژوهش شامل:
-۱ شناسايي اجتماعات گياهي هالوفيت و تفكيك جوامع رستني منطقه مورد مطالعه؛
-۲ بررسي آناتومي و مورفولوژي، جوانه زني بذرها، تعيين دوره رويشي از طريق مطالعات فنولوژيكي
در ۶ گونه هالوفيت منطقه مطالعه؛
-۳ بررسي تعداد كروموزوم و تعيين تغييرات فصلي دو اسموليت پرولين و گليسبن بتائين در دو گو نه
انتخابي منطقه مورد مطالعه.

-۱-۱ تقسيمات و خصوصيات گيا هشناسي
(Chenopodiaceae) -1-1-1 ويژگي هاي كلي تيره اسفناج
تيره بزرگي مركب از ۱۴۰۰ گونه گياه در ۱۰۳ جنس است . گياهان فراوان آن داراي وضع پراكنده در
اغلب نقاط كره زمين مخصوصاً در مناط ق خشك و باير مي باشند در بين آنها نمونه هايي يافت مي شود كه به
زندگي در زمين هاي داراي كلروسديم فراوان و يا داراي املاح آمونياكي و نيتراتها، سازش حاصل كرده اند .
بعضي از اين گياهان آنچنان به زندگي در نواحي گرم و نامساعد، عادت نموده اندكه وسعت پهناوري از اين
.( نوع مناطق، ممكن است پوشيده از آنها ديده شود (زرگري، ۱۳۷۶
گياهان اين تيره به صورت مختلف علفي، يكساله، دوساله .و يا چندساله، گاهي درختچه اي و يا به ندرت
درختي و يا بالارونده، بدون پوشش كركي و يا با پوشش كركي ساده، منشعب و يا بادكنكي مي باشند.
برگ هاي آنها متناوب (گاهي گوشتدار ) و يا متقابل، بدون استيپول، علفي، گوشتي و يا تحليل رفته و
فلسي شكل است.
گلها كوچك، قرار گرفته در محور برگها و با ۲ برگك جانبي، منفرد و يا چندتايي، اغلب در امتداد
انشعابات سنبله مانند و يا خوشه مانند، دوجنسي و يا تك جنسي و در اين حالت يكپايه و يا به ندرت دوپايه،
با يك رديف گلپوش يا گاهي بدون گلپوش و در اين حالت ميوه دربرگفته شده با دو برگك جانبي،
گلپوشها منظم، اغلب سبز يا به ندرت گلبرگي، ۴ تايي و يا ۵ تايي، و يا به ندرت به تعداد كمتر، در مرحله
ميوه در سطح پشتي بدون بال، با خط عرضي، با بال عرضي و يا گاهي با خار پشتي.
پرچم ها ۵ تايي و يا كمتر، روبه روي قطعات گلپوش، اغلب قرار گرفته روي ديسك، گاهي با پرچم هاي
عقيم بينابيني، بساك با لب هاي پيوسته، تا نيمه پيوسته و يا تا انتها جدا، بدون زايده انتهايي و يا با زايده
انتهايي، تخمدان ۲ تا ۶ برچه اي تك حجره اي، فوقاني يا نيمه تحتاني، با يك تخمك، كلاله ها ۲ تا ۶، ميوه
خشك يا گوشتي، ناشكوفا و يا شكوفا، جدا از گلپوش و يا پيوسته با گلپوش . دانه افقي، مورب يا عمودي،
.( جنين نعل اسبي، حلقوي و يا حلزوني (اسدي، ۱۳۸۰
۸
در طي رسيدگي جنين اندوسپرم تماماً مصرف م ي شود و ممكن است فقط يك تا دو لايه نزديك سفت
اطراف ريشه چه باقي بماند . جنين پس از طي مراحل جنيني، نعل اسبي شكل مي شود و يك كيسه خميده
.( و همكاران، ۲۰۰۵ Shepherd) اطراف خورش باقي مي ماند كه سرانجام پريسپرم مي شود
از نظر درماني نمونه هاي مهم و با ارزش در بين اين گياهان كم است به طوري كه منحصراً از معدودي
.( از آنها، آن هم براي مصارفي نظير دفع كرم، دفع حشرات، و غيره استفاده مي گردد (زرگري، ۱۳۷۶


عتیقه زیرخاکی گنج