گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق نظام شبكه بهداشتي درماني كشور-خرید اینترنتی تحقیق نظام شبكه بهداشتي درماني كشور-دانلود رایگان مقاله نظام شبكه بهداشتي درماني كشور-تحقیق نظام شبكه بهداشتي درماني كشور-فایل تحقیق نظام شبكه بهداشتي درماني كشور

این فایل در ۱۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

همانطور كه گفته شد خانه‌هاي بهداشت روستايي و پايگاه‌هاي بهداشت شهري و نيز مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي اصلي‌ترين واحدهاي ارائه مراقبتهاي اوليه بهداشتي هستند. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیح مفصل درباره فایل می دهیم.

خانه بهداشت

خانه بهداشت واحدي است مستقر در روستا : كه غالبا چند روستاي ديگر (روستاي قمر) را نيز پوشش مي‌دهد. بهورزان زن و مرد ، كاركنان خانه بهداشت را تشكيل مي‌دهند . بهورزان بومي هستند و اين امر منجر به ارتباط مداوم آنها با مردم مي‌گردد .

وظيفه خانه بهداشت اجراي برنامه‌هاي بهداشتي و ارائه خدمات موجود در آنها به گروه‌هاي مختلف است. به منظور خدمات بهداشتي بايد چارچوب ذيل براي هر برنامه بهداشتي به منظور ترغيب آنها به ورود برنامه‌ها و بهره‌مندي از خدمات در هر خانه بهداشت اجرا شود:

شناسايي جمعيت هدف برنامه‌هاي بهداشتي

آموزش به جمعيت هدف

ارائه خدمات به جمعيت هدف

ثبت اقدامات انجام شده و نتيجه آن و ارسال گزارشات

پايگاه بهداشت

پايگاه بهداشت واحدي است مستقر در مناطق شهري كه اقدامات به ارائه مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي در جهت مشخصي از شهر مي‌نمايد. تعداد پايگاه‌هاي موجود در يك شهر بستگيبه جمعيت آن شهر دارد. پرسنل ارائه كننده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي در پايگاه‌ها را كاردانهاي بهداشتي تشكيل مي‌دهند. پايگاه بهداشتي شهري اولين واحد عرضه كننده مراقبت‌هاي بهداشتي در شهر است.

مركز بهداشتي درماني

مركز بهداشتي درماني شامل مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي است . مركز بهداشتي درماني روستايي واحدي مستقر در روستا است كه يك ختنه بهداشت را در همان روستا و غالبا چند خانه بهداشت از روستاهاي ديگر را تحت پوشش خود دارد. در مركز بهداشتي درماني روستايي گروهي از كاردانهاي بهداشتي ، بهيار و كاركنان اداري با رهبري پزشك كار مي‌كنند.

مركز بهداشتي درماني روستايي اساسي را بر عهده دارد:

وظيفه ارائه بخشي و درماني كه در خانه‌هاي بهداشت امكان آن وجود ندارد، نظر درمان برخي بيماريها كه بهورز قادر به اجراي آنها نيست و يا ارائه برخي از خدمات مانند كاشتن (اي يو دي) كه توسط بهورزان قابل ارائه نيست و نيز انجام آزمايشات تشخيص طبي و … اين خدمات اكثرا از طريق ارجاع بيماران يا افراد از خانه بهداشت به مركز بهداشتي درماني ارائه مي‌شود. البته ممكن است در برخي مركز بهداشتي درماني خود رأسا اقدام به ارائه خدماتي خاص نمايند . مانند نمونه‌گيري از مواد غذايي و … اين وظيفه مشتمل بر برنامه‌ريزي اجرايي ، سازماندهي منابع ، رهبري و هدايت واحدهاي تابعه (خانه بهداشت) و بالاخره كنترل و نظارت بر فعاليت‌ها است. اين موضوع در نمودار نمايش داده شده است.


 در زمينه ارائه خدمات مركز بهداشتي درماني روستايي وظيفه دارد در صورتي كه مراجعه كننده نيازمند خدمات تخصصي باشد وي را به سطوح بالاتر (پلي كلينيك تخصصي يا بيمارستان) ارجاع دهد.

علاوه بر اين زمينه مديريت نيز مركز بهداشتي درماني وظيفه دارد چنانچه حل مشكلي نيازمند مساعدت مركز بهداشت شهرستان باشد از آنها استمداد جويد. به عنوان مثال در زمينه تامين منابع و نيز بررسي‌هاي خاص و … مركز بهداشتي درماني شهري نيز وظايفي نظير مركز بهداشتي درماني روستايي با اندك تفاوت دارد . اين مركز وظيفه نظارت بر پايگاه‌هاي بهداشتي شهري و پذيرش موارد ارجاع را بر عهده دارد.

تسهيلات زايماني

مركز تسهيلات زايماني واحدي است مستقر در روستا كه يك حوزه جمعيتي بزرگ را تحت پوشش دارد . هر مركز تسهيلات زايماني توسط كاردانان مامائي و يك راننده آمبولانس اداه مي‌شود. وظيفه اين كاردانها اين است كه در تمام ۲۴ ساعت به زايمانهاي طبيعي كمك كنند و موارد پيچيده و دشوار را به نزديكترين بخش بيمارستاني اعزام نمايند. خدمات تنظيم خانواده (از جمله I.U.D ) از خدمات ديگر هر مركز تسهيلات زايماني است.

 

مركز آموزش بهورزي:

در نظام خدمات بهداشت و درمان ، مركز آموزش بهورزي جايگاهي پراهميت و حساس دارد . اهميت مركز مركز آموزش بهورزي در اين است كه جمعي از فرزندان محرومترين نقاطكشور براي خدمت براي مردم همان نواحي توسط مريان تربيت مي‌شوند .دانش آموز بهورزس در طول مدت آموزش خود با مربين مركز آموزش بهورزي پيوندي دائمي و تعيين كننده دارد ، از آنان تعليم مي‌گيرد، توسط آنان هدايت مي‌شود و با راهنمايي آنان براي خدمت به جامعه آموزشهاي لازم را كسب مي‌نمايند.

هر مركز آموزش بهورزي علاوه بر مدير مركز ، چندين مربي دارد . مدير و مربيان هر مركز آموزش بهورزي، شوراي مربيان آن مركز را تشكيل مي‌دهند. مركز آموزش بهورزي وظيفه تربيت بهورزان و نيز بازآموزي بهورزان شاغل در خانه‌هاي بهداشت را بر عهده دارد . اين مركز تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان فعاليت مي‌كند.

مركز بهداشت شهرستان:

واحدي است خود گردان كه سه مسئوليت اساسي زير را بر عهده دارد :

الف- پشتيباني واحدها و سطوح تحت پوشش به لحاظ نيروي انساني و مالي.

ب- پايش و ارزش‌يابي برنامه‌ها و مداخله متناسب با آن.

ج- شناسايي مشكلات جديد و برنامه‌ريزي و هدايت واحدها و سطوح در جهت حل آن.

واحدهاي مختلف كارشناسي و پشتيباني در مركز بهداشت شهرستان وظيفه نظارت بر فعاليت مراكز بهداشتي درماني و نيز مركز آموزش بهورزي و خانه‌هاي بهداشت بهداشت و پشتيباني آنها را بر عهده دارند.

بيمارستان شهرستان:

واحدي است خودگردان كه به صورت بيمارستان عمومي حداقل با ۷ تخصص جراحي ، داخلي ، كودكان ، زنان و زايمان ، بيهوشي ، راديولوژي و آزمايشگاه و با بخش‌هاي بستري ، پلي كلينيك‌هاي تخصصي و اورژانس اداره مي‌شود و بايد محل قبول ارجاع شدگان از مركز بهداشتي درماني (شهري و روستايي) باشد.

بيمارستان شهرستان به طوركلي علاوه بر درمان تخصص سرپايي و بستري براي بيماراني كه از مركز بهداشتي درماني معرفي مي‌شوند مي‌بايست اقدام به اعلام نتايج و توصيه‌هاي درماني به مراكز بهداشتي درماني نمايند.

انجام خدمات درماني لازم در مورد فوريت‌هاي پزشكي از جمله ديگر وظايف بيمارستاني است .


عتیقه زیرخاکی گنج