امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر

دانلود کتاب کامل فیلمنامه نویسی که شامل ۵۲ صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است:

نوع فایل : Word

 فهرست مطالب                                                                                              

داستان چیست؟                                    

پیرنگ

قصه                                                                                                

تعریف قصه

هدف قصه ها

مختصات کلی قصه ها

ویژگی های عمده قصه های عامیانه                                                         

لطیفه

انواع قصه ها                                                                                       

نثر قصه های عامیانه       

داستان تمثیلی

داستان کوتاه                                                                                       

گوگول

ادگار آلن پو

جیمز جویس

فرانتس کافکا                                                                                   

ارنست همینگوی

جی دی سلینجر                                                                          

داستان کوتاه                                                                           

خصوصیات داستان کوتاه – ناولت – رمان                                              

داستانک – رمان – اشتراک داستان کوتاه با رمان                                     

عناصر ساختاری پیرنگ – گره افکنی –کشمکش – هول ولا یا حالت تعلیق     

بحران – بزنگاه یا نقطه اوج – گره گشایی                                   

حقیقت- شخصیت – شخصیت پردازی                                                

درونمایه – موضوع – صحنه                                                            

کانون تمرکز- زاویه دید- زاویه دید درون – زاویه دید بیرونی                      

گفتگو – سبک –مکتب                                                                     

عمل داستانی – تمثیل ونماد           

نماد- ارکان داستان – شرح – گسترش – دراما یا نمایش داستانی                    

تعریف گزارش                                                                   

رپورتاژ – روایت – طرح                                                              

رمانس                                                                                          

رمان و انواع رمان – رمان پیکارسک                                                      

رمان گوتیک – رمان تاریخی- رمان رسالتی                                             

رمان سیال ذهن – رمان خیال و وهم                                                     

رمان علمی – رمان تمثلی – رمان نمادین – رمان داستان وهمناک                 

رمان عمل – رمان مهیج                              

رمان حادثه – رمان پلیسی و جنایی                                                     

رمان شخصیت – رمان نمایشی                                                    

رمان رشد و کمال – رمان کلید دار – رمان رمانتیک                                   

رمان اعترافی – رمان خاطره گونه – رمان زمین  – رمان آداب و رسوم             

رمان ناحیه ای – رمان محلی – رمان تجربی                                           

رمان غنایی – رمان مستند گونه یا غیر تخیلی                                         

رمان غیر تخیلی – رمان رودوار               

رمان بازار – رمان پاورقی واژه – رمان خطی – رمان 

رمان نو – ضد رمان                                                        

رمان چند آوایی – رمان واقع گرای جادویی                                            

تقسیم رمان از زاویه دید- دانای کل زاویه دید سوم شخص- زاویه دید دانای کل محدود-زاویه دید نمایشی                                             

روایت نامه- روایت یادداشت گونه – تک گویی                                            

تک گویی درونی- تک گویی نمایشی                                         

حدیث نفس

خلاصه و چکیده مطالب مهم – درونمایه – موضوع                                

صحنه – سبک – لحن – فضا ورنگ – نماد                                         

کینه سیک – عنوان فیلم – موسیقی فیلم                                                                 

متن سینه آستیک – متن فیلمیک – تشخیص ژانر                                                        

امپرسیونیسم – اولین فیلم ناطق – ژرژمه لیس                                                          

تم – لایت موتیف – هارمونی – آکورد – واریاسیون                                                    


عتیقه زیرخاکی گنج