گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق بررسی ومقایسه اوضاع سیاسی وفرهنگی عصر قائم مقام وپس از شهادت وی-دانلود رایگان تحقیق بررسی ومقایسه اوضاع سیاسی وفرهنگی عصر قائم مقام وپس از شهادت وی-خرید اینترنتی فایل تحقیق بررسی ومقایسه اوضاع سیاسی وفرهنگی عصر قائم مام وپس از شهادت وی-خرید فایل بررسی ومقایسه اوضاع سیاسی وفرهنگی عصر قائم مقام وپس از شهادت وی

این فایل در قالبDOC،ودر ۱۱صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شد است وبه اوضاع دوران قائم مقام فراهانی می پردازد امیدواریم که از این تحقیق لذت ببرید توضیحات کامل تر را در توضیحات کامل مشاهده خواهید کرد دراین جا فقط به مخصات فایل اکتفا می کنیم.

ميرزا ابوالقاسم فراهاني، فرزند الوزراء ميرزا عيسي، معروف به ميرزا بزرگ از سادات حسيني و از مردم هزاره فراهان، از توابع اراك بود. در سال ۱۱۹۳ هجري قمري به دنيا آمد و زير نظر پدر دانشمند خود تربيت يافت و علوم متداوله زمان را آموخت.

آغاز سلطنت محمدشاه مصادف بود با يك دوره بسيار بحراني از روابط روس و انگليس بر سر ايران. (نقل از تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس، استاد سعيد نفيسي، ص ۴۳) اما ايران به ظاهر نگراني نداشت چرا كه مردي چون قائم مقام، مصدر قدرت سياسي وحكومتي بود. تجارب و تسلط او بر اوضاع و احوال سياسي در حدي بود كه كسي قادر نبود از او باج بستاند.

قائم مقام همه ي اختياراتي را كه در نظام حكومتي به دست آورده بود، در راه خير و صلاح كشور به كار برد. اما اين شدت عمل و طرز حكومت نه در ميان عوامل درباري و حكومتي هواخواه داشت و نه به سوي سياست هاي دولتهاي استعمارگر بود. توطئه ها، به ثمر نشست. هنوز دو سال از سلطنت محمدشاه نگذشته بود كه به طرزي ناجوانمردانه، مرد بزرگ ادب و سياست و ميهن پرست بلند مرتبه را به قتل رساندند.

جاي قائم مقام را به ميرزا عباس ايرواني معروف به حاجي ميرزا آقاسي دادند. او با نيرنگ و زاهد نمايي شگفتي، سراسر وجود شاه ابله و كودن را تسخير كرده بود.

دوره صدارت حاج ميزرا آقاسي يكي ديگر ازدوره هاي دشوار اجتماعي براي مردم ايران بود كه شكل خاص خودش را داشت. اوضاع فرهنگي و ادبي ايران پس از شهادت قائم مقام به دليل رواج صنعت چاپ و تأسيس و گسترش روزنامه نويسي، گسترش سواد خواندن و نوشتن بين مردم و رفتن دانشجويان ايراني به اروپا تأسيس مدرسه ي دارالفنون و رواج و گسترش ترجمه از زبان هاي اروپايي به تحول نثر فارسي و رواج ساده نويسي كمك كرد. در پي جنگ هاي ايران و روس آشنايي ايران با غرب بيشتر و بيشتر شد كه البته اين آشنايي با خود آگاهي همراه نبود و اين خود زمينه ي ايجاد تحولاتي در زمينه ي موسيقي، داستان نامه نويسي، نمايش و نقاشي و خوشنويسي شد.

كليد واژه ها: قائم مقام فراهاني- محمدشاه- حاج ميرزا آقاسي- تحولات فرهنگي و ادبي- روابط و آشنايي ايران و اروپا.

مقدمه:

همواره مي خوانيم كه علماي قديم خود را متواضع و اهل عمل نشان مي داده اند. و كوشيده اند كه اصول اعتقادي اديان را به عصر و زمان نزديك كنند. و يا به تناسب روح زمانه و يا روح افكار معاصر آنرا از نوبسازند. تهاجمات فرهنگي غالباً با نحوي غفلت مردماني كه مورد هجوم قرار گرفته اند هم سو است.

در نيمه اول قرن سيزدهم هجري بعضي از كشورهاي غربي كه به اصطلاح پيشرفته تر بودند مثل انگليس و روسيه به طمع كشورگشايي چشم اميد به تصرف قسمتهايي از خاك ايران بسته بودند. در اين عصر مردان همچون قائم مقام فراهاني مانع رفته بيگانگان در ايران بودند. او از افرادي بود كه مي توانست ايران را به خوبي اداره كند. و با همه خدمت به صدارت محمد شاه ديري نپاييد حسادت بعضي از درباريان و مخصوصاً فتنه انگيزيهاي بيگانگان عاقبت شاه را بر وي بدگمان كرد تا در سال دوم سلطنت خود دستور داد او را در باغ نگارستان، محل ييلاق خانواده سلطنتي زنداني و پس از چند روز خفه كردند. بدين قرار به زندگي مردي از بزرگان در ايران پايان دادند. حال بايد به پژوهش پرداخت.

اوضاع سياسي- اجتماعي ايران پس از شهادت قائم مقام به كدام سمت و سوق گرايش پيدا كرد؟ (تجدد و دين زدايي در فرهنگ)

جاي قائم مقام را ميرزا عباس ايرواني معروف به حاجي ميرزا آقاسي دادند زندگي اين مجسمه سالوس و ريا را داستانهايي خنده آور سرشار كرده است او نيرنگ و زاهدنمايي شگفتي سراسر وجود شاه ابله و كودن را تسخير كرده بود.در تمام مدت سيزده سال صدارت حاجي، پادشاه ايران در حقيقت حاجي بود و محمد شاه علاوه بر آنكه به هيچ وجه در مقابل اعمال و اقوال و خواهش و فرمايش حاجي مخالفتي نشان نمي داد، با وجود همه خطاها و خرابكاريهاي حاجي هر كسي هر چه در باب او مي گفت، علاوه بر آنكه نمي شنيدند، به تبعيد و آزار او مي پرداخت و چنين عقيده داشت كه حاجي هر چه بخواهد مي شود. و هر چه بكند عين صدابت مسئله بي جواب چنانچه مي گفت: اين دربار مرا حاجي نمي خواهد خوب بشود. از براي اينكه اين زخمها را در دنيا بكشم و در آخرت بهتر بروم. اگر حاجي بخواهد خوب خواهد شد. (تاريخ ايران در دوره سلطنت قاجار ص ۱۳۰)

حاجي در مدت صدارت ۱۳ ساله (۱۲۶۴- ۱۲۵۱) آن چنان ثروتي به دست آورده بود كه براي اينكه پس از محد شاه در دام بازخواست نيفتد ثروت خود را به شاه جديد هبه كرد.

سال شمار زندگي:

۱۱۹۳ ه. ق: تولد در فراهان اراك.

۱۲۰۸ ه. ق: آغاز خدمت ديواني با شغل نويسندگي.

۱۲۱۶ ه. ق: سفر به عتبات عاليات و ديدار با پدربزرگ.

۱۲۱۸ ه. ق: آغاز جنگ اول ايران و روس.

۱۲۱۹ ه. ق: اشتغال به شغل ديواني در نزد ميرزا شفيع صدراعظم.

۱۲۲۶ ه. ق: انتصاب به شغل وزارت در دستگاه «عباس ميرزا نايب السلطنه».

۱۱۲۸ ه. ق: «معاهدة گلستان» بين ايران و روس.

۱۲۳۷ ه. ق: «مرگ ميرزا بزرگ» (قائم مقام اول)، پدر قائم مقام.

۱۲۳۸ ه. ق: اعطاي لقب «قائم مقامي» و واگذاري كلية مشاغل ميرزا بزرگ به ميرزا ابوالقاسم.

۱۲۳۸ ه. ق: معاهدة صلح بين ايران و عثماني (تركيه امروزي) به تدبير «قائم مقام».

۱۲۴۱ ه. ق: كناره گيري قائم مقام از سياست.

۱۲۴۱ ه. ق: شروع جنگ دوم ايران و روس.

۱۲۴۲ ه. ق: بازگشت به خدمت در دستگاه عباس ميرزا.

۱۲۴۳ ه. ق: «معاهده ي تركمانچاي» بين ايران و روس به تدبير قائم مقام.

۱۲۴۴ ه. ق: قتل «گريبايدوف» سفير روس در ايران.

۱۲۴۹ ه. ق: مرگ «عباس ميرزا نايب السلطنه».

۱۲۵۰ ه. ق: مرگ «فتحعلي شاه» قاجار و جانشيني «محمدشاه»

۱۲۵۰ ه. ق: صدر اعظمي قائم مقام.

۱۲۵۱ ه. ق: قتل قائم مقام به دستور «محمدشاه قاجار».

 


عتیقه زیرخاکی گنج