امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 179 views
  • بدون نظر
فرمت : pdf صفحات : ۹

یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور  CESC 2004

بتن خود متراکم


فرمت : pdf صفحات : ۹

یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور  CESC 2004

بتن خود متراکم

چکیده

بتن خود متراکم(S.C.C)  یکی از دستاوردهاي نوین تکنولوژي بتن بوده است که سالها است در اروپا ، آمریکا و ژاپن

مورد استفاده قرارگرفته و روز به روز کاربرد خویش را بین مهندسین پیدا می کند. متاسفانه به دلایل نامعلوم تا

کنون این صنعت در ایران رواج نیافته است. امیداست با آشنایی بیشتر مهندسین عمران با این تکنولوژي ، این

صنعت جاي خویش را در ایران باز کرده و مشکلات اجرایی کارگاهی ایران را کاهش دهد. دلایل اقتصادي پیشرفت روزافزون کاربردی (scc) به شرح زیر می باشد:

 

۱) اجراي سریعتر     2) کاهش نیروي انسانی ۳   ) پرداخت بهتر سطوح     4) قالب ریزي مطلوبتر

۵) مقاطع نازکتر بتنی   6) آزادي بیشتر طراحی   7) کاهش امواج صوتی    بدلیل عدم عملیات ویبره

کاربردهاي عملی این صنعت با تحقیقات بیشتر برروي خواص S.C.C همراه است. در این مقاله دامنه وسیعی از

اطلاعات حاصله و آزمایشات انجام شده و تعدادي از روشهاي آزمایش آن مورد بررسی قرارگرفته است.

واژه هاي کلیدي: بتن خود متراکم(S.C.C)    ،  قابلیت روانی ، قابلیت عبور ، قابلیت پرکنندگی ، کارایی ،


عتیقه زیرخاکی گنج