گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 103 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سقف های کمپوزیت سقفهایی هستند که ترکیبی از فولاد و بتن برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شوند شود از برشگیر (نبشی)استفاده می شود که این نبشی با بتن درگیری ایجاد کرده و یکپارچگی درست می کند و چون تیرهای فرعی کمپوزیت به علت گیردار بودن تیرهای اصلی و با توجه به لنگر پوش (لنگر زلزله) بتن روی تیرهای اصلی نمی تواند به مقاومتش کمک کند 
میلگردهایی که روی سقف کامپوزیت قرار دارند میلگردهایی حرارتی هستند که در جهت مخالف با تیرهایی فرعی باعث یکپارچه شدن بتن و درگیری با سقف کامپوزیت می شود وبا جوش دادن به تیرهای فرعی مانع ترک خوردن بتن می شود   .
قالب بندی این سقفها معمولا از تخته کوبی استفاده می شود و بعد از اتمام بتن ریزی نایلون باعث راحت جدا شدن تخته ها می شود و در برخی موارد از یونولیت استفاده می شود که به علت محکم نبودن باید شمع کوبی کنند و مشکلات اجرایی بیشتری دارد و دلیل دیگر اینکه یونولیت زیر سقف می ماند و ما نمی توانیم از فضای زیر سقف کامپوزیت که تیر های فرعی آنها معمولا زنبوری هستند برای عبور لوله تاسیساتی استفاده کنیم در ضمن عایق خوبی برای حرارت بالا نیست     .
در قالب بندی تخته کوبی مهمترین مزیت آنها این است که در زیر سقف کامپوزیت خلائی وجود دارد و از این خلا برای لوله های تاسیساتی استفاده می شود.
یکی از مزیت های سقف کامپوزیت قدرتمندی آن نسبت به سقفهای تیرچه بلوک است چون یکی از راههای یکپارچه کردن رفتار ستون ها در هنگام زلزله از طریق سقف می باشد و سقف کامپوزیت به دلیل برش گیر های نصب شده روی تیرهای فرعی یکپارچگی بین فولاد و بتن ایجاد شده و در اطراف ستونها هم همین طور در نتیجه ستون ها در هنگام زلزله رفتار یکپارچه دارند ولی در سقف تیرچه بلوک این گونه نیست      .
کلا در باره سیستم های خمشی باید گفت در این سیستم تمام تیرهای اصلی گیردار عمل می کنند و معمولا از پروفیل های سالم استفاده می کنند (لوله زنبوری نباشد)چون اصلا دارای لنگر می باشند و در نتیجه باید آنجا ورق بزنیم و ثانیا لنگرماکزیمم برش در یک سوم تکیه گاهها وجود دارد. ما باید در صورت استفاده از زنبوری آنجا را پر کنیم و ما هم وسط را پر کرده و هم گوشه را پر می کنیم و این تنها وقتی است که ما پروفیل نداریم مگرنه بهتر است از پروفیل استفاده شود.
بادبندي خارج از محور نوع جديدي از بادبندها كه به تازگي استفاده از آن رو به افزايش مي باشد سيستم بادبندي خارج از محور۱(EBF) ميباشد. اما متاسفانه اكثر طراحان آشنايي اندكي با نحوه طراحي اين سيستم بادبندي دارند.و اكثرا” به اين سيستم به چشم يك بادبند پرده اي و در جهت تطبيق با نقشه معماري (به طور مثال در محل در و پنجره )نگاه مي‌شود ؛ به همين جهت به نظر مي رسد لازم باشد كه در اين زمينه بحث بيشتري انجام گيرد.
در طرح و محاسبه شكلهاي مشبك و خرپاها تاكيد بر اين نكته هست كه تلاشهاي به وجود آمده همه به صورت نيروهاي محوري باشند و امتداد محور اعضاي جمع شده در يك گره تا حد امكان در يك نقطه تلاقي نمايد تا از به وجود آمدن لنگرهاي خمشي جلوگيري شود. تحقيقات سالهاي اخير در طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله نشان داده كه با طرح مهاربندي خارج از مركز، در سازه هاي فولادي مي توان مزايايي در تامين شكلپذيري سازه و اطمينان بر رفتار آن در زلزله به دست آورد. چنانچه در شكل (۱) ديده مي شود مهاربندي خارج از محور به اين ترتيب به عمل مي آيد كه طراح به ميل خود مقداري خروج از مركز (e) را در مهاربنديهاي نوع ۷ و۸ (و يا انوا ع ديگر) تعبيه مي كند ، به طوري كه لنگر خمشي و نيروي برشي در طول كوتاهي از تير (يعنيe) كه به نام تيرچه ارتباطي (Link beam) ناميده مي شود به وجود آيد. تيرچه ارتباطي ممكن است در اثر لنگر خمشي به جاري شدن برسد؛ در اين صورت ارتباط را خمشي(Moment link) ميگويند ويا اينكه اگر طول (e) خيلي كوتاه باشد جاري شدن در برش اتفاق افتد كه در اين صورت ارتباط را برشي(Shear link) مي نامند. به اين ترتيب مي توان با كنترل شكلپذيريي تيرچه ارتباطي، شكلپذيري قابل اطميناني براي كل سازه ، درزلزله به دست آورد. مطابق آيين نامه ۲۸۰۰ ضريب شكلپذيري براي اين سيستم سازه اي R=7 ميباشد، كه در مقايسه با سيستم هم محور R=6)) حدود ۱۵ درصد شكلپذيرتر ميباشد ، كه همين مساله باعث كاهش برش پايه زلزله به همين ميزان مي شود     .
-تركيب اين سيستم با سيستمهاي سازه اي ديگر     :
الف: تركيب در پلان:در بسياري از موارد ديده شده است كه طراحان در يك طبقه در يك يا چند دهانه از سيستم خارج از محور و در يك يا چند دهانه ديگر به موازات بادبندهاي نوع اول از بادبندهاي هم محور استفاده نموده اند. در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه از آنجايي كه نوع رفتار اين سيستم با سيستم هم محور متفاوت مي باشد، اساساً استفاده از اين سيستم در تركيب با سيستم هم محور در يك جهت و يك پلان كاملاً مردود ميباشد و باعث ايجاد رفتارهاي غير متعارف در سازه در هنگام زلزله ميشود؛ به همين جهت به طراحان توصيه ميشود كه اگر تمايل به استفاده از اين نوع سيستم بادبندي دارند ، در پلان، تمامي دهانه هاي بادبندي را به صورت خارج از محور طراحي نمايند . البته اين مساله مانع استفاده از تركيب اين سيستم با سيستم قاب خمشي به صورت سيستم دوگانه و ضريب رفتار R=7.5 و يا استفاده از يك سيستم مقاوم متفاوت در جهت متعامد با جهتي كه از سيستم برون محور استفاده شده است ، نمي باشد.
ب: تركيب در ارتفاع:در اين زمينه نيز در موارد بسياري ديده شده است كه طراحان در يك دهانه بادبندي خاص در برخي طبقات (عموماً بنا به ملاحظات معماري) از سيستم خارج از محور استفاده كرده و باقي طبقات را به صورت بادبند هم محور طراحي نموده اند. در اينجا نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه آيين نامه۲ تركيب اين سيستم با سيستمهاي ديگر را در ارتفاع، به طور كامل ممنوع كرده است ، مگر در موارد زير:     :
۱- براي بادبندهاي برون محور بالاتر از ۵ طبقه ميتوان بادبند طبقه آخر را به صورت هم محور و بدون تيرچه ارتباطي طراحي نمود.
۲- طبقه اول يك بادبند برون محور بيش از ۵ طبقه مي تواند هم محور باشد به شرط آنكه بتوان نشان داد كه ظرفيت الاستسك آن ۵۰ درصد بزرگتر از ظرفيت تسليم طبقه بالاتر از طبقه اول باشد    .
پس همانطور كه ديده ميشود بهتر است در صورت تمايل طراحان به استفاده از اين سيستم بادبندي ، تمامي طبقات (مگر در موارد استثنا شده در بالا) به صورت خارج از محور طراحي گردند   .
-طراحي تير در دهانه بادبندي: در سيستم بادبندي هم محور طراحي تيرها در دهانه هاي بادبتدي همانند ديگر تيرهاي معمولي وتحت بارهاي ثقلي انجام مي پذيرد و در تركيب بار زلزله نيروي قابل توجهي در اين تيرها ايجاد نميشود ؛ اما در سيستم برون محور علاوه بر برش و لنگرهاي بارهاي ثقلي ، در تركيب بار زلزله ودر اثر نيروهاي محوري ايجاد شده در بادبندها يك سري لنگر و برش اضافي در اين تيرها ايجاد مي شود و باعث بحراني شدن تركيب بار زلزله براي طراحي اين تيرها مي شود . معمولاً محل بحراني در اين تيرها محل اتصال بادبند به تير مي باشد و در اين محل عموماً احتياج به ورق تقويتي بال بالا وپايين مي باشد
 • بازدید : 103 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

رشته عمران با توجه به مكانيزه شدن دستگاه‌ها و پيشرفت علوم ديگر در كنار آن پيشرفت زيادي كرده و مسائل مختلف ديگري وارد آن شده است، از قبيل مقاومت در برابر زلزله، عايق‌هاي حرارتي و برودتي، عايق‌هاي صوتي و غيره كه اين رشته را بيش از پيش با ساير رشته‌ها مرتبط مي‌سازد.
در اين كارآموزي، رشته‌هاي مرتبط با كار عمران مختلف بودند:
۱٫ اداره راه و ترابري؛
۲٫ كارخانه سيمان؛
۳٫ نيروهاي انساني؛
۴٫ دستگاه‌هاي مكانيكي كه خود يك وسيله بسيار لازم براي رشته عمران است.
انسان از قديم براي حفظ جان خود در مقابل عوامل طبيعي اقداماتي را بسته به امكانات و لوازم پيرامون خود انجام مي‌داد. از آنجا كه اكثر جاده‌هاي كوهستاني در دامنه كوه‌ها و در جوار رودخانه‌ها شاخه مي‌شوند. لذا براي جلوگيري از ريزش سنگ و رانش كوه و همچنين براي پيشگيري از تخريب زيرسازي راه‌هاي در جوار رودخانه‌ها از ديوارهاي حائل استفاده مي‌گردد.
اين ديواره‌ها در انواع مختلف بتني، سنگي، آجري و غيره ساخته مي‌شوند.
موضوع كارآموزي اينجانب، ساخت يك ديوار حائل سنگي نماي مالون‌كاري شده به ارتفاع ۳ متر و به طول ۱۳۰ متر در محور محمدآباد ـ سیاه مرزگوي علي آباد كتول مي‌باشد.
اين ديواره در كيلومتر ۲۲ محور محمدآباد ـ سپاه مرزگوي در قسمت پايين دست جاده جهت جلوگيري از ريزش جاده و پيشگيري از شسته شدن (فرسايش جاده) توسط آب رودخانه احداث مي‌گردد.
ديواره فوق به صورت سنگ‌چين ملاتي و نماي مالوني طبق نقشه مي‌بايست اجرا گردد كه محاسبات آن طبق تيپ ارائه شده توسط اداره راه و ترابري انجام شده است.
در ابتدا چون محل كار در جوار رودخانه قرار داشت، براي آنكه آب رودخانه وارد مخل كار نگردد، مسير آن را بوسيله بيل زنجيري كوماتسو كه به محل آورده شده بود، تغيير داده شد تا كار پي‌كني به راحتي انجام گيرد. سپس بيل مكانيكي شروع به كندن زمين براي پي‌ريزي نمود.
پي موردنظر اين ديواره به ابعاد ۱۳۲×۴×۵/۱ متر مي‌باشد كه توسط بيل در زمان ۵ روزه خاك‌برداري مي‌گردد و محل اوليه آن آماده مي‌شود. حجم بتن‌ريزي پي طبق محاسبات تيپ موردنظر ۷۹۲ مترمربع مي‌باشد. 
چون كندن مكان پي توسط بيل به صورت دقيق و صاف و يكدست نيست، لذا پس از كندن توسط بيل چند كارگر شروع به صاف كردن ديواره و سطح كف پي مي‌كنند تا براي ريختن بتن مگر آماده گردد. سپس بتن مگر كه عيار سيمان آن ۱۵۰ كيلوگرم/مترمكعب است، توسط دستگاه بتونير آماده مي‌گردد و در كف پي ريخته مي‌شود تا سطح كف پي صاف و يكدست و تراز گردد. از طرف ديگر بتن پي كه ريخته مي‌شود، با خاك كف پي در تماس نباشد و آب سيمان آن جذب خاك نشود (خاصيت بتن مگر).
پس از خشك شدن مگر روي آن به ابعاد پي ذكر شده قالب‌بندي مي‌كنند. قالب‌ها پس از روغن‌كاري سطح آن كه با بتن در تماس است. براي جلوگيري از چسبندگي آن با بتن توسط پشت‌بند و سيم آرماتوربندي در جاي خود محكم مي‌شوند. اين قالب‌بندي به صورت هر ۵ متر به ۵ متر انجام مي‌گيرد و بين هر قالب‌بندي در حدود ۵ سانتيمتر فاصله ايجاد مي‌نمايند تا به عنوان درز انبساط عمل نمايد تا در كم و زياد شدن حجم بتن در تابستان و زمستان از فشار پي و در نتيجه تركيدن آن جلوگيري شود و اين درزها را توسط يونوليت پر مي‌كنند تا آشغال و سنگ درون آن را پر نكند.
پس از قالب‌بندي بتن كه با عيار ۲۵۰ و توسط ۲ دستگاه بتونير و كارگران آماده شده درون اين قالب‌ها ريخته مي‌شود و بتن در مراحل مختلف چند بار با دستگاه ويبراتور ويبره مي‌شود تا هواي محبوس در بين خارج شده و بتن متراكم شود. كارگران در هر روز حدود ۲۰ مترمربع بتن‌ريزي مي‌كردند و پيش مي‌رفتند. هنگامي كه كار بتن‌ريزي پي به اندازه ۲۰ متر تا ۳۰ متر پيش ‌رفت و پي خشك شد، سنگ‌هايي كه از رودخانه جمع‌آوري شده بودند، توسط تراكتور به محل پي انتقال داده شده و در آنجا سنگتراش‌ها، سنگ‌هايي را كه قابليت تراش داشتند، با چكش‌هاي فلزي مخصوصي و با مهارت خاصي به صورت مكعبهایی درمي‌آوردند كه ابعادشان حدوداً ۲۰×۲۰ يا ۳۰×۳۰ بود.
پس از آن سنگ‌هاي تراش خورده را در نما مانند اجرچيني (كله راسته) مي‌چينند (براي جلوگيري از گسستگي و ايجاد شدن درز بين دو رج سنگ) در اين ديواره چيني سنگي پس از چيدن يك رج سراسري در نما پشت آنرا نيز با ملات و قلوه سنگ‌هاي تراش نخورده رودخانه‌اي پر مي‌كنند تا قطر ديوار به حدود ۳ متر برسد. 
سپس رج رديف بعد را در نما ادامه مي‌دهند و پس از اتمام طبقه بالا پشت آن را پر مي‌كنند. اين كار تا ارتفاع حدود ۱ متر انجام مي‌شود. سپس ادامه كار نما به همان حالت مي‌باشد، ولي از پشت كار حدود ۴۰ سانتيمتر عرض ديوار كمتر مي‌شود تا كار به صورت پله اجرا شود. در فاصله ۲ متري نيز دوباره ۴۰ سانتيمتر كار از پشت كم مي‌شود تا پله بعدي ايجاد شود (پله كردن كار باعث پخش شدن بار بر روي ديواره به صورت يكدست مي‌شود).
يادآوری مي‌شود كه كار در نما مقدار كمي به سمت داخل شيبدار مي‌باشد تا مقاومتش در مقابل فشارهاي وارده بر اثر بارگذاري بيشتر ‌گردد. اين كار تا اتمام ۱۳۰ متر ديوارچيني ادامه پيدا مي‌كند. پس از اتمام كار ديوارچيني، درزهاي نما با ملات ماسه بادي و سيمان به نسبت ۵۰ به ۵۰ درزگيري مي‌شود و نماي خوبي به كار مي‌دهد.
كار پس از اتمام صورت جلسه شده و به ناظر و نماينده كارفرما تحويل گردد.
يادآوري مي‌گردد پس از اتمام كار پشت ديواره توسط اداره راه و ترابري قلوه سنگ‌هاي ريخته شده و جاده نيز با اين ديواره عريض‌تر گرديد.
 
مختصري در مورد ديوارهاي حايل
ديوارهاي حايل بايد براي مقابله با فشار خاك كه شامل بار زنده روي سطح بالاي ديوار حايل و وزن ديوار طبق اصول مشخص شده براي پايه هاي كناري پل ها طراحي شوند. ديوارهاي سنگي و بتني غير مسلح بايد از نوع وزني  باشند .ديوارهاي بتني مسلح ممكن است از نوع طره أي باشند.
۱-دال پي
قسمت عقب يا پاشنه دال كف بايد براي نگهداري كل وزن مواد سربار طراحي شوند يا اينكه براي طرح آنها از روشهاي دقيقتري استفاده شود دالهاي كف ديوارهاي طره أي بايد به عنوان اعضاي طره أي نگه داشته شده توسط ديوار طراحي شوند.
دالهاي كف ديوارهاي با اعضا تقويتي بايد به عنوان تيرهاي گيردار يا پيوسته با دهانه ها يي برابر با فاصله بين تقويتها طراحي شوند.
۲-ديوارهاي قايم
بدنه قايم ديوارهاي طره أي بايد به عنوان اعضاي طره أي نگه داشته شده در پايين ديوار طراحي شوند.
وجه قايم ديوارهاي با اعضاي تقويتي به عنوان تيرهاي گيردار يا پيوسته طراحي مي شوند. ديواره هاي قايم بايد به طور مطمين با فولاد كافي به عضوهاي تقويتي متصل شوند.
۳-ديوارهاي تقويت كننده
ديوارهاي تقويت كننده پشت مانند تيرهاي ‏T شكل طراحي مي شوند.طراحي ديواره هاي تقويتي جلو مانند تيرهاي با مقطع مستطيلي شكل است. در ارتباط با فولادهاي كششي اصلي ديواره هاي تقويتي پشت بايد سيستمي متشكل از ميلگردهاي افقي وعمودي يا خاموتها به منظور مها ديوار افقي و دال كف به ديواره تقويتي پيش بيني نمود. اين خاموتها بايد حتي المقدور تا نز ديكي وجه خارجي ديوار اصلي و وجه پاييني دال كف گير داده شوند.
 4-فولادهاي حرارتي 
بجز در ديوارهاي وزني بايد فولادهاي افقي معادل با ۷/۲ سانتيمتر مربع به ازاي هر متر ارتفاع  نزديك وجوه بيروني ديوار را به گونه أي ديگر در برابر تركهاي انقباضي و حرارتي مسلح كرد.
۵-درزهاي انقباض و انبساط
بايد در فاصله هايي كمتر از ۹ متر درزهاي انقباضي و در فاصله هايي كمتر از ۲۷ متر درزهاي انبساط براي ديوارهاي بتني وزني يا مسلح تعبيه نمود.
۶-زهكشي 
مواد پر كننده پشت تمام ديوارهاي حايل بوسيله سوراخهايي با زهكشهاي هدايت كننده كه در فواصل مناسب كار گذاشته شده اند زهكش محسوب ميشوند.در ديوارهاي با ديواره هاي از پشت تقويت شده براي هر قسمت محصور شده توسط ديواره هاي تقويتي بايد حداقل يك زهكش موجود باشد.  
 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اجرای فونداسیون شامل عملیات:
۱- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب
۲- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی و شناژها 
۳- بستن و نصب آرماتور آجدار از نوع AII یا ….. در فونداسیون هر قسمت طبق نقشه ها و مشخصات فنی برشکاری ، خم کاری
۴- نصب صفحه ستونهای اسکلت فلزی با  اجرای صحیح مطابق نقشه ها به همراه آکس بندی و تراز مشخصی که از طرف کارفرما برای پیماپیمانکار مشخص میگردد بهمراه هواگیری و گروت ریزی .
۵- تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکشته با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب
۶- تهیه و اجرای گروت برای زیربیس پلیت و محل های لازم
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد 
۲-۱- قرارداد حاضر
۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد.
۲-۳- کلیه دستورکارهائیکه در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد حدودا                        ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود طبق نرخنامه ذیل :
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی پی ها و شناژها ، هر متر مربع                            ریال       
آرماتوربندی تا  قطر ۱۰ هر کیلو                                                   ریال برای بتن مسلح باسیم پیچی لازم 
آرماتوربندی از قطر ۱۲ تا ۱۸ هر کیلو                                           ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
آرماتور بندی از قطر ۲۰ به بالا هر کیلو                                         ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم 
جاگذاری ، هواگیری ، ترازکردن و گروت ریزی صفحه ستون هر عدد                              ریال 
بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب از قرار متر مکعبی                             ریال 
بتن با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب از قرار متر مکعبی                                   ریال 
تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسیمتر مکعب                                                           ریال 
تبصره یک – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.
تبصره دو- هزینه جاگذاری هر گونه قطعات پیش ساخته در بتن ، گذاشتن درزهای انبساط و نصب پلاستوفوم و فاصله انداز و واتراستاپ و غیرهدر قیمتهای فوق منظور شده است.
تبصره سه –منظور از قالب فلزی در این قرارداد ، قالبی است که از ورق توام با انواع پروفیل های فولادی ساخته شده باشد . 
تبصره چهار- در اندازه گیری قالب بندی ها ، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است ملاک محاسبه قرار می گیرد .
تبصره پنج – در این قرارداد هزینه های پشت بند ، چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است .
تبصره شش –  در نرخ نامه بهای ماده رها ساز ( روغن و مانند آن ) پیچ و مهره لازم ، در قیمت ها منظور شده است .
تبصره هفت – بهای انجام عملیات لازم برای برای ایجاد پخ در گوشه قالب ها در قیمت ها منظور شده است .
تبصره هشت –  هزینه تمیز کردن قالبها در قیمتها در نظر گرفته شده است .
تبصره نه – اگر طبق مشخصات فنی ، ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود هیچ گونه اضافه بهائی علاوه بر قیمت های پیش بینی شده در این قرارداد ، پرداخت نمی شود.
تبصره ده – چنانچه استفاده از افزودنی های بتن ضروری باشد ، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز بر اساس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و پرداخت می گردد.

ماده چهار –نحوه پرداخت 
پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تایید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.. 
تبصره یک- ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.
تبصره دو – ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .
     
ماده پنج – مدت قرارداد 
مدت قرارداد جمعا                روز / ماه شمسی از تاریخ                لغایت                         می باشد.                  
ماده شش – تعهدات پیمانکار
۶-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .   
۶-۲-پیمانکار میبایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد. 
۶-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ                   ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد.
۶-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.
۶-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهرعلت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید. 
۶-۶- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.
۶-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هر گونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .
۶-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل …. نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.
۶-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز یا افرادی که را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند.
۶-۱۰- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد . 
۶-۱۱-در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت . 
۶-۱۲- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.
۶-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .
۶-۱۴- تهیه کلیه ابزار آلات و لوازم آرماتوربندی ( میز کار و آچار گوساله ، دستکش ، لباس ، کفش ، کلاه ایمنی … ) به عهده پیمانکار می باشد .
۶-۱۵- پیمانکار موظف است جهت برش میلگردها از دستگاه هوا برش استفاده ننماید و حتی المقدور از قیچی استفاده نماید.
۶-۱۶- کلیه اسلیوگذاریها مطابق نقشه اعلام شده در تعهدات اجرای پیمانکار می باشد .
۶-۱۷ –پیمانکار موظف است ، کلیه نکات فنی اعم از طول خم ها ، طول همپوشانی را رعایت نماید.
۶-۱۸-پیمانکار موظف است کلیه میلگردها را با رعایت مقررات تعیین شده در آئین نامه بتن ایران بصورت سرد خم نماید .
۶-۱۹- خم کردن میلگردها باید حتی المقدور بطور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.
۶-۲۰- پیمانکار مجاز نیست به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها ، خم ها را باز و بسته نماید .
۶-۲۱- پیمانکار باید قبل از جاگذاری میلگردها ، اطمینان حاصل نماید که رویه آنها ، از هر نوع عامل و اثر زیانبار، از قبیل گل ، روغن ، قیر ، دوغاب سیمان خشک شده ، رنگ ، کندگیر کننده زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است .
۶-۲۲- آرماتورها باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابجایی آنها خارج از محدوده روا داریهای مجاز ( فصل هشتم آئین نامه بتن ایران ) جلوگیری شود .
۶-۲۳-برای بهم بستن آرماتورها بوسیله عناصر سازه ای باید از مفتولها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی استفاده کرد و انتهای برجسته سیم ها و کیره ها در قشر بتن محافظ ( پوشش ) واقع نشود.
۶-۲۴- جنس ، ابعاد ، تعداد و فاصله لقمه ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشند که علاوه بر شرط بند ۲۲ مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.
۶-۲۵-موقعیت آرماتورها باید هم قبل از بتن ریزی و هم در ضمن بتن ریزی کنترل شود ، تا پوششهای اسمی در محدوده رواداریهای مقرر شده ، به ویژه در طره ها به دقت تامین شود .
۶-۲۶- قبل از جاگذاری آرماتورها باید رویه قالبها را نصب کرده و مواد رها ساز را روی قالبها بکشد.
۶-۲۷- قطعات رویه قالبها باید در کنار هم طوری جذب و جفت شوند که هدر رفتن شیره بتن ممکن نباشد. 
۶-۲۸- قالبها باید از هر نوع آلودگی ، ملات ، مواد خارجی و نظایر اینها عاری باشند و قبل از هر بار مصرف با مواد رها ساز پوشانده شوند این مواد را باید چنان بکار برد که بدون آلوده شدن آرماتورها ، روی سطوح قالب لایه ای یکنواخت و نازک به وجود آید.
۶-۲۹- رعایت شاقولی بودن قالبها الزامی می باشد.
۶-۳۰- رعایت تراز بودن قالبها الزامی می باشد .
ماده شش –مشخصات فنی بتن ریزی
پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می باشد.
۶-۱- سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان ( مصالح و فرآورده های ساختمانی ) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد.
۶-۲- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز ، سخت ، پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده ، پوشش های رسمی ، گچی و مواد ریز دیگری باشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند .مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند.
۶-۳- آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد . باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور از قبیل روغن ها ، اسیدها ، قلیاییها ، املاح ، مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد.
۶-۴- در مورد مواد افزودنی در بتن باید : 
الف ) موثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمک نمونه های آزمایشی مخلوط و بتن مورد کنترل و تایید قرار گیرد.
ب) اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی بکار رود ، باید سازگاری مواد مصرفی ، با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.
ج ) اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد . اگر بیش از یک نوع ماده افزودنی بکار رود اندازه گیری 
هر یک از آنها بطور جداگانه صورت گیرد.
 
۶-۵- در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نباید از کلرور کلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی کلرید به غیر از ناخالصیهای مربوط به مواد تشکیل دهنده ماده افزودنی استفاده شود.
۶-۶- کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می روند ، باید تمیز باشند.
۶-۷- کلیه مواد زاید و همینطور یخ باید از محل های مورد بتن ریزی زدوده شوند.
۶-۸- قالبها باید به نحوی مناسب اندود شوند.
۶-۹-مصالح بنایی پر کننده ای که در تماس با بتن خواهند بود باید به نحوی خیس شوند.
۶-۱۰- قبل از ریختن بتن باید آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب ( ترمی ) مورد نظر باشد با دستگاه نظارت آن را مجاز بداند .
۶-۱۱- قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شوند.
۶-۱۲-بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن بصورت همگن و در مخلوط کن پخش شود . قبل از پر کردن مجدد ، باید مخلوط کن را بطور کامل تخلیه کرد.
۶-۱۳- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی  بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روشهایی باشد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود  . وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شرایطی و با هر روشی بطور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند.این ضوابط برای کلیه روشهای بتن ریزی از قبیل استفاده از پمپ ، تسمه نقاله ، سیستم های بتن پاشی ، چرخ دستی ، جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند .
 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این قرارداد در تاریخ             فیمابین شرکت              به نمایندگی              به نشانی                         تلفن                 که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای              فرزند                      به شماره شناسنامه                 صادره از              و به نشانی                   تلفن             که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.  

ماده یک –موضوع قرارداد 
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی ، ستونها و شناژهای قائم ، تیرها ، تاوه ها ( دال ها ) 
این فایل به صورت یک فرم تهیه شده ودر این جا قسمتی از این فرم را بررسی می کنیم ودر خود فایل ادامه فایل را مطالعه خواهید کرد
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد 
۲-۱- قرارداد حاضر
۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ میگردد.
۲-۳- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد حدودا             ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .
۳-۱- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی ، ستونها ، تیرها ، دال ها ، پی ها و شناژها ، تا ارتفاع ۵/۳ متر هر متر مربع                                                                 ریال       
۳-۲- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها ، شنازهای قائم ، تیرها ، دال ها و دیوارهای  بتنی که ارتفاع بیش از ۵/۳  متر و حداکثر ۵/۵ متر باشد هر متر مربع                           ریال 
۳-۳- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرها ، ستونها ، دال ها ، شناژهای قائم  ، دیوارهای بتنی که ارتفاع ۵/۵ متر و حداکثر ۵/۷ متر باشد هر متر مربع                                        ریال       
۴-۳- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرها ، ستونها ، دال ها ، شناژهای قائم  ، دیوارهای بتنی که ارتفاع بیش از ۵/۷ مترو حداکثر ۱۰ متر باشد هر متر مربع                         ریال                          تبصره یک –منظور از قالب فلزی در این قرارداد ، قالبی است که از ورق توام با انواع پروفیل های فولادی ساخته شده باشد . 
تبصره دو- در اندازه گیری قالب بندی ها ، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است ملاک محاسبه قرار می گیرد .
تبصره سه – منظور از ارتفاع به ترتیب زیر است :
الف – در مورد دیوار در طبقه اول روی پی ، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی که دیوار روی آن قرار میگیرد ، و در طبقات بعدی ارتفاع ارتفاع متوسط دیوار نسبت به کف همان طبقه 
ب- در مورد تیر و دال ارتفاع متوسط قرار گرفتن پای شمع های قالب بندی تا سطح زیرین تیرو دال 
تبصره چهار – در این قرارداد هزینه های پشت بند ، چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است .
۳-۵- در نرخ نامه بهای ماده رها ساز ( روغن و مانند آن ) پیچ و مهره لازم ، در قیمت ها منظور شده است .
۳-۶- بهای انجام عملیات لازم برای برای ایجاد پخ در گوشه قالب ها در قیمت ها منظور شده است .
۳-۷- هزینه تمیز کردن قالبها در قیمتها در نظر گرفته شده است .

ماده چهار –نحوه پرداخت 
پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.
تبصره یک- ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.
تبصره دو- ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد. 

   ماده پنج – مدت قرارداد 
      میباشد .                            مدت قرارداد جمعا                روز / ماه شمسی از تاریخ                لغایت   
    ماده شش – تعهدات پیمانکار
۶-۱- قبل از جاگذاری آرماتورها باید رویه قالبها را نصب کرده و مواد رها ساز را روی قالبها بکشد.
۶-۲- قطعات رویه قالبها باید در کنار هم طوری جذب و جفت شوند که هدر رفتن شیره بتن ممکن نباشد. 
۶-۳- قالبها باید از هر نوع آلودگی ، ملات ، مواد خارجی و نظایر اینها عاری باشند و قبل از هر بار مصرف با مواد رها ساز پوشانده شوند این مواد را باید چنان بکار برد که بدون آلوده شدن آرماتورها ، روی سطوح قالب لایه ای یکنواخت و نازک به وجود آید.
۶-۴- در مواردی که دسترسی به کف قالبها دشوار یا غیر ممکن باشد باید به تعبیه دریچه های بازدید و کف شورهای قالب برای تمیز کردن قالب قبل از بتن ریزی اقدام کرد.
۶-۵- در صورتی که کیفیت سطح تمام شده اهمیتی خاص داشته باشد نباید از قطعات قالبهای صدمه دیده در مراحل قبلی استفاده کرد.
۶-۶- پیمانکار باید زمانی قالب را بردارد که بتن بتواند تنشهای موثر را تحمل کند و تغییر شکل آن از تغییر شکلهای پیش بینی شده تجاوز کند.  
۶-۷- عملیات قالب برداری و برچیدن پایه ها باید گام به گام ، بدون اعمال نیرو و ضربه و طوری باشد که اعضاء تحت اثر بارهای ناگهانی قرار نگیرند.
۶-۸- برچیدن پایه های تیرها باید از وسط شروع شود و به طرف تکیه گاه ادامه یابد یا پایه های زیر کنسول های بزرگ باید به تدریج از لبه آزاد به طرف تکیه گاه برچیدن شوند و هر لحظه که علائمی از تغییر شکل یا ترک خوردگی در کنسول ها مشاهده شود برچیدن پایه ها را باید متوقف کرد.
۶-۹- زمان قالب بندی طبق جدول زیر میباشد.
دمای مجاور سطح بتن ( سلسیوس ) شرح
۰ ۸ ۱۶ ۲۴ و بالاتر نوع قالب بندی 
۳۰ ۱۸ ۱۲ ۹ قالب های قائم ، ساعت 
۱۰ ۶ ۴ ۳ قالب زیرین ، شبانه روز دال ها
۲۵ ۱۵ ۱۰ ۷ پایه های اطمینان ، شبانه روز
۲۵ ۱۵ ۱۰ ۷ قالب زیرین ، شبانه روز   تیرها
۳۶ ۲۱ ۱۴ ۱۰ پایه های اطمینان ، شبانه روز

۶-۱۰- برای تیرهای بادهانه تا ۷ متر برداشتن کل قالب و داربست و زدن پایه های اطمینان مجاز است ولی برای دهانه های بزرگتر از ۷ متر تنظیم قالب و داربست باید طوری باشد که برداشتن قالب بدون جابجایی پایه های اطمینان میسر شود.
۶-۱۱- برداشتن پایه های اطمینان باید بدون اعمال فشار وضربه طوری باشد که بار به تدریج از روی آنها حذف شود.
۶-۱۲- رعایت شاقولی بودن قالبها الزامی می باشد.
۶-۱۳- رعایت تراز بودن قالبها الزامی می باشد .

ماده هفت – تعهدات پیمانکار 
۷-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .
۷-۲ –پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.
۷-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود ، مبلغ           ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میگردد.
۷-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات ، لغو شده تلقی می گردد.
۷-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.  
۷-۶- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هر گونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.
۷-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت.
۷-۸-پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل     نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.
 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش  تهیه شده  وشامل موارد زیر است:

زلزله يكى ازمخرب ترين نيروهاى طبيعت است که در قرن گذشته جان ميليون ها نغر از مرد م جهان را گرفته و خرابیهاى زیادى به بار آورده است . در ساليان گذشته اين پديده ويرانگر در کشور ما نيز خسارت جانى و مالى و همحنين تاثيرات منفى اجتماعى و اقتصادى بسيارى را به جا گذاشته است . بنابراين در اين مقاله سعى شده است با مشخص نمودن جزييات کامل عوامل تخريب سازه هاى اسكلت فلزى ، بتن آرمه و همچنين بنايى به همراه تصاوير مربوط به آن ها کاهش تلفات زلزله در مناطق زلزله خيز کشور را به دنبال داشته باشد. 
با نگاهى به نتايج به دست آمده از تحليل سازه اى ساختمان هاى آسيب ديده ى زلزله بم به راحتى مى توان دريافت كه ضعف هاى اجرايى و عدم نظارت دقيق بر مهندسين ناظر عامل اصلى اين صدمات جبران ناپذير شده است . 
بنابراين در اين مقاله سعى بر آن است تا نمونه هايى از اين ضعف ها به همراه تصاوير مربوط به آن ها نشان داده شود تا نگرش هايى جدى بر اين قوانين موجود در اين امر مهم و حياتى انجام شود. 
۱) ساختمانهای اسکلت فلزی : 
به طور كلى عواملى كه باعث تخريب سازه هاى فولادى بم گرديده است را مى توان در عوامل زير خلاصه كرد: 
۱-۱) كف ستون ها : 
الف) ابعاد نامناسب كف ستون ها ، سخت كننده ها و جوشكارى آن ها 
ب) سطح مقطع كم ميل مهارها به خصوص در كف ستون هايى كه بادبندها به آنها منتهى مى شود 
ج) استقرار نامناسب ستون بركف ستون 
۱-۲) تيرها ، ستون ها و اتصال تير به ستون 
الف) اتصالات نامناسب تير به ستون و كيفيت بد جوشكارى آن ها 
ب) در اتصالات مفصلى ابعاد نامناسب اجزاى اتصال ، سخت كننده ها و جوشها 
ج) در اتصالات گيردار عدم اجراى سخت كننده هاى جان ستون و تامين طول و بعد جوش كافى براى ورق هاى فوقاني و تحتاني 
د) اتصالات نامناسب تيرهايى كه داخل سقف صلب قرار نمى گيرند ولى نيروى محورى زيادى براى انتقال بار به سيستم هاى مهاربندى متحمل مى گردند 
ه) انتخاب نامناسب ابعاد و فاصله بست ها در ستون ها و كيفيت بد جوشكارى آن ها 
و) تقويت هاى برشى و خمشى نامناسب در تيرهاى لانه زنبورى 
۱-۳) بادبندها : 
الف) انتخاب مهاربندى هاى لاغر به طوريكه توان كافى براى تحمل سهم نيروى فشارى خود را نداشته باشند 
ب) جهت قرارگيرى نامناسب مهاربندها 
ج) عدم وجود ورق هاى بست در مهاربندى هاى زوج و يا فاصله زياد بست ها با همديگر 
د) نقص در وصله اعضاي مهاربندى به طوري كه توليد خمش در ستون ها بنمايد 
ه) انتخاب موقعيت نامناسب براى استقرار بادبندها 
و) انتخاب ابعاد نامناسب براى ورق اتصال چه در گوشه و چه در اتصال ميانى 
ز) ابعاد ناكافى ورق اتصال به جهت انتقال تنش به ساير اجزاى سازه 
ح) ابعاد ورق اتصال به جهت انتقال تنش از بادبند به ورق و تامين طول جوش كافى در محل اتصال مهاربند به ورق 
ت) ابعاد ورق اتصال به جهت انتقال تنش ورق به تير يا ستون 
م) محل نامناسب اتصال ورق اتصال با تير و ستون به طوريكه باعث پارگى ستون شده است 
۱-۴) انتخاب سيستم نامناسب باربر قايم جهت پوشش سقف ها . 
۱-۵) انتخاب سقف هاى با صلبيت ناكافى براى قاب هاى بادبندى شده . 
۱-۶) انتخاب قاب بندى نامناسب براى باربرى جانبى . 
۱-۷) انتخاب سيستم نامناسب مهاربندى به طوريكه از پايدارى كافى برخوردار نباشد . 
۱-۸) منظور نكردن عملكرد سه بعدى سازه در سازه هاى نامنظم در ارتفاع و در پلان . 
۱-۹) عدم تحليل عملكرد سقف هايى با بازشدگى زياد . 
۱-۱۰) استفاده از پركننده هاى ميانقابى با مقاومت ناكافى و اجراى نامناسب آن ها بطوريكه درگيرى كافى به قاب ها نداشته و ايجاد ضربه هايى در سازه بنما يد . 
۱-۱۱) عدم بكارگيرى درز انقطاع . 
۱-۱۲) استفاده مشترك از ستون هاى همجوار . 
۱-۱۳) اجراى نامناسب ديوارهاى نما و ديوارهاى پيراموني .
همان طور که در شکل ( ۱) مشاهده می گردد ابعاد نامناسب
کف ستون و اتصال نامناسب ورق اتصال بادبند
با کف ستون و همچنین تامین ننمودن طول جوش
کافی از جمله عوامل تخریب سازه می باشد.
  
 شکل (۱)  
با توجه به شکل ( ۲)گسیختگی میل مهارها و سطح مقطع کم میل مهارها به خصوص درکف ستون هایی که بادبندها به آنها منتهی می شود از عوامل تخریب می باشد .
 
شکل (۲)                   
در شکل ( ۳) استقرار نا مناسب ستون برکف ستون و استفاده از دو قطعه ورق جوش شده به یکدیگر جهت یک کف  ستون از عوامل تخریب میباشد .
  
 شکل( ۳)
ترك خوردگی در جوش محل وصله بادبندها و گسیختگی آن در شکل ( ۴) نشان داده شده است
 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق احداث ساختمان مسكوني-دانلود رایگان مقاله احداث ساختمان مسكوني-دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني-تحقیق احداث ساختمان مسكوني

این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
پي كني  :
اصولا پي كني به دو دليل انجام مي شود .۱-دسترسي به زمين بكروبراي محافظت  ازپي ساختمان . 
با توجه به اينكه كليه بار ساختمان به وسيله ديوارها ياستونها به زمين منتقل مي  شود در نتيجه ساختمان بايد روي زميني كه قابل اعتماد بوده و قابليت  تحمل بار ساختمان داشته باشد بنا گردد. براي براي دسترسي به چنين زميني ناچار به ايجاد پي براي ساختمان مي باشيم . براي محافظت پايه ساختمان وجلوگيري از تاثير عوامل جوي در پايه ساختمان بايد پي سازي كنيم در اين صورت حتما در بهترين زمينها بايد حداقل پي هايي به عمق ۴۰تا۵۰ سانتيمترحفر كنيم.
 طول وعرض وعمق پي ها كاملا بستگي به وزن ساختمان وقدرت تحمل خاك محل ساختمان دارد.
 در ساختمانهاي بزرگ قبل از شروع كاربوسيله ازمايشهاي مكانيك خاك 
 قدرت مجاز تحملي زمين را تعيين نموده وازروي ان مهندس محاسب ابعاد پي را تعيين ميكند. ولي در ساختمانهاي كوچك كه ازمايشات مكانيك خاك در دسترس نيست بايد از مقاومت زمين در مقابل بار ساختمان مطمئن شويم.
 اغلب مواقع قدرت مجازتحملي زمين براي ساختمانهاي كوچك با مشاهده خاك  پي وديدن طبقات ان وطرز قرار گرفتن دانه ها به روي همديگرو با ضربه زدن بوسيله كلنگ به محل پي قابل تشخيص است.
  البته قبل از ان بايد مهندس محاسب وزن ساختمان و ميزان باري كه ازطرف ساختمان به زمين وارد ميشود اگاه باشد.
  بايد متذكر شد كه نوع پي استفاده شده در اين ساختمان پي نواري ميباشد.
   با توجه به تشخيص مهندس محاسب ساختمان وبررسي نوع خاك محل 
  حداقل عمق پي در اين پروژه ۵۰ سانتيمتردر نظر گرفته واجرا شد.
  البته بايد در نظر داشت كه اگر در اين عمق به زمين بكرنرسيديم بايد عمق پي را تا زمين بكر ادامه داده ويااز روشهايي ديگراز جمله شمع كوبي ويا تسطيع اقدام به اصلاح مقاومت زمين كرد.

     كرسي چيني:
   معمولا در طبقه همكف ساختمانها سطح اتاقها را چند سانتيمتراز كف حياط يا كوچه بلندتر ميسازند كه به اين اختلاف ارتفاع كرسي چيني .
  معمولا كرسي چيني به سرعت انجام ميشود.هدف از ساخت كرسي در ساختمان اين است كه درابتدااز قديم بشر تمايل بيشتر داشت قدري بلندتر از كف زمين  سكونت كند وبدين ترتيب احساس امنيت بيشتري ميكرد درثاني ارتفاع طبقه همكف با سطح زمين مانع ورود برف وباران وغيره به داخل اطاقها ميگردد.
  وسوم اينكه چون اغلب زمينهايي كه ما براي ساختمان انتخاب ميكنيم كاملا  مسطح نبوده وداراي شيب ميباشند واز طرفي اتاقها وسالنهاي ساختمان بايد كاملا در يك سطح ساخته شوند لذا براي مسطح كردن اطاقها قسمتهاي پايين را بوسيله كرسي چيني با قسمتهاي ديگرهم سطح ميكنند.

  عرض كرسي چيني بايد قدري از ديوار اصلي وقدري كمتر از پي زير ان باشد اگر ارتفاع كرسي چيني فقط در حدود ۱۰الي ۱۵ سانتيمتر باشد ميتواند پهناي ان مساوي ديوار روي ان باشد اماهميشه بايددر نظر داشت براي كليه ديوارهاي اعم از حمال ويا تيغه اي و پارتيشنها پي سازي و كرسي چيني انجام شود.
 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر

خرید اینترنتی بتن بدون قالب بندی-دانلود رایگان تحقیق بتن بدون قالب بندی-دانلود رایگان مقاله بتن بدون قالب بندی-تحقیق بتن بدون قالب بندی

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
    شاتکریت رامیتوان یکی از دستاوردهای پیشرفت تکنولوژی بتن دانست که دهها سال است در پروژه های مختلف عمرانی نقش موثری دارد.تاریخچه تکنولوژی شاتکریت به سال ۱۹۱۰ باز می گردد. در این سال کارل اکلی دستگاهی ترایپاشدن مخلوط ماسه و سمان ساخت و انرا گانایت نامید . این سیستم بعدها نامهایی چون کان کریت.   پنو کریت . بلاست کریت. بلوکریت وجت کریت یافت . اما در سال۱۹۳۰ بود که واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسین راه اهن امریکا بکار برده شد وو تاکنون نیز مورد استفاده قرار می گیرد. شاتکریت در دو نوع مخلوط تر و مخلوط خشک در تمام دنیا تکنولوژی شناخته شده ای  برای استقرار بتن است. از نظر موسسه بین المللی بتن شاتکریت عبارت است از ملات ویا بتنی ه با فشار و سرعت بالا ته سطح مورد نظر پاشیده می شود.                                                                         
شاتکریت هم اکنون در بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با تکنولوژی بتن کاربرد دارد که از ان جنله متوان به موارد زیر اشاره کرد:                           
                                                                                                           
   در روش شاتکریت مخلوط خشک مصالح شامل:ماسه و سیمان توسط پمپ شاتکریت بداخل لوله انتقال هدایت شده و به لوله پاشنده سلات منتقل می گردند. اب مورد نیازدر این حالت در حین خروج مصالح از سر نازل به انها اضافه می گردد که با توجه  به سرعت بسیارزیاد خروج مصالح از سر نازل این عمل افزودن اب در کسریاز ثانیه صورت می پذیرد.در این حال ممکن است اب به بعضی ا دانه های سیمان نرسیده و در نتیجه این دانه ها هیدراته نشوند. و بخش قابل توجهی از ملات پاشیده شده به سطح زیر کار نچسبیده و جزو پرت کار محسوب می شود. به همین دلیل   از این روش تنها در عملیات تثبیت قبل از تونل ها و کارهای روکش و تعمیراتی با ضخامت کمتر از ۱۰ سانتیمتر استفاده می گردد از طرفی دیگر بعلت فقدان مصالح منگی درشت دانه این درش عمولا برای کارهائیکه مقاومتهای مکانیکی در انها مطرح می باشد استفاده بعمل نمی اید

   و اما دراین روش بتن اماده بداخل پمپ شاتکریت ریخته شده و پس از عبور از لوله انتقال به سر نازل رسیده و از انجا به سطح زیر کارپاشیده می شود. و اینجاست که تفاوت کیفی و کاربردی اشکار بین این دو نوع روش روشن می شود . چرا که شاتکریت خلوط بر را می توان در جائیکه مقاومت فشاری مورد نظر است بکار برد. از طرفی دیگر در این روش امگان اجرای بتنی با ضخامت۵۰ سانتی متر برای ایوار و ۲۰ سانتیمتر برای سقف در یک مرحله (یک پاس) براحتی امکان پذیر می باشد.      عتیقه زیرخاکی گنج