گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 95 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳۹    کد محصول : ۱۸۷۵۵    حجم فایل : ۱۷۱ کیلوبایت   

چکیده امروزه كاربرد قدرت تنها محدود به استفاده از ابزارهايي با ابعاد سخت وقابل لمس نمي باشد. بلكه كاربرد ابزارهاي مختلف جهت تحقق همان اهداف در حيطه كار دولتمردان قرار گرفته است. به گونه اي كه هم اكنون به موازات تغيير در معادلات قدرت وامنيت به ويژه پس از 11سپتامبر 2001 مقولاتي همچون قدرت جذب و اقناع و بهره‌گيري از عنصر فرهنگ در سياست خارجي مي تواند سطحي پايدار و ماندگار از توانمندي را براي بازيگران فراهم آورد. تأكيد بر نرم‌افزارگرايي به عنوان اثر بخش‌ترين، كارآمدترين، كم‌هزينه‌ترين و پيچيده‌ترين نوع تهديد عليه امنيت ملي يك كشور مي‌تواند سطحي گسترده از تخريب را براي جامعه هدف به همراه آورد. به همين منظور بازيگران سلطه‌گر با كاربرد قدرت‌‌نرم و ابزارهاي ارتباطي مقاومت ملت‌ها و نظام‌هاي سياسي معارض را پيش از عمليات نظامي فرو مي‌ريزند. به اين ترتيب به كارگيري ابزارهاي ارتباطي در مقياس ديداري، شنيداري، نوشتاري و مجازي هم‌اكنون به عنوان يكي از كارويژه هاي اساسي سياست‌گذاري‌هاست.

دانلود کتاب گسترش تضاد در بستر قدرت نرم و رسانه ، بین ایران و آمریکا که شامل ۲۳۹ صفحه و به شرح زیر است :

نوع فایل : Word

شابک: ۱-۱۸۱-۵۱۴-۹۶۴-۹۷۸ISBN: 978-964-514-181-1

چکیده
 
امروزه كاربرد قدرت تنها محدود به استفاده از ابزارهايي با ابعاد سخت وقابل لمس نمي باشد. بلكه كاربرد ابزارهاي مختلف جهت تحقق همان اهداف در حيطه كار دولتمردان قرار گرفته است. به گونه اي كه هم اكنون به موازات تغيير در معادلات قدرت وامنيت به ويژه پس از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ مقولاتي همچون قدرت جذب و اقناع و بهره‌گيري از عنصر فرهنگ در سياست خارجي مي تواند سطحي پايدار و ماندگار از توانمندي را براي بازيگران فراهم آورد. تأكيد بر نرم‌افزارگرايي به عنوان اثر بخش‌ترين، كارآمدترين، كم‌هزينه‌ترين و پيچيده‌ترين نوع تهديد عليه امنيت ملي يك كشور مي‌تواند سطحي گسترده از تخريب را براي جامعه هدف به همراه آورد. به همين منظور بازيگران سلطه‌گر با كاربرد قدرت‌‌نرم و ابزارهاي ارتباطي مقاومت ملت‌ها و نظام‌هاي سياسي معارض را پيش از عمليات نظامي فرو مي‌ريزند. به اين ترتيب به كارگيري ابزارهاي ارتباطي در مقياس ديداري، شنيداري، نوشتاري و مجازي هم‌اكنون به عنوان يكي از كارويژه هاي اساسي سياست‌گذاري‌هاست.
 
فهرست
 
مقدمه
بخش اول: تمهيدات نظري
 
    فصل اول: قدرت نرم؛ مفاهيم و كاركردها
        1. مفهوم
        2. ويژگي‌ها
        3. كاركردها
        4. منابع
        5. سطوح
    فصل دوم: قدرت نرم در گفتمان‌هاي اسلامي و ليبرال دموكراسي
        1. جنگ نرم در آموزه‌هاي ديني
            الف) تخريب شخصيت
            ب) شايعه‌پراكني
            ج) تحقير
            د) تحريف
            ه‍) فريب وگمراهي
        2. بازشناسي مفاهيم پيش‌دستانه
            الف) از بين بردن جهل و ناآگاهي، از راه واداشتن افراد و مخاطبان به تفكر و آگاهي
            ب) بهره‌گيري از روش‌هاي ارتباط جمعي
            ج) ارتباط نزديك
            د) هم‌بستگي و برادري
            ه‍) جنگ اطلاعاتي
        3. بررسي اركان فرهنگ اسلام وغرب
            الف) اركان فرهنگ اسلامي
                يك ـ توحيد
                دو ـ اصالت دين
                سه ـ اصالت حق و عدالت
            ب) اركان ليبرال دموكراسي
                يك ـ اومانيسم يا فردگرايي
                دو ـ سكولاريسم
                سه ـ اصالت آزادي
        4. تقابل مباني فرهنگ اسلامي و فرهنگ غربي
        5. مقايسه تطبيقي
            الف) بازيگران
            ب) ابزار توليد
            ج) منابع
            د) اهداف كاربرد
            ه‍) برآيند اعمال قدرت نرم
    فصل سوم: تهديد در نظريه قدرت نرم
        1. حوزه سياسي
        2. حوزه اقتصادي
        3. حوزه فرهنگي ـ اجتماعي
    نتيجه گيري
 
بخش دوم: رابطه قدرت نرم وسياست خارجي
 
    فصل اول: مباحث بنيادي
        1. ضرورت كاربرد
        2. مزاياي كاربرد
        3. الزامات شكل‌گيري قدرت نرم
        4. منابع تهديد نرم در حوزه سياست خارجي
    فصل دوم: نشانگاه قدرت نرم در سياست خارجي
        1. ابزارهاي ارتباطي
            الف) ابزارشنيداري(راديو)
            ب) ابزار ديداري ( تلويزيون)
            پي‌آمدهاي جهاني ماهواره‌هاي تلويزيوني
        2. ابزارهاي مجازي
            الف) رايانه
            ب) اينترنت
            آثار سياسي اينترنت
        3. ابزارهاي نوشتاري
            الف) روزنامه
            ب) مجلات
            ستيز رسانه‌اي و راهبرد جديد امريكا در كشورهاي مسلمان
        نتيجه‌گيري
 
بخش سوم: جايگاه ديپلماسي عمومي در سياست خارجي امريكا
 
    اهميت موضوع
    فصل اول: ديپلماسي عمومي ايالات متحده؛ سابقه و روند تحول
        1. نگرش مفهومي به «ديپلماسي عمومي»
        2. محورهاي ديپلماسي عمومي
        3. اهداف ديپلماسي عمومي
        4. كاركرد ديپلماسي عمومي در جنگ نرم
        5. تأثير قدرت فرهنگي بر تحولات جهاني
    فصل دوم: ديپلماسي عمومي ايالات متحده امريكا
        1. مراحل تكوين
            الف) جنگ جهاني اول
            ب) جنگ جهاني دوم
            ج) جنگ سرد
            د) پس از جنگ سرد
            هـ) پس از ۱۱ سپتامبر
        2. كاركرد رسانه‌هاي امريكايي در ديپلماسي عمومي
        3. ابزارهاي ديپلماسي عمومي امريكا
            الف) فايل بيسيمي
            ب) سخنگويان و كارشناسان
            ج) انتشار كتاب و مجله
            د) مراكز، بنيادها و مؤسسه‌هاي تبليغاتي
            هـ) سازمان‌هاي غيردولتي
            ج) رسانه‌هاي جهاني
                يك ـ انگاره‌سازي
                دوـ برجسته‌سازي
                سه ـ برچسب‌زني
        4. آخرين تحولات در اركان ديپلماسي عمومي
            الف) وزارت امور خارجه
            ب) وزارت دفاع
            ج) اداره ارتباطات جهاني
    فصل سوم: ديپلماسي عمومي امريكا در برخورد با جمهوري اسلامي ايران
        جايگاه ايران در ديپلماسي عمومي امريكا
            1. سطح بين‌المللي و منطقه‌اي
                الف) راهبرد ايران‌هراسي
                    يك ـ محورهاي ايران هراسي
                    دو ـ تاكتيك‌ها و تكنيك‌هاي ايران‌هراسي۱
                ب) راهبرد ‌شيعه‌هراسي
            2. سطح ملي
                الف) اشاعه نافرماني مدني
                ب) رهيافت ارتباط مردمي
                ج) تضعيف ايدئولوژي مشروعيت‌بخش
                د) تهديد هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي
        نتيجه‌گيري
 
بخش چهارم: ابزارهاي ارتباطي در ديپلماسي عمومي امريكا در برخورد با ايران
 
    فصل اول: ابزارهاي ارتباطي ديداري و شنيداري
        1. راديوهاي فارسي‌زبان
            الف) راديو فردا
            ب) راديو صداي امريكا
            ج) تهديد رسانه‌اي راديوهاي فارسي‌زبان
        2. تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان
            الف) تلويزيون صداي امريكا
                همكاران صداي امريكا
            ب) تلويزيون فارسي ۱
        3. تحليل گفتمان رسانه‌هاي ديداري و شنيداري فارسي‌زبان
            الف) گفتمان سياسي
                يك ‌ـ شبهه در مباني اصلي حكومت ديني
                دو ـ اتهام به نقض حقوق بشر
                سه ـ فعال‌سازي ايجاد شكاف
                چهارـ شبكه‌سازي (يارگيري شبكه‌اي)
            ب) گفتمان اقتصادي
                يك‌‌ـ نظام اقتصادي
                دوـ مديريت اقتصادي
                سه‌ـ شاخص‌هاي اقتصادي
                چهارـ سياست‌هاي اقتصادي
            ج) گفتمان اجتماعي
                يك ‌ـ ارزش‌هاي اجتماعي
                دوـ آسيب‌هاي اجتماعي
            د) گفتمان فرهنگي
                يك‌ـ زنان
                دو ـ حجاب
            هـ) گفتمان امنيتي ـ نظامي
                يك‌ـ ماجراجويي و جنگ‌طلبي
                دوـ مداخله در امور ديگر كشورها
                سه‌‌‌ـ ايران، تهديد بين‌المللي
        4. فيلم ضد اسلامي ـ ايراني
            الف) ريشه نگرش ستيزه‌جويانه رسانه غرب به اسلام
            ب) نشانه‌شناسي سينماي غرب بر ضد اسلام
                يك ـ فيلم پرواز شماره ۹۳
                دو ـ مستند فتنه
            ج) نشانه‌شناسي سينماي غرب عليه ايران
                يك ـ سينماي غرب عليه كليت ايراني
                دو ـ سينماي غرب عليه انقلاب اسلامي
                    اول‌ـ فيلم سينمايي بدون دخترم هرگز۱
                    دوم ـ مستند ترس مقدس
                    سوم ـ مستند نسل جديد تهران
                    چهارم ـ فيلم الكساندر (اسكندر)
                    پنجم ـ فيلم كشتي گير۱
                    ششم ـ فيلم ۳۰۰
                    هفتم ـ مستند درون ايران، خطرناك ترين ملت
                    هشتم ـ سفر انقلابي به ايران
        5. NGO ها و نهادهاي غير همسو با نظام
    فصل دوم: برخورد در فضاي مجازي
        1. اينترنت
        2. شبكه‌هاي اجتماعي اينترنتي در ايران
        3. سايت‌هاي ضد ايراني
        4. بازي‌هاي رايانه‌اي
            خط مشي‌ها و پي‌آمدهاي بازي‌هاي رايانه‌اي
            الف) بازي رايانه اي سام ماجراجو در پرسپوليس
            ب) بازي رايانه‌اي حزب سرخ
            ج) بازي رايانه‌اي حمله به ايران
            د) بازي رايانه‌اي نجات گروگان‌هاي امريكايي
            ه‍) بازي رايانه‌اي سقوط احمدي‌نژاد۱
        پي‌آمدهاي امنيتي تصاوير ماهواره‌اي
        نتيجه‌گيري
 
بخش پنجم: راهبرد رويارويي با تهديد نرم
 
    1. سطح ملي
        الف) افزايش مشروعيت سياسي حاكميت
        ب) رفع نقاط ضعف ساختار و نهادهاي حكومتي
        ج) حداكثر سازي انسجام اجتماعي
        د) عزم ملي مقابله درفضاي مجازي
        ه‍) گسترش فعاليت‌هاي داخلي رسانه ملي
        و) پالايش فرهنگي جامعه
        ز) تقويت فريضه امر به معروف و نهي از منكر
        ح) تقويت بنيه اطلاعاتي و خبري كشور
        ط) تقويت بنيه تبليغي كشور
        ي) ايجاد ساز و كارمناسب درنهادهاي مسئول
    2. سطح فراملي
        الف) كاربست ديپلماسي عمومي
        ب) افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي
        ج) مشاركت در فرآيندهاي بين‌المللي
        د) گسترش فعاليت‌هاي فراملي رسانه‌اي
        ه‍) مديريت تعامل با بيگانگان
    نتيجه‌گيري
 
 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر

شامل

تعریف قدرت از دیدگاههای مختلف

نظریه های مربوط به قدرت

توزیع قدرت

انواع قدرت

راه‏هاى جلوگيرى از فساد قدرت

نتیجه گیری

سوالات مربوط به آزمون

—
—توانايي يک فرد در تاثيرگذاری بر رفتار ديگران، برای رسيدن به هدفش
—
—توانايی يک نفر يا دايره‌ای از سازمان در اعمال نفوذ بر ديگران برای دستيابی به نتيجه‌های مورد نظر آن. اين توانايی بالقوه برای اعمال نفوذ بر ديگران در درون سازمان است؛ ولی با هدف رسيدن به نتايجی که مورد نظر صاحبان قدرت است (دفت)
—توانايی در اعمال نفوذ؛ يعنی توانايی در تغيير دادن رفتار يا نگرش ديگران (ا ستونر و فری من)
—قدرت به ظرفيتی اشاره دارد که «الف» برای اعمال نفوذ بر رفتار «ب » دارد به گونه‌ای که «ب» مطابق با خواسته‌های «الف» عمل کند (رابينز و جاج )
 • بازدید : 74 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۹۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 بحت انرژی از دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت است . بهینه سازی مصرف انرژی به این معنی است که بتوان با استفاده از تجهیزات و یا مدیریت بهتر همان کار را ولی با مصرف انرژی کمتر انجام بدهیم . 
صرفه جوئی انرژی می تواند با استفاده از تجهیزات بهتر نظیر : عایق بندی مطلوب ، افزایش راندمان سیسمتهای حرارتی، و بازیابی تلفات حرارتی بدست آید از طرف دیگر اعمال مدیریت انرژی، بمنظور درک سیستمهای موجود و طریقه استفاده از آنها، میتواند در کاهش مصرف انرژی نقش مهمی داشته باشد. در سیاست گذاری انرژی باید سازمانها رویکرد سیستمی داشته باشند. برای مثال در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی هدف تنها کاهش هزینههای انرژی یک یا چند الکتروموتور مشخص نیست، بلکه باید آثار اقدامات مورد نظر روی سایر سیستمها نیز بدقت مورد توجه قرار گیرد. در یک بنگاه اقتصادی صرفه جوئی انرژی میتواند موجب برتری رقابتی بنگاه گردد. 

 • بازدید : 160 views
 • بدون نظر

با سلام

این مقاله شامل قسمتهای  ( مقدمه ، شماي باياس كردن متداول ، شماي باياس كردن قابل كنترل با امپدانس ، نتايج شبيه سازي شده ، نتايج اندازه گيري شده ) می باشد

در اين مقاله، براي اولين بار يك نتيجه گيري، SiPCS-CDMA PA با يك شماي باياس كردن جديد قابل كنترل با امپدانس، COB نصب شده و قابل انطباق با قطعات نصب سطحي ارزان قيمت شرح داده شده است كه قادر به ايجاد توان خروجي ۲۸٫۲dBm با ، -۴۵dBc ACPR ، ۳۰% PAE و ۲۱٫۵dB بهره در ۱٫۹GHz و ۳٫۶U ولتاژ تغذيه مي باشد.

 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر

انتقاد،پیچیده، مهم و ضروری است. باید به یاد داشت که هیچ شغلی، از انتقاد معاف نیست. انتقاد در کار، وجه مشترک همه­ ی ما است که نتایج مطلوب تر را همراه دارد.

انتقاد وسیله­ ای است برای انگیزش، آموختن، توسعه، آموزش و ایجاد روابطی قوی، تبادل اطلاعات، تاثیر گذاشتن و برانگیختن. برای بهره­ مندی از نتایج سحرانگیز “انتقاد”، شیوه­ ی عملی آن را در قالب بیست توصیه تنظیم و جهت استفاده تقدیم می­داریم.
امیدواریم با تهیه این فایل مفید(به صورت word در ۱۱ صفحه) بتوانید نهایت استفاده و بهره راببرید
هر شغلی، انتقاد به همراه دارد . فرقی نمی­ کند که شما رییس جمهور، معلم، بانک دار و یا

 مامور دولتی باشید. کار شما به هر حال انتقاداتی در پی داشته و شما باید با روحیه­ ای

مثبت از انتقاد استقبال کرده و از آن در جهت بهبود کار خود استفاده کنید. انتقاد تنها

کلمه ای است که مفهوم ارزیابی را نیز در بردارد. بنابراین انتقاد یعنی انتقال نتایج

ارزیابی.

 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مدارشکن نوعی کلید خودکار است که برای محافظت از یک مدار الکتریکی در مقابل خطرات ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه طراحی شده‌است. برعکس فیوز که یک بار عمل کرده و پس از آن باید تعویض شود, مدارشکن می‌تواند مجدداً (به طور خودکار یا دستی) وارد مدار شود. مدارشکن‌ها در اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شوند و می‌توانند از یک کلید کوچک مورد استفاده در یک منزل تا یک کلید بزرگ که برای محافظت مدارهای ولتاژ بالا و تغذیه یک شهر به کار می‌رود متفاوت باشند.
تمامی مدار شكن‌ها مشخصه‌های مشترکی برای عملکرد خود دارند البته جزئیات کار آنها به ولتاژ کار, میزان جریان و نوع آنها وابسته‌است. یک مدارشکن باید بتواند بروز خطا را در مدار تشخیص دهد؛ در مدارشکن‌های ولتاژ پایین این کار به وسیله قسمتی که در محفظه مدارشکن قرار دارد انجام می‌شود اما در مدارهای شکن‌های ولتاژ بالا تجهیزات جداگانه‌ای برای تشخیص انواع خطاهای شبکه در نظر گرفته شده‌است. زمانی یک خطا تشخیص داده می‌شود کنتاکت‌های داخل مدارشکن باید باز شوند تا مدار را متوقف کنند. در برخی از مدارشکن‌ها از انرژی مکانیکی ذخیره شده در داخل مدارشکن برای جدا کردن کنتاکت‌ها استفاده می‌شود همچنین ممکن است مقداری از انرژی مورد نیاز از خود جریان خطا دریافت شود. زمانی که جریان متوقف می‌شود, یک قوس الکتریکی به وجود می‌آید این قوس باید در یک فرآیند کنترل شده متوقف, سرد و خاموش شود تا فاصله بین کنتاکت‌ها از برقراری دوباره جریان جلوگیری کند. در نهایت زمانی که خطا برطرف می‌شود کنتاکت‌ها دوباره باید وصل شوند تا مدار به حالت اول خود بازگردد.
مدارشکن مغناطیسی
مدارشکن مغناطیسی از یک آهنربای الکتریکی که نیروی کششی آن با جریان افزایش می‌یابد, برای جدا کردن کنتاکت‌ها استفاده می‌کند. کنتاکت‌های مدارشکن به وسیله بست در جای خود نگه داشته شده‌اند. زمانی که جریان در سیم‌پیچ مغناطیسی افزایش می‌یابد و به بیش از جریان مجاز می‌رسد سیم‌پیچ بست را به سمت خود می‌کشد و به کنتاکت‌ها اجازه می‌دهد تا با یک حرکت سریع باز شوند. در برخی از مدارشکن‌ها از یک مایع برای بالابردن خواص تاخیری مدارشکن استفاده می‌شود. در این حالت هسته تا زمانی که جریان به بیش از میزان نامی برسد به وسیله یک فنر مهار شده. در زمان اضافه بار سرعت حرکت بوبین به وسیله مایع کاهش می‌یابد. این تاخیر زمانی برای جلوگیری از عمل کردن مدارشکن در لحظه وصل موتورهای الکتریکی یا دیگر تجهیزات القایی به علت ضربه اولیه آنهاست.
مدارشکن گرمایی
این مدارشکن‌ها از دو باریکه فلزی که در اثر افزایش جریان گرم و خم می‌شوند استفاده می‌کنند و در این حالت نیز خم شدن فلزات موجب آزاد شدن فنر می‌شود. از این نوع مدارشکن‌ها بیشتر برای مدارهای کنترل موتور استفاده می‌شود. مدارشکن‌های گرمایی معمولاً دارای یک المان تصحیح برای جلوگیری از تاثیر حرارت محیط در عملکرد دستگاه هستند.
مدارشکن مغناطیسی-گرمایی
مدارشکن‌های مغناطیسی-گرمایی نوعی از مدارشکن‌ها هستند که در بیشتر تابلوهای توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجایی که مدارشکن‌های مغناطیسی عملکرد بهتری در اتصال کوتاه دارند و از طرفی مدارشکن‌های گرمایی در اضافه بار بهتر عمل می‌کنند استفاده از ترکیبی از این دو نوع عملکرد مناسبی را در اتصال کوتاه و اضافه بار به دنبال خواهد داشت.
مدارشکن‌های ولتاژ بالا
مدارشکن‌ها در جریان‌ها بالا معمولاً با تجهیزات پیلوت برای تشخیص خطا و اعمال دستور برای باز شدن کنتاکت‌ها تجهیز شده‌اند. در این مدارشکن‌ها انرژی لازم برای باز شدن کنتاکت‌ها معمولا به وسیله یک باتری خارجی تامین می‌شود گرچه در برخی از مدارشکن‌ها ولتاژ بالا, مدارشکن‌ها به وسیله ترانسفورماتورجریان, رله‌های حفاظتی و یک کنترل کننده داخلی توان کامل می‌شوند.
قطع جرقه
مدارشکن‌های مینیاتوری کوچک فقط از هوا برای خاموش کردن جرقه استفاده می‌کنند در حالی که در مدار شکن‌های ولتاژ بالا از صفحه‌های فلزی یا غیر فلزی در کنار هم قرار گرفته برای تقسیم و خاموش کردن جرقه استفاده می‌کنند.
مدار شکن‌های روغنی از خاصیت تبخیر پذیری روغن و فشار ناشی از گازهای متصاعد شده در فرآیند بخار شدن روغن برای خاموش کردن جرقه استفاده می‌کنند.
در مدارشکن‌های SF۶ ممکن است از یک میدان مغناطیسی برای کشیدن جرقه استفاده می‌شود, سپس جرقه کشیده شده با تکیه بر خاصیت پایداری دی‌الکتریک بالای گاز SF۶ خاموش می‌شود.
مدارشکن‌های خلا کمترین میزان جرقه را دارند (از آنجایی که گازی برای یونیزه شدن بین کنتاکت‌ها وجود ندارد),بنابراین جرقه زمانی که هنوز طول بسیار کمی (کمتر از ۲ تا ۳ میلیمتر) دارد خاموش می‌شود. مدار شکن‌های خلا به طور گسترده‌ای در تجهیزات تقسیم برق در ولتاژهای متوسط تا ۳۵ کیلوولت استفاده می‌شوند. مدار شکن‌های بادی از فشار هوای فشرده شده برای دور کردن جرقه از محل کنتاکت‌ها استفاده می‌کنند. در این مدارشکن‌ها کنتاکت‌ها با یک حرکت سریع بین خود یک مسیر برای عبور هوای فشرده ایجاد می‌کنند و هوا در طول خروج هوای یونیزه شده را نیز با خود خارج می‌کند.
مدارشکن‌ها معمولا جریان را در زمان بسیار کوتاهی قطع می‌کنند به طوریکه جرقه پس از ۳۰ تا ۱۵۰ میلی ثانیه پس از اعمال دستور قطع خاموش شده‌است که این زمان به مکانیزم و عمر مدارشکن بستگی دارد.

انواع مدارشکن‌ها
با توجه به خصوصیات مختلف مدارشکن‌ها مانند ردیف ولتاژ, ساختمان, روش قطع جرقه و خصوصیات ساختاری می‌توان آنها را به روش‌های مختلفی طبقه‌بندی کرد.
مدارشکن‌های ولتاژ پایین (کمتر از V۱۰۰۰) بیشتر در کاربردهای مسکونی, تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که شامل:
MCB (مدارشکن مینیاتوری Miniature Circuit Breaker): جریان نامی بیش از ۱۰۰ آمپر نیست. خصوصیات عمل کردن این مدارشکن‌ها معمولا قابل تنظیم نیست. این مدارشکن‌ها معمولا به صورت گرمایی یا گرمایی-مغناطیسی عمل می‌کنند.
MCCB (مدارشکن قاببندی شده Moulded Case Circuit Breaker): جریان نامی این مدارشکن‌ها تا ۱۰۰۰ آمپر است.
مدارشکن‌های ولتاژ پایین قدرت می‌توانند در تابلوهای برق نیز مورد استفاده قرار گیرند.
خصوصیات مدارشکن‌های ولتاژ پایین را به وسیله استانداردهای بین‌المللی مانندIEC ۹۴۷ مشخص می‌کنند. این مدارشکن‌ها معمولا در قاب‌های متحرک نصب می‌شوند تا بتوان در صورت نیاز آنها را تعویض یا تعمیر کرد.
از مدارشکن‌های ولتاژ پایین در جریان مستقیم نیز استفاده می‌شود. از کاربردهای مدارشکن‌های جریان مستقیم می‌توان به تغذیه خطوط مترو اشاره کرد. در جریان مستقیم از مدارشکن‌های خاصی استفاده می‌شود چراکه جریان مستقیم برعکس جریان متناوب در هر نیم سیکل به صفر نمی‌سد. مدارشکن‌های جریان مستقیم دارای یک بوبین هستند که در لحظه قطع با ایجاد یک میدان مغناطیسی موجب کشیده شدن جرقه می‌شود.
مدارشکن‌های ولتاژ متوسط ولتاژ نامی بین ۱ تا ۷۲ کیلوولت دارند و در قاب‌های متفاوت برای استفاده‌ درون تابلوها یا استفاده در پست‌های الکتریکی تولید می‌شوند. مانند مدارشکن‌های ولتاژ بالا این مدارشکن‌ها نیز می‌توانند از رله‌های حسگر جریان که به وسیله ترانسفورماتورهای جریان به مدار متصل هستند, برای تشخیص خطا در مدار استفاده کنند.
 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در ۳۵ سال اخير در كاربرد موتورهاي الكتريكي انقلابي رخ داده است . ساخت بسته هاي حالت جامد راه انداز موتور جايي رسيده كه عملاًٌ هر مسئله كنترلي را مي توان با استفاده از آنها حل كرد . با اين راه اندازهاي حالت جامد مي توان موتورهاي dc را با منابع تغذيه ac و موتورهاي ac را با منابع تغذيه dc راه انداخت . حتي مي توان ac  را به توان ac فركانس ديگز تبديل كرد . 
از طرفي ديگر هزينه سيستمهاي راه انداز حالت جامد به شدت پايين آمده و قابليت اظمينان آنها بالا رفته است انعطاف و قيمت نسبتاً كم كنترل كننده ها و راه اندازهاي حالت جامد باعث شده موتورهاي ac كاربردهاي جديد ، بيايند ، كاربردهايي كه قبلاًٌ تنها با استفاده از ماشينهاي dc انجام مي شد . همچنين با استفاده از راه اندازهاي حالت جامد موتورهاي dc نيز قابليت انعطاف بيشتري پيدا كرده اند . 
تغيير عمده از ساخت و بهبود عناصر حالت جامد توان بالا حاصل شده است . گرچه مطالعه تفصيلي مدارها ، الكترونيك قدرت و عناصر آنها خود كتاب مستقلي مي خواهد ولي كمي آشنايي با آنها در فهم كاربردهاي موتورهاي جديد بسيار لازم است . 
عناصر الكترونيك قدرت 
در مدارهاي كنترل موتور چند نوع وسيله نيمه هادي عمده مورد استفاده قرار مي گيرد . مهمترين اينها عبارت اند از :
۱- ديود
۲- تريستور دو سيمه (يا ديود PNPN) 
۳- تريستور سه سيمه ( يكسوز ساز كنترل شده سيليسيومي SCR)
۴- تريستور باگيت خاموش كن (GTO )
۵- داياك
۶- ترياك
۷- ترانزيستور قدرت (PTR ) 
۸- ترانزيستور دو قطبي باگيت مجزا شده (IGBT )
ديود 
ديود يك عنصر نيمه هادي است كه براي عبور جريان در يك جهت طراحي شده است . نماد اين عنصر در شكل نشان داده شده است . ديود طوري طراحي شده كه جريان را از آند به كاتد بگذارند ولي در جهت عكس نه . 
مشخصه ولتاژ جريان ديود در شكل زير نشان داده شده است . با اعمال يك ولتاژ مستقيم به ديود جريان بزرگي از آن مي گذرد . ولي اگر ولتاژ در جهت معكوس به آن اعمال شود . جريان گذرنده بسيار كوچك خواهد بود ( در رده ميكروآمپر يا كمتر) . اگر ولتاژ معكوس اعمالي به حد كافي بزرگ باشد ، سرانجام ديود مي شكند و اجازه مي دهد كه جريان در جهت عكس هم بگذرد . اين سه ناحيه كاري ديود روي منحني مشخصه شكل زير نشان داده شده است . 
ديودها با توجه به مقدار تواني كه مي تواند مصرف كنند و ماكزيمم ولتاژ معكوسي كه مي توانند بدون شكستن تحمل كنند دسته بندي مي شوند . تواني كه ديود در هنگام عمل در جهت مستقيم مصرف مي كند ، با حاصلضرب افت ولتاژ مستقيم روي آن و جرياني كه از ديود مي گذرد برابر ست . اين توان بايد محدود شود تا ديود بيش از حد گرم نشود . ماكزيمم ولتاژ معكوس ديود با عبارت ولتاژ معكوس ماكزيمم (PIV ) مشخص مي شود . اين مقدار بايد آنقدر بزرگ باشد كه ديود هنگام كار نشكند و در جهت معكوس جريان نگذراند . 
ديودها را از لحاظ زمان قطع و وصل نيز دسته بندي مي كنند ، منظور مقدار زماني است كه طول مي كشد تا ديود از حالت روشن به حالت قطع برود و بر عكس . چون ديودهاي قدرتي بزرگ هستند ، و بار زيادي در پيوند عناصر توان بالا ذخيره مي شود ، بسيار كندتر از ديودهايي كه در مدارهاي الكترونيكي معمولي يافت مي شود تغيير حالت مي دهند تمام ديودهاي قدرتي اساساً آنقدر سريع هستند كه بتوان در مدارهاي Hz 50 يا Hz 60 به عنوان يكسو كننده به كارشان برد . ولي در بعضي كاربردها مثل مدولاسيون عرض پالس (PWM ) بايد ديودهايي به كاربرد كه بتوانند با آهنگي سريعتر از Hz 10000 تغيير حالت دهند . براي اين كاربردهاي سويچينگ سريع دييودهاي خاصي موسوم به ديودهاي با بازيابي سريع به كار مي رود . 
تريستور دو سيمه يا ديود PNPN
تريستور نامي است كه به خانواده اي از عناصر نيمه هادي متشكل از چهار لايه نيمه هادي داده است . تريستور دو سيمه ، كه ديود PNPN يا ديود تريگر شونده هم خوانده مي شود يكي از اعضاي اين خانواده است . نام اين عنصر در استاندارد IEEE براي نمادهاي ترسيمي تريستور ديودي با سد كردن معكوس است . نماد اين عنصر در شكل زير به چشم مي خورد . 
ديود PNPN يك يكسوساز يا ديودست كه مشخصه ولتاژ – جرياني غيرعادي در ناحيه باياس مستقيم دارد . مشخصه ولتاژ – جريان آن در شكل زير به چشم مي خورد . منحني مشخصه از سه ناحيه تشكيل مي شود . 
۱- ناحيه سد كردن معكوس 
۲- ناحيه سدكردن مستقيم 
۳- ناحيه هدايت 
در ناحيه سدكردن معكوس ، ديود PNPN مل يك ديود معمولي عمل كرده ، جلوي عبور جريان را مي گيرد ، مگر اينكه ولتاژ معكوس از ولتاژ شكست معكوس بگذرد . در ناحيه هدايت باز هم ديود PNPN مثل يك ديود معمولي عمل مي كند و به ازاي يك افت ولتاژ كوچك اجازه عبور جريان بزرگي را مي دهد . اين ناحيه سد كردن مستقيم است كه باعث تمييز يك ديود PNPN از يك ديود معمولي مي شود . 
وقتي ديود PNPN در، باياس مستقيم قرار مي گيرد از آن جرياني نمي گذرد ، مگر اينكه ولتاژ مستقيم روي ديود از مقدار خاصي موسوم به ولتاژ شكست VBO بگذرد. وقتي ولتاژ مستقيم روي ديود PNPN از VBO فراتر مي رود ، ديود روشن مي شود و روشن مي ماند مگر اينكه جرياني كه از آن مي گذرد از يك مقدار مي نيمم مشخص (نوعاٌ چند ميلي آمپر) پايين تر بيايد . اگر جريان از اين مقدار مي نيمم ( كه جريان نگهداري IH ناميده مي شود) كمتر شود ، ديود PNPN خاموش شده و ديگر هدايت نمي كند ، تا اينكه دوباره ولتاژ روي آن از VBO بگذرد . 
خلاصه اينكه ديود PNPN 
۱- وقتي روشن مي شود كه ولتاژ اعمالي Vo ازVBO بگذرد. 
۲- وقتي خاموش مي شود كه جريان Id آن از IH كمتر شود . 
۳- نمي گذارد كه در جهت معكوس از آن جريان بگذرد مگر اينكه ولتاژ اعمال شده به آن از ولتاژ معكوس ماكزيمم بيشتر شود . 
تريستور سه سيمه يا SCR
مهمترين عنصر خانواده  تريستورها سه سيمه است كه با نام يكسوساز كنترل شده سيايسيوسي يا SCR نيز شناخته مي شود . اين عنصر توسط شركت جنرال الكتريك در سال ۱۹۵۸ شناخته شد و SCR نام گرفت . نام تريستور بعدا توسط كميسيون بين المللي الكتروتكنيك ( IEC ) به آن داده شد . نماد تريستور سه سيمه يا SCR در شكل زير نشان داده شده است . 
SCR همانطور كه از نامش پيداست يك يكسوساز يا ديودكنترل شده است . مشخصه ولتاژ – جريان آن در صورت باز بودن گيت درست مانند ديود PNPN است . 
چيزي كه SCR را براي كاربردهاي كنترل موتور مفيد مي سازد اين است كه ولتاژ روشن شدن يا شكست آن را مي توان با جرياني كه از گيت آن مي گذرد كنترل كرد . هر چه اين جريان بزرگتر باشد Vbo كوچكتر مي شود ( شكل را ببينيد ) . 
اگر SCR انتخاب شده داراي ولتاژ روشن شدن بزرگي باشد به نحوي كه در صورت باز بودن گيت آن بزرگترين ولتاژ مدار هم نتواند آن را روشن كند تنها در صورتي روشن خواهد شد كه جرياني از گيت آن بگذرد . وقتي SCR روشن مي ماند تا اينكه جريانش از حد خاصي با مقدار Ih كمتر مي شود . بنابراين مي توان پس از روشن شدن SCR جريان گيت آن را برداشت بدون اينكه اثري بر كار آن گذاشته شود . در حالت روشن افت ولتاژ مستقيم روي SCR حدود ۲/۱ تا ۵/۱ برابر افت ولتاژ روي يك ديود معمولي در باياس مستقيم است . 
تريستور سه سيمه يا SCR متداولترين عنصر در مدارهاي كنترل قدرتي است . از اينها در كاربردهاي يكسوسازي يا سويچينگ بسيار استفاده مي شود . و در محدوده هاي مجاز از چند آمپر تا حدود A 3000 موجودند . 
خلاصه اينكه يك SCR
۱- وقتي روشن مي شود كه ولتاژ VD اعمال شده به آن از VBO بگذرد . 
۲- ولتاژ روشن شدن VBO آن توسط جريان گيت Ig كنترل مي شود . 
۳- وقتي خاموش مي شود كه جريان آن Id از مقدار IH كمتر شود . 
۴- در باياس معكوس اجازه نمي دهد جرياني عبور كند مگر اينكه ولتاژ معكوس از ولتاژ شكست معكوس بگذرد . 
تريستور با گيت خاموش كن 
تريستور با گيت خاموش كن ( GTO ) تحول جديدي در تريستورهاست . تريستور GTO نوعي SCR است كه مي توان آن را با اعمال يك پالس منفي به حد كافي بزرگ به گيت خاموش كرد . حتي در موقعي كه Id ازiH بزرگترست . گرچه ترييستورهاي GTO از ۱۹۶۰ به اين طرف وجود داشته اند ولي تنها در اواخر دهه ۱۹۷۰ براي كاربردهاي كنترل موتور جنبه عملي پيدا كردند . اين عناصر در بسته هاي كنترل موتور متداولتر شده اند زيرا ديگر براي خاموش كردن SCR در مدارهاي dc به عناصر اضافي احتياجي نخواهد بود . نماد تريستور GTO در شكل نشان داده شده است . 
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قدرت از مقوله هاي مهم و اساسي جامعه شناسي سياسي و علم سياست مي‌باشد كه بدون در نظر گرفتن آن مطالعات و پژوهشها در اين رشته ها ناقص خواهد بود . اهميت قدرت به حدي است كه برخي صاحبنظران در تعريف علم سياست آنرا  علم مطالعه قدرت دانسته اند . بطوريكه هـ رولد لاسول مي گويد : 
«علم سياست بصورت يك نظام تجربي عبارت است از مطالعه چگونگي شكل گفرتن قدرت و سهيم شدن در آن است و عمل سياسي عملي است كه بر اساس قدرت انجام مي گيرد .
موريس دوورژه محور اصلي عرصه سياست را قدرت مي داند . بولاتسكي مي گويد : مفهوم قدرت محور تئوري سياسي و مطالعه پروسه هاي سياسي مشخص و كليد درك نهادهاي سياسي ، جنبشهاي سياسي و خودسياست .(اصول علم سياست ، ابوالقاسم طاهري ، صفحه ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۷)  
برتراند دوژوونل سياست را بررسي و شناختن زيست هر گونه اعمال قدرت و نموذ قلمداد كرده است .
اين اظهار نظرها از اهميت قدرت در بررسيهاي سياسي و جامعه شناختي حكايت مي كند . حال با توجه به اين مهم مفهوم قدرت را از ديدگاه صاحبنظران بررسي مي نماييم . 
فيودوربورلاتسكي : 
فيودوربورلاتسكي مي گويد : قدرت ، توانايي واقعي اعمال اراده يكي بر ديگران در حيات اجتماعي ، و در صورت لزوم از راه تحميل آن بر ديگران است . قدرت سياسي يعني يكي از مهمترين جلوه هاي توانايي و استعداد واقعي يك طبقه ، گروه يا فر معين براي اعمال اراده اش قدرت از سوي بسياري از دانشمندان علوم سياسي به عنوان مفهوم مركزي سازمان يك نظام مورد توجه قرار گرفته است . شايد عينيترين حامي اين وضع هانس . . . ج مور كنت در كتاب سياست ميان ملل اظهار مي دارد كه قدرت هدف فوري سياست حتي در صحنه سياست بين الملل است و هرچه كه متضمن اين نباشد سياسي نبوده و نبايد سياسي در نظر گرفته شود . با وجود سادگي ظاهري از واژه قدرت درك يكسان و هماهنگي بين افراد وجود ندارد‌. برداشت يك سياستمدار از قدرت با استنباط يك حقوقدان از اين واژه متفاوت است‌. تلقي قدرت نزد مردم با تعبير آن پيش عالم دانش استراتژي تفاوت بسياري دارد . نقش و اثر قدرت نيز در سطح جامعه متفاوت از كاربرد آن در روابط بين الملل است‌. قدرت ، نفوذ و اقتدار واژه هايي هستند كه در دنياي سياست بسيار شنيده مي‌شود . اما استفاده از آن منحصر به اين قلمرو نيست . در تمام سطوح زندگي اجتماعي با عامل قدرت سروكار داريم . (اصول علم سياست ، ابوالقاسم طاهري ، صفحه ۱۶۳)
برتراندراسل :
برتراندراسل معتقد است كه «قوانين علم حركات جامعه قوانيني هستند كه فقط بر حسب قدرت قابل تبيين هستند نه بر حسب اين يا آن شكل از قدرت» راسل برخلاف نظريه ماركسيسم كمونيسم حركت اصلي اجتماع را مسئله اقتصادي نمي‌داند بلكه معتقد است كه هدف اساسي و مقصد اصلي در قاموس اجتماع كسب قدرت و سيادت است به همان ترتيب كه در علم فيزيك «انرژي» عامل اصلي و مولد اساسي پديده هاست ، قدرت خواهي و سيادت طلبي هم مانند انرژي داراي صور گوناگون است كه تمول ارتش مهمات جنگي ، قدرتهاي غيرنظامي ، قوه تحليل بر اعتقاد است و بسياري ديگر از اين قبيل انواع مختلف آنرا تشكيل مي دهند بدين ترتيب راسل «قدرت طلبي» را محرك ، زيربنا و اساس و محور هر حركت اجتماعي مي داند . كه تنها مي توان با تبيين «قدرت» نه اين يا آن شكل از آن به قوانين علم حركات جامعه دست يافت در همين راستا او مي گويد : «براي كشف اين قوانين لازم است كه نخست اشكال مختلف قدرت را طبقه بندي كنيم و سپس به مطالعه نمونه هاي تاريخي مهمي بپردازيم كه نشان مي دهند چگونه سازمانها و افراد بر زندگي مردمان تسلط يافته اند . بدين ترتيب برتراندراسل به نوعي قدرت راه امكانات و توانمندي مي داند اومي نويسد : «قدرت را مي توان به معناي پديد آوردن آثار مطلوب تعريف كرد . به اين ترتيب قدرت مفهومي است كمي .»
وي عطف به قياس فيزيكي «قدرت» هم مانند انرژي دائماً در جريان تغيير شكلهاي اجباري از حالتي به حالت ديگري دارند و مي افزايد : تلاش در جهت شناخت «قدرت بنيادي» و اصرار در جهت توجيه اينگونه قدرت در مكاتب اجتماعي و فلسفي موجبات بروز انحراف در مطالعات تاريخي را فراهم آورده است .»
اينگونه به نظر مي رسد كه وي سعي دارد از يك سو با تأكيد بر قدرت به عنوان پديد آورنده آثار مطلوب» و از سوي ديگر با تشبيه آن به مفهوم انرژي در فيزيك از «قدرت» به عنوان كميت قابل سنجش نام برد و تبع آن از انگيزه قدرت طلبي نيز به عنوان يك كميت قابل سنجش استفاده نمايد . (تبييني نوين از مفهوم قدرت (‌مطهرنيا صفحه ۶۸)
كارل ماركس
از ديدگاه ماركس قدرت پديده اي است كه در ارتباطات ميان طبقه اي تجلي پيدا مي كند . به عبارت ديگر به ظاهر در فلسفه ماركس برعكس ديدگاه راسل قدرت يك پديده كميت پذير نيست و همان مفهوم «ارتباطي» را داراست كه در آن عناصر جبار و زور نيز وجود دارد . به نظر وي رابطه سلطه آميز اجباري و زوري طبقه دارنده سرمايه ابزار و وسايل توليد ، منبع قدرت مي باشند به عقيده ماركس عامل ثبات و دوام «نسبي» قدرت همانا دگرگوني هميشگي ابزار توليد و روابط مشخصه آن است «بورژوازي نمي تواند بدون آنكه ابزار توليد و بنابراين روابط توليدي و در نتيجه مجموعه شرايط توليدي را سراپا دگرگون كند به هستي خويش ادامه دهد .»
از طرفي ديگر وي افزايش دلايل توليد و در نتيجه افزايش تعداد كارگران و ميزان فقر آنها را عامل فروپاشي) قدرت مي داند پس به عقيده ماركس بايد تعريف قدرت را كنترل طبقه زحمتكش توسط طبقه دارنده سرمايه دانست) و آنرا در رابطه ميان طبقه دارنده عوامل توليد و طبقه فاقد اين عوامل جستجو كرد. (تبييني نوين از مفهوم قدرت ، مطهرنيا ، صفحه ۷۳)
ماكس و بر
جامعه شناسي ماكس و بررا بايد «جامعه شناسي سلطه» ناميد و بر سياست را اعم از دوست دانسته آنرا فعاليت عمومي انسان شمار مي آورد . به عقيده وي تاريخ مشحون از رفتارهاي سياسي است كه در مكانها و زمانهاي گوناگون مباني و اصول متفاوتي داشته و نهادهاي بسيار متنوعي را بوجود آورده است . سياست را نبايد با دولت كه يكي از تظاهرات تاريخي سياست و دقيقاً مهمي از آن با جنبش عقلاني شدن تمدن جديد متناظر است اشتباه كرد . در طول تاريخ واحدهاي سياسي سواي دولت وجود داشته است . از دولت شهر تا امپراطوري بنابراين حتي اگر امروزه فعاليت سياسي يا فعاليت نمونه اي از آن به فعاليت دولتي محدود گردد سياست قديم تر از دولت است به نظر و بر دولت عبارت از ساخت يا گروه بندي سياسي است كه به موفقيت انحصار فشارهاي فيزيكي مشروع را در اختيار دارد اين خصلت نوعي آن است و صفات ديگري نيز به آن اضافه مي شود . 
در جامعه شناسي و بر وجود سه مرحله را در روند «سياست» يا «سياسي شدن» مي توان درك نمود .» در وهله نخست فعاليت سياسي بوسيله جريان داشتن در درون يك سرزمين معين شناخته مي شود ضرورتي نيست كه مرزهاي سرزمين دقيقاً مشخص بوده باشد ممكن است متغير باشند اما بدون وجود سرزمين كه به گروه هويت مي دهد نمي توان از گروه سياسي دم زد . نتيجه مترتب بر آن جدايي بارز ميان درون و بيرون است اين كه صورت مراتب دروني با صورت روابط بيروني چگونه باشد مهم نيست اين جدايي ذاتي مفهوم سرزمين است . در وهله دوم كساني كه در درون مرزهاي اين گروه بندي سياسي سكونت دارند رفتاري اختيار مي كنند كه به طرز معناداري به اقتضاي اين سرزمين و مردم آن جهت مي گيرد . در اين معني رفتار هر يك از آنان بوسيله اقتداري كه مأمور برقراري نظم است و احياناً بوسيله امكان استفاده از فشار و ضرورت دفاع از موقعيت فردي شان مشروط شده است در عين حال اعضاي گروه سياسي در آن به موقعيتهاي ويژه اي دست مي يابد كه امكانات نويني براي فعاليتشان به طور كلي عرضه مي كنند . در وهله سوم ابزار سياست «زور» است و احتمالاً «خشونت» البته گروههاي سياسي براي آنكه وظايف خود را به نحوه مطلوبي انجام دهند از وسايل ديگري استفاده مي كنند اما در صورت مؤثر واقع نشدن وسايل ديگر زور حربه نهايي است زور وسيله اختصاصي گروه سياسي است . از اين تبيينات نتيجه مي شود كه سلطه در مركز سياست» است و گروه بندي سياسي قبل از هر چيز يك گروه بندي سلطه است . بنابراين مي توان سياست را چنين تعريف كرد فعاليتي كه براي اقتدار مستقر در يك سرزمين خواهان تسلط با امكان استفاده در صورت نياز از زور و خشونت است خواه براي حفظ نظم دروني و مواهبي كه بر آن مترتب است خواه براي دفاع از جماعت در برابر تهديدهاي خارجي كوتاه سخن آنكه فعاليت سياسي عبارت است از فعل و انفعال دائمي در تشكيل توسعه ايجاد تنگنا جابه جا كردن يا زيروروكردن روابط تسلط 
بنابراين به عقيده ماكس و بر «قدرت شانس بر كرسي نشاندن اراده خود به رغم مقاومت در برابر آن و بدون توجه به مبني و اساس اين در چهارچوب يك رابطه متقابل اجتماعي است
 • بازدید : 219 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۷    کد محصول : ۱۱۵۶۹    حجم فایل : ۱۹۱۰ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – قدرت

پروژه در قالب pdf خدمت شما

مدیریت بار، توزیع بار در طول شبانه روز و فصل های سال است و هدف اصلی آن بهبود ضریب بار شبکه توزیع است.

بهبود ضریب بار ابتدا باعث کاهش هزینه های تولید می شود و سپس ضرورت سرمایه گذاری

برای ظرفیت های جدید در زمینه تولید و انتقال نیروی برق را کاهش می دهد.

با افزایش ضریب بار سیستم مقدار انرژی تولید شده به ازای ۱ کیلو وات ظرفیت نصب شده افزایش می یابد

که نتیجه اش کاهش هزینه تولید است. مدیریت سمت تقاضا یکی از ابزارهای عمده موفقیت هر صنعت بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است.

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۰    کد محصول : ۱۱۷۲۳    حجم فایل : ۲۲۷۷ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – قدرت

پروژه در قالب PDFخدمت شما

امپدانس الکتریکی مقدار مقاومتی است که تحت یک اختلاف پتانسیل در برابر جریان الکتریکی ظاهر می‎شود.

مقدار امپدانس یک عدد حقیقی یا مختلط است که بنابر قانون اهم از نسبت ولتاژ به جریان به دست می‎آید.

امپدانس با نماد Z نمایش داده می‎شود

در مداری که تحت ولتاژ و جریان متناوب قرار دارد، مقادیر ولتاژ و جریان تحت تبدیل فازبردار به صورت مختلط نمایش داده می‎شوند

 • بازدید : 211 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۲    کد محصول : ۱۴۷۱۴    حجم فایل : ۱۲۹۴ کیلوبایت   
با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دانشجویان عزیز و گرامی . در این بخش از سایت و فروشگاه بزرگ فروش فایل تحقیق پروژه جزوه پایان نامه پاورپوینت های دانشجویی fileee.ir فایلی جدید و کامل رو براتون قرار دادیم با عنوان دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد برق آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژي هاي مختلف آنها . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل کمیاب از سایت fileee.ir لذت ببرید . سایت fileee ارائه کننده جدیدترین ناب ترین و بهترین پروژه و پایان نامه های تخصصی در رشته های مختلف دانشگاهی و مقاطع مختلف کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری – مهندسی و …یکی از بزرگترین فروشگاه های آنلاین خرید و فروش فایل ( تحقیق – جزوه – مقاله – پایان نامه – پاورپوینت – کارآموزی – طرح های توجیهی کارآفرینی ) در ایران میباشد . سایت fileee.ir در زمینه های مختلف و همچنین رشته های مختلف دانشگاهی از جمله ( معماری عمران و ساختمان – برق الکترونیک – کامپیوتر و رایانه – حسابداری و مدیریت – روانشناسی – علوم تجربی ریاضی فیزیک شیمی – علوم فنی و حرفه ای و … ) جدیدترین و بهترین مقالات جزوات کتاب های تخصصی و عمومی انواع پایان نامه رو در خود گنجانده است . امیدوارم از بودن در این سایت لذت ببرید . به امید موفقیت تمامی دانشجویان عزیز ایرانی ایمیل پشتیبانی info.sitetafrihi@gmail.com

دانلود فایل سمینار ارشد برق آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژي هاي مختلف آنها

توضیحات محصول :

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”

گرایش مهندسی برق قدرت

چکیده:

يکي از روش هاي نوين توليد جريان الکتريسيته که بر اساس ويژگي هاي حالت چهارم ماده طراحي شده است مولدهاي MHD است. اين مولدها داراي قسمت مکانيکي متحرک نيستند و به همين دليل در MHDها هيچ صحبتي از اتلاف انرژي بر اثراصطکاک مطرح نيست. همچنين چون در MHDها تبديل انرژي به صورت مستقيم انجام مي شود, اتلاف انرژي بسيار کم است در حالي که در ژنراتورهاي معمولي بايد ابتدا انرژي منبع به صورت مکانيکي در آيد و سپس توسط ژنراتور اين انرژي به انرژي الکتريکي تبديل شود که در اين ميان مقدار قابل توجهي از انرژي تلف مي شود., فناوري پلاسما در توليد جريان الکتريسيته يکي از روش هاي نوين توليد جريان الکتريسيته که بر اساس ويژگي هاي حالت چهارم ماده طراحي شده است مولدهاي  MHD است.

شما می توانید این pdf که در قالب ۷۲ صفحه آماده شده با قیمت ارزان فقط ۷۵ تومان دانلود کنید.

برای خرید فرم زیر را پر کنید و هزینه را پرداخت کنید سپس لینک محصول به شما داده میشود روی آن کلیک و بسته را دانلود کنید .

 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۱    کد محصول : ۱۴۷۰۴    حجم فایل : ۲۹۳۴ کیلوبایت   
با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دانشجویان عزیز و گرامی . در این بخش از سایت و فروشگاه بزرگ فروش فایل تحقیق پروژه جزوه پایان نامه پاورپوینت های دانشجویی fileee.ir فایلی جدید و کامل رو براتون قرار دادیم با عنوان دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل کمیاب از سایت fileee.ir لذت ببرید . سایت fileee ارائه کننده جدیدترین ناب ترین و بهترین پروژه و پایان نامه های تخصصی در رشته های مختلف دانشگاهی و مقاطع مختلف کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری – مهندسی و …یکی از بزرگترین فروشگاه های آنلاین خرید و فروش فایل ( تحقیق – جزوه – مقاله – پایان نامه – پاورپوینت – کارآموزی – طرح های توجیهی کارآفرینی ) در ایران میباشد . سایت fileee.ir در زمینه های مختلف و همچنین رشته های مختلف دانشگاهی از جمله ( معماری عمران و ساختمان – برق الکترونیک – کامپیوتر و رایانه – حسابداری و مدیریت – روانشناسی – علوم تجربی ریاضی فیزیک شیمی – علوم فنی و حرفه ای و … ) جدیدترین و بهترین مقالات جزوات کتاب های تخصصی و عمومی انواع پایان نامه رو در خود گنجانده است . امیدوارم از بودن در این سایت لذت ببرید . به امید موفقیت تمامی دانشجویان عزیز ایرانی ایمیل پشتیبانی info.sitetafrihi@gmail.com

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد برق بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی


عتیقه زیرخاکی گنج