گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 67 views
  • بدون نظر

برخی از نکات در متن

– اصلاح قرارداد:

۷-۱ – کارفرما می تواند در صورت نیاز به پشتیبانی سایر دستگاههای خود، خدماتی که در تخصص شرکت طرف قرارداد می باشد را به این قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را متناسباً با حجم کار احاله شده با توافق پیمانکار تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش دهد و یا  با کاهش حجم خدمات موضوع قرارداد با توافق پیمانکار، مبلغ قرارداد را تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد کاهش دهد.

۷-۲-   مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي نمي باشد.

۷-۳-  هر گونه  توافق كتبي در ارتباط با قرارداد در صورتيكه مخالف قرارداد نباشد، به منزله تصريح در قرارداد تلقي شده و طرفين متعهد به اجراي آن مي باشند……………..عتیقه زیرخاکی گنج