گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

افزايش اطلاعات و آگاهي بيمار در رابطه با بيماري(آنژين صدري) و مصرف صحيح قرص زير زباني نيتروگليسرين(TNG) به نحوي كه دارو كاملا اثر خود را نشان دهد و بيمار دچار مشكل نشود.
اهداف جزئي:
۱- بيمار بتواند درباره بيماري خود اطلاعاتي بدست آورد.
۲- عوامل موثر بر بيماري( تخفيف دهنده- تشديد كننده) را بشناسد. 
۳- راههاي مصرف اشكال دارويي نيتروگليسرين را بشناسد.
۴- به طور تئوري بتواند طرز مصرف TNG را بشناسد.
 در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
استراتژيهاي آموزشي:
آموزش در رابطه با بيماري به طوري كه قابل فهم براي فرد باشد. 
ذكر عواملي كه باعث تخفيف و تشديد بيماري مي شوند.
آموزش راههاي پيش گيري از عود بيماري
آموزش مصرف صحيح TNG.
برآيند مورد انتظار(هدفهاي رفتاري)
۱- بيمار بتواند توضيحاتي درباره بيماري بيان كند.
۲- بيمار عواملي را كه باعث تخفيف و تشديد بيماري مي شوند را نام ببرد.
۳- بيمار راههاي پيشگيري از عود بيماري را بيان كند.
۴- بيمار به طور تئوري مصرف صحيح TNG را بازگو كند.
۵- بيمار بتواند به طور عملي مصرف صحيح TNG را انجام دهد.
شيوه مورد استفاده در آموزش:
۱- سخنراني ۲- پرسش و پاسخ
رسانه اي كه در آموزش مورد استفاده قرار گرفت
۱- تصاوير ۲- تلويزيون
فعاليت فراگير:
بيمار در زماني كه آموزش بدوي داده مي شد به آموزشات گوش مي كرد و توجه لازم را داشت و در حين آموزش سوالاتي مي پرسيد و به سوالاتي كه از او پرسيده مي شد پاسخ مي داد.
عنوان آموزش:
آموزش در مورد بيماري در حد درك بيمار: 
به بيمار آموزش داده شد كه آنژين صدري يك بيماري قلبي است كه علت آن مربوط به رگهاي قلبي مي شود و به صورت درد در قفسه سينه بروز مي كند و در افرادي كه افزايش فشار خون دارد بيشتر بروز مي كند.
آموزش عوامل خطر بيماري:
عواملي كه باعث تشديد بيماري مي شوند شامل مواد زير است:
۱- فعاليت ۲- اضطراب
۳- برخورد با هواي سرد ۴- خوردن غذاي سنگين ۵- سيگار
يعني كارهاي سنگين و قرار گرفتن در موقعيتهايي كه باعث افزايش فشار خون مي شوند و عوامل استرس زا و قرار گرفتن در هواي سرد باعث مي شود كه بيماري بيشتر بروز كند و پايدارتر باشد.
افزايش مصرف دخانيات باعث افزايش مشكلات قلبي مي شود.
تظاهرات باليني بيمار:
۱- حمله اي است ناگهاني و گذرا با دردي كه به شانه چپ و بازوي چپ انتشار مي يابد.
۲- احساس آن به صورت فشردن- سوزش- له شدن- درد و… توصيف مي شود.
۳- شدت به ندرت درد به صورت شديد بروز مي كند.
۴- مدت: در موارد عادي كمتر از ۵ دقيقه و در هنگام عصبانيت ۲۰-۱۵ دقيقه
۵- كاهش درد: با تجويز نيتروگليسرين و استراحت تخفيف مي يابد.
تدابير رژيم غذايي: مصرف زياد كلسترول باعث ايجاد بيماري مي شود. كلسترول نوعي چربي است. چربي هاي موجود در روغن هاي جامد از اين نوع هستند. مغز و جگر نيز داراي مقدار زيادي كلسترول هستند. مصرف بيش از حد اين نوع غذاها باعث تشديد بيماري مي شود در مقابل مصرف ميوه و سبزي جات تازه در درمان و كاهش بيماري بسيار موثر است.
آموزش استفاده از قرص TNG:
اين دارو كه به اشكال مختلفي توليد مي شود براي كاهش درد در قسمت قفسه سينه و براي درمان آنژين صدري به كار مي رود. و به صورت قرص- اسپري- كپسول و ويال وجود دارد. و از راههاي وريدي- موضعي- زير زباني و خوراكي تجويز مي شود.
جذب آن بسيار سريع و داراي شروع اثر سريع مي باشد اوج اثر در مراحل مختلف متناوب است متابوليسم آن به صورت كبدي است و از راه ادراز دفع مي شود.
عوارضي كه ايجاد مي كند شامل: ۱- سردرد: كه مهمترين آنها است.  2- تاري ديد
۳- ضعف ۴- سرگيجه ۵- غش ۶- تهوع و استفراغ
تجويز قرص زير زباني:
در هنگامي كه احساس درد در ناحيه درد در قفسه سينه پديدار شد. كارهاي زير را انجام بدهيد:
۱- با احساس اولين علامت درد آنژيني بنشينيد يا دراز بكشيد و قرص را زير زبان يا حفره دهاني قرار دهيد.
۲- اجازه دهيد كه قرص بطور طبيعي حل شود و آن را نبايد ببلعيد تا اينكه دارو به طور كامل حل شود.
۳- بهتر از قبل از مصرف TNG يك جرعه آب بنوشيد.
۴- اگر درد پس از مصرف يك قرص تخفيف نيافت قرص هاي اضافي را مي توان در فواصل ۵ دقيقه اي مصرف نمود. اما نبايستي بيش از ۳ قرص در مدت ۱۵ دقيقه خورده شود، مصرف بيش از نياز قرصها مي تواند به وسيله ايجاد افت فشار خون جريان خون در عروق قلبي(كرونر) را بيشتر كاهش دهد.
۵- قرص ها را هميشه همراه خود يا در كنار تخت خود داشته باشيد.
پس از مصرف قرص به طريقي كه گفته شد لازم است موارد زير را رعايت كنيد. به محض اينكه درد كاملا تسكين يافت هر مقدار قرص باقيمانده را كمي مي تواند از دهان بيرون بريزيد. زيرا مصرف اضافي آن باعث سرد درد مي شود هميشه پس از مصرف دارو براي پيش گيري از سرگيجه يا غش به مدت ۲۰-۱۵ دقيقه پس از مصرف قرص آسوده باشيد.
اگر درد قفسه سينه با سه عدد قرص زير زباني در مدت ۱۵ دقيقه تسكين نيافت نشانه يك بيماري(انفاركتوس حاد ميوكارديابي كفايتي شديد كرونري) مي باشد پس بايد به اورژانس يا پزشك معالج مراجعه كنيد. بهتر است قبل از انجام ورزش يا كارهايي كه نياز به تحرك دارند قرص زير زباني را مصرف كنيد. كه اين كار ۱۰-۵ دقيقه قبل از شروع فعاليت انجام مي شود.
سر دردي كه پس از مصرف قرص پديدار مي شود طبيعي است مهمترين نشانه جذب دارو مي باشد.
ممكن است بعد از مصرف سرگيجه، گيجي، سنكوپ مكررا روي مي دهد بهبودي آن ها با وضعيت سر به پايين تنفس عميق حركت انتهاها تسريع مي شود.
پس از مصرف از تغيير وضعيت سريع اجتناب كنيد.
از ايستادن طولاني مدت پس از مصرف دارو خودداري كنيد. بدون دستور پزشك از قطع دارو اجتناب نمائيد.
بعد از آموزش تئوري و ذكر نكات مهم در مورد مصرف دارو براي درك بهتر بيمار از نحوي استفاده دارو طرز استفاده از قرص به طور عملي انجام شد.

ارزشيابي:
بعد از اينكه آموزش به بيمار داده شد از وي به طور شفاهي سوالاتي پرسيده شد تا مشخص شود آموزش تا چه اندازه مفيد بوده است كه ارزشيابي از ۱۰۰ نمره در نظر گرفته مي شود.
۱- درباره بيماري توضيحاتي ارائه دهد. ۱۵ نمره
۲- تاثير رژيم غذايي بر بيماري را توضيح دهد. ۲۰ نمره
۳- عوامل تخفيف دهنده و تشديد كننده بيماري را نام ببريد. ۲۰ نمره
۴- طرز مصرف TNG را توضيح دهد. ۱۵ نمره
۵- طرز مصرف TNG را به طور عملي انجام دهد. ۳۰ نمره
انتظار است كه در پايان ارزشيابي بيمار كاملا از بيماري خودآگاهي داشته باشد و بتواند عوامل خطر و نوع رژيم غذايي خود و عوامل تخفيف دهنده بيماري را بشناسد و به طور عملي مصرف صحيح قرص را ياد بگيرد. و انتظار مي رود كه از ۱۰۰ نمره بتواند تمام نمره را گرفته و كاملا با بيماري و نوع برخورد با آن آشنا شود.

عتیقه زیرخاکی گنج