گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۵۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱- توضیح سبك ادبی

سبك ادبی نگرشی احساسی و مخیل ( خیال انگیز) به جهان درون و بیرون است كه با زبانی احساسی (عاطفی) و مخیل ( تصویری) همراه است. در چنین زبانی معمولاً واژه ها و جملات در معنای عادی و اصلی خود به كار نمی روند مثلاً نظامی «نرگس» را به عنوان اسمی از برای ستاره به كار برده است؛ به جای خورشید نیز «گل زرد» گفته است: 
هزاران نرگس از چرخ جهان گرد
                               فرو شد تا برآمد یك گل زرد 
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

۲- توضیح موضوع علم بیان 

موضوع علم بیان بحث و بررسی تصویرهای شاعرانه است. در قدیم بررسی این تصویرها را در چهار مقوله مجاز و تشبیه و استعاره و كنایه محدود كرده بودند، اما امروزه تصویرهای دیگری از قبیل: سمبل، اسطوره، صورت نوعی و … در علم بیان مطرح است. 
۳- تعریف علم بیان:
علم بیان ایراد معنای واحد به طرق مختلف است. مشروط بر این كه اختلاف آن طرق ( شیوه های مختلف گفتار) مبتنی بر تخییل باشد، یعنی لغات و عبارات به لحاظ خیال انگیزی نسبت به هم متفاوت باشند. مثلاً به جای « صورت او زیباست» می توانیم بگوئیم: چهرۀ او مثل ماه است.   
توضیح ادای معنای واحد به طرق مختلف
ادبیات دنیای ادای یك معنی به انحای مختلف است مشروط بر آن كه آن اداها مخیّل باشند یعنی یك معنی را می توان به شیوه های مختلف خیال برانگیز گفت. مثال: 
در طلوع خورشید:
سحر چون خسرو خاور علم بر كوهساران زد
( مراد از خسرو خاور، خورشید است )   
ذكر فایده علم بیان :
آشنایی با شیوه های مختلف ادای معنای واحد و ابزارهای مختلف نقاشی در زبان و اینكه چگونه باید مراد شاعران را از واژه ها و عباراتی كه در معنای اصلی خود به كار نرفته اند دریافت؟
شناخت قرینه و اقسام آن:
قرینه نشانه و علامت كاربرد لفظ در معنای غیر حقیقی آنست. مثلاً ملك الشعراء بهار در شعری به جای هواپیما، عقاب گفته است اما به عنوان قرینه، لفظ «آهنین» را آورده است
شناخت قرینه و اقسام آن
قرینه بر دو قسم است: لفظی و معنوی 
قرینه لفظی: دلالت می كند بر این كه واژه یی از كلام در معنای دیگری به كار رفته است. مانند «آهنین» در مثال پیشین. 
قرینه معنوی یا حالی: فحوای كلام و شرایط و اوضاع و احوال است كه به حكم عقل خواننده را به معنای ثانوی رهنمون می شود. مثلاً كسی می گوید: چه رفیق خوبی ؛در حالی كه با توجه به اوضاع و احوال مقصود او رفیق بد است
توضیح متدولوژی ادبیات :


عتیقه زیرخاکی گنج