گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق بهبود حالت گذرا در شبکه های توزیع با قطع و وصل بانک های خازنی در لحظه صفر ولتاژبا استفاده از دستگاه کنترلر قطع و وصل-دانلود رایگان تحقیق  بهبود حالت گذرا در شبکه های توزیع با قطع و وصل بانک های خازنی در لحظه صفر ولتاژبا استفاده از دستگاه کنترلر قطع و وصل-خرید اینترنتی تحقیق  بهبود حالت گذرا در شبکه های توزیع با قطع و وصل بانک های خازنی در لحظه صفر ولتاژبا استفاده از دستگاه کنترلر قطع و وصل-دانلودر ایگان مقاله  بهبود حالت گذرا در شبکه های توزیع با قطع و وصل بانک های خازنی در لحظه صفر ولتاژبا استفاده از دستگاه کنترلر قطع و وصل
این فایل در موارد زیر تهیه شده است:

کاربرد خازنها و راکتورها در سیستم قدرت بعنوان یکی از سیستمهای کنترلی ، در حال گسترش روز افزون می باشد . با توجه به اینکه قطع
و وصل اینگونه تجهیزات بدلیل ذخیره انرژی قبل از لحظه قطع و وصل ، شبکه را از لحاظ ولتاژهای گذرا آسیب پذیر می نماید لزوم استفاده از
کنترلرهای قطع و وصل ، جهت قطع و وصل اینگونه ادوات پیشنهاد می گردد . همچنانکه با قدمت ۴۰ سال ، هزاران مدل از این کنترلرها در سراسر
جهان در حال استفاده می باشند . با توجه به تأثیر این تجهیزات در جلوگیری از ولتاژهای حالت گذرا در هنگام قطع و وصل بانک های خازنی و
راکتورها و خصوصاٌ ترانسفورماتورهای قدرت و عدم استفاده از تجهیزاتی مانند مقاومت موازی در بریکرها در شرایط کنونی ، طراحی و نصب این کنترلرها
در داخل کشور لازم می نماید . در مقاله حاضر روش عملکرد این رله هوشمند در کنترل عمل باز و بستن کلید متصل به بانک خازنی جهت جلوگیری از
اضافه ولتاژهای گذرا و یا جریان هجومی توضیح داده می شود و سپس یک نمونه عملی ساخته شده مورد بررسی قرار می گیرد

۱ مقدمه
در شبکه قدرت از تجهیزات بسیار مهمی نظیر ترانسفورماتور
، EHV قدرت، راکتورها، بانکهای خازنی، شبکه های
استفاده می شود که بطور سری یا موازی با شبکه انتقال
قدرت قرار می گیرند . هزاران کلید قدرت موجود در شبکه
وظیفه باز و بست این تجهیزات را البته بدون ملاحظات
شکل ولتاژ و جریان برعهده دارند که این امر گاهاٌ به بروز
اضافه ولتاژ یا جریان گذرا در شبکه می انجامد .
بروز اضافه ولتاژ یا جریان گذرا علاوه بر آسیب زدن به
تجهیزات فشارقوی اصلی ممکن است روی تجهیزات کمکی
و ثانویه و فشار ضعیف مجاور نیز صدمات جدی وارد نماید .
این نوسانات گذرای ناشی از کلیدزنی بستگی به قدرت
تحمل عایقی و قدرت تحمل فشارهای مکانیکی در تجهیزات
فشارقوی دارد که ممکن است سبب آسیب های تدریجی یا
آنی در تجهیزات شود .
از جمله تجهیزات ثانویه ای که امکان بروز صدمه ناشی از
این ولتاژهای گذرا را دارد می توان به سیستمهای کنترل و
حفاظت ، کامپیوترها و ارتباطات مخابراتی در پستها یا حتی
در منازل اشاره نمود .
با برقدارکردن بانکهای خازنی، راکتورهای موازی، ترانسهای
قدرت ممکن است نوسان های شدیدی از جمله اضافه
ولتاژهای گذرا، ولتاژهای کم نوسانی و جریان های هجومی
زیاد در شبکه القا شود . در زمان قطع این تجهیزات نیز
ممکن است جرقه های شدید که منجر به اضافه ولتاژهای
گذرای شدید می شود تولید شود .
مقدار این ولتاژهای گذرا بستگی به نقطه ای از منحنی که
عمل باز و بست کنتاکت بریکر در آن نقطه انجام می شود
دارد. بدون استفاده از کنترلر قطع و وصل گاهاٌ در بدترین
فاز ممکن روی منحنی انجام می شود .
اگرچه کلیدهای پیشرفته امروزی قابلیت کلیدزنی ، بارهای
خازنی و فیلترهای هارمونیکی را با حفظ اعمال کمترین اثر
نوسانی در سیستم قدرت بعهده دارند ولی در صورت قطع و
وصل چندین کلید در شبکه این ریسک بسیار زیاد می شود.
-۲ کاربرد تجهیزات قدیمی محدود کننده اضافه
ولتاژ
تاکنون اقداماتی از قبیل نصب مقاومتهای موازی روی
کلیدهای قدرت ، راکتورهای دمپ کننده ، برقگیرها جهت
محدود کردن مقدار و اثر نوسانات ولتاژ کلیدزنی ، بعد از
وقوع آن در سیستم بعنوان روش مقابله با حالات گذرا و
ولتاژ درنظر گرفته می شد . همچنین پستهای جدید با
نصب تجهیزات با تحمل عایقی بالا تاحدی می تواند در
تحمل این اضافه ولتاژها موثر باشد . به هر حال این روشها
ناکارآمد ، نامطمئن یا گران هستند و مشکل شبکه در مقابله
با این حالات گذرا را از ریشه رفع نمی نمایند .
-۳ قاعده کار کنترلر قطع و وصل
کنترلر سوئیچینگ روشی برای ممانعت از بروز نوسانات مضر
است که عملکرد آن از طریق کنترل زمانی عملیات کلیدزنی
انجام می گیرد . فرامین بستن یا بازکردن به کلید فشارقوی
بمنظور وصل یا قطع کنتاکتهای کلید همراه با یک تأخیر
انجام می شود و بدینوسیله در همان زاویه مورد نظر جهت
قطع یا وصل این اعمال انجام خواهد شد .
با استفاده از کنترلر سوئیچینگ چه در زمان وصل و چه در
زمان قطع با توجه به نقطه ای از منحنی که کنترلر تعیین
می کند هیچگونه ولتاژ نوسانی تولید نخواهد شد .
-۴ هماهنگی عملکرد با انتخاب مناسب بریکر
مشخصه باز و بست کلیدهای قدرت بسیار متنوع است که
این مشخصات باید در حافظه کنترلر ثبت شود . این تنوع با
عواملی همچون دمای محیط و ولتاژ سیستم کنترل آن
مرتبط می باشد . برایند این تأثیرات باعث تغییر در زمان باز
و بست به میزان حدود ۰,۵ میلی ثانیه می باشد .
همچنین طول عمر کلید و تعداد قطع و وصل آن در ابتدای
کار و بعد از طی زمان چند سال عملکرد به میزان قابل
توجهی در مشخصه کارکرد کلید تاثیر گذار است . بهمین
دلیل بریکرهایی با قدرت تحمل عایقی دینامیکی بالا بین دو
کنتاکت که در آن از مقاومت وصل نیز استفاده نشده باشد
جهت کار با این کنترلرهای قطع و وصل پیشنهاد می شود
از جمله خصوصیات دیگر که در هر نوع بریکر متفاوت است
و (Tarc) زمان بین انفصال کنتاکتها تا لحظه قطع جریان
زمان بین انتقال جریان بین دو کنتاکت و تماس سطوح
را می توان نام برد . (Tprearc ) کنتاکت
-۵ عملکرد کنترل بستن کلیدهای قدرت
همانگونه که گفته شد از کنترلرهای کلیدزنی برای کنترل
عملکرد بستن بانک های خازنی موازی و فیلترهای
هارمونیکی استفاده می شود .
خازن بدون بار در هنگام اتصال به منبع توان مانند مدار
اتصال کوتاه عمل می کند . درصورت بالابودن مقدار ولتاژ
منبع نتیجه این عمل وصل بروز ولتاژ و جریان گذرایی است
که ممکن است باعث مشکلات جدی در شبکه شود .
بسته به آرایش شبکه ، این اضافه ولتاژ ممکن است باعث
شکست عایقی در نقطه ای از شبکه بهم پیوسته فشارقوی و
یا تجهیزات فشارضعیف شود .عتیقه زیرخاکی گنج