گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قيمت گذاري را چگونه انجام خواهيد داد ؟
قيمت گذاري هنوز يك هنر است
اهمیت قیمت در شرکت:
قیمت گذاری بر اساس هزینه ها 

قیمت گذاری بر اساس ارزش کالا 
اهمیت قیمت در امیخته بازاریابی:

تمام عناصر آمیخته بازاریابی باید برای حمایت از استراتژی کلی هماهنگ شوند و این امر شامل قیمت نیز می شود  
۱- قیمت و محصول 
۲- قیمت و ترفیع 
۳- قیمت و توزیع 
قیمت گذاری در انواع مختلف بازارها:
– در حالت رقابت کامل  
۲- در حالت رقابت انحصاری  
۳- در حالت رقابت انحصاری چند جانبه
۴- در حالت انحصار کامل  
تجزیه وتحلیل رابطه بین قیمت وتقاضا:
قیمت بالا = تقاضا پائین و باالعکس  
 
۱- کنش پذیری
  
۲- عرضه محصولات و قیمتها رقبا
فرایند قیمت گذاری:
-مرحله اول :
تحليل وضعيت بازار  که شامل :
              1-فرايند قيمت گذاري است . 
                2-كنش پذيري تقاضا .
                 3-ارزيابي – تقاضا در بازار :

                 4-تغييرات منحني تقاضا :

                 5-تحليل رقابت كه شامل :
مرحله دوم :
 شناسايي موانع و محدوديتهاي قيمت گذاري : 
۱- هزینه ها 
۳-انتظارات كانالهاي توزيع
۴-تقاضاي مشتري
۵-رقابت 
۶-ملاحظات اخلاقي 
مرحله سوم :
تعيين هدفهاي قيمت گذاري 
۱-هدفهاي سود دهي 
۲-هدفهاي فروش
۳- هدفهای رقابتي :
۴-هدفهاي مربوط به موضوع سازي محصول و شركت :
۵-هدفهاي بقا :
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكي از ابعاد زندگي كه شديدا تحت تاثير مدرنيته قرار گرفته، بعد آموزش است. يادگيري الكترونيك كه اكنون بازاري ۱۷ ميليارد دلاري در دنيا دارد، مي تواند منشا مزاياي بسياري براي اقتصاد كشورها باشد. مزاياي استفاده از آموزش الكترونيك، موانع شكوفايي اين آموزش در كشور، نقش آن در تحقق اهداف سند چشم انداز و تاثيرات آموزش الكترونيك بر بدنه اقتصادي كشور ازجمله مواردي هستند كه تدبير در بخش اول ميزگرد بدانها پرداخته است. شركت كنندگان در ميزگرد با اين منظر به موضوع مي نگرند: «آموزش الكترونيك؛ ضرورت استراتژيك
بازهم منطق فازي
بهره گيري از منطق فازي، هر روز ابعاد جديدي مي يابد و به حوزه هاي جديدي وارد مي شود. اگر سازمان را يك سيستم زنده با تعاملات گسترده بپنداريم، لزوم بهره گيري از روشهاي هوشمند براي سنجش ويژگيهاي آن مشخص مي شود. چابكي يا به عبارت ساده توانايي سازمان براي تغيير درجهت بهره گيري از فرصتهاي جديد، ازجمله مواردي است كه منطق فازي را براي سنجش خود پذيرفته است. دكتر «علي ملاحسيني» و «شهرزاد مصطفوي» از موضوعي نو، يعني «ارزيابي چابكي سازمان با استفاده از منطق فازي» مي گويند.
 
۲۴
دانش خوشه اي
هرچند خوشه هاي صنعتي، مفهوم چندان نويي نيست، ولي رويكردهاي جديد به اين مقوله، باعث دگرگون شدن آن شده است. ازجمله اينكه تعريف سنتي خوشه هاي صنعتي كه براساس هزينه و منابع فيزيكي بود، جاي خود را به تعريف براساس دانش و اطلاعات و نقش آن در توليد خوشه ها داده است.
«مديريت دانش و توسعه خوشه هاي صنعتي» موضوعي است كه «مجتبي ولي زاده» اساس مقاله خود قرار داده است.
 
۲۹
رهبران و جو سازماني
هرچند جو سازماني يا به بيان ساده تر، درك كاركنان از محيطي كه در آن كار مي كنند به عوامل مختلفي بستگي دارد، اما نتايج تحقيقات بسياري مؤيد اين مطلب است كه در ميان كليه عوامل، نقش رابطه رهبران يا مديران با كاركنان، موثرترين عامل در چگونگي شكل گيري جو سازماني است.
«رهبران و فضاي سازماني متعالي»، آن چيزي است كه دكتر «محمدعلي بابايي زكليكي» و «نونا مؤمني»، بدان پرداخته اند.
 
۳۳
IT و برنامه ريزي سازمان
IT به خودي خود هدف نيست بلكه وسيله‌اي است كه سازمانها را در نيل به اهداف ياري مي‌كند. سيستم ERP يا برنامه‌ريزي منابع سازمان در دهه‌هاي اخير نسلهاي مختلفي را پشت سر گذاشته است و اكنون به كمك IT وارد فاز جديدي به نام ERP II شده است. دكتر «محمد تقوي‌فرد»، «مصطفي ترابي» و «محسن زاهدي»، «نقش فناوري اطلاعات در برنامه‌ريزي سازمان» را واشكافي مي‌كنند. 
 
۴۳
يك الگوي ساده
الگوي انتقالي، اثربخشي آموزش كاركنان را خيلي ساده تعريف مي كند: ميزاني كه مهارتهاي يادگرفته شده در آموزش به محل كار منتقل و منجر به حداكثر شدن بازگشت سرمايه آموزش مي شود. «محمدرحيم جعفرزاده» در مقاله خود، «الگوي انتقالي در ارزيابي اثربخشي آموزش كاركنان» را با تعريف انتقال، سنخ شناسي الگوي انتقالي و مؤلفه هاي موثر بر انتقال، تشريح مي كند.
 
۴۹
ابزارهاي برتر
هرچند كه ابزارهاي مديريتي، هميشه با تأخير در كشور، مورداستفاده قرار مي گيرند، اما اطلاع از پرطرفدارترين ابزارهاي مديريتي كه در دنيا به كار مي روند، مديران را قادر مي سازد تا از ميزان كارايي ابزارها و پيش بيني گرايش به سمت اين ابزارها در آينده آگاه شوند. «آناهيتا خزاعي» و «شادي گلچين فر»، «برترين ابزارهاي مديريتي در سال ۲۰۰۶» را به خوانندگان معرفي مي كنند.
 
۵۴
قيمت در دنياي الكترونيك
تغييرات سريع بازار از ابعاد مختلف، شركتها را براي انتخاب يك استراتژي قيمت گذاري در بازارهاي الكترونيك دچار مشكل كرده است. سبكهاي مختلف حراجي، قيمت گذاري تبعيضي، دو بخشي، بسته اي و ديوانه وار ازجمله استراتژي‌هاي قيمت گذاري در بازارهاي الكترونيك هستند كه شركتها برحسب نوع فعاليت، حساسيت قيمت، رقبا، هزينه ها و… يكي يا چند از آنها را انتخاب مي كنند. «شهريار عزيزي» و «محمدجواد قرباني»، «قيمت گذاري در بازارهاي الكترونيك» را به تفصيل بيان مي كنند.
 
۶۸
رموز پيشرو بودن
در «بنگاههاي برتر جهاني»، كرامت بخشي به نيروي كار، تعهدهاي اخلاقي، توجه به مشتريان، تمركز بر فعاليتهاي تحقيق و توسعه …، اصول مشترك هستند. براي مثال در «شركت فيليپس» به ازاي هر محقق، ۵۵/۱ اختراع ثبت شده وجود دارد. با «مسعود بينش» يك بنگاه برتر جهاني ديگر را ورق مي زنيم.
 
۷۶
۷۸
۸۰
يكي از نشستهاي خانه مديران سازمان مديريت صنعتي به موضوع نظامهاي توزيع اختصاص داشت و در آن «علي عياري»، مدرس بازاريابي و فروش، ابتدا تعريف و وظايف كانال‌هاي توزيع را ارائه و سپس نظامهاي توزيع، جايگاه خرده‌فروشها، عمده‌فروشي را براي شركت كنندگان ذكر كرد. «آشنايي با نظامهاي توزيع» عنوان گزارش اين نشست است.
دكتر «قاسم انصاري رناني» عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است كه روشهاي سنتي آموزش مديريت، مثل كلاس‌هاي درس، انعطاف لازم را ندارند و دانشجويان را خسته مي كنند. او با بهره گيري از تجربياتش به برگزاري كارگاه «نقش بازيهاي آموزشي پنج دقيقه اي در يادگيري» اقدام خواهدكرد. تدبير با اين استاد دانشگاه درباره اين بازيها و نقش آنها در يادگيري مصاحبه اي انجام داده است.
آيا ميان زايش يك محصول هنري و صنعتي، تشابهي وجود دارد. آيا مي توان «صنعت و هنر» را پيوند داد. «محسن قانع بصيري» سردبير مجله مديريت، در نشست خانه مديران از پيوندهاي فراموش شده صنعت و هنر سخن مي‌گويد و نمونه هاي تاريخي از اين پيوند را ذكر مي كند. او همچنين از اين موضوع سخن مي گويد كه چگونه مي توان «پيوندهاي صنعت و هنر» را دوباره خلق كرد
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۱۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۳    کد محصول : ۱۳۱۳۲    حجم فایل : ۵۵۳ کیلوبایت   

از پودر گوشت و روغن صنعتی چقدر آگاهی دارید؟ در این مقاله به معرفی کامل این مواد و مراحل طراحی کارخانه پودر و روغن گوشت پرداخته شده است . از نحوه‌ی تولید و فرآوری و موارد مصرف این مواد چه میدانید؟ از استانداردها و نام تجاری محصول اطلاعات دارید؟ وضعیت عرضه و تقاضا و واردات و صادرات این محصول در ایران و جهان چگونه است؟


عتیقه زیرخاکی گنج