گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دزدگير همه کاره 
این دزدگیر تمام خواسته های شما را از یک دزدگیر حرفه ای پاسخ میدهد
چگونه يک دزدگير همه کاره طراهی نمايم  
ویژگیهای یک دزدگیر کامل را داشته باشد.کم هزینه وارزان باشد.قطعات آنرا در اوراقیهای انباری خودم ویا دوستان پیدا نمایم.درمدار آن بتوانم  به دلخواه خود تغیر بدهم.
خاموش***روشن 
جهت خاموش و روشن مدارات که نيازبه کليدهای کوچک دارد.و امکان استفاده از کليدهای معمولی در ان نباشد.اين مدار کار برد های زيادی دارد.که بترتيب هريکی را تو ضيح ميدهيم.
خازنها بخاطر خصوصيات خاصی که دارند.در مدارات الکترونيکی از آنها زياد استفاده ميکنند.
خازنهای ظرفيت با لا را در مدارات منبع تغذيه بخصوص بخش ورودی آن که دارای فرکانس پائين  نيز ميباشد استفاده ميکنند.فرکانس ورودی منظور همان فرکانس (۵۰) يا (۶۰)هرتز برق شهر ميباشد.
وخازنهای ظرفيت پائين را عموما در بخش های که فرکانس بالاتر درآن وجود دارد استفاده ميکند.
آمپلیپاير 
ای سی آمپلیپاير:چگونه ميتوان از آی سی کمياب در موقع نياز صرف نظر نمود وآی سی ديگری تقريبا با همان مشخصات ولی فراوانتر وارزانتر را انتخاب نموده و در مدار مورد نيازمان بکار ببريم
چگونه با تغير در پايه های آی سی بتوانم آنرا باآی سی مورد نظرم جای گزين نمايم چگونه بخش ويژه آی سی های آمپلیپاير را مطا لعه نماييد.
مشخصات خازنهای الكتروليت 
خازنها را به چند طريق علامت وظرفيت گذاری می نمايند.نوع ظرفيت گذاری خازنهابيشتربستگی به نوع خازن دارد. برروی خازن های الکتروليت ظرفيت را با اعدادنشان ميدهند.وهم چنين قطب پايه های آنرا نيز با گذاشتن يک علامت (+ )يا( – )مشخص ميکنند.البته علامت ( -) عموميت بيشتری دار وروی اکثر خازنهای الکتروليت قرار دارد که نشان دهنده قطب  منفی خازن ميباشد.
اکثر خازنهای الکتروليت دارای قطب مثبت ومنفی هستند.وظرفيت شان هم بالای يک ميکروفاراد است.که در موقع جاگذاشتن بايد به قطبيت آن توجه نمود.درصورت که پايه ها اشتباه درمحل قرار گيرد.در تلويزيونهای رنگی(ومانيتورها) که مدارات حساسی دارند.باعث بروز عيوب پيچيده ميگردند.حتی احتمال منفجر شدن خازن نيز ميرود.وآسيب شديد نيز به مدارات مربوطه وار ميکند.
البته خازنهای الکتروليت بدون قطب هم در مدارات بکار ميرود. ومشخصات عمومی آن شبيه خازنهای قطب دار ميباشد.با اين تفاوت که در اين خازنها پايه مثبت يا منفی ندارد .ودر موقع جاگذاری نياز به دقت در مورد پايهای ان نيست.عموما در طبقات تغذيه و افقی از اين خازنها استفاده ميگردد(خيلی کم)در تلويزيونهای سياه وسفيد برای کوپلاژ يوک  افقی ازاين خازنها استفاده ميگردد.وظرفيت آن عموما بين يک ميکرو تاده ميکرو ميباشد.
در موقع تعويض خازن خراب به موارد زير دقت نماييد. 
۱=ظرفيت خازن  بايد مشابه خازن خراب باشد.
۲=ولتاژ کار بايد عينا مانند خازن خراب باشد.يا کمی بيشتر ازآن.
۳=درموقع جاگذاری به نوع آن(قطب دار يا بدون قطب)دقت نماييد.
۴=درموقع تعويض خازن نوسان ساز۱۰۰٪از خازن با همان مشخصات اصلی استفاده نماييد.
انواع خازن ها 
مهمترين نوع خازنهاي كه امروزه مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از
۱=خازنهاي واريابل وتريمر ها 
۲=خازنهاي سراميكي
۳=خازنهاي ميكا 
۴ =خازنهاي پليستر 
۵=خازنهاي كاغذي 
۶=خازنهاي مومي وروغني 
۷=خازنهاي الكتروليت
۸=خازنهاي تانتاليوم 
۹=خازنهاي مايلر
فصل دوم خازن ها 
خازنها دومين سری از قطعات مهم وپر مصرف در مدارات ودستگاه های الکترونيکی می باشند.
خازن عبارت است ازاجتماع دو يا چند صفحه که در بين آنها يک ماده عايق بنام دی الکتريک قرار گرفته به نحوی که بتواند انرژی الکتريکی  را در خود ذخيره نمايد.
دوصفحه فلزی را روی يكديگر با فاصله كمی آنچنان قرار دهيد كه تماسی برقرار ننموده ولی به اندازه كافی به هم نزديك باشند. اين ساده ترين نوع خازن است كه شما ساخته ايد
گرچه ما توانستيم با قرار دادن دوصفحه فلزی روی هم عملا يكي از انواع خازن ها را بسازيم اماخازنها را نمی توان فقط به دو صفحه فلزی محدود نمود چرا كه خازن ها در انواع بسيار متنوع ودارای ويژگيهای خاص ساخته ميشود ودر دنيای وسيع الكترونيك دارای كاربرد های خاص ومتنوع بوده ودست طراهان و توليد كنندگان را برای ساختن دستگا ه های مرغوب و با كيفيت و در عين حال كم هجم باز گذاشته است. 
گرچه اگر كمی به گذشته بر گرديم شايد تمام قطعات الكترونيكی را با محدوديتهای فراوان وتنوع كمتر ببينيم كه خازن هم همان مشكلات را داشت اما امروزه نكات بسياری در طرح  ساخت يا توضيح يك خازن وجود دارد كه موردتوجه قرار ميگيرد.
درعمل خازن ها را به طرق مختلف ودر انواع گوناگون ميسازند.
درعمل جز در يك مورد كه خازن را بدون عايق بين دوصفحه به كار ميبرندمانند (واريابل تريمرها)درساير موارد بين صفحات خازنها نوعی ماده عايق قرار می دهند كه بر حسب نوع عايق انتخاب شده برای خازنها،آنها رابه همان نام نيز می خوانند، مانند خازنهای سراميك ،خازنهای روغنی و غيره .  
وی دی آر در مدارات 
ازوی دی آربيشتر درمدارات جهت ثبات ولتاژيا جريان استفاده ميکنند.
مثلا در تلويزيونها از اين قطعه برای ثابت نگهداشتن دامنه سيگنال تصوير در برابر خط تغذيه استفاده می شود.البته ميتوان از وی دی آر در مدارات غير از تلويزيون هم استفاده بردو از ويژگيهای خاص که وی دی آر دار استفاده برد ومدارمان را از خطرات احتمالی به وسيله وی دی آرمحافظت نموده ويک امتياز ديگر را به آن بيافزايم.
 
LCD های کریستال مایع:

می دانیم که ماده سه حالت دارد جامد ، مایع و گاز.جامدات حالت و شکل خاصی دارند ، ولی مایعات قید و بندی ندارند و و در کل فقط حجم ثابتی دارند. گازها بر خلاف مایعات حتی حجم ثابتی هم ندارند. در میان این حالتها حالتهایی هم شناخته شده اند که خاصیت یک گونه را به طور کامل ندارد ، کریستالها هم از این گونه اند وخصوصیات مایعات و یا جامدات را به طور کامل ندارند بلکه چیزی در این بین می باشند.
این مواد نسبت به دما به شدت حساسند و کوچکترین تغییری در دما باعث تغییراتی در حالات آنها می شود .  مثالی از تغییر حالت کریستالهای مایع تغییر حالت صفحه تصویر کامپیوتر های Laptop ها است. به خاطر این خاصیت کریستالها نمی توان از کامپیوترهای Laptop در سواحل گرم استفاده کرد و در این حالت LCD عکس العملهای عجیبی از خود نشان می دهد ومثالی دیگر دما سنجهایی است که بر روی پیشانی قرار می دهیم، از این نوع مواد به کار رفته است .این مواد با تغییر دمای بدن رنگشان تغییر می کند و بدین طریق می توان دمای بدن را اندازه گرفت ،همانطور که می بینیم این تغییر حالتها همیشه بد نیست .
انواع مختلفی از این مواد در طبیعت وجود دارند اما آن دسته از آنها که با ولتاژ تغییر می کنند درLCD ها به کار می روند. در این LCD ها مولکولهای کریستال می چرخند و تغییر زاویه می دهند . بر اثراین خصلت بر اثر وصل کردن ولتاژ به کریستال جهت دو قطبی های کریستال هم جهت با میدان الکتریکی ناشی از ولتاژ می شوند . بر طبق این حالت اگر دو تکه شیشه پلاروید یا قطبشگر را روی هم قرار دهیم میتوانیم با تغییر جهت مولکولهای کریستال بکار رفته در بین آنها تصاویری سیاه و سفید(بی رنگ) تشکیل داد. اما در مورد صفحات پلاروید ، اگر دو تکه شیشه پلاروید  را روی هم قرار دهیم و یکی را ۹۰ درجه بچرخانیم می بینیم که صفحه تیره می شود (نوری از بین این دو صفحه عبور نمی کند) ، خوب همانطور که خواندیم اگر دو صفحه پلاروید را بر روی هم قرار دهیم (و در حالتی قرار دهی  که نور از بینشان عبور کند) واز مقداری کریستال در بین آنها استفاده کنیم با تغییر ولتاژاعملی به کریستال جهت مولکولها تغییر می کند و نوری که از شیشه پلاروید اول عبور می کند ۹۰ درجه تغییر جهت می دهد و به صفحه دوم برخورد می کند با توجه به خاصیت توضیح داده شده نور از صفحه دوم عبور نمی کند و تصویری تیره بوجود می آید.
در LCD ها نوری بوجود نمی آید بلکه نور موجود در محیط تغییر داده می شود. به همین خاطر است که LCD ها را در تاریکی نمی توان استفاده کرد. به خاطر این خصلت که خود مولد نور نیستند مصرف کمتری نسبت به لامپها و دیودها دارند
اساس كار مانيتورهاي LCD :
اساساً سه تكنولوژي كريستال مايع در مانيتورهاي LCD استفاده شده است كه عبارتند از TN+film , IPS ,MVA مهم نيست كه از كدام تكنولوژي استفاده شود همه آنها از يك اساس پيروي مي كنند.
يك يا چند لامپ نئون روشنايي صفحه را تأمين مي كنند براي مدلهاي ارزانتر يك لامپ نئون استفاده شده است اما در مدلهاي گرانتر ممكن است تا چهار لامپ يا حتي بيشتر پيدا كنيد.
تعداد لامپهاي نئون تأثيري در كيفيت تصوير ندارند. در عوض لامپ لامپ دوم به عنوان يك پشتيبان عمل مي كند اگر براي لامپ اول مشكلي پيش بيايد. در واقع عمر مفيد مانيتور افزايش مي يابد از آنجا كه يك لامپ نئون معمولاً ۵۰۰۰۰ ساعت كار ميكند در حاليكه وسايل  الكترونيكي ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ ساعت كار مي كنند.

عتیقه زیرخاکی گنج