گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 173 views
  • بدون نظر
:در سالهاي اخير استفاده از لامپهاي آم مصرف با تبليغات و توصيه هاي
مختلفي پيشنهاد شده و مي شود و تا به حال هيچگونه مشكل جدي در رابطه
با از دست دادن آيفيت برق رساني به مصرف آنندگان ……..
:در سالهاي اخير استفاده از لامپهاي آم مصرف با تبليغات و توصيه هاي
مختلفي پيشنهاد شده و مي شود و تا به حال هيچگونه مشكل جدي در رابطه
با از دست دادن آيفيت برق رساني به مصرف آنندگان از بابت استفاده از اين لامپها
گزارش نشده است که عمده دليل آن ناشي از استفاده کم اين لامپها در حال حاضر ،
نسبت به سهم آل روشنايي شبكه و پائين بودن ميزان فروش در آشور مي باشد . با
توجه به راه اندازي آارخانه هاي جديد در چند سال اخير استفاده از اين نوع لامپها
مورد استقبال و اقبال مصرف آنندگان بصورت فراينده ي در حال رشد و توسعه مي
باشد . لذا بررسي و تحليل اثرات ناشي از در بدو توسعه امر ي ضروري مي باشد .
چنانچه استفاده از اين لامپها افزايش يافته و سهم عمده اي از بار روشنائي از آل
شبكه را در بر گيرد و با توجه به بالا بودن ضريب آل اعوجاج ناشي از درصد بالاي
هارمونيكهاي توليدي و تاثير سوء آن بر روي تجهيزات الكتريكي شبكه احتمال فروپاشي
و يا قطع حفاظتي بي مورد سيستم توزيع را بدنبال خواهد داشت

عتیقه زیرخاکی گنج