گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين سوال پيش در آمدي است بر بحث پيامدهاي اقتصادي كه در فصل هاي بعدي آمده است . حسابداري اثباتي ( تئوري اثباتي ) چنين استدلال مي كنند كه تمام مقرارت حسابداري داراي عواقب اقتصادي مي باشند و اين عواقب را بايد در زماني كه راجع به يك استاندارد يا يكي از مقررات ، تصميم گيري مي كنيم ، مد نظر داشت .  
فصل بعدي ، بررسي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي را نشان مي دهد كه مسئوليت آنها بيان حقيقت است ، مهم نيست كه چه نتايج اقتصادي را در بر دارد. اين بيشتر در چارچوب مفهومي و با دقت توضيح داده شده است. هر چند Pilate و منتقدان  FASBپرسيده اند كه «حقيقت» چيست؟ 
نظر من اين است هر چند برخي مواقع مشكل است كه حقيقت حسابداري تعريف شود و مشكل است كه در زمانهاي مختلف سنجيده شود ، اما آن شناخته ترين موضوع مي باشد . براي مثال ، ما همگي ارزيابي كرديم كه حسابداري بهاي تمام شده ي تاريخي، حقيقت را دربارة بهاي جاري دارايي ها نمي گويد.  حتي اگر چه ممكن است جوابهاي دقيقي ازآنچه كه حقيقت واقعي اقتصادي را تشكيل مي دهد، نداشته باشيم. حتي اگروجود داشته باشد، من معتقدم كه ما همگي تصديق مي كنيم كه فهميدن اين موضوع ، توانايي ما را در تشخيص سرمايه گذاريهاي خوب و بد بهبود مي بخشد . 
 به طور واضح ،آن سهامداران حاضر قادر مي سازد خبرهاي بد را از به عنوان كسرسهام اعلام نمايد . دردنياي امروز كه افراد تنها به نتايج اقتصادي بي واسطه توجه مي كند ،اين همان حقيقت افشاء تعريف مي شود ، به بعضي از افرادازآن آسيب مي بينند در حالي كه بعضي ديگر از آن منفعت مي برند . اما اگر  بررسي طولاني تري را اتخاذ نمايد ، سهام داران حاضر ، به عنوان سهام دار شناسايي مي شوند و جنبه هاي اين گفتگو را تغيير مي دهند بنابراين من بر اين اعتقادم كه اين مشكلي را ايجاد نخواهدكرد يك توافق ملي را پايه ريزي مي كند و اينكه ما بايد حقيقت را بگوييم و نتايج را ادامه دهيم . 
۲- شركت Allegheny Beverage 
به طور كلي ، اين مورد بر منافع عمومي قابل دسترس متكي مي باشد اما در ابتدا توسط پرفسور جان شانك توسعه يافت . جزئيات بيشتر دربارة موفقيت شركت Allegheny Beverage قابل دسترس مي باشد كه ممكن است از Clearing House  قسمتي سهامداران بوستون ، MA 02163 خريداري شود .  
اين مورد شامل جزئيات شكايت تكميل شده توسط SEC بر ضد شركت و مؤسسه تجاري حسابرسان مي باشد . آن هم چنين شامل فتوكپي مقاله اي است كه در روزنامه Wall street در ۲۱ ماه دسامبر سال ۱۹۷۳ ارائه شد‌ ، مي باشد كه در آن Allegheny اذعان كرد كه عملكرد ارزش فروش سال قبل از فروش آن كاملاً مستهلك كرده است . يك نكتة نوشته شده توسط يكي از دستياران دانشجوي من ارائه شد كه نتيجة واقعي موفقعيت ALLgheny به شرح زير نشان 
مي دهد : 
تصميم ABC ، سرمايه اي كردن هزينه بهره برداري مشخص و بررسي هزينه هاي بازار مي باشد. تمام قراردادهاي مشروط فروش را براي فروش ماشين آلات نشان ميدهد در حالي كه درآمدسال ۱۹۷۱ بررسي نشده است . به راستي اين تنها يكي از چندين كارهاي نادرست مديريت  مي باشد كه در آن زمان تحت امنيت SEC قرار گرفته است
 SEC  يك درخواست در مقابل ABC در ماه مي سال ۱۹۷۳ تهيه نمود كه در آنabc  مسئوليت نقض كردن قوانين اوراق بهادار مثل تقلب و متزلزل كردن بخشها را بر عهده گرفت هزينه هاي كه به طور غير قانوني ايجاد شد باعث شدكه ارزش سهام افزايش يافت و سودهاي در سال ۱۹۷۱ از طريق استفاده از كارهاي چون حساب سازي ايجاد شود آن هم چنين اظهار كرد كه رئيس شركت به طور غير قانوني ۵۴۰۰۰۰ دلار از صندوق هاي شركت به عنوان سوء استفاده شخصي برداشت نموده است و هزينه بعدي اين بود كه ۱۰ ميليون اوراق قرضه به طور نامشروع توسط  Valu Vend در معرض فروش قرار گرفت و اظهار داشت كه اوراق قرضه از طريق يك معامله ساختگي و با استفاده از مشاركت هاي ساختگي فروخته شدند.  تقاضا ABC به خاطر جلو گيري از تخلفات بيشتر اقدام به دستيابي به يك دستورالعمل كه ABC را مجبور مي سازد گزارشات خود را بر اساس آن تهيه نمايند او اظهار داشت كه اين گزارشات گمراه كننده است و آنرا بايد تصحيح نمايد . در ژانويه سال ۱۹۷۵ دادگاه دولت مركزي  فقط به اين بسنده كرد و بر اساس آن رأي صادر نمود كه در آن ABC ، در رابطه با اوراق قرضه منع شده است .  
 علاوه بر اين ، اين دادگاه هم چنين دستور داد كه رئيس بايد ۷۰۰۰۰ دلار به ABC بپردازد  تا سوء استفاده شخصي از صندوقهاي شركت را جبران نمايد و۲۵۰۰۰ دلار جداگانه تهيه شود تا به اشخاصي كه سهام آورده اند پرداخت شود و به خاطر رها شدن از فشار شركت سهام را بازخريد نمايند. ABC   حسابرسي را انجام داده و متوجه شد كه ۵۴۰۰۰۰ دلار كه توسط رئيس كلاهبرداري شده است بايد در حقيقت باز پرداخت نمايد ، ABC يك كميته رسيدگي مستقلي پايه ريزي كرد تا روشهاي حسابداري اش را تعديل نمايد.تاگزارشات مالي كه توسط  SECتأييد شده بود تهيه نمايند. ABC  بدون در نظر گرفتن هزينه هاي كلاهبرداري دستورات دادگاه تأييد نمود در گزارش سالانه اش در سال ۱۹۷۵ ، ABC اظهار كرد كه نماينده مستقل ويژه مبلغ ۵۴۰۰۰ دلار از رئيس شركت دريافت نمايد ولي هيچ مبلغي بابت خسارت دريافت نشده است. ABC يك كميته رسيدگي مستقل پايه ريزي كرد و شركتهاي Benjamin Botwinnick به عنوان حسابرسان جديد جايگزين شدند . از اين رو  صورت هاي مالي سال ۱۹۷۱ تعديل نشدند . در ماه اكتبر سال ۱۹۷۳ يك سهامدار و يك كار مند در مقابل حق ABC از تمام ساكنان ميشيگان دليل آنها خريد سهام عمومي كه ABC بين آوريل سال ۱۹۷۱ و مي ۱۹۷۳  خريداري نمود . اظهارات آنهاهمانند درخواست ABC بودو خساراتهاي از بابت خريد سهام ABC باقيمت هاي بالا وهمچنين مبالغي از بابت كلاهبرداري مطالبه نمودند. 
از اين رو ، حركت هايي براي ايجاد يك گروه ملي و گسترش گروه هاي مختلف تأييد نشد .بنابراين هر گونه نتيجه اي از اين درخواست ، هيچ تأثيريبر روي شركت نداشته است . ABC تنها شركتي نبود كه رسماً محاكمه شد حسابرسان شركت Benjamin Botwinicle به خاطر اخلاق حرفه اي شركت را به دادن اطلاعات غلط و گمراه كننده محكوم نمودند. آنها هيچ كار جديدي كه نياز به تهيه گزارش به SEC در يك دوره ۱۰ ماهه داشته باشد را قبول نكردند . شركاي مسئول ABC بايستي حداقل در ۱۰۰ ساعت از دوره هاي آموزشي و سمينارها در رابطه با موضوعات حسابداري عمومي و حسابرسي كه در سالهاي بعد برگزار مي شود شركت كنند . همه شركاء بايستي ۴۰ ساعت و يا دوره هاي آموزشي مربوطه بعدي كه در طي  5  سال برگزار شود شركت نمايند .Poor Benjamin اسمش بد نام شدو از زماني كه كار حسابداري شركت abc را بر عهده گرفت ، كار حسابداري ديگري انجام نداده بود. سرانجام يك بانك و دو شركت ديگر به خاطر خلافهاي بيشتري كه در نتيجة نقش شان دررابطه با معامله اوراق قرضه ساختگي داشتند بر كنا ر شدند . يكي از شركت ها نيز به طور رسمي باز خواست شد . اين كار قابل ملاحظه بود چرا كه اين اولين بار بود كه چنين شركت هايي و نه منحصراً شركاي آنها  بازخواست شدند . به عنوان يك توضيح اضافي ، ABC ضرر خالص ۵/۱۲ ميليون دلاري را در سال ۱۹۷۲  نشان داد كه ۸ ميليون دلار از آن به خاطر هزينة كسر شده ، هزينه هاي مالي معوق قبلي بود و كاهش ارزش موجودي ها در اثر استهلاك و ذخاير مربوط به قراردادهاي بخش Valu Vend را منعكس مي كرد . نكته اخلاقي اين داستان در اينجا ممكن است بيشتر از ساير موارد وجود داشته باشد . 
براي يك گزارش از اين مورد يا موارد متشابه مي توانيم از شكل ظاهري متفاوتي استفاده كنيم .من معمولاً تعريف حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي كه وقايع را گزارش مي كند ، شروع مي كنم .  سپس شروع به توسعه رويدادهايي كه گزارش شده اند ، مي پردازم . من متذكر شدم كه گزارشات ما بر معاملات مبتني بر حوادث متمركزشود وما حوادثي  مثل تورم و تغيير مديريت را ناديده مي گيريم . سپس من مي پرسم كه چه موقع يك رويداد شناسايي مي شود .  حسابداران جديد و حتي بعضي دانشجويان كه هيچ چيزي جز رعايت بدهكاري هاي و بستانكاري نمي دانند و تحت تأثير زمان دقيق شناسايي درآمد كه در كتاب استاندارد نوشته شده است قرار مي گيرند. آن مانند يك شوك آرام به آنها است زماني كه ياد مي گيرند چگونه درآمد را شناسايي كنند و آن را توسعه دهند . يك مورد مثل Allegheny Beverages يا مورد بعدي يعني گروه شش پرچم در تكزاس و يا  مجموعه اي از موارد ديگري ممكن است، وجود داشته باشد تا مشكلاتي كه مديريت و حسابدارانشان با آن در تصميم گيري كه آيا يك اتفاق ويژه در صورت هاي مالي شان شناسايي شده است ، روبه رو هستند را روشن نمايند . سوالات ويژه اي كه در اينجا پرسيده مي شود جامع نمي باشد . اما روشهايي را كه ممكن است استفاده نمايندكه يادگيري مفاهيم مشكل را در آغاز اين فصل تقويت كند ، جوابهاي كوتاه به شرح زير است : 
۱- رويكرد استقرايي كه با يك تعريف كه در GAAP گنجانده شده است ، شروع مي شود  و به طور منطقي آنچه كه بايد در اين مورد خاص انجام شود را نشان مي دهد . يك رويكرد استقرايي ممكن است به وسيلة بررسي آنچه كه در رابطه با كار آن صنعت مي باشد ، شروع شود و يك قانون كمي از آن استنباط مي گردد . استقراءبا مشاهده شروع مي شود اما آنها مشاهدات ضروري نيستند كه يك شخص به وسيله مشاهدة آنچه ديگران انجام مي دهند ، بيان مي كند . شخص مي تواند مجموعه اي از فرضيات را بسازد و يك قانون كلي از آن استنباط كند . آنها به كار صنعت اعتماد دارند . آنها مي تواند به كار ديگر صنايع نگاه كنند . آنها مي توانند براي هر كشور قوانين ويژه اي را ايجاد نمايند . آنها ممكن است كه از كد مالياتي براي عقايد خود استفاده كنند . به طور خلاصه ، آنها مي توانند هر يك از رويكردها كه در اين فصل توضيح داده نشده است را رسيدگي نمايند . 

عتیقه زیرخاکی گنج