گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 174 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۹    کد محصول : ۱۳۹۸۳    حجم فایل : ۱۳۴۹ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی برق تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های ۳GPP-LTE

عنوان سمینار: تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های ۳GPP-LTE

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: هدف از تحلیل لایه فیزیکی و MAC در LTE
فصل دوم: معرفی لایه فیزیکی LTE
۱-۲) اهداف طراحی LTE
۲-۲) مفاهیم اساسی LTE
۱-۲-۲) مدولاسیون تک حاملی و متعادل ساز کانال
۳-۲) OFDM
۱-۳-۲) اشکالات OFDM
۴-۲) OFDMA
۱-۴-۲) مقایسه OFDMA با پروتکلهای به سمت سرویسهای بسته ای
۲-۴-۲) ساختار کلی فریم LTE و OFDMA
۵-۲) MIMO,MRC
۶-۲) توزیع زیر کریرها
۷-۲) ساختار کلی فریم
۸-۲) پارامترهای مدولاسیون
۱-۸-۲) مالتی پلکسینگ لینک پایین رونده
۹-۲) پروسه لایه فیزیکی
۱-۹-۲) زمانبندی
۲-۹-۲) تطبیق لینک
۳-۹-۲) HARQ
۱-۳-۹-۲) انواع ARQ
۴-۹-۲) جستجوی سلول
۱۰-۲) اندازه گیری های لایه فیزیکی
۱-۱۰-۲) اندازه گیری های تجهیز کاربر
۱-۱-۱۰-۲) اندازه گیری ها برای زمانبندی
۱-۱-۱-۱۰-۲) اندازه گیری های کیفیت کانال
۱۱-۲) لینک بالارونده
۱-۱۱-۲) SC-FDMA
۲-۱۱-۲) پارامترهای مدولاسیون
۳-۱۱-۲) مالتی پلکسینگ
۱۲-۲) کانالهای فیزیکی لینک پایین رونده
۱۳-۲) سیگنالهای فیزیکی
۱۴-۲) کانالهای انتقال
۱۵-۲) نگاشت کانالهای فیزیکی لینک پایین رونده به کانالهای انتقال
۱۶-۲) کدینگ کانالهای فیزیکی لینک پایین رونده
۱۷-۲) کانالهای فیزیکی لینک بالا رونده
۱۸-۲) سیگنالهای فیزیکی لینک بالا رونده
۱۹-۲) کانالهای انتقال لینک بالا رونده
۲۰-۲) نگاشت کانالهای فیزیکی به کانالهای انتقال در لینک بالا رونده
۲۱-۲) کدینگ کانال در لینک بالا رونده
فصل سوم: معرفی پروتکل LTE
۱-۳) طراحی پروتکل
۲-۳) معماری LTE
۳-۳) MAC چگونه لایه فیزیکی را می بیند
۴-۳) فریم ها و بسته های لینک پایین رونده LTE
۳-۵) بسته های LTE در لینک پایین رونده
۱-۳-۵) لایه MAC
۲-۵-۳) ARQ ترکیبی
۳-۵-۳) کانالهای MAC
۴-۵-۳) نگاشت لینک پایین رونده MAC
۵-۵-۳) انتخاب فرمت MAC و اندازه گیری ها
۶-۳) بسته های LTE در لینک بالا رونده
۱-۶-۳) لایه MAC
۱-۱-۶-۳) انتخاب فرمت انتقال
۲-۱-۶-۳) نگاشت کانال لینک بالا رونده MAC
۷-۳) ضریب بهره وری طیف
فصل چهارم: مدیریت منابع رادیویی
۱-۴) تخصیص کانال
۲-۴) تخصیص منابع و تداخل بین سلولی
۱-۲-۴) شبکه های سلولی
۳-۴) استفاده مجدد از منابع
۴-۴) کاهش تداخل بین سلولی یا بین کانالی
۵-۴) طرح بندی توان
۱-۵-۴) تغییر توان روی طیف
۶-۴) رو.شهای مدیریت تداخل بین سلولی
۱-۶-۴) افت ظرفیت حاصل از تداخل
فصل پنجم: نتیجه گیری
مراجعامیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج