گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 215 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استفاده از تلقيح مصنوعي، براي نخستين بار در سال ۱۷۸۰، در ايتاليا به ثبت رسيده است كه براساس آن، ماده سگي با اين تكنيك آبستن شد و نوزاهايي نيز به دنيا آورد. از سال ۱۹۰۰ ميلادي، پژوهش در رابطه با توسعه ي تلقيح مصنوعي در چمانگان (حيوانات مزرعه اي) آغاز شد. اين پژوهش ها توسط ايوانف و همكارانش در شوروي انجام شد كه تا سال ۱۹۳۰، در زمينه ي تلقيح مصنوعي به صورت تجارتي، در آمريكا و انگليس به اجرا در آمد. 
تلقيح مصنوعي  براي پرورش دهنده ي گاوهاي شيري، مزاياي فراواني دارد، مشكلات مربوط به تشخيص فحلي، كاربرد آن در گاوهاي گوشتي را محدود مي كند. برخي از مزاياي تلقيح مصنوعي، نسبت به جفتگيري با گاو نر، در زير شرح داده خواهد شد. 
۱٫ بهره ي ژنتيكي
بهره ي ژنتيكي را مي توان مزيت اصلي تلقيح مصنوعي دانست كه همراه با كنترل بيماري ها، يكي از مهمترين علت هاي گسترش تلقيح مصنوعي به شمار مي رود. با استفاده از تكنيك تلقيح مصنوعي، مي توان ژن هاي برتر را در سطح گسترده اي در جمعيت گاوها منتشر كرد، هر گاو دار مي تواند از ژنهاي گاوهاي نري استفاده كند كه به دنبال ارزيابي از يك جمعيت بزرگ برگزيده شده اند. بنابراين، هزينه هاي چنين برنامه هاي ارزيابي و گزينش كه براي يك دامدار بسيار گران تمام مي شود، بين استفاده كنندگان خدمات تلقيح مصنوعي تقسيم خواهد شد. 
۲٫ صرفه جويي
حتي در شرايطي كه گاودار با استفاده از گاوهاي نر برتر موجود توجهي به پتانسيل بهره ي ژنتيكي نداشته باشد، ممكن است اين نكته را دريابد كه مزاياي اقتصادي، استفاده از خدمات تلقيح مصنوعي را براي او با ارزش مي سازد، ممكن است خريد و نگهداري گاو نر گران تمام شود و از سويي، اين خطر وجود داردكه گاو نر خريداري شده،رضايت بخش نباشد و ناچار پيش از موعد، از گله حذف شود. از سويي ناباروري و يا كم باروري گاو نر، تنها پس از چند ماه كه گاو نر با تعدادي ماده گاو همراه باشد مشخص مي شود و در اين زمان، فاصله ي گوساله زايي به شدت تحت تاثير قرار گرفت و به  زيان هاي مختلف براي نگهداري آن است، در حالي كه در بيشتر شرايط، بهتر آن است كه سرمايه ي مصرفي را براي خريد ماده گاوي خرج كند كه مي تواند محصول قابل فروش داشته باشد. 
۳٫ كنترل بيماري ها
بيماري هاي دستگاه تناسلي نه تنها باعث ناباروري و يا كم باروري مي شوند، بلكه جفت گيري گاو نر با ماده گاوها، سبب آلودگي ماده گاوها نيز مي شود، براي نمونه، تريكوموناز و كامپيلوباكتريوز از بيماري هايي هستند كه از اين راه گسترش مي يابند. مراكز تلقيح مصنوعي ويلز با هدف كنترل اين بيماري ها ايجاد شدند. بروسلوز نيز، اگر چه در اصل يك بيماري تناسلي نيست، اما به دليل تماس جنسي گاو نر و ماده گاو منتشر مي شود. در صورتي كه از گاو نر به صورت اشتراكي استفاده شود و يا گاو نر از ديگر گاوداري ها اجاره شود، خطر گسترش بيماري ها افزايش مي يابد. 
توجه و دقتي كه در اجراي برنامه هاي تلقيح مصنوعي اعمال مي شود، احتمال گسترش بيماري ها را كاملا كاهش داده  و استفاده از تلقيح مصنوعي، از بروز بيماري هاي تناسلي به طور محسوسي كاسته است. براي نمونه، در انگلستان با استفاده از تلقيح مصنوعي، بيماري تريكوموناز كنترل شده است. 
۴٫ ايمني
برخي عقيده دارند كه جنبه ي ايمني تلقيح مصنوعي، يكي از دلايل اصلي ايجاد خدمات تلقيح مصنوعي است. هر گاو نر مي تواند خطرناك باشد، اما از اين نظر بين نژادهاي مختلف، تفاوت هايي ديده مي شود. براي نمونه، احتمال حمله از سوي يك گاو نر هرفورد به مراتب كمتر از يك گاو نر نژاد فژيون و يا هولشتين است. صرفنظر از ظاهر آرام يك اگو نر، احتمال بروز حمله از سوي آن او، همواره وجود دارد. در بسياري از موارد، همين نكته به تنهايي، استفاده از تلقيح مصنوعي را توجيه مي كند. 
۵٫ انعطاف پذيري
يك گاو دار ممكن است مايل نباشد كه همه ي گوساله هايش از گاوهاي نري با ويژگي هاي مشابه، يا حتي از يك نژاد به وجود آيند. گاهي گاودار مايل است كه بهترين گاوهاي شيرده خود را با يك گاو نر خوب نژاد شيري بارور كند و از يك گاو نر نژاد گوشتي براي جفت گيري با ماده گاوهاي مسئله دار و يا تليسه هايي استفاده كند كه از پتانسيل توليدي آن ها مشكوك است. زماني نيز گاودار مي خواهد كه بهترين ماده گاوهاي خود را با گاوهاي نري تلاقي دهد تا صفات مورد نظر در گاو نر مكمل صفات ماده گاوها شود. براي نمونه، چنانچه ماده گاوي، مقادير زيادي شير كم چربي توليد مي كند، با تلاقي دادن آن با گاو نري كه دخترهايش شير پرچربي توليد مي كنند، تليسه هايي توليد خواهد شد كه شير زياد با چربي مناسب خواهند داشت. از سوي ديگر، براي بهبود شكل پستان درگاوهايي كه چربي شير آن ها زياد است، مي توان براي جفتگيري از گاوهاي نري استفاده كرد كه دخترهايش شكل پستان مورد نظر را دارند. روشن است كه گاودار نمي تواند براي رفع تمامي نيازهاي احتمالي خود، تعداد كافي گاو نر نگهداري كند و به همين دليل، براي حل مشكلات خود مي تواند از تلقيح مصنوعي استفاده كند.
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر

این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

همگام با گسترش حوزه دانش بشري و ظهور دستاردهاي نو در قلمرو علوم تجربي، مسائل و موضوعات پيچيده فقهي و حقوقي نيز پديدار آمده، تلقيح مصنوعي نيز يكي از مسائل نو پيداست كه پيشرفت دانش پزشكي آن را به عرصه فقه و حقوق كشانده و از آنجا كه قوانين و مقررات حقوقي ما ريشه در احكام مذهبي دارد، هيچ حقوقدان و انديشمندي در دانش حقوق، نمي تواند بدون بهره مندي از اين منبع عظيم، در جهت قانوني كردن چنين مسائل جديدي گام بردارد، بلكه نخست بايد فقيهان جواز شرعي آن را تاييد و حكم وضعي آن را روشن كنند، سپس به صورت ماده يا مواد قانوني درآيد. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
دانش پزشكي با پيشرفت هاي جديد خود توانسته است كمك شايان توجهي به توليد نسل انسان بنمايد و به وسيله تلقيح مصنوعي و رفع بعضي از نواقص و عيوب مردان نظير عنن، يا انزال سريع و يا معالجه عيوب مجاري تناسلي زنان يا مردان، آرزوي كساني كه سالياني دراز در انتظار فرزند به سر مي برند را به تحقق برساند. قابل ذكر است كه مسئله تلقيح، ابتدا در حيوانات اهلي به منظور اصلاح نژاد يا تكثير نسل به كار مي رفت. در آغاز، اين كار را يكي از دانشمندان آلماني به نام “Lubwing Jacobi” در سال ۱۷۶۵٫م روي ماهيها انجام داد. چند سال بعد يك دانشمند و كشيش ايتاليايي به نام پرفسور “Spalanzoni”  تلقيح را روي سگها آزمايش كرد و نتيجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم يكي از دانشمندان روسي به نام “John hunter” تلقيح مصنوعي در حيوانات چهار پا را عملي ساخت كه اين روش فعلا نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. به دنبال موفقيت اين آزمايشها در حيوانات، دامنه تلقيح مصنوعي به انسانها نيز سرايت نمود و اين آزمايش ها در مورد انسان، در كشورهاي مختلف از قبيل فرانسه، انگلستان به اجرا درآمد. يك دانشمند انگليسي به نام “Elielve” در سال ۱۷۹۹٫م، گزارشي در اين زمينه به دولت انگلستان داد. در فرانسه ده مورد تلقيح مصنوعي در زنان انجام گرفته است كه قديمي ترين آنها را مربوط به سال ۱۸۳۸٫م، دانسته اند. ده سال بعد يكي از دانشمندان فرانسوي موسوم به “Cerard” گزارش داد كه از ۷۲ زني كه تلقيح مصنوعي شده اند، ۴۱ نفر آنها از اين طريقه بارور گرديده اند و تقريبا از سال ۱۹۱۴٫م، موضوع تلقيح مصنوعي كاملا توجه پزشكان و علما را به خود معطوف داشت. در سال ۱۹۱۴٫م، يكي از پزشكان انگليسي مقيم مصر موسوم به دكتر”جامسيون” شنيده بود كه در ميان بدويان طريقه اي براي معالجه زنان عقيم وجود دارد كه گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهي منتهي به فوت آنان مي گردد. اين موضوع نظر پزشك مزبور را به خود جلب كرد و در اثر بررسي دريافت كه زنان بدوي به قطعه اي از پشم اصنون مي خوانند و بعد آن را به زنان نازا مي دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند كه زن حامله مي شود يا مي ميرد. اين پزشك پس از تحقيقات بيشتر دريافت كه زنان بدوي پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقيم مي دهند تا استعمال نمايد، كه علاوه بر نطفه مقدار زيادي ميكروبهاي مضر موجود در پشم وارد رحم زن مي گردند و اگر زن بنيه قوي داشت در مقابل ميكروبها مقاومت مي كرد والا از پاي در مي آمد و تلف مي شد. دكتر”جامسيون” پس از خاتمه جنگ جهاني اول به انگلستان مراجعت كرد و درصدد برآمد به وسيله تلقيح مصنوعي( كه قبلا آزمايش شده بود و بدويان و صحرانشنان نيز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده مي كردند) و از راه صحيح علمي هزاران زن را كه آرزوي مادر شدن داشتند بارور مند و به وسيله لوله آزمايش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نمايد تا بدين وسيله خانواده هاي زيادي را كه از نداشتن فرزند تهديد به نابودي و متلاشي شدن مي گرديدند نجات دهد؛ و از اين رهگذر، گاهي به علت بي ثمر بودن مني شوهر، از نطفه مردان بيگانه استفاده مي نمود.
رواج تلقيح مصنوعي در انگلستان و هجوم زنان بي فرزند به بيمارستانهاي لندن موجب شد كه موضوع تلقيح مصنوعي در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزير بهداري وقت استيضاح و دولت تخلصه گردد؛ كه چرا تولد اين گونه اطفال را مانند ساير اطفال شرعي و قانوني به ثبت نمي رسانند.۱
حقوق تطبيقي تلقيح مصنوعي
موضوع تلقيح مصنوعي در نهمين كنگره بين المللي حقوق جزا(اين كنگره از ۲۴ الي ۳۰ اوت ۱۹۶۴ در شهر لاهه، مركز كشور هلند برگزار گرديد) مورد بحث و بررسي قرار گرفت. شعبه دوم كنگره مزبور كه نسبت به جرايم عليه خانواده و جرايم جنسي مطالعه و بررسي مي كرد، تلقيح مصنوعي را چنين مورد بحث و گفتگو قرار داد: چون در اين اواخر عده اي به وسيله تلقيح مصنوعي صاحب فرزند مي شوند، مسائل ناشي از اين امر در خور بررسي است. مسئله بايد از دو نظر مورد توجه واقع شود به يكي موردي كه حاملگي به وسيله نطفه شوهر صورت مي گيرد، ديگر در موردي كه حاملگي به وسيله نطفه شخصي غير از شوهر انجام مي گيرد.
رد فرض اول در صورتي كه زن و شوهري بخواهند صاحب فرزند شوند، ولي شوهر بدون اينكه عقيم باشد، نتواند وظايف زناشويي را انجام دهد، نطفه با وسيله طبي مخصوص گرفته و به زن تلقيح مي شود كه در اين مورد هيچ گونه اتكال حقوقي و جزايي پيش نمي آيد و علم طب و جراحي به چنين مردي امكان مي دهد از نعمت فرزند، برخوردار گردد. فرزندي كه از اين راه به وجود مي آيد متعلق به شوهر است. اما در مورد فرض دوم، مشكلات فراواني روي مي دهد. اين مورد وقتي است كه براي شوهر امكان انجام وظايف زناشويي هست، ولي به علت نازايي نمي تواند داراي فرزند شود و زن آرزوي داشتن فرزند را دارد و اگر زن بخواهد طفلي نه از طريق غيرمشروع داشته باشد بايد به تلقيح مصنوعي متوسل شود و اگر بدون رضايت شوهر دست به اين كار بزند اشكالات فراوان ايجاد مي گردد زيرا فرزندي كه از اين راه به دنيا مي آيد فرزند شوهر نيست و در نتيجه، يك طفل غيرقانوني است و اگر اين كار با رضايت شوهر انجام شود، باز خالي از اشكال قانوني نيست؛ چون از نظر علمي و زيست شناسي اين فرزند نمي تواند متعلق به شوهر باشد. از طريق ديگر، اين سوال پيش مي آيد كه تلقيح مصنوعي با رضايت و بدون رضايت شوهر اصولا رابطه نامشروع محسوب مي شود يا نه؟ به نظر نمايندگان كنگره، چون تلقيح مصنوعي متضمن مقاربت مرد و زن نيست، رابطه نامشروع محسوب نمي گردد. براي جلوگيري از بروز مشكلات موجود، طرح جديد قانون جزاي آلمان، تلقيح مصنوعي را در صورتي كه نطفه متعلق به شوهر نباشد، منع كرده است. ولي نمايندگان كنگره عقيده داشتند كه تلقيح مصنوعي نبايد جرم شناخته شود، با وجود اين، در مواقعي كه زن بدون رضايت شوهر دست به اين كار بزند مي توان او را مجازات نمود و در مورد نه زنداني كه از اين راه به وجود مي آيند، كنگره عقيده داشت كه بايد مقرراتي تصويب شود تا وضع حقوقي اين گونه اطفال نظير ساير اطفال و حقوق و تكاليف والدين نسبت به آنها و بلكسي معلوم باشد و بالاخره، كنگره با توجه به گزارش شعبه دوم، اظهار نظر كرد كه قوانيني جزايي نبايد تلقيح مصنوعي را جز در موردي كه زن راضي نباشد و در موردي كه شوهر اين كار رضايت ندهد، منع كنند.۱
دولت انگلستان در اين راستا، كميسيون مشورتي ژنتيك انساني را به عنوان يك سازمان مشورتي در سال ۱۹۹۶ تاسيس كرد، وظايف اين كميسيون عبارت است از مرور پيشرفت هاي علمي در مرزهاي ژنتيك انساني و رشته هاي وابسته.
گزارش مسائل ناشي از پيشرفتهاي جديد در ژنتيك انساني.
ارائه پيشنهاد ما در زمينه راههاي ايجاد اطمينان عمومي و ارتقاي فهم عموم.۲
بخش اول: بررسي فقهي و تلقيح مصنوعي
تلقيح در لغت به معناي باردار كردن و لقاح به معناي باردار شدن است و تلقيح مصنوعي در اصطلاح عبارت از اين است كه زن را با وسايل مصنوعي و بدون اينكه نزديكي صورت گيرد آبستن كنند۱
انواع روشهاي تلقيح مصنوعي:
۱) IUI تلقيح مصنوعي داخلي؛
۲) GIFI انتقال تخمك؛
۳) ZIFT انتقال جنين
۴) IVF-ET باروري آزمايشگاهي- انتقال رويان۲
در اين تحقيق، از بين روشهاي گوناگون توليد نسل مصنوعي به بررسي سه طريقه اول كه بيشتر متداول است مي پردازيم.
فصل اول: تلقيح مصنوعي داخلي
در اين روش عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود، اما برحسب اينكه بين صاحبان نطفه(زن و مرد) زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده يا جنين ارتباطي وجود نداشته باشد، اين روش به دو صورت تقسيم مي شود كه در دو جفت بررسي مي شود:
مبحث اول: لقاح همگون يا تلقيح بين همگون
مبحث دوم: لقاح ناهمگون يا تلقيح بين افراد بيگانه۱
مبحث اول: تلقيح مصنوعي همگون
در اين روش كه هومولوگ نيز ناميده مي شود پاي شخص ثالث در ميان نيست. هر گاه شوهري در به توليد اسپرم باشد ولي به علل مجاني يا رواني، باروري زن از طريق عادي و به وسيله مقاربت ممكن نباشد از اين روش استفاده مي شود و در اين زمان با استفاده از تكنيك هاي كمكي توليد مثل، اسپرم شوهر به زن تلقيح مي شود تا از اين طريق باردار گردد.۱

عتیقه زیرخاکی گنج