گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زری است:

امروزه تبليغات در زندگي روزمره ما نقش مهمي را ايفا مي كند .اگر در خيابان يا در مكان هاي مختلف به دور و بر خود توجه كنيم تبليغات فراواني مي بينيم كه هر كدام به جنبه اي از زندگي مربوط مي شوند .تبليغات از نياز هاي اساسي مانند خوراك ، پوشاك ، مسكن و وسايل جانبي مورد نياز در زندگي تا وسا يل آموزشي و سر گرمي را در بر مي گيرد . 
تبليغات در زندگي ما نقش مهمي را ايفا مي كند وبيشتر از طريق نا خود آگاه بر انتخاب ها و نحوه زندگي وروش ها يي كه ما براي رفع نياز به كار مي بريم تاثير مي گذارد .سر مايه داري در راستاي فروش محصولات ، ايجاد بازار مصرف در داخل يا سطح بين الملل صورت مي گيرد.
تبليغات در روزنامه همشهري 
حجم كل مطا لب روزنامه همشهري ۴۶۴۶۴ سانتي متر مربع است كه ۶۰۸۸ سانتي متر آن را به تبليغات اختصاص داده اند .
برخي صفحات داراي تبليغ نيست و برخي ديگر ، به ويژه صفحات ميانه ، داراي حجم بالايي از تبليغ گاه تا نصف صفحه و يا در مواردي تا كل صفحه ، تبليغاتي كه به صنعت ماشين سازي مي پر دازد ، مي با شند .
با توجه به روزنامه هايي كه در بازه زماني ذكر شده بررسي شد نظم خاصي در ارائه تبليغات وجود داشت .محتواي تبليغات ،حجم آنها و جايگاهشان تقريبا در تمام شماره ها همانند بوده است .
صفحه اول حدودا ۳۰۰ سانتي متر مربع را به تبليغ اختصاص داده است . البته در برخي روزها صفحه اول از تبليغ كمتري استفاده كرده كه دليل اصلي اين كار را حجم بالاي اخبار آن روز مي توان دانست. حجم تبليغات صفحات ديگر در جد ول زير ارائه شده است :
معمولا آگهي و تبليغات صفحه اول مربوط به خريد و فروش مسكن ، مناقصه و تبليغ براي روزنامه همشهري و ضميمه هاي آن (همشهري محله ،همشهري جوان) بود. در صفحات دوم و سوم آگهي مناقصه و استخدام بيشتر به چشم مي خورد .صفحه ۹ مربوط به آگهي هاي موسسات آموزشي است .صفحه ده اختصاص به تبليغات آژانس ها و تورهاي مسافرتي دارد و گاه چند تبليغ راجع به فروش ملك نيز در آن ديده مي شود .صفحات ۱۲ و ۱۳ عموما تبليغ ندارد و در صورت داشتن تبليغ ، تك تبليغي است كه بيشتر به معرفي وسايل برقي و خانگي مي پر دازد. صفحه ۱۵ نيز عمو ما تك تبليغي در مورد وسايل خانه دارد در صفحه ۱۸ آنچه بيشتر ذكر مي شود آگهي هاي مربوط به استخدام و مناقصه است . صفحه ۲۱ در اين بازه زماني اكثرا داراي تيليغ موبايل nokiaبود كه در شماره هاي مختلف ، به معرفي مدل هاي جديد و مختلف nokia پرداخته شده بود . صفحه ۲۸ اختصاص به تبليغ لوازم خانگي ، آموزشي و دعوت به همكاري داشت .صفحات ۲۹ و ۳۰ تبليغ وسايل خانگي است و صفحات آخر بيشتر به تبليغ آموزشگاه هاي مختلف پرد اخته است .همجنان كه در بخش روش شناسي گفته شد با توجه به موضو ع ، تبليغات در۱۳ دسته مختلف دسته بندي شده اند و درصدي نسبي از آنها گرفته شده است كه در تمام شماره هاي بازه زماني مورد نظر تقريبا اين حجم تبليغات همانند است. در هر روزنامه ي تقريبا ۷۰تبليغ وجود دارد.

حجم تبليغات در روزنامه همشهري
براساس جدول ارائه شده آگهي مناقصه و مزايده و تبليغ تور هاي مسافرتي و آموزشي از همه بيشتر است .
نشانه شناسي:
نظر سوسور، ماهيت زبان به منزلة يك نظام، در گرو كشف جنبه‏هاي مشترك زبان و ساير نظام‏هاي نشانه‏اي است و از آنجا كه آيين‏هاي اجتماعي در هر فرهنگ يك نظام نشانه‏اي به وجود مي‏آورند، پژوهش درباره اين آيين‏ها و نشانه‏ها منجر به كشف قانون‏مندي‏هايي مي‏شود كه در زبان‏شناسي و در واقع همه نظام‏هاي نشانه‏اي مصداق دارند. نظام‏هاي نشانه‏اي از نظر سورسور دو جزء جدايي‏ناپذير دال و مدلول دارند و در واقع نشانه، حلقه ارتباط يك مدلول با الگوي آوايي يا همان دال است. دال و مدلول از راه تداعي در ذهن گوينده و شنونده، به طرز جدايي‏ناپذيري مرتبط ‏اند. از نظر سوسور زبان مبين واقعيت عيني اشياء يا مصداق‏هاي موجود در جهان واقع نيست، بلكه بايد گفت معنا در زبان از راه تفاوت‏هاي مفهومي و واجي ساخته مي‏شود. در واقع زبان نوعي نظام دلالتي است كه از راه رابطه با نشانه و نه از راه ارجاع كلمات به واقعيت موجود يا كيفيتي ذاتي، معناسازي مي‏كند. از اين حيث مي‏توانيم بگوييم زبان نظامي از تفاوت‏هاست كه در آن هر دال و مدلولي به نحوي سلبي از ساير دال‏ها و مدلول‏ها متمايز مي‏شوند. همچنين رابطه بين دال و مدلول از نظر سوسور كاملاً قراردادي است. 
نشانه‏هاي زبان واجد تعيّن اجتماعي و تاريخي‏اند. به عبارت ديگر، معنا برساخته اجتماع و فرهنگ است و معناي هر شي‏ء يا ابژه‏اي را گفتار و رفتار اجتماعي به وجود مي‏آورد. معنا چيزي نيست كه از پيش مقرر شده باشد، بلكه اين فرهنگ است كه آن را مي‏آفريند. بنابراين، معنا امري تغييرپذير است و به عوامل اجتماعي و تاريخي بستگي دارد. به همين دليل است كه برخي دال‏ها در نظام‏هاي نشانه‏اي از جمله نظام زباني، ممتازتر از بقيه دال‏ها تلقي مي‏شوند. كما اينكه در اغلب فرهنگ‏هاي بشري دال ”مرد“ واجد خصوصياتي برتر نسبت به دال ”زن“ تلقي مي‏شود. نشانه‏هاي زباني وقتي توسط افراد جامعه و در چارچوب رمزگان فرهنگي مورد استفاده قرار مي‏گيرند، آرام آرام دلالت‏هاي سنتي يا سايه‏روشن‏هايي معنايي پيدا مي‏كنند. از نظر نشانه‏شناسان، واقعيت واجد اهميتي تجربي است اما براساس عرف‏هاي فرهنگي ابراز مي‏شود و در نتيجه واقعيت همواره توسط فرهنگ رمزگذاري مي‏گردد.
نشانه‏شناسي اجزاء فرهنگ را واسازي مي‏كندو تحليل آگهي‏هاي تجاري در گرو مرتبط ساختن اجزاء به وجود آورنده ساختار دروني اين آگهي‏هاست. مي‏توان گفت كالا در آگهي‏هاي تجاري حكم يك دال را دارد كه اگر از منظر نشانه‏شناسانه نگاه كنيم، مدلول‏هايي را هم براي آن مي‏توانيم پيدا كنيم. 
آگهي به تبليغ گوشي سامسونگ مي پردازد .اصلي ترين ويژگي كه تبليغ سعي كرده است از آن بهره ببر د حالت كشويي وظريف بودن گوشي است .محيط اطراف كاملا تحت تاثير رنگ گوشي مي باشد واين يعني براي گوشي هويت قائل بودن .نوعي شكنندگي ظريف متقارن در كل تصوير ديده مي شود كه با حالت كشويي تصوير گوشي هماهنگ شده است .نشان دادن گوشي از پهلو در حالتي كه نصفي از حالت كشويي آن گشوده شده است نيز ظرافت و باريكي آنرا به رخ مي كشد . تصوير داراي دورنگ غالب مشكي و قهوه اي است . تبليغ به دنبال آن است كه نشان دهد كيفيتي كه ديده مي شود عين واقعيت است. در جامعه ما امروزه تلفن همراه تنها يك شي نيست بلكه تبديل به هويت فرد ،يك نياز مبرم اجتماعي و مادي شده است در بسياري برخوردهاي اوليه ما گوشي همراه فرد مدل و نوع آن را به جايگاه اجتماعي او ربط مي دهيم.و در ثصوير حالت كشويي گوشي بر تصوير مرد و محيط اطراف نيز تاثير مي گذارد و اين دلالتي است بر اين اصل كه شخصيت انسان تحت تاثير گوشي همراهش مي باشد و اين مطلب اينگونه بازگويي شده است .نگاه خيره مرد نشانه ي از ابهت و هيبت و تخصص او در زمينه زندگي و رضايت از انتخابش مي باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج