گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 226 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق ماتریس-خرید اینترنتی تحقیق ماتریس-دانلود رایگان مقاله ماتریس-دانلود رایگان پروژه ماتریس-دانلود رایگان پروژه ماتریس-تحقیق ماتریس-

این فایل در ۵۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
خاصیت ضرب اسکالر وانتقال-خاصیت زیر جمعی-خاصیت پایایی تشابهی یکانی-خاصیت تصویر-مکان هندسی
در ادامه به توضیحات مفصل درباره این فایل می پردازیم
مثال ۱-۸: واضح است که مقادیر ویژه یک ماتریس هرمیتی اعدادی حقیقی و مقادیر ویژه یک ماتریس پادهرمیتی اعداد موهومی محض است. بنابر این با توجه به قضیه ی ۱-۶ و لم ۱-۷ اگر  یک ماتریس هرمیتی باشند آنگاه  (متناظراً ) یک پاره خط بسته روی محور حقیقی (متناظراً موهومی) است که نقاط انتهایی آن کوچکترین و بزرگترین مقادیر ویژه ماتریس  می باشد

قضیه۱-۹: خاصیت تحدب:

برای هر ،  یک زیر مجموعه ی محدب از  است.

اثبات: اگر  یک مجموعه ی تک عضوی باشد چیزی برای اثبات نداریم.

فرض کنید که  دو نقطه ی متمایز و دلخواه و  نقطه ای روی پاره خط باز واصل  باشد نشان می دهیم که  است.

بدون کاستن از کلیت با توجه به قضیه ۱-۱ می توان فرض کرد  و  که


 لم ۱-۱۳: براي هر  يك ماتريس يكاني مانند  وجود دارد به طوري كه درايه هاي روي قطر اصلي ماتريس  هر دو برابر با  مي باشند.

اثبات: فرض كنيد  داده شده باشد، حالت­هاي زير را بررسي مي كنيم.

حالت اول: . در اين صورت مقادير ويژه ماتريس  قرينه هم مي باشند. لذا بنا به نتيجه  عنصري مانند  هست كه .

اكنون فرض كنيد  چنان باشد كه مجموعه  يك پايه متعامد براي  باشد.

  • بازدید : 218 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مبنا-دانلود رایگان مقاله مبنا-خرید اینترنمتی تحقیق مبنا-دانلود رایگان سمینار مبنا-تحقیق مبنا

این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
      براي مشخص كردن تعداد چيزها آن ها را مي شماريم. اين شمارش بايد در دستگاه مشخصي و در چهارچوب خاصی انجام گيرد. به طور معمول شمارش در دستگاه دهدهي انجام مي شود، يعني دستگاهي كه مبناي شمارش ر آن ۱۰ است. در اين دستگاه واحد هر مرتبه  ۱۰برابر واحد مرتبه ي قبلي است
    مدير يك كارخانه ي ليوان سازي به انباردار خود دستور داد آمار تمام ليوان هاي موجود در انبار كارخانه را به او بدهد. در واحد بسته بندي اين كارخانه هر ۶ عدد ليوان را در يك بسته پلاستيكي و هر ۶ بسته را در يك كارتن و هر ۶ كارتن را در يك جعبه و بعد هر ۶ جعبه را در يك صندوق چوبي بزرگ قرار مي دهند. سپس صندوق ها را بار قطار كرده و براي مشتريان خود به شهرهاي دور و نزديك مي فرستند. انباردار براي شمارش تعداد ليوان ها جدولي را كه در اختيار داشت به صورت زير كامل كرد

او در گزارش خود تعداد ليوان هاي موجود را ۵۱۴۱۲ نوشت. اما وقتي تعجب مدير كارخانه را ديد ساعتي بعد آن را اصلاح كرد و تعداد ليوان ها را ۶۸۴۸ اعلام كرد . 
آيا به نظر شما او دروغ گفته بود ؟
خير. او هر دو بار راست گفته بود ولي فراموش كرده بود كه روش شمارش ليوان ها را توضيح دهد. در مرتبه ي اول او تعداد ليوان ها را بر اساس چگونگي بسته بندي آن ها حساب كرده بود. در اين روش شمارش در مبناي ۶ انجام گرفته بود و او مي بايست تعداد ليوان ها را ۶(۵۱۴۱۲)  ثبت مي كرد. در مرتبه ي دوم او با توجه به اين كه مي دانست در هر بسته ۶ ليوان و در هر كارتن۶*۶ليوان و در هر جعبه ۶*۶*۶ ليوان و در هر صندوق ۶*۶*۶*۶ ليوان وجود دارد، جدول خود را به صورت زير كامل كرد : 

سؤال :  در آمارگيري ماه بعد او تعداد ليوان ها را ۶( ۱۴۰۲۰ )  به دست آورد. به نظر شما او چه عددي را بايد در گزارش خود به مدير كارخانه بنويسد؟

 *       *       *       *       *

اگر بخواهيم عددي را كه در مبناي غير ۱۰ نوشته شده به مبناي ۱۰ ببريم. رقم هاي آن را در توان هاي مختلف مبنا ضرب مي كنيم و سپس مجموع آن ها را به دست  مي آوريم.

مثال۱ـ نمايش معمولي عدد  ۶( ۱۰۵۳) را بنويسيد .

   ۲۴۹= ۳+ (۶*۵) + ( ۳۶*۰) + ( ۲۱۶*۱) =  ۶( ۱۰۵۳)

اگر در مثال هاي بالا توجه كرده باشيد خواهيد ديد اگر عددي را از يك مبنا به مبناي كوچك تري ببريم نمايش ظاهري عدد بزرگ تر خواهد شد و اگر آن را در مبناي بزرگ تري بنويسيم نمايش ظاهري اش كوچك تر مي شود .

    ·    در هر مبنا از رقم هايي مي توان استفاده كرد كه از خود مبنا كوچك تر باشند. مثلاً در مبناي ۱۰ از رقم های ۰ تا ۹ ودر مبنای ۴ فقط از رقم های ۰ ، ۱ ، ۲ و ۳ استفاده می شود. 

سؤال: اگر شما ۱۴ سال سن داشته باشيد، سن شما در هر يك از مبناهاي ۲ تا ۹ برابر چند مي شود؟ در چه مبنايي سن شما بيش تر است ؟ 


عتیقه زیرخاکی گنج