گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 166 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق گزارشهای مالی-خرید اینترنتی تحقیق گزارشهای مالی-دانلود رایگان مقاله گزارشهای مالی-تحقیق گزارشهای مالی
این فایل در ۸۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حسابداري را مي توان فرآيند شناسايي ، اندازه گيري ، طبقه بندي و گزارشگري اطلاعات مالي بمنظور فراهم آوردن امكان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصميمات منطقي توسط استفاده كنندگان اطلاعات مالي تعريف كرد . بعبارت ديگر ، حسابداري يك سيستم پردازش اطلاعات مي باشد كه رويدادهاي مالي موثر بر سازمانها را شناسايي نموده و اثرات اينگونه رويدادها را به تصميم گيرندگان گزارش مي كند . اما نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي به دليل تحولات سياسي ، اجتماعي و  اقتصادي و اثرات آنها بر محيط فعاليت سازمانها ، در حال تغيير مي باشد ، در نتيجه حسابداري در جهت تأمين اين نيازها به ناچار در مباني ، اصول و استانداردهاي گزارشگري و اندازه گيري تجديد نظر مي نمايد تا هدف نهايي حسابداران يعني تأمين نيازهاي اطلاعات استفاده كنندگان از خدمات حسابداري تحقق يابد 

 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی -خرید اینترنتی تحقیق پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی -دانلود رایگان مقاله پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی -تحقیق پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 

این فایل در ۱۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 84 views
 • بدون نظر
این فایل در۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هربرت سايمون برنده جايزه نوبل معتقد است كه فعاليت اقتصادي به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آينده محدود مي گردد.

موديلياني با ارائه نظريه تامين مالي مدرن، نظريه سنتي را كاملاً دگرگون ساخت.

شهرت هري ماركوويتس به سبب تحقيقات او در مورد ماليه شركتها و نظريه پرتفوي است.

ويليام شارپ يكي ديگر از برندگان جايزه نوبل معتقد است كه ريسك بازار را نمي توان با متنوع سازي دارائيها كاهش داد زيرا اين خطر درهمه انواع اوراق بهادار موجود است.

تغيير ساختار مالياتي بر رابطه ميان تركيب دارايي شـركت و ارزش بازار سهام آن تاثير مي گذارد
هربرت سايمون

هربــرت سايمون (HARBERT A.SIMON) به خاطر اهتمامي كه دربيان نظريه هاي جديد اداري و اقتصادي داشته و همچنين كوششهاي او در جرح و تعديل مسائل رفتاري واداري با استفاده از نبوغ فوق العاده و مهارتهايش در مسائل روانشناسي، علوم اجتماعي و كامپيوتر، در سال ۱۹۷۸ مفتخر به دريافت جايزه نوبل گرديد.

وي معتقد بود كه فعاليت اقتصادي به وسيله هزينه كسب اطلاعات درباره فرصتها وامكانات و نيز به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آينده محدود مي گردد. بنگاههاي اقتصادي حتي اگر هم بخواهند نمي توانند به حداكثر رساندن سود اقدام كنند و لذا متقاعد مي شوند كه براي رسيدن به يك سطح معين و عقلايي كه سطح رضايتبخش نام دارد. تلاش كنند. اين حركتها كه به حركتهاي بازي شطرنج شبيه است در فعاليتهاي رفتاري و اقتصادي بسيار نمود پيدا كرده است. در عالم واقعيت به جاي يك حركت مي توان چندين حركت را انجام داد و در اين حركتها عامل هزينه، فرصتها و اطلاعات درنظر گرفته مي شود تا بهترين حركتها ازنظر بنگاه يا افراد اعمال شود و همين عوامل سطح تلاش موسسات و انسانها را محدود مي سازد. سايمون در مقالات متعددي ازجمله الگوهاي انسان (۱۹۵۶)، علوم تصنعي (۱۹۶۹)، الگوهاي اكتشاف (۱۹۷۷) و الگوهاي منطق محدود و موضوعهاي ديگر در نظريات اداري و اقتصادي (۱۹۸۲) كوشيده است كه رفتار انسان را با واقع بيني، نه براساس تخيل توضيح دهد. سايمون و همكارانش دردانشگاه كارنگي – ملون در پيترزبورگ مجله اي به نام رفتار سازماني منتشر كردند تا نحوه تصميم گيري افراد در داخل سازمانها و موسسات دولتي را تشريح كند. وي به خاطــر علاقه مفرطي كه به علم مديريت و تصميم گيري در سلسله مراتب سازماني داشت مهمترين اثر خود يعني كتاب رفتار اداري را تاليف كرد؛ كتابهاي ديگر او در اين زمينه عبارتند از: مديريت دولتي (۱۹۵۰)، كتاب سازمانها با همكاري جي.جي.مارچ (۱۹۵۸)، علم جديد تصميم گيري مديريت (۱۹۶۰) و شيوه خودكاري براي افراد و مديريت (۱۹۶۵).

سايمون در سال ۱۹۱۶ در ميلواكي درايالت مينه سوتاي آمريكا متولد شد. او ليسانس خود را در سال ۱۹۳۶ و دكتري را در سال ۱۹۴۳ از دانشگاه شيكاگو گرفت. از سال ۱۹۳۸-۱۹۳۶ نخستين شغل تحقيقاتي خود را در دانشگاه شيكاگو تجربه كرد. او استادي دانشگاه كارنگي ملون، رياست هيات مديره موسسه تحقيق در علوم اجتماعي، عضويت كميته مشاوران علمي رئيس جمهوري، دفتر بودجه ايالات متحده، عضو ممتاز انجمن اقتصاددانان و روانشناسان، و رياست كميته علوم رفتاري بنياد علوم ملي را دارا بوده است.

فرانكو موديلياني

فرانكو موديلياني FRANCO MODIGLIANI به خاطرسهــم زيادي كه در تنظيم نظام كينزي (IS-LM) و فرضيه دوره عمر مصرف و همچنين نظريه جديد تامين منابع مالي شركتها داشته در سال ۱۹۸۵ جايزه نوبل را اخذ كرد.

قبل از طرح مقاله موديلياني و ميلر به نام »هزينه سرمايه، تامين منابع مالي شركتها و نظريه سرمايه گذاري«؛ كه در سال ۱۹۵۸ در مجله بررسي اقتصادي آمريكا چاپ شد اغلب صاحبنظران مالي بر اين باور بودند كه تامين مالي ازطريق وام ارزانتر از تامين مالي به وسيله انتشار سهام است درنتيجه هزينه سرمايه وام پايين بوده وارزش شركت به هنگام اخذ وام افزايش مي يابد. اما زماني كه بدهي موسسه بيش از اندازه زياد باشد سهامداران و وام دهندگان. بازده بالاتري را به علت ريسك بالاي شركت، مطالبه خواهندكرد و هزينه سرمايه افزايش خواهد يافت. بنابراين، بين دو حد تامين مالي يعني انتشار سهام يا ايجاد بدهي، يك نسبت بدهي – سرمايه بهينه با هزينه حداقل كننده وجود دارد. براين اساس، ارزش شركت به ارزش و نوع منابع تامين مالي بستگي دارد. اين نظريه به نظريه سنتي معروف است.

موديلياني و همكارش ميلر (برنده ۱۹۹۰ جايزه نوبل) با ارائه نظريه تامين مالي مدرن، نظريه سنتي را كاملاً دگرگون ساختند. براساس اين نظريه و تحت شرايط رقابت كامل و جدا از تاثيرمالياتها، ارزش بازار يك شركت و هم هزينه سرمايه آن مستقل از نسبت بدهي به سرمايه ونيز مستقل از نسبت سود سهام و سود سهام توزيع شده است. نظريه موديلياني و ميلر (كه به نظريه (M-M) معروف است) بر سه فرضيه زير استوار است:

فرضيه ۱: هزينه متوسط سرمايه شركت تحت تاثير نسبت بدهي – سهام قرار نمي گيرد؛ فرضيه ۲: با افزايش بدهيهاي (با قيمت ثابت) شركت، هزينه سهام بايد به همين نسبت افزايش يابد؛

فرضيه ۳: مبين آن است كه ارزش شركت تحت تاثير سياست تقسيم سود سهام قرار نمي گيرد. اگر سرمايه گذاري از طريق وام گرفتن يا وام دادن بتواند اهرم مالي براي خودايجاد كند در اين صورت تصميم درمورد تامين مالي در يك شركت نمي تواند بر ارزش آن اثر بگذارد. اين دو صاحبنظر در دهه هاي ۵۰ و ۶۰ پژوهشهاي زيادي در زمينه منابع تامين مالي، هزينه سرمايه و صرفه جويي مالياتي انجام داده اند.

موديلياني در سال ۱۹۱۸ در شهر رم ايتاليا متولد شد. ليسانس خود را در سال ۱۹۳۹ از دانشگاه رم گرفت ولي با شروع جنگ جهاني به آمريكا مهاجرت كرد و در سال ۱۹۴۴ دكتري خود را از مدرسه عالي تحقيقات اجتماعي نيويورك گرفت. او در سال ۱۹۴۹ با عنوان استاد اقتصاد به عضويت هيات علمي دانشگاه ايلي نويز درآمد. در سال ۱۹۶۲ به دانشگاه نورث وسترن رفت و در همين سال به انستيتوي تكنولوژي ماساچوست (MIT) پيوست. در سال ۱۹۶۲ به رياست انجمن اقتصادسنجي و در سال ۱۹۷۶ به رياست اقتصاددانان آمريكا و در سال ۱۹۸۱ به رياست انجمن اقتصاد مالي برگزيده شد. ايشان در سلسله كارهاي عملي – كاربردي اش و با همكاري آلبرت آندو، مدل كامپيوتري عظيمي براي اقتصاد ايالات متحده تنظيم كرد كه به مدل (MPS) مشهور شد.

هري ماركوويتس

جايزه نوبل سال ۱۹۹۰ به سه نفراز متخصصان مالي و سرمايه گذاري ماركوويتس، شارپ و ميلر اختصاص يافت. هري ماركوويتس (HARRY MARKOWITZ) اقتصادداني است كه به سبب تحقيقات خود درمورد ماليه شركتها و نظريه پرتفوي شهرت دارد.

ماركوويتس اولين كسي است كه اين نظريه را به صورت كمي درآورد و برخلاف مطالعات سنتي درمورد خطر تك تك اوراق بهادار، توجه خود را به احتمال خطر (ريسك) كل پرتفوي اوراق بهادار معطوف مي كند و مي كوشد اين خطر را در قالب بازده پرتفوي اوراق بهادار ارزيابي كند.

وي براي حل رابطه خطر و بازده، دنبال راهكارهاي مقداري و آماري مي گردد و مشكل را با تحليل ميانگين – واريانس شروع مي كند. نخستين اثر او كــه در سـال ۱۹۵۲ منتشر شد مقاله اي است تحت عنوان »گزينش مجموعه دارايي« كه در سال ۱۹۵۹ كاملتر شد و به صورت كتابي تحت عنوان؛ گزينش مجموعه دارايي، متنوع كردن موثر؛ انتشار يافت. قبل از نظر ماركوويتس اكثــراً معتقدبودند كه انتخاب سرمايه گذاري بهينه به قيمت و بازده تك تك دارائيها وابسته است. منطق اصلي كار ماركوويتس آن بود كــه ســرمـايه گذاران به گونه اي عمل مي كنند كه براي افزايش معقول در بازده موردانتظار از قبول خطر بيشتر پرهيز مي كنند. بهترين گزينه سرمايه گذاري آن است كه با يك انحراف معيار مساوي بيشترين بازده و يا بازده مشخص و يكسان، انحراف معيار پايين داشته باشد. گذشته از اين انحراف معيار تك تك داراييها تشكيل يك انحراف معيار پـرتفوي سرمايه گذاري را مي دهند به گونه اي كه اين انحراف معيار اولاً به ميزان سرمايه گذاري در تك تك دارائيها، دوما به انحراف معيــار هـريك بستگي دارد. تنوع سرمايه گذاري كه وي مطرح كرد كاركرد عملي مثال؛ همه تخم مرغها را در يك سبد نگذاريد؛ است. نوسان نرخ بازده داراييهاي متنوع نرخ بازده كل پرتفوي را تحت الشعاع قرار مي دهد كاهش يا افزايش بازده و ريسك يك دارايي بيشتر از مجموعه دارايي است. سود و قيمت اوراق بهادار متنوع نبايد با يكديگر كوواريانس مثبت داشته باشد زيرا زمان، مسير حركت و مقدار نوسانات آن مشابه همديگر مي گردد متنوع سازي زماني معني پيدا مي كند كه پرتفوي سرمايه گذاري تركيبي از اوراق بهادار باشد كه نوسان مشابهي ندارد وقتي بازده يكي پايين مي آيد بازده ديگري بالا مي رود تا بدين ترتيب نوسان نرخ بازده موردانتظار پرتفوي به مراتب كمتر از احتمال نوسان يك يك اوراق بهادار باشد. بنابراين، پرتفويي بهينه است كه با يك سطح خطر مشخص بالاترين بازده موردانتظار را در پي داشته باشد. مدل پيشنهادي ماركوويتس يك مسئله برنامه ريزي از نوع درجه چهارم (بازده موردانتظار مجموعه دارايي، انحراف معيار، كوواريانس داراييها و محدوديت بودجه اي سرمايه گذار) است كه با استفاده از مدلهاي رياضي و كامپيوتري نسبتاً پيچيده قابل اجراست.

ماركوويتس در سال ۱۹۲۷ درشهر شيكاگو درايالت ايلي نويز آمريكا متولد شد. او در سال ۱۹۸۲ به رياست انجمن ماليه آمريكا رسيد و درحال حاضر استاد دانشگاه نيويورك و متخصصي زبردست در برنامه ريزي كامپيوتري است.

ويليام شارپ

شارپ (WILLIAM SHARPE) (برنده نوبل ۱۹۹۰) در تعميم دادن مدل ماركوويتس به بازارهاي مالي نقش برجسته ايفا كرده است. اثر ارزنده او در اين زمينه تحت عنوان »قيمت داراييهاي سرمايه اي، نظريه تعادل بازار درشرايط مخاطره« (۱۹۶۴) است. حاصل تلاشهاي شارپ، طرح مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي (CAPM) و ضريب بتا است. شارپ معتقد بود كه ريسك بازار را نمي توان با متنوع سازي داراييها كاهش داد زيرا اين خطردرهمه انواع اوراق بهادار موجود است. اين ريسك به ريسك سيستماتيك (بازار) معروف است و ازطريق ضريب بتا سنجيده مي شود كه نشان دهنده كوواريانس ميان بازده روي دارايي و بازده روي تركيب دارايي بازار است. هر وقت بتا برابر يك باشد ميزان افزايش قيمت سهام يك دارايي با افزايش قيمت سهام بازار همبستگي كامل دارد. غير از خطر بازار (سيستماتيك) خطر غيرسيستماتيك نيز وجود دارد كه به ويژگيهاي خاص سهام و وضعيت مالي و تجاري شركت وابسته است و نه تنها ازطريق تنوع بخشي اوراق بهادار، كاهش پذير بوده بلكه مي توان به مرز صفر نيز رساند. تجزيه ريسك به دو ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك از اساسي ترين پايه هاي نظري شارپ است. هر سرمايه گذاري كه بخواهد پرتفوي كارا برگزيند بايد روي خط بازار سرمايه (CML) كه از تلاقي بازده و ريسك به دست مي آيد قرار گيرد. مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي شارپ ستون اصلي تحقيقات در دهه هاي اخير و در بازارهاي سرمايه بوده است كه كاربرد آن در تشكيل پرتفوي بهينه، تخمين ريسك، محاسبه هزينه سرمايه، ارزش گذاري سهام و موارد كاربردي ديگر است. به اقتباس از اين نظريه بود كه راس (ROSS) در سال ۱۹۷۷ مدل تئوري قيمت گذاري آربيتراژ (APT) را مطرح ساخت كه در آن به جاي عامل بتا، عوامل مختلف تاثيرگذار (تورم، نرخ ارز، نرخ رشد
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
دانلود کمک پایان نامه پروژه مالی شرکت ماشین سازی سیم وکابل-خریذد اینترنتی تحقیق  مالی شرکت ماشین سازی سیم وکابل-دانلود پایان نامه  مالی شرکت ماشین سازی سیم وکابل
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:
اگر كسي بخواهد كه تاريخ علم الكتريسيته را تا قرن ششم قبل از ميلاد بكشا ند. بر او خرده نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گرفت زيرا در آن عصر كهربا و مغناطيس و برخي از خاصيتهاي اين دو ماده شنا‌خته شده بود و اين سخن از طا لس ملطي  روايت شده است كه گفته بود «مغناطيس در خود روحي دارد، چه آهن را به جنبش در مي آورد .»
ماشينهاي تازه، علاوه بر آنكه استفاده از انرژي عضلاني انسان را متنوعتر و كار آمد‌تر ساختند، توانستند منابع ديگري در بيرون از وجود انسان را نيز مهار كنند و به خدمت او در آورند.
ماشينهاي بافندگي دستي، آسيابهاي بادي و آبي و كشتيهاي بادباني را مي توان از اين زمره محسوب داشت.
دستيابي بدين گونه منابع انرژي، گام بزرگي در راه فراتر رفتن انسان از محدودة امكانات بدني وي بشمار مي‌رفت. ولي چون سيستمهاي بكار رفته، نسبت به انرژي قابل استحصال از آنها بسيار حجيم بودند، ماشينها هم مي‌بايست به همان نسبت حجيم و بزرگ باشند و همين امر محدوديتهاي بسياري را بر كم و كيف و كارائي ماشينها تحمل مي كرد.
بنابراين، توجه دانشمندان به ساخت ماشينهايي كه بتوانند منابع انرژي متراكم را به كار گيرند معطوف شد. اختراع ماشين بخار در سال ۱۷۶۴ ميلادي توسط جيمز وات ، منشأ تحولي سريع و شديد در صنعت گرديد. وجه تمايز اين ماشين جديد با ماشينهاي قبلي در اين بود كه با حجم بسيار مختصري مي‌توانست انرژي متراكم در سوخت را به انرژي از نوع دلخواه (مكانيكي) تبديل كند.
استفاده از ماشين بخار در وسائط نقليه و كارخانه‌ها به سرعت پيشرفت نمود. در كارخانه ها، با سود جستن از يك محور انتقال انرژي و با كمك تعدادي چرخ فلكه و تسمه، انرژي مكانيكي را از ماشين بخار در يا فت و بين دستگاههاي مصرف كننده توزيع مي كردند و با اين روش توانستند انرژي حاصل از ناشين بخار را مهار سازند.
ماشين بخار تا ۱۴۰ سال پس از اختراع آن، يكه تاز ميدان بود و در عين حال، تلاش در   راه دستيابي به ماشينهاي كار آمد‌تر ادامه داشت.مثلاً :
در سال ۱۸۷۶ نيكولاس آگرست اوتو  ماشين چهار زمانة خود را كه با گاز كار مي‌كرد اختراع نمود .
در سال ۱۸۹۲ رودلف ديزل  موتور اختراعي خود را به ثبت رسانيد .
از اواخر قرن نوزدهم توربينهاي بخاري و آبي باري تهية انرژي مكانيكي از انرژيهاي حرارتي و پتانسيل وارد بازار شدند.
۱-۲- پيدايش صنعت برق در جهان
در ميان همة وسايلي كه براي تهيه و تبديل انرژي ابداع شد، برندة نهائي را بايد ماشينهاي توليد مصرف كنندة انرژي برقي دانست. قوانين اساسي الكتريسيته را كولن در سال ۱۷۸۵ عرضه كرد در سال ۱۸۰۰ ولتا  پيل الكتريكي را اختراع نمود و بالاخره در سال ۱۸۷۱ با اختراع ماشين گرام راه براي تبديل كلان انرژي مكانيكي به الكتريكي و بالعكس باز گرديد.
انرژي الكتريكي را بايد ارزشمند ترين و مرغوبترين نوع انرژي دانست زيرا:
– اولاً: به آساني قابل انتقال از جائي به جاي ديگر است. با پيشرفتهايي كه امروزه حاصل شده است، هيچ نوع محدوديتي براي انتقال اين نوع انرژي متصور نمي‌باشد. در صورتي كه انرژيهاي ديگر از اين نظر با محدوديتهاي بسياري رو به رو هستند .
ثانياً : قابل تبديل به هر نوع انرژي ديگر مي‌باشد.
ثا لثاً: پاكيزه‌ترين نوع انرژي است و هيچ نوع آلودگي زيست محيطي ندارد.
به دلايلي كه گفتيم،  انرژي الكتريكي امروزه مطلوبترين نوع انرژي محسوب مي‌شود.
هر چند با اختراع پيل در سال ۱۸۰۰، استفاده هاي علمي از انرژي الكتريكي در مواردي مانند تلگراف و تلفن آغاز شد. اما شروع استفاده كلان از اين نوع انرژي به بعد از اختراع ماشين گرام در سال ۱۸۷۱ مربوط مي‌شود كه بايد آنرا نوع اوليه ژنراتورهاي برقي امروزي محسوب داشت.
۱-۳- آشنايي ايرانيان با صنعت برق
آنطور كه از آثار مكتوب و سفر نامه‌هاي باقي مانده بر مي‌آيد، نخستين برخوردها و آشنائي‌هاي قابل ذكر ايرانيان با آثار انقلاب صنعتي در اروپا به سالهاي اوليه قرن ۱۹ ميلادي باز مي گردد.
مثلاً در سفر نامه ميرزا ابوالحسن خان (ايلچي) به روسيه  در گزارش رويدادهاي روزهاي بيست و نهم ذيحجه تا ششم محرم سال ۱۲۳۰ هجري قمري  در باب باز ديد از يك كار خانه اسلحه سازي در شهر تول روسيه چنين آمده است:
… در آنجا چرخ بزرگي ساخته اند و پيش روي چرخ، چيزي به تركيب دنگ برنج كوبي كار گذاشته‌اند. شخصي ايستاده آهن از كوره بيرون آورده را نزديك آن دنگ مي‌برد. چرخ را آب حركت داده به دنگ مي‌خورد. و دنگ در كمال سرعت بالا رفته فرود مي‌آيد و به آهني كه در دست آن مشخص است مي‌خورد. قطع قطع مي‌كند به جهت هر اسلحه كه از مقولة تفنگ و طپانچه و شمشير و قرابينه و سر نيزه خواسته باشد به قدر همان قطع مي كند…
… در اين كار‌خانه چرخها و اسبابها هست كه خود بخودگردش مي‌كند. و پاي هر دستگاهي استادي نشسته، چيزي مي سازد. و اصل اينها از يك كوزة آتش و خمرة آهني آب  است كه از بخار آن هزار بلكه دو هزار چرخ دستگاه گردش مي‌كند و احتياج به آدم ندارد و اين مقوله چيزها از تقرير چندان دستگير نمي‌شود و موقوف به ديدن است….
چنانكه از اين گزارش بر مي‌آيد، در زمان نگارش آنها، يعني بيش از نيم قرن پس از انقلاب صنعتي، گر چه استفاده از انرژي بخار رايج گرديده بود و در كشور روسيه تزاري نيز از آن استفاده مي‌شود. اما هنوز از توليد برق براي مصارف صنعتي و تجاري آن خبري نبوده است.
در سال ۱۲۹۰ هجري قمري يعني تقريبأ شصت سال پس از سفر ميرزا ابوالحسن شيرازي ناصرالدين شاه، در ضمن خاطرات نخستين سفر خود در وصف تماشا خانه‌اي در مسكو مي گويد :
… هر دقيقه روشنائي الكتريسته رنگارنگ از گوشه‌ها به مجلس رقص مي‌اندازند .
توجه كنيد كه اين خاطره مربوط به سال ۱۸۷۳ يعني دو سال بعد از اختراع ماشين گرام است شانزده سال بعد، ناصر الدين شاه در روزنامه سفر سوم خود به فرنگستان  در توصيف يكي از عمارتهاي مسكو كه در آنجا به مهماني رفته است مي‌نويسد :
(در روز سه شنبه ۲۰ شهر رمضان { ۱۳۰۶ هجري قمري} 
… وارد عمارت دالغروكي شديم، خيلي خوب عمارتي است. دو سفر سابق هم كه آمده بوديم همين جا به عين همانطور است كه ديده بوديم چيزي كه خيلي تازگي داشت پنج، چهل چراغ در اطاق شام بود كه با چراغ الكتريسيته روشن بودند و كاسه‌هاي چهره رنگ  داشتند. به قدري قشنگ بود كه مثل چراغ پريان يا چراغ بهشتي به نظر مي‌آمد و تمام تالار را مثل روز روشن كرده بود در صورتيكه چشم هم نمي‌زد…)
ناصر الدين شاه به تاريخ چهارشنبه پنجم شوال ۱۳۰۶ هجري قمري دربارة يك كارخانه ريسندگي و بافندگي نزد يك ورشو چنين مي‌نگارد :
… كارخانه‌هاي بزرگ و كوچك متعدد خيلي بود. زن و مرد و دختر زيادي در اين كارخانه كار مي‌كردند. چرخهاي زياد، ديگهاي بزرگ داشت …
… يك كارخانه بزرگ رفتيم كه ته كارخانه هيچ پيدا نبود و به قدري جمعيت توي كارخانه بود،‌ مثل مورچه‌، از صداي چرخ بخار و اين همه جمعيت آدم كر مي‌شد اما چرخها دستي يا پايي نيست، با بخار چرخ را حركت مي‌دهند.
وي همچنين به تاريخ يكشنبه نهم شوال ۱۳۰۶ در توصيف شهر برلين مي‌نويسد :
… يك سير ديگر برلن وضع سيمهاي تلگراف است  كه تعجب دارد. يك سيم، دو سيم و ده سيم نيست. در بلنديهاي عمارتهاي مرتفع ميله‌هاي كلفت آهني نصب كرده و به آنها عرض چند مرتبه ميل و مقره گذاشته، به طرف سيمها كشيده‌اند مثل تار عنكبوت كه اگر آدم بخواهد بشمارد چشم خيره مي‌شود و ممكن نيست.
و چهارشنبه دوازدهم شوال ۱۳۰۶ دربارة بازديد از يك كارخانه ساخت لوازم برقي چنين شرح مي‌دهد :
(… ساعت نه بعد از ظهر قرار داده بوديم كارخانه الكتريسته … 
در اين كارخانه اسباب الكتريسيته از هر قبيل مي‌سازند، سيمهاي كلفت به جهت تلگراف زير دريا، اسباب طلفون، پيل‌ها و چرخهاي تلگراف و غيره. هزار عمله در اينجا كار مي‌كند. چرخ بخار دارد و چرخهاي مختلف كه كار مي‌كنند، حقيقت چيز تازة انطراسان نداشت. غير همان چرخ بخار و چرخها كه كار مي‌كردند. چيز تازه اين بود كه دور نمائي پا‌نو را مانند ساخته بودند و از مقوا و نقاشي مثل پردة تماشاخانه ده و دره بلندي و پستي و چيزهاي ديگر ساخته بودند. روشني الكتريسيته زياد در كارخانه بود چشم را مي‌زد. عزيز السطان هم تازه چشمش خوب شده و از اين روشني صدمه خواهد خورد …
كارخانه خيلي گرم بود و بوي قير و بوهاي ديگر مي‌آمد و ما حركت مي‌كرديم و همه را مي‌ديديم در بين گردش نسيم خنكي احساس كرديم، باد مي‌وزيد. مثل باد بهشت كه درآن گرما و تعفن آدم را زنده مي‌كرد. ما تعجب كرديم كه از كجا باد مي‌آيد، بعد ملتفت شديم كه از يك چرخي است، پره پره ساخته‌اند، با الكتريسيته حركت مي‌كند با سرعت زياد و احداث باد مي‌كند. اسبابي دارد كه به حركت انگشت چرخ مي‌ايستد. يك مرتبه از تعفن و گرما جهنم مي‌شود باز انگشت مي‌گذارند به حركت مي‌آيد. بهشت مي‌شود. خيلي مغتنم دانستم و آنجا ايستادم. خنك شدم. باد طوري بود كه دامن سرداري و كليچه را خوب حركت مي داد. گفتيم اگر ممكن است يكي از اين چرخها بسازند و براي ما به تهران بفرستند. سيمن گفت مي‌سازم و مي‌فرستم  .)
 • بازدید : 100 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بحران مالی جهانی: تیرگی‌ها و روشنی‌ها -خرید اینترنتی تحقیق بحران مالی جهانی: تیرگی‌ها و روشنی‌ها -دانلود رایگان مقاله بحران مالی جهانی: تیرگی‌ها و روشنی‌ها -تحقیق بحران مالی جهانی: تیرگی‌ها و روشنی‌ها 
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار از زیان‌های بحران مالی جهانی ناشی از سقوط  بورس‌های آمریکا و بقیه‌ی آن مربوط به کاهش ارزش دارایی‌های آمریکا، اروپا و ژاپن بوده است
در تحلیل نهایی گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که بحران مالی نه تنها هنوز برطرف نشده، بلکه به‌رغم برخی نشانه‌های پیشین، همچنان رو به گسترش است. دلیل اصلی بروز نشانه‌های بهبود، برنامه‌های دولت‌ها برای کمک به رفع بحران بوده است. صندوق بین‌المللی پول، در گزارش تازه‌ی خود، برنامه‌های هماهنگ بین‌المللی را برای تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصاد جهانی همچنان ضروری تشخیص می‌دهد.
تراز مثبت بانک‌های آمریکایی
در نقطه‌ی مقابل گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتشار تراز مالی سه‌ماهه‌ی نخست بزرگترین بانک‌های ایالات متحده آمریکا، نوید بهبود بازار مالی را می‌دهد. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این ترازنامه‌های مثبت فریب‌دهنده هستند و همانطور که صندوق بین‌المللی پول پیش بینی‌می‌کند، بحران مالی می‌تواند گسترش یابد و موسسات مالی باز هم میلیاردها دلار زیان اعلام کنند.
به گزارش تارنمای هفته‌نامه‌ی آلمانی اشپیگل، در روزهای گذشته، تعدادی از بانک‌های آمریکایی یکی پس از دیگری ترازنامه‌های مثبت سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری خود را منتشر کردند که تناسبی با پیش‌بینی‌های قبلی کارشناسان نداشت. از جمله “بانک آمریکا” و موسسات مالی “ولس فارگو” و “جی پی مورگان” از میلیاردها سود خبر دادند. حتی موسسه‌ی “گلدمن ساکس” اعلام کرد که به زودی اعتبارات اضطراری دولت آمریکا را پس خواهد داد. تحلیلگران معتقدند که بانک‌های آلمانی نیز به زودی ترازنامه‌های مشابهی برای سه‌ماهه‌ی نخست سال ارائه خواهند داد.

 کارشناسان خوش‌بین و کارشناسان بدبین
 خبرهای متناقض سبب شده است که کارشناسان مالی به دو گروه “خوش‌بین‌ها” و “بدبین‌ها” تقسیم شوند. به عنوان نمونه، روبرت هالفر، کارشناس برجسته‌ی “بادر بانک”  ترازنامه‌ی مثبت بانک‌ها را نشانه‌ی تداوم نتایج مثبت می‌داند. اما دیرک شی‌یرک، استاد رشته‌ی بانکداری دانشگاه دارمشتات آلمان، می‌گوید: «بحران هنوز برطرف نشده و بانک‌ها همچنان آسیب‌پذیر هستند.» هانس‌پتر بورگهف، کارشناس مالی دانشگاه هوهنهایم آلمان، حتی نگران گسترش بحران فعلی است و پیش‌بینی می‌کند که حتی ممکن است بانک‌های تازه‌ای با دشواری‌های جدی روبرو شوند.
 بسیاری از کارشناسان معتقدند که ترازنامه‌ی مثبت بانک‌ها در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری، ناشی از شرایط ویژه‌ای بوده که بحران مالی به وجود آورده است. مثلا کنسرن‌هایی مثل زیمنس و پورشه از کاهش بهره‌های بانکی استفاده کردند تا با دریافت اعتبارات مناسب بدهی‌هایی را که موعد بازپرداخت آنها فرارسیده بود بپردازند. گویدو هایمن، کارشناس بانک متسلر آلمان، معتقد است که ۴۵ درصد اعتباراتی که شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود در سراسر سال جاری نیاز داشته‌اند، در سه‌ماهه‌ی نخست سال دریافت شده و همین امر مهم‌ترین عامل مثبت شدن ترازنامه‌ی بانک‌های آمریکایی در این دوره بوده است. به اعتقاد این کارشناس، نتیجه‌ی مشابهی را برای بانک‌های آلمان نیز می‌توان انتظار داشت.  هایمن در عین‌حال این وضعیت مثبت را پایدار نمی‌داند و می‌گوید: «تحلیل‌های تازه نشان ‌می‌دهند که وضعیت پرداخت اعتبارات هم‌اکنون عادی شده است. در سرچشمه‌ی اصلی  سود بانک‌ها بار دیگر از میان خواهد رفت.»
صندوق بین‌المللی پول، در ماه اوت امسال اعلام کرد که اگر بهای نفت‌خام به بشکه‌ای ۷۵ دلار برسد، دولت ایران با کسری بودجه روبرو خواهد شد. در هفته‌های پس از اعلام این نگرانی، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی در چند سخنرانی و مصاحبه اعلام کرد که حتی اگر نرخ نفت به بشکه‌ای پنج دلار برسد، اقتصاد ایران با مشکلی جدی روبرو نخواهد شد.
 رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، از این هم فراتر رفت و در یک سخنرانی گفت که حتی اگر بهای نفت به صفر برسد، باز دولت قادر است با تکیه بر ذخائر خارجی، کشور را برای سه سال اداره کند. اما چند روز بعد، حرف خود را پس گرفت و گفت: «اگر قیمت نفت را برای بودجه سال آینده بشکه‌ای ۳۰ دلار تعیین کنیم، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی متوقف خواهند شد». 
هشدار کارشناسان اقتصادی
 مدتی پیش، ۶۰ اقتصاددان برجسته ایرانی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد استفاده بی‌رویه دولت از درآمدهای نفتی را بسیار نگران کننده دانستند. آن‌ها اشاره کردند که دولت نهم ظرف سه سال گذشته بیش از ۱۴۲ میلیارد دلار درآمدهای نفتی را مصرف کرده است. چند روز پیش حمیدرضا کانوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هشدار داد که دولت باید برای منظور کردن نرخ ۳۵ دلاری نفت صادراتی در بودجه آماده شود. با استناد به اظهارات رئیس‌جمهور، تحقق این امر، به معنای تعطیل پروژه‌های اقتصادی و رکود بازار خواهد بود. به این ترتیب، بر خلاف نظر بسیاری از دولتمردان، جمهوری اسلامی ایران از بحران مالی جهانی مصون نمانده است.
 ۳۰ میلیارد دلار کسری درآمد نفتی
 محسن شمشیری تحلیل‌گر روزنامه سرمایه اخیرا در مقاله‌ای نوشت: « برخی از کارشناسان تخمین زده‌اند که دولت برای بودجه سال ۱۳۸۸ خود نیاز به ۱۰۵ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد. درآمد دولت از محل مالیات‌ها ۲۵ میلیارد دلار و از منابع دیگر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابر این، دولت به ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نیاز خواهد داشت. در حالی که با توجه به قیمت‌های فعلی، درآمد نفتی یی که می‌تواند در بودجه منظور شود، ۳۰ میلیارد دلار کمتر خواهد بود».
پیش‌بینی غلط صندوق بین‌المللی پول
 در این شرایط، محمود صدری تحلیل‌گر روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داد  که رشد اقتصادی ایران در سال جاری برخلاف پیش بینی صندوق بین‌المللی پول تنها ۳ و نیم درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول، قبلا اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در سال جاری پنج و شش‌دهم درصد رشد خواهد داشت و به این دلیل بحران زده نیست.  اما تحلیل‌گر دنیای اقتصاد با ذکر چند دلیل نوشت که این پیش‌بینی درست نیست.
 محمود صدری، در اشاره به کندی معاملات زمین و مسکن نوشت: « با این که از بهار سال ۱۳۸۷ بهای مسکن و زمین و اجاره مستغلات در مناطق شهری و روستائی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته، معاملات کند  و حتی شاید بتوان گفت متوقف شده است».
 تحلیل‌گر دنیای اقتصاد، در بخشی دیگر به تضادهای موجود درباره وضعیت نقدینگی اشاره کرد و توضیح داد: « در حالی که همگان از افزایش نقدینگی حرف می‌زنند، اهالی کسب و کار از کمبود پول در گردش شکوه دارند. به همین دلیل، نرخ بهره در بازار غیررسمی  به چهار تا ۵ برابر بازار رسمی رسیده است».
 به نوشته محمود صدری هنوز ۷۵ درصد خانواده‌های ایرانی خودروی شخصی ندارند. سرانه مصرف لبنیات در ایران نصف  و سرانه استفاده از کامپیوتر یک چهارم میانگین جهانی است. در نگاه این تحلیل‌گر، این واقعیات ، در کنار رکود بازار مستغلات و گرانی نرخ بهره، نشانه‌های رکود است. وی در مقاله خود نوشت: « در سال ۱۳۸۸ رشد اقتصادی ایران بیش از سه و نیم درصد نخواهد بود. این رشد اقتصادی نازل، در کنار تورم ۲۴ تا ۲۵ درصدی و نرخ بیکاری بالای ده درصدی، اجازه نمی‌دهد که ایران را رها از رکود ارزیابی کنیم».
 تحلیل نویسنده دنیای اقتصاد در واقع محتاطانه است. بر اساس آخرین‌گزارش‌های منتشر شده، ضریب نرخ تورم در ایران اکنون از ۳۱ درصد نیز بالاتر رفته است.


بحران مالي جهاني بهترين فرصت براي اجراي طرح تحول اقتصادي؟
گروه اقتصادي- در حالي كه اقتصاد جهان درحال دست و پنجه نرم كردن با تبعات بحران مالي جهاني است، ايران و اقتصاد متكي به درآمد نفتي اش در حال گذر از اقتصاد دولتي به سمت خصوصي و سامان دادن به وضعيت يارانه‌ها و درآمدهاي مالياتي و در نهايت كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي است. اما دولت نهم كه با شعار عدالت محوري و رفع تبعيض، در حال پياده‌سازي برنامه‌هاي خود براي اصلاح سيستم موجود اقتصادي كشور است، اين روزها علاوه بر آمادگي براي مقابله با اثرات احتمالي بحران مالي جهاني، از درون به دليل سخن گفتن از ضرورت ايجاد تحول در اقتصاد كشور و همچنين آماده سازي طرح تحول اقتصادي براي اجرا بايد خود را براي هرگونه دست اندازي و همچنين مانع‌تراشي برخي گروه‌ها كه به دنبال خنثي كردن اثرات اين طرح عظيم اقتصادي هستند، آماده كند. به همين دليل نيز وقتي صحبت از طرح تحول اقتصادي مي‌كند، بايد با تبعات انتخابات پيش روز نيز مبارزه كرده و در عين حال كه از تمام انديشمندان اقتصادي درخواست كمك و ياري مي كند، بايد نيش قلم‌ها و انتقادهاي هميشگي آنها را كه همراه با راهكارهاي سازنده نيز نيست، تحمل كند.
 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی-خرید اینترنتی تحقیق  پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی-انلود رایگن پیان نامه  پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی-پیان نامه  پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
این فیل در ۱۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
 تنخواه گردان پرداخت

عبارتست از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر و رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها یا که به موجب قانون و آئین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد 

ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )

۱٫     رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی

۲٫     شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی

۳٫     معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی

۴٫     شرح وظایف

۵٫     شرح وظایف معاونت فنی اجرایی

۶٫     معاون بازرگانی

۷٫     شرح وظایف معاون بازرگانی

۸٫     حوزه مدیریت

۹٫     شرح وظایف حوزه مدیریت

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی

نام: عباس افچنگی

تحصیلات: فوق لیسانس

شرح وظایف رئیس

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

۱٫     صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه

۲٫     شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی

۳٫     بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز

۴٫     پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات

۵٫     تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده

۶٫     تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی

۷٫     حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی

۸٫     اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

۹٫     اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی

۱۰٫سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی

۱۱٫اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط

۱۲٫نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون

۱۳٫نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی

۱۴٫نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

۱۵٫ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب

۱۶٫بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق

۱۷٫انجام سایر امور محوله

معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری

نام: اکبر قبول شاهرودی

تحصیلات:

شرح وظایف

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف احد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

۱٫     نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

۲٫     سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

۳٫     تعیین خط و مشی و نظارت بر حسن اجرایی آن

۴٫     صدور دستور العمل ها و ضوابط مربوط

۵٫     شرکت در کمیسیوها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحار مقام مافوق

۶٫     اتحام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی شکور

۷٫     تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمان وزارتخانه ها و یا سازمان متنوع و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید.

۸٫     تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای نیربط

۹٫     انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی و مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

۱۰٫تشریک مساعی با کارشناسان سازمان امور اداری واستخدامی کشور در تنظیم آئین نامه ها بخش نامه ها و دستورالعمل ه ای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

۱۱٫ایجاد خط و مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر

۱۲٫تهیه گزارشات لازم

۱۳٫انجام سایر وظایف و امور مربوط

۱۴٫رسیدگی و اظهار نظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی وحسابداری

شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۸۴ در تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح وظایف زیر تعیین می گردد:

۱٫     نظارت برعملیات ساختمان پروژه ها واظهار نظر در مورد الویت انجام طرح های عمرانی منطقه

۲٫     رسیدگی و پیشنهاد برنامه های مربوط به عمران و نوسازی روستاهای حوزه تحت سرپرستی

۳٫     کمک د رتهیه و تنظیم برنامه های اموزشی ترویج صنایع روستایی و فعالت های کشاروزی

۴٫     نظارت برقراردادهای مربوط به امور ساختمانی و طرح های عمرانی در سطح روستاهای حوزه تحت سرپرستی

۵٫     بررسی و رسیدگی در مورد طرح های عمرانی که وسیله مهندسین مشاوره و پیمانکاران به مورد اجرا گذارده می شود.

۶٫     آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت ها و اتحادهای تعاون روستایی به روستاییان است.

۷٫     ابلاغ نظارت و انجام پروژه های که اجرایی آنها به صورت امانی به تصویب رسیده است.

۸٫     شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تاسیسات مورد قرار داد و سایر مجاع مربوط طبق دستور مقام مافوق و پیشنهاد پروژه های خانه های مسکونی و تاسیسات مورد نیاز

۹٫     نظارت بر اجرای دستور العمل های صادره در مورد حفاظت و بهره برداری از تاسیسات در اسختمان ها

۱۰٫تعلیم وتدریس مواد مربوط به تعاون روستایی و کشاورزی در دوره های اموزشی و یا در سایر دوره های که سازمان به این منظور دعوت می شود.

۱۱٫نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز پروژه ها و انطباق نقشه های نصب با شرایطی اقلیمی و ساختمانی محلی

۱۲٫نظارت بر انجام محاسبات فنی پروژه ها بر اساس مشخصات ضوابط و معیارهای مربوط

۱۳٫تکیمل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تعلیم کارمندان سازمان فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات آنها

۱۴٫انجام امور مربوط به مناقصات و صدور دستورالعمل ها کارها به پیمانکاران و توجه به دستورالعمل های ابلاغ شده

معاون بازرگانی

نام: خانلر صادقی فرد

شرح وظایف معاون بازرگانی:

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و  استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

۱٫     صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهگی بین واحدهای مختلف اداری تعونیهای تحت سرپرستی و تهیه دستورالعمل دراین زمینه

۲٫     شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی

۳٫     پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز در حدود  اعتبارات و امکانات

۴٫     تهیه و تنظیم آمارهای لازم در مورد فعالیت های انجام شده

۵٫     تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برآورد بوجه مربوط

۶٫     اتخاذ تصمیم و نظارت بر تعلیم و عملیات خرید مازاد محصولات کشاورزی

۷٫     سازماندهی فعالیت های مربوط در حوزه مربوط و تعیین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی

۸٫     نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

۹٫     نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

۱۰٫جمع آوری و بررسی اطلاعات به قیمت های کالاهای وارداتی، کالاهای انحصاری ومحصولات داخلی و تعیین بهای آنها

۱۱٫تنظیم برنامه های لازم به منظور توزیع کالاهای مورد نیاز در سطح کشور و اعمال نظارت بر نحوه اجرای برنامه های زمان بندی شده در زمینه توزیع کالاهای وارداتی و سهمیه بندی شده

۱۲٫اقدام در مورد صدور تمدید کارت بازرگانی

۱۳٫جمع آوری و بررسی اطلاعات در مورد شبکه توزیع کالا در سراسر کشور و توسعه و بهبود ان

۱۴٫تماس با سازمانها و مراجع مبربوط جهت تهیه فیلم به منظور معرفی کالاها و محصولات کشور

۱۵٫تهیه گزارش بازار حاوی قیمت کالاهای مختلف و عرضه و تقاضا در بازار

۱۶٫بررسی و نظارت برنامه های بازدید بازرگانی خارجی از کارخانجات تولیدی داخلی

۱۷٫اجرای مقررات مربوط به مبادلات فردی

۱۸٫جمع آوری اطلاعات و آمار واحد ها و شرکت های تعاونی

۱۹٫تصمیم گیری در مورد تشکیل نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی و تهیه فیلم ها و جزوات آگهی های تبلیغاتی به منظور شناساندن کالاها و محصولات کشور

۲۰٫انجام سیر امورات محوله

حوزه مدیریت:

نام: ایرج ناصری مقدم

تحصیلات: کارشناس زراعت  و اصلاح نباتات

شرح وظایف حوزه مدیریت:

۱٫     هماهنگی حوزه شهرستانهای تحت پوشش

۲٫     مسئول پیگیری امور ( اموزشی و آموزش شرکت ها، آموزش پرسنل)

۳٫     مسئولیت رابط عمومی

۴٫     مسئولیت برگزاری شورای هماهنگی، شورای معاونین، شورای کارگروه های توسعه شرکت های تعاونی روستایی

۵٫     مسئولیت شورای تشکل ها (حوزه دبیرخانه شورای تشکل ها )

۶٫     مسولیت کارگروه توسعه شرکت های شهرستان سرخس و مشهد

۷٫     ارزشیابی کاری مدیریت شهرستانها

۸٫     نظارت شهرستانهای تحت پوشش

۲- اداره کل منابع طبیعی

۳- اداره کل امور عشایری

۴- اداره کل امور دامپزشکی

۵- اداره کل امور شیلات

اداره کل شیلات خراسان رضوی

گزار فعالیت های شیلات در سال ۸۵

عملکرد اداره شیلات شهرستان مشهد در نیمه سال اور سال ۸۶

۱٫     مسئول روابط عمومی (پل ارتباط بین مدیر و کارکنان و ارباب رجوع)

۲٫     معاون: محمدرضا مهدیزاده

۳٫     مدیر کل: سید احمد دلقندی

۴٫     رئیس اداره امور داری : ابراهیم ذاکریان

۵٫     مسئول حراست و وظایف آن

۶٫     رئیس اداره تولید و پرورش و وظایف آن

۷٫     مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف ان

۸٫     رئیس اداره اموزش و ترویج و وظایف آن

۹٫     کارشناس مسئول طرح و برنامه وظایف ان

مسئول روابط عمومی وظایف آن

مسئول روابط عمومی در سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای محمود طلوع می باشد که وظایف آنها به شرح زیر می باشد:

۱٫     ایجاد ارتباط درون سازمانی

۲٫     ایجاد ارتباط برون سازمانی

۳٫     مسئول حراست و وظایف آن

مسئول حراست در بخش شیلات سازمان جهاد کشاورزی آقای موسی گزی می باشد که وظایف این رده به شرح زیر می باشد.

۱٫     نظارت بر انجام  اقدامات لازم به منظور تامین و نگه داری نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل بر اساس مقررات

۲٫     نظارت بر انجام امور استخدامی کارکنان و صدور احکام

۳٫     اجرای قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارکنان

۴٫     بررسی و نظارت بر انجام مربوط به ارزشیابی کارکنان

۵٫     نظارت بر تامین نیازهای اموزشی کارکنان

۶٫     نظارت بر انجام امور رفاهی کارکنان

۷٫ &nbsp

 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق نوآوري‌هاي مالي؛)-خرید اینترنتی تحقیق نوآوري‌هاي مالي-دانلود رایگان تحقیق نوآوري‌هاي مالي-دانلود رایگان مقاله نوآوري‌هاي مالي-دانلود فایل تحقیق نوآوري‌هاي مالي-تحقیق نوآوري‌هاي مالي
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می پردازد:
نيروهاي اقتصادي، سياسي، و تغييرات قوانين و جهاني شدن به سرعت محيط رقابتي سازمان‌ها را تغيير مي‌دهند. در چند دهه گذشته سازمان‌ها با تغييرات ساختاري بسياري مواجه بوده‌اند. بازارهاي مالي[۱] نقش عظيمي در هدايت مسير اين تغييرات ايفا کرده‌اند در ادامه برای آشنایی بیشتر شما به ارائه توضیحات مفصل درباره فایل می پردازیم.

نيروهاي اقتصادي، سياسي، و تغييرات قوانين و جهاني شدن به سرعت محيط رقابتي سازمان‌ها را تغيير مي‌دهند. در چند دهه گذشته سازمان‌ها با تغييرات ساختاري بسياري مواجه بوده‌اند. بازارهاي مالي[۱] نقش عظيمي در هدايت مسير اين تغييرات ايفا کرده‌اند. حجم عظيمي از تصاحب‌ها در دهه ۶۰ ميلادي و سپس تجزيه شدن شركت‌هاي عظيم در دهه‌هاي ۷۰ و ۸۰، موج وحشتناک ورشکستگي‌ها در آغاز دهه ۹۰ ميلادي، جنبش جديد ادغام وبسياري ديگر از مسايلي که در گذشته براي سازمان‌ها اتفاق افتاده است و اکنون نيز پيش روي سازمان‌ها قرار دارد؛ علاوه بر مسايل تکنولوژيک ريشه در مسايل مالي دارد. وجهي که متاسفانه در کشور ما هنوز در تفکرات سنتي تحليل هزينه-فايده[۲] به سر مي‌برد و هنوز به جنبه‌هاي افزايش بهره‌وري، کارآيي و هم‌افزايي نوآوري‌هاي مالي[۳] توجه نشده است. تغيير نرخ ارز، تغيير قيمت کالاهاي اساسي[۴]، نرخ بالاي تورم و تغييرات نرخ بهره، شركت‌ها را با ريسک‌هاي بسياري مواجه کرد. رواج ابزارهاي نوين مالي در دهه  70 و ۸۰ بستري براي مديريت اين‌گونه ريسک‌ها براي شركت‌ها ايجاد کرد. اين نوشتار، به بررسي ابعاد نوآوري‌هاي مالي، علل و پيامدهاي آن در دو قسمت تغييرات ساختاري سازمان‌ها و ابزارهاي نوين مالي خواهد پرداخت و لزوم ايجاد تفکري نو در سازمان‌هاي ايراني را يادآور خواهد شد.

 

تغييرات ساختاري سازمان‌ها

در دهه ۶۰ ميلادي بسياري از شركت‌هاي سهامي عام[۵] توسط شركت‌هاي بزرگ تصاحب شدند. در اين دوران تفکر “بزرگ قدرتمند است[۶]” بر مديران حکمفرما بود. هر شرکتي که با مشکلات مالي (و به خصوص نقدينگي) مواجه مي‌شد از طريق شرکتي ديگر تصاحب[۷] مي‌شد. بسياري از اين شركت‌ها مدل‌هاي کسب و کار و حتي بازار خوبي در اختيار داشتند و اگر مي‌توانستند به حيات خود ادامه دهند، در آيند‌ه‌اي نزديک به سازماني سود‌آور تبديل مي‌شدند؛ اما مشکلات مالي و به خصوص سررسيد بدهي‌ها، آن‌ها را به سمت بلعيده شدن مي‌برد. شركت‌هاي تصاحب کننده به اين اميد که بتوانند مشکلات کوتاه مدت اين‌گونه سازمان‌ها را حل کنند، مديريت آن‌ها را در اختيار مي‌گرفتند و لذا بدهي‌ها هم به شرکت تصاحب کننده، منتقل مي‌شد. از اين رو اين دوره را عصر شركت‌هاي ترکيبي اهرمي[۸] مي‌گويند (D. Chew, Jr, Stern Stewart & Co. ). در اثر همين موج تصاحب، شركت‌هاي بسيار بزرگي ايجاد شدند که حوزه فعاليت متمرکز و مشخصي نداشتند.  بعدها همين عدم تمرکز، مشکلات بسياري براي اين سازمان‌ها ايجاد کرد.

در دهه ۷۰ يکي از ابزارهاي مهم وارد بازارهاي مالي شد. تا پيش از اين دوران شركت‌هاي کوچک قابليت قرض‌گيري از بازارهاي مالي را نداشتند. اما در پايان دهه ۷۰ و با رواج اوراق قرضه بنجل[۹] شركت‌هاي کوچک و ريسکي نيز توانستند با نرخ بهره بالاتر اوراق قرضه صادر کنند و منابع مالي مورد نياز خود را از بازار فراهم کنند. از طرفي junk Bondها امکان حضور سرمايه‌هاي کوچک را نيز در بازار پول و سرمايه ايجاد کرد. اين اوراق که با نرخ بهره بالاتري نسبت به اوراق قرضه معمولي صادر مي‌شد باعث رشد بسياري از شركت‌هايي شد که در صنايع پر ريسک و سرمايه‌بر فعاليت مي‌کردند. (Micheal Jensen(1993))

پيش از اين نيز ذکر کرديم که عدم تمرکز فعاليت شركت‌ها، موجب عدم بهره‌وري آن‌ها شده بود. در حقيقت شركت‌هاي زير مجموعه سازمان‌هاي بزرگ از دور هدايت و راهبري مي‌شدند. تخصيص بهينه منابع صورت نمي‌گرفت و بسياري از زيرمجموعه‌ها به ورطه زيان افتاده بودند. مازاد ظرفيت‌ها منابع بسياري را تلف مي‌کرد. تغييرات تکنولوژيک و گسترش ظرفيت‌ها نيز برمشکل مازاد ظرفيت‌ها افزوده بود. نگراني از رکود اقتصادي و کاهش تقاضا هم شركت‌ها را با چالش مواجه کرده بود.  در دهه ۸۰، شركت‌ها به منظور رفع مشکلات بهره‌وري و همچنين رفع ظرفيت‌هاي مازاد که علاوه بر سازمان‌ها، هزينه‌هاي بسياري را بر اقتصاد نيز تحميل مي‌کرد، به تغيير ساختار[۱۰] پرداختند. شركت‌هاي غير بهره‌ور و زيان‌ده به روش‌هاي گوناگون از بدنه سازمان‌هاي بزرگ خارج مي‌شدند و به کارکنان، مديران و Company Raider[11]ها واگذار مي‌شدند. اين دهه اوج نوآوري‌هاي مالي بود و دانش مهندسي مالي در اين دوران به اوج شکوفايي خود رسيد. بسياري از روش‌هاي واگذاري به گونه‌اي بود که شركت‌ها از طريق وام‌گيري خريداري مي‌شدند. در اين روش‌ها خريدار، شرکت را از طريق وام کلان در اختيار مي‌گرفت و سپس از طريق جريان وجوه نقد حاصل از فعاليت شرکت، اقساط وام را باز پرداخت مي‌کرد. در اين روش‌ها که به روش‌هاي اهرمي شهرت يافتند، شرکت با بدهي‌هاي سنگيني مواجه مي‌شد. روش‌هايي مثل خريد اهرمي[۱۲]، خريد اهرمي توسط مديران[۱۳] (که در آن خريداران مديران شرکت بودند.)، Divestitures (روش‌هايي که در آن شركت‌ها دارايي‌هاي غير بهره‌ور خود را مي‌فروختند و به اين ترتيب ترازنامه خود را سبک مي‌کردند.) و Spin-off (که در آن سهام شركت‌هاي کوچک به مديران شركت‌هاي مادر تعلق مي‌گرفت و اين در حقيقت نوعي وام‌گيري بود) در اين دوران رواج بسياري داشتند (D. Chew Jr., S. Stewart & Co.). روش‌هاي تجديد ساختار به دلايل متفاوتي موجب افزايش کارآيي و بهره‌وري شركت‌ها مي‌شد که از آن‌جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مفاسدمالي-خرید اینترنتی تحقیق مفاسدمالي-دانلود رایگان مقاله مفاسدمالي-تحقیق مفاسدمالي

این فایل در ۵۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
      پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند .
      پول شويي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع آن عمليات انجام مي دهند . انواع پولهايي كه مي تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري تقسيم مي شود .
پولهاي خاكستري ، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات  اين كارها را انجام مي دهند .
پولهاي سياه پولهاي حاصل از قاچاق كالا است ، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در جامعه صورت مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود .
پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .
 ـ مراحل عمليات پول شويي
۱ـ ايجاد پول غير قانوني
      معمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود. اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را بيشتر رواج مي دهند.
در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند .
 2ـ سند سازي مالي
      معمولا“ پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود .امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ، طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند.
      بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت متداول كاهش يابد .
     در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ، بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به وجود خواهد آمد.
      هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي از بين بردن پول شويي فراهم كرد.
      تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند.
۳ـ اختلاط مالي
      اختلاط مالي ، پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“ مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند.
      پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود.
از اين رو كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود .
      در هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود زيادي دشوار خواهد شد .
۴ـ تشويق پول شويي
      فرض مي كنيم كه منابعي از طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق روشهاي قانوني  مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد . تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان غير قانوني پول برخورد قانون و  شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ مثل برخي كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه خواهيم بود .)
      در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده است .
  
 نمودار نمايش مراحل
       پول شويي
          بنگاههاي اقتصادي       واسطه هاي مالي رسمي     واسطه هاي مالي غير متشكل      بنگاههاي غير مشهور
 
 
 آمار مربوط به پول شويي
      با آنكه با توجه به ويژگي خاص فرايند پول شويي ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبيعي آمارهاي اقتصادي كشورها قرار دارد با اين حال آمارهاي تقريبي و مقدماتي در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زميني داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شويي صندوق بين المللي پول (IMF)برآورد كرده است كه حجم كل پول شويي در دنيا مبلغي حدود ۲ تا ۵ در صد توليد نا خالص داخلي دنيا است اين مقدار با توجه به ارقام توليد ناخالص داخلي سال ۱۹۹۶ بيانگر آن است كه حجم پول تطهير شده در جهان در سال مذكور در حدود ۵۹۰ ميليارد دلار تا ۵/۱ تريليون دلار آمريكا بوده است .
      تنها حد پايين ارقام ياد شده معادل ارزش كل توليدات اقتصادي كشوري به اندازه اقتصاد اسپانيا است . اين حجم عظيم پول شويي مي تواند بيانگر تأثيرات منفي بالقوه اي باشد كه بر اقتصادكشورها و اقتصاد جهاني خواهد بود .
ـ فن آوري و خدمات مالي اينترنتي
      امروزه براي هر كسي استفاده از رايانه ها ي قابل حمل ، يك خط تلفن و نرم افزارهاي مناسب انجام معاملات بانكي ، برداشت از حسابها ، عمليات بازار بورس و  … در هر زماني از شبانه روز و در هر مكاني از جهان امكان پذير است . تمام اين عمليات از طريق شبكه اينترنت با استفاده از يك خط تلفن همراه كه مجهز به سيستم WAP است صورت مي گيرد . خطر اين نوع ارايه خدمات مالي آن است كه صرفنظر از اينكه با استفاده از چه روشي   عمليات مالي را از طريق شبكه اينترنت انجام
 مي دهيم تبهكاران مي توانند به صورت رياكارانه اي درعمليات اختلال ايجاد كنند و اين امر ناشي از اين حقيقت است كه در شبكه اينترنت ، نام كاربران به صورت نا شناس باقي خواهد ماند .
      از زماني كه اين ابزار نوين ( اينترنت) ظهور كرده و اساس روابط تجار ي و بازرگاني بين بانكدار و مشتري دگرگون شده است واكنون مشتر ي بدون آنكه هر گونه تماس فيزيكي با بانكداران داشته باشد، قادر است براي خود حساب بانكي افتتاح كند، سپس مسئله ازدياد شمار اين قبيل عمليات بانكي موجب شد شبكه اي متشكل از افراد ناشناس براي جابه جايي پولهاي مشكوك در سراسر جهان ايجاد شود . به عنوان مثال ، در شماره يازدهم مه سال ۲۰۰۰ مجله «بررسي اقتصادي خاور دور » چنين آمده است: اداره مبارزه با مواد مخدر بانكوك معتقد است قاچاقچيان تايلندي مواد مخدر از طريق اينترنت شبكه غير قانوني توزيع مواد مخدر خود را تقويت مي كنند . همچنين اين گونه مواد را به صورت online به مشتريانشان در تايلند ، هنگ كنگ و اندونزي عرضه مي كنند . معضل مشابهي نيز در ارتباط با دلالي online از طريق شبكه اينترنت به وجود آمده است . گر چه تعداد اين گونه موارد بسيار اندك بود اما متخصصان اداره ياد شده از آمادگي لازم براي مبارزه قاطعانه با دلالان اين گونه شركتها برخوردار نيستند . اين دلالان با تمام قوا در پي يافتن مشتريان جديد و افزايش ارزش معاملات در بازار سهام هستند.
     همچنين در چند سال اخير شاهد رشد سريع شركتهاي تأمين كننده خدمات مالي از طريق اينترنت هستيم . شركتهاي مذكوربه نقل و انتقال حواله هاي وجوه از طريق اينترنت مي پردازند. بعضي از اين گونه شركتهاي خدماتي براي خريد كالا از طريق اينترنت به خصوص براي فروشندگاني كه از امكان پذيرش كارتهاي اعتباري بي بهره اند ، تسهيلاتي فراهم آورده اند . به عنوان مثال ، مي توان از شركت اينترنتي Ebay كه از بزرگترين شركتهاي حراج اينترنتي جهان به شمار مي آيد، نام برد . همچنين خريداري كه به طور معمول ، خريد هايش را از طريق كارت اعتباري انجام مي دهد، مي تواند با استفاده از تسهيلات شركتهاي خدمات مالي وجه مورد نظر را به فروشندگان بپردازند . براي اين كار ،( فقط كافي است خريداري آدرس E-Mail خريدار و فروشنده را تعيين كند و از خدمات مورد نظر بهره مند شود. در اين گونه عمليات لازم نيست مشخصات ذينفع خريدار براي شركت ارائه كننده خدمات اينترنتي به طور دقيق اعلام شود .) در روش مذكور براي انتقال وجوه از طريق يك معامله مشخص ، محدوديت مبلغ وجود ندارد . به اين ترتيب ، واضح است شركتهاي فراهم آورنده انتقال وجوه از طريق اينترنت مي توانند از راه عمليات خود فعاليتهاي بازرگاني الكترونيك را به طور محسوسي گسترش دهند و تقويت كنند . خدمات آنها همچنين مي تواند به پول شويان براي جابه جايي پولهاي كثيف در سراسر جهان به صورت ناشناس كمك كند.
      بنابراين با درنظر گرفتن مسائل ياد شده ، ضروري است براي مبارزه با پول شويان تمامي معيارها و قوانين بازرگاني الكترونيك به طور كامل اجراشود تا به اين طريق بتوان از چالشها كه ممكن است در سالهاي آتي اقتصاد كشور با آن مواجه شود ، دست و پنجه نرم كرد .
به منظور ارزيابي چگونگي عمليات پول شويي از طريق اينترنت ، به بررسي بازرگاني الكترونيك در جهان مي پردازيم .
ـ بازرگاني الكترونيك
      اكنون در هر بخش از اقتصاد جهاني بازرگانان به صورت فزاينده اي از شبكه اينترنت به منظور كاهش هزينه هاي خريد، مديريت روابطشان با عرضه كنندگان كالاهاي مورد نياز، تقويت تداركات ، موجودي انبار و همچنين برنامه ريزي براي توليدات جديد و حفظ كردن مشتريانشان به طور بسيار مؤثري استفاده مي كنند . شبكه جهاني اينترنت براي معاملات بازرگاني به عنوان يك وسيله جديد كه تأثير چشمگيري در روند معاملات بر جاي گذاشته ، تلقي مي شود . فروشهاي اينترنتي كالاها و خدمات به طور فزاينده اي رشد كرده اند . به اين ترتيب ، شركتهايي كه از فن آوري اقتصاد قديم بهره مي برند، مجبور به طراحي مجدد فعاليتهاي تجاري خود بر اساس تحولات  دنياي اينترنت شده اند. با اين حال به وضوح مشاهده مي شود سير حركت شركتهاي قديم به سمت استفاده از راهبردهاي اينترنتي ، به اندازه شركتهاي متوسط و كوچك سنتي كند است، رشد تعداد شركتهايي كه به بازارهاي آزاد و رقابتي روي آورده اند ، روز به روز در حال افزايش است ، اما به دلايل تجاري آنان توانايي مشاركت در زنجيره مجازي عرضه را در بازار هاي الكترونيك ندارد .
        در سال ۱۹۹۶ كمتر از ۴۰ ميليون نفر در سراسر جهان به شبكه اينترنت متصل بودند اما در پايان سال ۱۹۹۷ بيش از ۱۰۰ ميليون نفر از اين شبكه استفاده مي كردند . تعدادمشتركين تلفني اينترنت در سنگاپور از ۱۳۹ هزار تن در ژانويه ۱۹۹۷ به يك ميليون و ۹۳۴ هزار و ۸۰۰ نفر در ژانويه سال ۲۰۰۱ افزايش يافت كه اين رقم تقريبا“ بيانگر نفوذ ۵۸ درصدي اينترنت در آن كشور است . كشور سنگاپور در ميان ۶۰ كشوري كه از آمادگي لازم براي بازرگاني الكترونيك برخوردارند ، مقام هفتم را دارا است .
     بر پايه تحقيقات شركت مشاوره اي «نت كرفت» كه در كشور انگلستان مستقر است ، نسبت امنيت سرورهاي بازرگاني الكترونيك براي هر شخص در سنگاپور و هنگ كنگ در مقايسه با اتحاديه اروپا بيشتر است . اين امر نشانه آن است كه رشد بازرگاني الكترونيك در آسيا در مقايسه با ساير نقاط جهان از آهنگ سريعتري برخوردار است . تقاضا ي شركتها براي خريد رايانه هاي شخصي در آسيا به منظور دسترسي به شبكه اينترنت طي سه ماهه اول سال در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل ۴۳ درصد رشد نشان مي دهد . بر اساس گزارش «مؤسسه اينترنشنال ديتا كورپ » (IDC) انتظار مي رود سهم آسيا در سال ۲۰۰۳ از درآمد يك تريليون و ۴۰۰ ميليارد دلاري تجارت الكترونيك جهان ، بالغ بر ۳۵ درصد شود . در تحقيق ديگري كه شركت «گلدمن ساكس» انجام داده ، برآورد شده است كه تا سال ۲۰۰۵ ميلادي ميزان جهاني فروشهاي online به ۵/۴ ميليارد دلار برسد. پيش بيني مي شود حجم تجارت الكترونيك آسيا در سال مذكور ، بالغ بر ۴۰۰ ميليارد دلار و سهم ژاپن بالغ بر ۲۹۷ ميليارد دلار شود .
ـ خدمات مالي اينترنتي
      مؤلفه عمده خدمات مالي الكترونيك كه اكنون به عنوان خدمات مالي online شناخته شده است ، بانكداري الكترونيك است . خدمات جنبي شما به ديگري نيز در اين زمينه كه از بانكداري الكترونيك ناشي مي شوند، عبارتند از : بيمه الكترونيك ، سرمايه گذاري الكترونيك و وام دهي الكترونيك . همچنين اصطلاحاتي از قبيل رايانه شخصي ، بانكداري ، بانكداري اينترنتي ، بانكداري مجازي ، بانكداري online  ، بانكداري الكترونيك از راه دور و بانكداري تلفني اغلب مترادف يكديگرند و در ارتباط با بانكداري الكترونيك به كار مي روند و از آنها تحت عنوان بانكداري الكترونيك ياد مي شود.
اغلب بانكها ي متعارف در سنگاپور خدمات بانكداري اينترنتي مشابه آنچه در ايالات متحده عرضه مي شود ، به مشتريان خود ارائه مي دهند، براي مثال ، خدمات بانكداري الكترونيكي بانك DBS سنگاپور كه بزرگترين بانك آن كشور به شمار مي آيد ـ به مشتريانش خدماتي اينترنتي از قبيل: انجام معاملات عمده بانكي ، پرداخت صورتحساب خدمات عمومي و پر كردن تقاضاي وام ارائه مي دهند . شايان ذكر است كه بانك «فيناتيك دات كام » كه اولين بانك مجازي مستقل در آسيا محسوب مي شود ، فعاليت خود را در هيجدهم ماه آوريل سال ۲۰۰۰ آغاز كرد و بر خلاف ديگر بانكها ي اينترنتي ، از موفقيت چشمگيري در زمينه بانكداري مجازي به خصوص در زمينه تأمين نيازهاي مشتريان آسياييش برخوردار بوده است .
 • بازدید : 114 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تصميم هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري در شرکت ها ، تصميم هايي هستند که هر دو با آينده نگري اتخاذ مي شوند . در تصميم هاي تأمين مالي ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار مي گيرد تا در آينده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمين کنندگان منابع مالي عمل کند  در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
اهميت موضوع تحقيق 
يکي از موضوعات مهمي که تمام صاحبنظران مالي و مديران مالي برآن توافق دارند ، مسئله ساختار مالي (اهرم مالي ) است . شرکتي که هيچ گونه بدهي نداشته باشد ، يک شرکت با ساختار کاملاً سرمايه اي است ، اما در عالم واقعيت چنين شرکتي سراغ نداريم و تمام شرکت ها به نسبت هاي مختلفي از اهرم استفاده مي کنند .
لذا براي افراد و موسسات ذينفع ، قابل توجه مهم است که شرکت مورد نظر براي تأمين منابع مالي دارايي هاي خود از چه حجمي بدهي و از چه حجمي سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است . زيرا اين امر بر تصميمات آنها در ارتباط با آن شرکت تاخير خواهد داشت . بانک ها در هنگام اعطاي وام به شرکت ها و افراد سرمايه گذاردر هنگام خريد سهام شرکت ها نيز داشتن ساختار مالي بهينه مهم است که از آن طريق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام يا انتشار سهام جديد نمايند . هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جديد نياز به داشتن بافت و ساختار مالي مناسب است  تا اينکه هم بانک ها مايل به اعطاي وام باشند و هم سرمايه گذاران از افزايش سرمايه (انتشار سهام جديد ) استقبال نمايند .
با توجه به مراتب فوق به جهت اهميت ساختار مالي در زمينه هاي مختلف ، لذا شناخت عوامل عمده اي که بر آن تأثير دارند قابل توجه و مهم است . تا از اين طريق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعيين کننده و مؤثر ، و ميزان تأثير هر کدام در ارتباط با ساختار مالي خود برنامه ريزي و تصميم گيري نمايد.  
اهداف تحقيق 
امروزه شرکت ها ي موفق ، شرکت هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه ، وجوه مالي مورد نياز خود رااز منابع صحيح تامين مالي نموده ، به طوري که هزينه سرمايه شرکت  به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد .
هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از :
بررسي تبيين عوامل موثر برساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارايران
و اهداف فرعي اين تحقيق عبارتند از :
۱) بررسي تأثير سودآوري  بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
۲) بررسي تأثيرنرخ رشد بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
۳) بررسي تأثير دارايي ثابت مشهود بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران 
۴) بررسي تأثيراندازه شرکت  بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران   
چارچوب نظري تحقيق 
اصولاً در چارچوب نظري تحقيق بايد متغير هاي موجود به درستي شناسايي و معرفي گرديده و سپس با توجه به تحقيقات و يا تئوري هاي موجود در ارتباط با موضوع تحقيق روابط موجود بين اين متغير ها که هدف اين تحقيق مي باشد را در قالب فرضيه هايي بيان کرده و بررسي نمود . 
موديلياني و ميلر  براي اولين بار در سال ۱۹۵۸ بحث ساختار سرمايه را مورد بررسي قرار دادند ، موضوع مورد بحث آنها اين بوده است که آيا استفاده از بدهي ها در ساختار سرمايه شرکت ها بر ارزش شرکت و هزينه سرمايه تأثير مي گذارد ؟ آنان به اين نتيجه رسيدند که استفاده از بدهي ها بر ارزش شرکت تأثير مثبت و بر ميانگين موزون هزينه سرمايه نير تا حد محدودي تأثير خواهد گذاشت    .
جامع ترين و برجسته ترين تحقيق مربوط به ساختار سرمايه متعلق به راجان و زنگالس (۱۹۹۵) مي باشد که تحت عنوان (( درباره ساختار سرمايه چه مي دانيم ؟ شواهد بين المللي)) به بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه شرکت ها از منظر بين المللي پرداخته است . راجان و زنگالس در تحقيق مشترک خود از ترازنامه هاي نمونه وسيعي از شرکت هاي سهامي عام در هفت کشور بزرگ صنعتي دنيا ( آمريکا ، انگليس، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، ژاپن )را مورد بررسي قرارداده است .
سپس با برآورد يک مدل رگرسيون چند متغييره به بررسي رابطه بين چهار متغير بنيادي حسابداري (ارزش دارايي هاي ثابت،ارزش بازار به دفتري ، لگاريتم فروش و سودآوري ) با ساختار سرمايه شرکت ها پرداختند .
نتايج اين تحقيق نشان داد که اهرم مالي در هر يک از اين کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتري و سود آوري شرکت رابطه منفي و با دوعامل ارزش دارايي ثابت مشهود واندازه شرکت رابطه مثبت دارد . لذا با اندکي اغماض مي توان گفت که عوامل مرتبط با الگوي ساختار سرمايه در اين کشورها به استثناء آلمان عموميت دارند.  
با توجه به نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده اين امکان فراهم آمد که در قالب فرضيه هاي مطرح شده به بررسي اثر هر يک از عوامل چهار گانه سود آوري ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و دارايي ثابت مشهود بر ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني تعيين شده بپردازيم . تا به اين ترتيب در جهت تاييد هر چه بيشتر تحقيقات انجام شده قبلي گام برداريم . 
مدل تحليلي تحقيق 
در اين تحقيق با الهام از تحقيق راجان و زنگالس (۱۹۹۵) و بيون و دانبولت (۲۰۰۲) ، از بين عوامل متعدد مورد اشاره ، چهار عامل  : سودآوري شرکت ، نرخ رشد ، نسبت دارايي هاي ثابت مشهود (ارزش دارايي هاي وثيقه اي شرکت ) و اندازه شرکت به عنوان متغير هاي توضيحي ( مستقل ) ساختار مالي انتخاب شده است .
عرض از مبداء   
اهرم مالي             
سود آوري               
نرخ رشد                      
نسبت دارايي هاي ثابت مشهود                                                    
اندازه شرکت   
ضريب نوسان پذيري از سودآوري                  
ضريب نوسان پذيري ازنرخ رشد      
ضريب نوسان پذيري ازنسبت دارااي هاي ثابت مشهود                                         
ضريب نوسان پذيري از اندازه شرکت                                                                 
مقدار خطا                     
به نظر راجان و زنگالس(۱۹۹۵) ، تعريف نسبت بدهي يا اهرم به عنوان متغير وابسته ، درتحقيقات ساختار مالي از اهميت به سزايي برخوردار است و انتخاب معيار مناسب براي سنجش آن ، به هدف تحقيق بستگي دارد . بنابراين ضروري است قبل از پرداختن به عوامل مؤثر برنسبت بدهي يا اهرم مالي ، ابتداء معيار اهرم يا نسبت بدهي تعريف و مشخص گردد با توجه به تحقيقات مختلف که از معيار هاي متفاوتي از قبيل نسبت     بدهي هاي غير سرمايه اي به کل دارايي ها ، نسبت کل بدهي به کل دارايي ها، نسبت کل بدهي به کل سرمايه ، نسبت بدهي تعديل شده به سرمايه تعديل شده، استفاده نموده اند. 
لذا در اين تحقيق براي اندازه گيري اهرم مالي از متغير جايگزين “نسبت کل بدهي به کل دارايي” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير اهرم مالي از نماد  استفاده گرديده است .
متغيرهاي مستقل :
۱) سود آوري : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت سود قبل از بهره و ماليات به     ارزش دفتري کل دارايي ها ” استفاده گرديده که درمدل رگرسيون براي متغير سود آوري از نماد PROFIT استفاده گرديده است .
۲) نرخ رشد : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري کل دارايي ها ” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير فرصت هاي رشد  از نماد
       GRWTH استفاده گرديده است . 
۳) نسبت دارايي هاي ثابت مشهود : که براي اندازه گيري آن از متغير جايگزين ” نسبت ارزش دفتري دارايي ها ي ثابت مشهود به کل دارايي ها ” استفاده گرديده که در مدل رگرسيون براي متغير ميزان دارايي هاي ثابت مشهود از نماد  IGPاستفاده گرديده است .
۴) اندازه شرکت : که براي اندازه گيري آن از “لگاريتم طبيعي (Ln ) فروش کل شرکت ” که در مدل رگرسيون براي متغيرحجم فروش از نماد  SIZE استفاده گرديده است .
فرضيه هاي تحقيق :
با توجه به موضوع تحقيق ، فر ضيه هاي مورد بررسي عبارتند از :
۱) بين سود آوري و ساختار مالي رابطه معني داري  وجود دارد .
۲) بين نرخ رشد و ساختار مالي رابطه معني داري وجود دارد .
۳) بين دارايي ثابت مشهود  و ساختار مالي رابطه معني داري وجود دارد .
۴) بين اندازه شرکت و ساختار مالي رابطه معني داري  وجود دارد .
قلمرو تحقيق 
قلمرو تحقيق حاضر از سه بعد تشکيل شده است :
الف ) قلمرو زماني تحقيق :
۱) اطلاعات کامل و تفضيلي صورتهاي مالي سالانه هر يک از شرکت ها همراه با قيمت بازار سهم در پايان سال مربوطه در تابلو بورس اوراق بهادار تهران از انتهاي سال مالي ۱۳۸۱ الي ۱۳۸۶ مي باشد .

۲) وقفه اي فراتر از سه ماهه در انجام معاملات سهم شرکت وجود نداشته باشد .
ب) قلمرو مکاني تحقيق :
در اين تحقيق کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديده است 
ج) قلمرو موضوعي تحقيق : 
از ميان کليه عوامل مؤثر برساختار مالي شرکت ها در اين تحقيق تأثيرسودآوري، نرخ رشد، دارايي هاي ثابت مشهود ، اندازه شرکت، برساختار مالي شرکت ها مورد بررسي قرار مي گيرد .
تعريف عملياتي واژه ها 
در اين قسمت تعريف کاربردي هر يک از متغير ها در فرضيه هاي تحقيق ارائه مي شود .
سودآوري شرکت :
ميرز ، دونالسون ، و برالي اظهار کرده اند که شرکت ها ترجيح مي دهند                        سرمايه گذاريهاي (افزايش سرمايه ) خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس ازطريق بدهي و در نهايت از طريق انتشار سهام تامين نمايند . آنها حدس زدند که اين رفتار ممکن است ، بواسطه هزينه انتشار سهام جديد و همچنين اطلاعات چند گانه باشد . 
بنابراين مي توان گفت سودآوري يک شرکت و مقدار سود انباشته يک شرکت ، يکي از عوامل مهم و تعيين کنند ، ساختار مالي مي باشد ، بعبارتي هر چه سودآوري بيشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بيشتر خواهد بود و در نتيجه براي سرمايه گذاريهاي مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود .
نرخ رشد (رشد مورد انتظار ) 
براي اندازه گيري رشد مورد انتظار شرکت از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري کل دارايي هاي شرکت استفاده مي شود . در اين نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت ارزش بدهي ، ارزش حقوق صاحبان سهام حاصل مي شود. ارزش بدهي شرکت به اين ترتيب حاصل مي شود : ارزش دفتري کل دارايي ها منهاي ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام. ودر مخرج کسر ، ارزش دفتري کل دارايي استفاده مي شود.

دارايي ثابت مشهود : 
يکي ديگر از عوامل تعيين کننده ساختار مالي شرکت دارائيهاي ثابت مشهود شرکت           مي باشد . هر چه ميزان دارائيهاي ثابت مشهود شرکت بيشتر باشد ؛ شرکت وام و اعتبار بيشتري مي تواند تحصيل نمايد . با توجه به اين تئوري که سهامداران شرکتهاي اهرمي اين انگيزه را دارند که بوسيله سرمايه گذاريهاي غير بهينه اقدام به تصرف ثروت طلبکاران نمايند . لذا طلبکاران اقدام به وثيقه کردن مطالبات خود در قبال دارائيهاي شرکت نمايند.
بنابراين مي توان گفت هر چه دارائيهاي شرکت که قابل شهود باشد، بيشتر باشد، شرکت قادر به تحصيل وام و اعتبار بيشتري خواهد بود .
اندازه شرکت :
منظور از اندازه شرکت عبارت است از حجم فروش  و ميزان فعاليت يک شرکت . بنابراين نکته مهم در سنجش اندازه شرکت اين است که چه عاملي به عنوان ملاک و معيار ، مورد استفاده قرار گيرد ، تا از آن طريق به شکل صحيح و دقيق شرکت ها را از نظر اندازه وحجم از يکديگر تفکيک نمايند . لذا مساله مهم در اندازه شرکت ، مقياس و ملاک سنجش اندازه شرکت ها مي باشد . معيارهاي متفاوت ، ولي مرتبط با يکديگر ، براي اندازه گيري حجم و گسترش فعاليت شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است : 
۱) يکي از معيار ها “فروش کل ” شرکت است . يعني هرچه ميزان فروش يک شرکت بيشترباشد حاکي از حجم و اندازه بزرگتر آن شرکت است ، و بر عکس هر چه ميزان فروش يک شرکت کمتر باشد ، حجم واندازه ا آن شرکت کوچکتر است . يعني  بين ميزان فروش واندازه شرکت يک رابطه مستقيم وجود دارد . 
۲) معيار ديگر مورد استفاده “مجموع دارايي ها ” به ارزش دفتريا ست . که اين معيار نيز مانند معيار قبلي با اندازه شرکت را بطه مستقيم وجود دارد . يعني هر چه دارايي هاي شرکت بيشتر باشد حاکي از اندازه بزرگتر شرکت است ، و بر عکس هر چه حجم دارايي هاي شرکت کمتر باشد ، حجم و اندازه شرکت کوچکتر است .
اما در ارتباط با اينکه کدام يک از معيار هاي مذکور ، به عنوان يک معيار مناسب در اين تحقيق مورد استفاده قرار گيرد . بايد گفت که تمامي معيار هاي ذکر شده ، عمدتاً در بررسي هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ، و به عنوان شاخص تعيين کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند . در اين تحقيق از ” مجموع دارايي ها ” به عنوان شاخص براي “اندازه شرکت ” استفاده مي گردد . 
ساختار مالي (اهرم مالي )
ساختار مالي عبارت است از کيفيت و ترکيبي که بوسيله آن شرکت نياز هاي مالي خود را جهت تهيه دارائي ها تامين کند . به عبارت ساده تر ، ساختار مالي عبارت است از ترکيب “بدهي ” و “حقوق صاحبا ن سهام “. يعني ساختار مالي يک شرکت اقلام سمت چپ ترازنامه که شامل مجموع بدهي ها و ارزش ويژه است ، اطلاق مي شود . بنابراين ساختار مالي يک شرکت در فرمول زير خلاصه مي شود :
حقوق صاحبان سهام + بدهي ها = ساختار مالي
ساختار مالي به عنوان متغيري است که در اين تحقيق اثر عوامل چهارگانه،سود آوري ، نرخ رشد، دارايي ثابت مشهودو اندازه شرکت  بر روي آن مورد بررسي قرار        مي گيرد . لذا در اين تحقيق لازم است شاخص ومعياري که نشان دهنده ساختار و ترکيب مالي شرکت ها مطابق با فرمول فوق باشد، بيان گردد.
شاخص هائي که مي تواند مورد استفاده قرار گيرند بدين قرارند :
۱) نسبت کل بدهي ها به کل دارائي ها (TD/TA ) ،  اين نسبت نشان              مي دهدچه ميزان از دارائي ها ي يک شرکت ازطريق بدهي ها تامين مالي شده است . به عبارتي ميزان به کار گيري اهرم مالي يا بدهي در شرکت را نشان مي دهد . مجموعاً ميزان و سهم بدهي و حقوق صاحبان سهام را در ترکيب و بافت مالي شرکت منعکس مي کند 
۲) نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائي ها   ،اين نسبت نشان مي دهد که از ساختار مالي شرکت چه نسبتي از آن را حقوق صاحبان سهام تشکيل داده است و ما بقي ، بدهي خواهد بود .
۳) درصد حقوق صاحبان سهام درساختار سرمايه، اين حالت مثال حالت قبل است ، اما بجاي استفاده از نسبت ، از درصد حقوق صاحبان سهام براي نشان دادن ترکيب و کيفيت ساختار مالي استفاده مي گردد . 
در اين تحقيق از نبست بدهي ها به کل دارائي ها (TD/TA ) جهت نشان دادن ساختار مالي شرکت ها استفاده مي گردد . اين نسبتر مي تواند رسا و مناسب باشد ، و در واقع معيار و شاخص خوبي براي نشان دادن ميزان به کار گيري اهرم بدهي در مقابل سهام ، درساختار مالي شرکت ها مي باشد .    
 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

کتاب الکترونیکی مدیریت مالی


دوستان عزیز، يكي از مباحث مهم در مديريت مالي اندازه گيري و كاربرد هزينه سرمايه شركت مي باشد كه معمولاً در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري و هم چنين راههاي مختلف تامين مالي به عنوان اصل مهم تلقي مي شود.

براي محاسبه سرمايه شركت ابتدا بايستي راههاي مختلف كسب مانع مالي را بشناسيم . در این کتاب به بررسی مدیریت مالی می پردازیم.

مدیریت مالی مدیریت اثربخش و کارا پول (وجوه/منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است (به عنوان مثال بودجه بندی سرمایه‌ای). این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر می‌گیرد. همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است.[۱] تعریف مدیریت مالی: مدیریت مالی مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش است. هدف مدیریت مالی: هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عليرغم نياز كشور به واردات محصـولات كشاورزي، محدوديت دوره برداشت محصولات كشاورزي و فقدان امكانات كافي در جهت حمل و نقل سريع و صحيح اين محصولات به بازارهاي مصرف، موجـب از بين رفتن سرمايه هاي كــشاورزان داخلي و افزايـش نرخ واردات فرآورده هاي كشاورزي به كشـور  مي‌گردد. از ديگر سو نياز به محصولات كشاورزي در تمام فصول، اهميت يافتن روشي براي حفظ و نگهداري بلند مدت اين محــصولات را دو چندان مي‌نمايد. صنايع غذايي با ايجاد تغييراتي بر روي ماده خام مي‌توانند پاسـخگوي هر دوي اين مشكلات باشند.
   هدف عمده صنايع غذايي بر دو نكته فوق استوار است، يعني فرآوري مواد غذايي به گونه اي كه بتواند با دارا بودن ماندگاري زياد ، مانع از فساد اين مواد شده و امكان استفاده از آن را در تمام طول سال فراهم آورد.
    طرح حاضر نيز در همين راستا به توليد آبليمو و بسته بندي آن اختصاص دارد. ذيلا اشاره مختصري به فرايند توليد آبليمو خواهد آمد:
    به منظور توليد آبليمو در مقياس صنعتي ، از ليمو هاي سبز نارس استفاده مي شود زيرا با رسانده شدن اين ميوه در انبار با كاهش ضخامت لايه سفيد رنگ داخلي ليمو و پوست جداره هاي داخلي، كيفيت بهتري از لحاظ عصاره گيري حاصل مي گردد. انبار مورد استفاده براي رساندن ليمو بايد داراي ۸۸-۸۶% رطوبت و دماي ۱۴-۱۳ درجه سانتي‌گراد باشد. پس از اتمام دوره انبار كردن، ليمو ها را خارج نموده و شستشو مي دهند ، اين شستشو باعث ضدعفوني محصول نيز شده و مانع از آلودگي هاي مختلف مانند Alternaria مي گردد.
   براي استخراج عصاره ليمو از  پرس هاي حلزوني يا مارپيچي استفاده مي شود و در مرحله بعد با استفاده از فيلتر پرس سپراتور ، پالپ از عصاره جدا مي گردد. پس از خروج محصول از دي‌اريتور توس هموژنيزاتور همگن شده و به مدت سي ثانيه با حرارت ۷۷ درجه سانتي گراد پاستوريزه و به دستگاه پركن/دربند هدايت مي شود. پس از دربندي و ليبل زني محصول نهايي آماده ارسال به انبار خواهد بود.
ویژگی‌های تغذیه‌ای آب‌لیمو
آب لیموی طبیعی گرفته شده از لیمو، یک منبع غنی از ویتامین‌‌ها و مواد معدنی مختلف است. این منابع شامل آب، انرژی، پروتئین، کربوهیدرات و قند است. لیمو یک منبع بسیار خوب ویتامین C است و علاوه بر آن این ویتامین‌ها را هم در خود جای داده است: تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، ویتامین B-6، فولات و ویتامین E. لیمو، حاوی مواد معدنی فراوانی همچون  آهن، منیزیم، فسفر، کلسیم، پتاسیم و روی است.
آب‌لیمو برای چه کسانی مفید است؟
آب لیمو برای همه افراد مفید و مغذی است، به جز آن دسته از افرادی که دچار آلرژی نسبت به آن هستند. مصرف آب لیمو تازه، یک زندگی سالم را برای شما به ارمغان می‌آورد. این نوشیدنی سالم،  در مقایسه با نوشیدنی‌های گازدار دیگری که همیشه در دسترس هستند، شما را بیشتر به سلامتی نزدیک می‌کند. همچنین لیمو در مراحل مختلف هضم غذا، به دستگاه گوارش شما، کمک خواهد کرد.
آماده سازی آب لیمو
کافی است نصف یک لیمو را به یک لیوان آب سر خالی اضافه کنید  و آن را در دو وعده یک روز بنوشید. اگر شما جزء افرادی هستنید که برای لاغری تلاش می‌کنند، بهتر است به جای نصف لیمو، یک لیمو را در یک لیوان آب بریزید. همچنین شما می توانید مقدار کمی نمک و شکر هم به آب لیمو اضافه کنید، توجه داشته باشید که در این ترکیب، عسل می‌توانید جایگزین بی‌نظیری برای شکر باشد.
کاربردهای درمانی آب‌لیمو
گلو درد: نوشیدن آب لیموی گرم، به تسکین گلو درد و یا التهاب گلو کمک می کنند.
سنگ کلیه: نوشیدن آب لیمو کمک می کند تا ادرار رقیق شود. همین موضوع شرایط آسانی را برای دفع سنگ کلیه بدون درد و ناراحتی شدید فراهم می‌کند. همچنین لیمو، خطر تشکیل سنگ کلیه را کاهش می دهد.
 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.
این کتاب برای دانشجویانی که می خواهند در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند مناسب است امیدواریم که موفق باشید
چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف کلی و اهداف خاص گزارشگری مالی را تعیین و مبانی و مفاهیم اصلی رسیدن به این اهداف را مشخص می‌کند. این مفاهیم، راهنمایی برای انتخاب رویدادها، معاملات و شرایطی است که باید درنظر گرفته شود و نیز راهنمایی برای چگونگی شناخت و اندازه‌گیری، تلخیص و گزارشگری آنها به‌شمار می‌رود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکنون ۷ بیانیه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زیر را دربر می‌گیرند: 
۱- اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری،
۲- ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،
۳- عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری،
۴ – اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی،
۵ – شناخت و اندازه‌گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری،
۶ -عناصر صورتهای مالی (که جایگزین بیانیه شماره ۳ شده است)،
۷- استفاده از جریانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازه‌گیری حسابداری.
این هیئت، اولین بیانیه مفهومی خود را در سال ۱۹۷۸ و آخرین آن را در سال ۲۰۰۰ منتشر کرده است و در شرایط حاضر نیز بیانیه دیگری را در دست تهیه و تدوین ندارد. همچنین بیانیه مفهومی شماره ۶ <عناصر صورتهای مالی> را جایگزین بیانیه مفهومی شماره ۳ <عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری> کرده است، تا واحدهای غیرانتفاعی را نیز به‌همراه واحدهای انتفاعی دربرگیرد. 
تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟
بیانیه‌های مفهومی به‌طور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفته‌شده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمی‌شوند. همچنین این بیانیه‌ها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمی‌سازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر می‌گذارد.
چرا چارچوب مفهومی لازم است و چه کسی از آن منتفع می‌شود؟
استفاده‌کننده اصلی چارچوب مفهومی، هیئت استانداردهای حسابداری مالی است زیرا چارچوب مفهومی، مبانی تدوین استانداردها و نیز مفاهیم مورد نیاز برای حل مسائل حسابداری و گزارشگری را در اختیار هیئت می‌گذارد. اعضای هیئت از این مفاهیم برای تجزیه و تحلیل درست موضوعات و همچنین ارائه توصیه‌های خود بهره می‌برند. به این ترتیب، این مفاهیم اساس مباحث هیئت را در موضوعات مطرح شده تشکیل می‌دهند و اعضای هیئت را در تصمیم‌گیری در مورد استانداردهای خاص یاری می‌کنند. در حقیقت، بحث درباره مفاهیم است که مبانی تهیه و تدوین استانداردها را فراهم می‌کند و در نهایت، نتیجه‌گیری در مورد هر استاندارد بر اساس چارچوب مفهومی صورت می‌گیرد.
چارچوب مفهومی، پایه‌ای برای استدلال منطقی جهت انتخاب رویکردهای مختلف در تدوین استانداردهاست و اگر چه تمام پاسخهای لازم را ارائه نمی‌دهد اما در محدوده انتخابهایی که باید صورت گیرد، با حذف موضوعاتی که با آنها تضاد دارد، محدوده‌های انتخاب را تنگتر و مشخصتر می‌کند. چارچوب مفهومی موجب افزایش کارایی فرایند تدوین استانداردها نیز می‌شود زیرا با وجود آن، از بحث و مجادله مجدد در مورد موضوعات اساسی مانند <تعریف دارایی> در زمانهای متوالی خودداری می‌شود. به‌علاوه چارچوب مفهومی در افزایش کارایی برقراری ارتباط درونی و بیرونی نیز نقش دارد و با فراهم کردن مجموعه‌ای از اصطلاحات و چارچوبی برای ارجاع در مباحث مختلف، تسهیلات زیادی را برای بحث و بررسی موضوعات تخصصی توسط اعضای هیئت فراهم می‌نماید. در نتیجه، ارتباطات بین اعضای هیئت و حامیان آن، به‌خصوص افرادی‌که مذاکرات و پیشنهادهای طرحهای اولیه را بررسی می‌کنند با سهولت بیشتری برقرار می‌شود. چارچوب مفهومی همچنین سبب کاهش فشارهای سیاسی در ارائه قضاوتهای حسابداری می‌گردد.
چارچوب مفهومی راهنمایی برای تدوین استانداردهای حسابداری است و زمینه را برای تهیه و ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط و در دسترس به‌طور بیطرفانه و بدون جانبداری فراهم می‌کند. اطلاعات بیطرفانه، اطلاعات مفیدی برای استفاده‌کنندگان اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیریهای اعتباری گرد می‌آورد و به این ترتیب، زمینه را برای ارتقای منافع عمومی از طریق تخصیص بهینه منابع فراهم می‌سازد. چارچوب مفهومی، در ارتقای کارایی بازار سرمایه و بازارهای دیگر نقش موثری دارد.
مراجع تدوین استانداردها برای کاهش اثر سلیقه‌های فردی در تصمیمهای استانداردگذاری از چارچوبهای مفهومی توافقی استفاده می‌کنند. نبود این چارچوبهای مفهومی توافقی ممکن است این مشکل را به‌وجود آورد که فرایند تدوین استانداردها بر مبانی کاملاً متفاوتی از ‌آنچه لزوماً بر آن استوار است بنا شده و تصمیم‌گیری در آن صرفاً براساس نظرات و سلیقه‌های فردی اعضای هیئت صورت گیرد. در این مورد، چارلز تی هورنگرن(Charles T. Horngren)  از استادان معروف حسابداری که دارای سابقه عضویت در هیئت اصول حسابداری، شورای عالی مشورتی استانداردهای حسابداری مالی و هیئت امنای بنیاد حسابداری مالی است می‌گوید: “به‌دلیل این‌که حرفه حسابداری کاملاً منسجم نشده است، هر کدام از ما دست به تدوین چارچوب مفهومی خاصی زده‌ایم. در این میان، برخی از این چارچوبها به‌نحو مطلوبی تعریف‌شده و منسجم و برخی دیگر، مبهم و ضعیف ارائه شده‌اند”.   
او اضافه می‌کند که: “در هر برهه از زمان، بیشتر ما از شنیدن این‌که افرادی برای رسیدن به نتایج موردنظر خود از زنجیره پیچیده‌ای از دلایل سست بهره می‌گیرند احساس ناراحتی می‌کنیم. در حالی‌که، شاید بعضی اوقات، صدای اندیشه خودمان باشد که به گوشمان می‌رسد. تجربه من به‌عنوان عضو هیئت‌ اصول حسابداری، به  من درسهای زیادی آموخته است. یک درس مهم آن است که بیشتر ما تمایلی طبیعی و زائدالوصف برای فراوری دلایل درباره نتایج قبلی خودمان داریم که بدون تغییر باقی بماند”.
در محیطی که در آن استانداردگذاری براساس چارچوبهای مفهومی شخصی افراد استانداردگذار صورت می‌گیرد، توافق روی موضوعات فقط زمانی صورت می‌گیرد که تعداد کافی از چارچوبهای مفهومی با هم انطباق داشته باشند. به‌هرحال، این توافق نیز موقت است چون اعضای هیئت نیز به مرور تغییر می‌کنند و مجموعه‌های چارچوبهای مفهومی افراد پیوسته در حال تغییر است. بنابراین اعضای یک هیئت تدوین استانداردها در مورد موضوعی مشابه یا حتی یکسان ممکن است به نتایج کاملاً متفاوتی از آنچه قبلاً رسیده‌اند دست یابند. زیرا هر گروه از استانداردها ممکن است با سایر استانداردها یکسان نبوده و تصمیمهای گذشته، گویای تصمیمهای آینده نباشد. به بیان دیگر، فرایند استانداردگذاری به‌صورت  فرایندی کم و بیش لحظه‌ای در می‌آید. به‌علاوه بدون یک چارچوب مفهومی، انجام بحثهای منطقی میسر نیست زیرا در این‌صورت، برای موضعگیری در مورد برخورد حسابداری مناسب با یک معامله خاص، تعاریف لازم در اختیار قرار ندارند. این برخورد حسابداری مناسب از دیدگاه دیگران به‌نسبت مطابقت آنها با مصوبات کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا و نیز مصوبات هیئت اصول حسابداری بستگی دارد.
هیئت استانداردهای حسابداری مالی تنها استفاده‌کننده از چارچوب مفهومی نیست. زمانی که اهداف و مفاهیم برای تعیین جهت و اجزای گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد اعتبار گزارشهای مالی ارتقای کیفی می‌یابد. در این شرایط، چارچوب مفهومی به تدوین استانداردهای مرتبط‌باهم و دارای انسجام درونی کمک شایانی می‌کند و تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی از گزارشهایی که براساس یک مجموعه استانداردهای منسجم، تدوین شده و در طول دوره‌ای زمانی و نه در لحظه‌ای خاص به‌وجود آمده‌اند، استفاده می‌کنند. 
چارچوب مفهومی به استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی کمک می‌کند که درک بهتری از اطلاعات مالی و محدودیت آن پیدا کنند. این چارچوب، چارچوبی قابل رجوع است که برای درک نتایج از استانداردها به‌کار می‌رود و به‌وسیله افرادی که استانداردها را به‌کار می‌برند، حسابرسانی که نتایج گزارشهای مالی را آزمون می‌کنند و دانشجویان و استادان رشته حسابداری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟
در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می‌توان از مشاهده تنگناهایی به‌دست آورد که سلف آن یعنی هیئت اصول حسابداری تجربه کرده است. هیئت اصول حسابداری از ابتدای کار خود بر آن بود تا برای تصمیمات خود مبانی مفهومی تهیه کند. کمیته خاص انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال ۱۹۵۸ در گزارش خود که منجر به تولد هیئت اصول حسابداری گردید اعلام کرد که هیئت اصول حسابداری باید هم روی مفاهیم و هم روی استانداردها کار کند تا مفاهیم اساسی معنی‌داری برای استانداردها فراهم گردد. در این راستا هیئت اصول حسابداری دو رشته مطالعه در مورد مفروضات و اصول حسابداری را به‌انجام رساند و پس از بررسی این مطالعات، چنین نتیجه گرفت که توصیه‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود به‌طور اساسی با اصول حسابداری موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است.
با توجه به مشکلات ناشی از تطابق نداشتن آرای هیئت اصول حسابداری با رهنمودهای مفهومی موجود، انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال ۱۹۶۴، کمیته خاص دیگری را برای بررسی مجدد برنامه مربوط به تدوین اصول حسابداری تشکیل داد. در میان توصیه‌های ارائه شده توسط این کمیته، این توصیه نیز شده بود که هیئت اصول حسابداری، چارچوبی مفهومی به‌عنوان راهنمای تصمیم‌گیری‌های خود ایجاد کند و در اجرای این توصیه، هیئت اصول حسابداری، بیانیه شماره ۴ <مفاهیم اساسی و اصول حسابداری مرتبط با گزارشهای مالی واحدهای تجاری> را در سال ۱۹۷۰ منتشر کرد. به‌هر حال، هیئت اصول حسابداری از ابتدا پذیرفته بود که بیانیه شماره ۴، بیانیه‌ای توصیفی است نه آمرانه و به‌جای تأکید بر آنچه باید باشد، بر آنچه هست و بر حسابداری مالی موجود تأکید می‌کند. بنابراین، چون بیانیه شماره ۴، گذشته‌نگر بود ضرورتاً نمی‌توانست راهنمایی قوی برای هیئت‌اصول حسابداری در تدوین استانداردها شمرده شود. 
بعد از آن به‌علت انتقادات از هیئت‌اصول حسابداری، انجمن حسابداران رسمی امریکا دو گروه مطالعاتی، یکی به‌ریاست فرانسیس ام ویت(Francis M. Wheat)  و دیگری به‌ریاست رابرت ام تروبلاد(Robert M. Trueblood)  را به‌منظور بررسی فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و اهداف گزارشهای مالی تشکیل داد. براساس توصیه‌های کمیته تروبلاد، بنیاد حسابداری مالی تشکیل شد و این بنیاد، هیئت استانداردهای حسابداری مالی را به‌وجود آورد. مطالعه دیگری که سرانجام به‌صورت گزارش ویت منتشر شد موضوع تدوین استانداردهای حسابداری مالی را مورد بحث قرارداد.
در سال ۱۹۷۳ زمانی‌که هیئت استانداردهای حسابداری مالی فعالیت خود را آغاز کرد یکی از موضوعاتی که در دستور کار آن قرار داشت بررسی اهداف گزارشهای مالی بود. این طرح براساس یافته‌های گزارش تروبلاد که تحت عنوان <اهداف گزارشهای مالی> منتشر شده بود برنامه‌ریزی شد و بر آنچه در گزارش تروبلاد به‌عنوان <اولین اصول> در اهداف گزارشهای مالی مطرح شده بود متمرکز گردید. هیئت استانداردهای حسابداری مالی کار خود را بر پایه این‌که گزارشهای مالی چه اهدافی باید داشته باشند قرار داد. این موضوع منجر به ایجاد مبانی اساسی و مناسبی گردید که براساس آنها چارچوب مفهومی تدوین شد.

عتیقه زیرخاکی گنج