گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

مقاله ای کامل در مورد آلودگی هوا شامل ۱۴۶ صفحه در قالب فایل word می باشد که براحتی میتوانید متنهای آنرا ویرایش کنید .
آیا میدانستید که سالیانه ۳ میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند که ۹۰ درصد آنان در کشورهای توسعه یافته هستند. دربعضی کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را از دست می‌دهند بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است. این مرگ و میر بطور خاص مربوط به آسم، برونشیت، تنگی نفس و حملات قلبی و آلرژی‌های مختلف تنفسی است.

آلودگی هوا به طرق گوناگونی می‌تواند آثار زیانبار درازمدت و کوتاه مدتی بر سلامت انسانها بگذارد. تاثیر آلودگی هوا بر افراد مختلف متفاوت است. آسیب پذیری برخی افراد در برابر آلودگی هوا بسیار بیشتر از سایرین است. کودکان کم سن و سال و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب می‌بینند.

معمولاً میزان آسیبها بستگی به میزان قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی زیانبار دارد یعنی مدت تماس با آلاینده‌ها و غلظت مواد شیمیایی. صدمات ریوی ناشی از هوای آلوده به اوزون، خطری است که هر ۳ نفر از ۵ نفر با آن روبرو هستند.

متخصصان معتقدند که موادی که از طریق هوای آلوده وارد محیط می شوند دارای ترکیباتی هستند که باعث نابودی بافت های مختلف بدن خواهد شد. این رادیکال های آزاد، از طریق ریه، پوست، مخاط بدن، مخاط چشم، گوش، بینی و دستگاه گوارش، وارد بدن شده و باعث تخریب تک تک سلول ها بدن می شود در واقع تجمع رادیکال های آزاد در بدن هنگام آلوده بودن هوا، افزایش یافته و رادیکال های آزاد، به دلیل آنکه اکسیژن های ناپایداری دارند به دنبال جا و مکانی می شوند که با یک سلول واکنش نشان دهند و آن را اکسید کنند.


مقاله ای کامل در مورد آلودگی هوا شامل ۱۴۶ صفحه در قالب فایل word می باشد که براحتی میتوانید متنهای آنرا ویرایش کنید .
آیا میدانستید که سالیانه ۳ میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند که ۹۰ درصد آنان در کشورهای توسعه یافته هستند. دربعضی کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را از دست می‌دهند بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است. این مرگ و میر بطور خاص مربوط به آسم، برونشیت، تنگی نفس و حملات قلبی و آلرژی‌های مختلف تنفسی است.

آلودگی هوا به طرق گوناگونی می‌تواند آثار زیانبار درازمدت و کوتاه مدتی بر سلامت انسانها بگذارد. تاثیر آلودگی هوا بر افراد مختلف متفاوت است. آسیب پذیری برخی افراد در برابر آلودگی هوا بسیار بیشتر از سایرین است. کودکان کم سن و سال و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب می‌بینند.

معمولاً میزان آسیبها بستگی به میزان قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی زیانبار دارد یعنی مدت تماس با آلاینده‌ها و غلظت مواد شیمیایی. صدمات ریوی ناشی از هوای آلوده به اوزون، خطری است که هر ۳ نفر از ۵ نفر با آن روبرو هستند.

متخصصان معتقدند که موادی که از طریق هوای آلوده وارد محیط می شوند دارای ترکیباتی هستند که باعث نابودی بافت های مختلف بدن خواهد شد. این رادیکال های آزاد، از طریق ریه، پوست، مخاط بدن، مخاط چشم، گوش، بینی و دستگاه گوارش، وارد بدن شده و باعث تخریب تک تک سلول ها بدن می شود در واقع تجمع رادیکال های آزاد در بدن هنگام آلوده بودن هوا، افزایش یافته و رادیکال های آزاد، به دلیل آنکه اکسیژن های ناپایداری دارند به دنبال جا و مکانی می شوند که با یک سلول واکنش نشان دهند و آن را اکسید کنند.

مقدمه:
ترکيبات جو
هوا مخلوطي از گازهاي مختلف است. گرچه جو زمين ظاهراً به دليل ماهيت گازي شکل خود بي وزن به نظر مي رسد، اما داراي جرمي به مقدار ۱۰۱۴×۶/۵ تن مي باشد. به استثناي بخار آب، نسبت اختلاط گازهاي تشکيل دهنده هوا تا ارتفاع ۶۰ کيلومتري نسبتاً ثابت است. حدود ۹۹ درصد حجم هواي زمين را دو گاز ازت و اکسيژن تشکيل مي دهد که ازت با ۷۸ درصد، پيکره اصلي جو زمين است، بعد از آن اکسيژن قرار دارد، و ساير گازها فقط يک درصد را شامل مي شوندو جدول گازهاي تشکيل دهنده جو را در يک هواي خشک (بدون بخار آب و آلاينده ها) به صورتهاي حجمي و جرمي نشان مي دهد که معمولاً تقسيم بندي حجمي آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نيز در اين تقسيم بندي دخالت دهيم، اين نسبتها ثابت نخواهد بود زيرا دماي طبقات پايين جو هميشه در حال تغيير است و با رسيدن دما به نقطه ميعان و تبديل بخار به مايع، درصد حجمي بخارآب در جو تغيير خواهد کرد. گرچه وزن مولکولي بخار آب از وزن ساير عناصر تشکيل دهنده جو کمتر است، با اين وجود بخار آب عمده در لايه هاي پايين جو متمرکز مي باشد. بيشترين مقدار بخار آب در لايه مجاور سطح زمين است و با افزايش ارتفاع، به سرعت از ميزان آن کاسته مي شود.

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ۱
ترکيبات جو ۱
ارتفاع و ساختار جو ۲
تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو ۵
آلاينده هاي گازي شکل ۵
آئروسلها ۸
آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد؟ ۹
آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت ۹
آلودگي هوا ۱۱
هواي غير آلوده ۱۱
منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا ۱۴
هواي آلوده ۱۴
آلودگي هوا ۱۵
کربن منوکسيد ۱۶
اهميت co ناشي از فعاليت هاي انسان ۱۸
شيمي تشکيل co 19
غلظت و توزيع co 21
اثرات co روي انسان ۲۲
اکسيد هاي نيتروژن ۲۳
منابع اکسيد هاي نيتروژن ۲۴
اکسيد هاي نيتروژن به عنوان آلوده کننده ها ۲۶
شيمي تشکيل NOX 26
چرخه نوري NO2 29
اثرات NOX 30
کنترل آلودگي NOX 31
اندازه گيري NOX 34
هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتو شيميايي ۳۴
هيدروکربن ها ۳۵
منابع هيدروکربن ها ۳۸
تشکيل اکسيدانهاي فتوشيميايي ۴۰
غلظت هيدروکربن ها و اکسيدان ها فتوشيميايي ۴۲
اکسيدهاي سولفور ۴۶
منابع سولفور اکسيدها ۴۶
شيمي تشکيل soX 49
ذرات معلق ۵۱
ترکيب شيميايي ذرات معلق ۵۴
اثرات ذرات معلق بر روي مقدار کل اشعه خورشيدي ۵۸
کنترل انتشار ذرات معلق ۵۹
ذرات معلق آلي ۶۲
آلاينده هاي معدني مختلف ۶۳
بوها ۶۶
تاثير روي انسانها ۶۷
تاثير روي حيوانات ۷۲
ثمر بخشي درختان در تقليل ميزان سرب ۷۷
اثر درختان روي ساير عوامل آلاينده ۷۸
آلودگي هوا بوسيله ايروسل ها ۷۹
استفاده از گياهان به عنوان بيوانديکاتور ۸۳
اثر آلاينده هاي شيميايي هوا روي گياه ۸۹
آلاينده هاي هوا ۹۱
علائم قابل رويت ۹۵
تيپ هاي کلي صدمات ۹۹
مرگ سلول ها و نکروتيک شدن برگها ۱۰۰
کلروز و ساير تغيير رنگها۱۰۰
رشد غيرطبيعي گياهان۱۰۲
شناخت اثرات مواد آلاينده۱۰۳
اثرات غير قابل رويت۱۰۵
۱-رشد محصول۱۰۵
۲- اثرات الاينده ها بر روي پروسه هاي بيوشيميائي و فيزيولوژيکي۱۰۷
بازدهي محصول۱۱۱
اثرات آلاينده هاي هوا روي جمعيت هاي گياهي وجوامع۱۱۲
بخش ترجمه۱۱۴


عتیقه زیرخاکی گنج