گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع ارزیابی تأثیر رسانه ها بر ماهیت انسان ایرانی که شامل 24 صفحه میباشد و به شرح زیر است: نوع فایل : Word

دانلود مقاله با موضوع ارزیابی تأثیر رسانه ها بر ماهیت انسان ایرانی که شامل 31 صفحه میباشد و به شرح زیر است:

نوع فایل : Word

چکیده

با بروز بحران‌های پس از انتخابات اخیر در کشور، ناگهان مداخله رسانه‌ای خارجی‌ها وارد فاز عملیاتی تازه‌ای گردید که تا این زمان نه دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران و نه دشمن آن را تجربه نکرده بودند. با توجه به این که اکثر مطالعات صورت گرفته بر روی عملکرد و تحلیل رفتار دشمن متمرکز شده است که البته کاری صواب است، این مقاله به دنبال این است تا با ارائه تصویری از ماهیت انسان ایرانی نحوه تأثیرگذاری رسانه بر ایرانیان را نشان دهد و سپس پیشنهادهایی برای کاهش تأثیرگذاری رسانه‌های خارجی بر ایرانیان را پیشنهاد کند. برای نیل به این هدف با تکیه بر مطالعات بومی صورت گرفته ابتدا مدلی برای ماهیت انسان ایرانی ارائه می‌گردد. سپس بهترین راه تأثیرگذاری بر این انسان پیشنهاد می‌شود و سپس راه‌هایی برای مقابله با این تأثیرگذاری با تکیه بر مطالعات دیپلماسی عمومی پیشنهاد می‌شود. انسان ایرانی تحت تعالیم الهی، انسانی چند بُعدی است و در او ودیعه‌های خداوند، خلاقیت و عقلانیت، به دلیل عدم دستکاری توسط بشر در جای خود مانده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیاست‌گذاران حوزه‌های رسانه‌ای نیز باید با تحلیل عملکرد دشمن از ایجاد اعوجاج در این تعادل جلوگیری کنند. شاید مهم‌ترین روش مقابله با رسانه‌های خارجی این نکته مهم باشد. چرا که رسانه‌های خارجی با ایجاد التهاب و هیجانات کاذب تلاش می‌کنند تا در یک مرحله به بحران دامن بزنند و پس از کاهش التهاب‌ها با عقلانیت ابزاری خود بیش از اندازه نظام را برای پاسخ‌گویی به انتظارات عمومی ناتوان جلوه دهند. راه مقابله با این ترفندها از ایجاد مدلی برای تأثیرگذاری بر انسان ایرانی می‌گذرد که ما در تلاش برای تبیین آن هستیم…

واژگان کلیدی: ماهیت انسان، رسانه، دیپلماسی عمومی.

مقدمه

بحث، نظریه‌پردازی و مطالعات پژوهشی پیرامون جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با جدیت فراوان دنبال شده است. متخصصان و پژوهش‌گران متفاوت هر یک با توجه به توانایی‌ها و تخصص خود در این حوزه برای غنا بخشیدن به ادبیات آن کوشیده‌اند. این هجمه از دیدگاه‌ها و نظریات گوناگونی از جمله استعمار فرانو، روابط عمومی، عملیات روانی، جنگ نرم و دیپلماسی عمومی مورد بررسی قرار داده‌اند. با توجه به نقطه‌نظرات موجود هر یک از پژوهش‌گران این عرصه برای بهره‌گیری از نظریه مورد نظر خود استدلال‌های موجهی دارند.

یکی از جدی‌ترین نظریه‌هایی که در سال‌های اخیر مورد توجه صاحب‌نظران این حوزه به خصوص متخصصانی که به حوزه عمل نزدیک‌ترند واقع شده است نظریه روابط عمومی و به تبع آن دیپلماسی عمومی است. قصد بر آن نیست تا اعتبار و ارزش حوزه‌های نظری چون عملیات روانی را به چالش بکشیم اما زمانی که مباحث رسانه‌ای به حوزه قدرت و روابط بین‌الملل کشیده می‌شود و نشانه‌ای از درگیری رو در رو نیز وجود ندارد شاید دیپلماسی عمومی نظریه متناسب برای تبیین رخداد باشد. اما به هیچ وجه نمی‌توان آن را از عملیات روانی جدا دانست.

با بروز بحران‌های پس از انتخابات اخیر در کشور، ناگهان مداخله رسانه‌ای خارجی‌ها وارد فاز عملیاتی تازه‌ای گردید که تا این زمان نه دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران و نه دشمن آن را تجربه نکرده بودند. رسانه‌های خارجی اگر چه مدت‌های مدیدی است که برنامه‌های رادیویی به زبان فارسی تهیه می‌کنند اما تجربه چندانی در تولید برنامه‌های تلویزیونی نداشتند و در این مسیر درحال سعی و خطا برای پیدا کردن بهترین راه تأثیرگذاری بر ایرانیان بودند که ناگهان با پدیده اعتراضات پس از انتخابات مواجه گردیدند و به نظر می‌رسد بیشترین بهره‌برداری را از این فضای ملتهب کردند.

با توجه به این، اکثر مطالعات صورت گرفته بر روی عملکرد و تحلیل رفتار دشمن متمرکز شده است که البته کاری صواب است، این مقاله تلاش دارد تا با پشتوانه مطالعات بومی نگاهی جدی‌تر به مخاطبان این رسانه‌ها بیاندازد. به این ترتیب پیش‌فرض این مقاله این خواهد بود دشمن خارجی به قصد بی‌ثبات کردن فضای سیاسی کشور به منظور رسیدن به اهداف خود، که همان بیشینه کردن منافع‌اش در منطقه خاورمیانه است از رسانه‌های جمعی خود در ابعادی وسیع استفاده کند. اگر چه شناخت این راه‌ها اهمیت خاصی دارند اما این مقاله به دنبال این است تا با ارائه تصویری از ماهیت انسان ایرانی نحوه تأثیرگذاری رسانه بر ایرانیان را نشان دهد و سپس پیشنهادهایی برای کاهش تأثیرگذاری رسانه‌های خارجی بر ایرانیان را پیشنهاد کند. برای نیل به این هدف با تکیه بر مطالعات بومی صورت گرفته ابتدا مدلی برای ماهیت انسان ایرانی ارائه می‌گردد………….


عتیقه زیرخاکی گنج