گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فناوري اطلاعات زمينه هاورشته هاي متعددي را دربر مي گيرد كه برخي از آنها كاملا نو است از جمله:
 پايگاههاي داده 
 سيستم هاي مبتني بر وب
  سيستم هاي عامل
 مدلسازي و شبيه سازي
 
تجارت الكترونيكي
 پول  الكترونيكي
 دورا عمليات 
فنّاوري عبارت است ازمجموعه‌اي ازفرايندهـــا، روشها، فنون، ابزار، تجهيزات، ماشين آلات و مهارتهايي كه توسط آنها كالايي ساخته مي شود يا خدمتي ارائه مي گردد .
  فنّاوري عبارت است ازكاربرد علوم درصنايع با استفاده از رويه‌ها ومطالعات منظم وجهت‌دار. 
علم با مطالعه طبيعت به بررسي رفتارهاي طبيعي و فيزيكي مي‌پردازد و بدنبال كشف پديده‌هـــا است در حاليكه فنّاوري، با بكار گيري ايده‌هـــا و دستاوردهاي علمي خدمات و كالاي مورد نياز بشر را ارائه مي كند. 
 فناوري عامل تبديل منابع طبيعي، سرمايه و نيروي انساني به كالا و خدمات است كه عناصرمتشكله يا اركان آن عبارت است از: سخت‌افزار، انسان افزار يا نيروي انساني متخصص، فناوري متبلور در اسناد و مدارك يا اطلاعات، سازمانها يا نهاد افزار.
تعاريف متعددي از اطلاعات وجود دارد (تعاريف مبتني بر معنا (معنا شناختي) و تعاريف مبتني بر كميت)
الف ـ تعريف واژه نامه ALA  اطلاعات عبارت است از تمام ايـده ها، واقعيتها و كارهـــاي خلاقانه ذهن كه به صورت رسمي يا غير رسمي و به هر حالتي ثبت، منتشر و ياتوزيع گرديده است.كه ممكن است بصــورت مستند يا غيرمستند باشد. براســاس استاندارد مارك اطلاعات مستند به يكي از صور ذيل است:          
 ب- كتاب ها: مواد متني كه به صورت تك نگاشت مي باشند.
ب- پيايندها: مواد متني كه بصورت منظم تكرار مي شود مانند نشريات ادواري
  ج- نقشه ها: موارد جغرافيايي شبيه نقشه هاي مسطح يا كره ها
   د- فايلهاي كامپيوتري: كه در كامپيوترها ونرم افزارهاي مختلف استفاده مي شود.
  ه ـ موارد شنيداري وديداري: شامل اطلاعات صوتي، نوارهاي كاست،تصــاويرو……
 وـ حالات تركيبي: كه بصورت تركيبي از موارد فوق مي باشد.
ب ـ تعريف مبتني بر نظرية اطلاعات:
اطلاعات كميتي است كه با بيت ها اندازه گيري و بر حسب احتمالات پديدار شدن نماد ها تعريف مي شود.( اين تعريف به بار معنايي توجه ندارد)
ج ـ در فرهنگ انفورماتيك اطلاعات عبارت است از  هر مجموعه اي از عناصر ديجيتال ، حروفي يا نمادي  كه داراي مفهوم  آشكار  و مشخص بوده و مي تواند در معرض پردازش اتوماتيك قرار گيرد
الف- فنّاوري اطلاعات تلفيقـــي ازدستاوردهاي مخابراتــي، روشها و راهكارهاي حلّ مسأله وتوانايي راهبري با استفاده از دانش كامپيوتري است.
ب- فنّاوري اطــلاعات شامل موضوعات مــربوط به مباحث پيشـــرفتة علوم وفنّـــاوري كامپيوتري، طراحــي كامپيوتري، پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي وكاربردهاي آن است.

عتیقه زیرخاکی گنج