گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

موضوع پایان نامه بررسي تأثير رسوب گذاري در اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي 
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه
نوع فایل: pdf

چكيده
بررسي عملكرد شبكه هاي پيش گرم كن نفت خام نشان مي دهد كه پديده رسوب گرفتگي در اين شبكه ها سبب ايجاد مشكلات عملياتي مي گردد و هزينه هاي عملياتي به ميزان قابل ملاحظه اي با گذشت زمان افزايش مي يابد. آمارهاي ارائه شده در اين زمينه اهميت توجه به اين پديده را نشان مي دهد و بكارگيري روشهاي مناسبي براي كاهش اين پديده را ضروري مي سازد.
هدف از اين پايان نامه بررسي تأثير رسوب گذاري مبدلهاي حرارتي بر عملكرد شبكه هاي پيش گرم كن و ارائه روشي مناسب براي كاهش آن در اين شبكه ها مي باشد. در اين مطالعه ابتدا براي روشنتر شدن اهميت رسوب در شبكه هاي پيش گرم كن به بررسي تأثير اين عامل بر سطح انتقال حرارت و نيز هزينه هاي سرمايه گذاري مورد نياز به منظور اصلاح شبكه از طريق وارد نمودن ضرايب رسوب در محاسبات ، پرداخته شده است. در ادامه مدلهاي حرارتي و هيدروليكي رسوب براي بيان رفتار ديناميكي رسوب با زمان معرفي گرديدند. با استفاده از مدلهاي حرارتي مي توان ميزان رسوب گذاري در يك مبدل را با توجه به سرعت سيال سمت لوله و دماي ديواره برآورد نمود. همچنين با استفاده از مدلهاي افت فشار مي توان اثرات هيدروليكي رسوب را پيش بيني كرد. با استفاده از اين مدلها اثرات رسوب بر عملكرد حرارتي و هيدروليكي شبكه پيش گرم كن نفت خام به طور كامل مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته اند. در نهايت تغييرات و اصلاحات مناسب در شبكه به منظور كاهش رسوب پيشنهاد شده است. اين اصلاحات به دو صورت انجام مي گيرد. در حالت اول تغييرات مورد نياز تنها در ساختار مبدل انجام مي گيرد و ساختار شبكه تغيير نمي كند. اما در حالت دوم تغييرات در ساختار شبكه علاوه بر اصلاحات مورد نياز مبدلها ، صورت مي گيرد. هر دو حالت اصلاح سبب كاهش رسوب و افزايش بازيابي حرارتي شبكه مي گردند اما حالت دوم عملكرد حرارتي و هيدروليكي مناسب تري با زمان دارد و صرفه جويي بيشتري در هزينه انرژي نشان مي دهد.

فهرست مطالب
مقدمه
مقدمه
اهميت رسوب در شبكه هاي پيش گرم كن نفت خام
مكانيزم هاي رسوب
عوامل مؤثر بر رسوب
راههاي كاهش رسوب گرفتگي
فصل اول: روشهاي اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي
 مقدمه
هدفيابي در پروژه هاي اصلاحي
 اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي بر اساس ضريب انتقال حرارت ثابت
 هدفگذاري بر اساس ضريب انتقال حرارت ثابت
 طراحي اصلاحي بر اساس ضريب انتقال حرارت ثابت
 اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي براساس افت فشار ثابت
 اهميت بررسي افت فشار در شبكه مبدلهاي حرارتي
روابط افت فشار براي مبدلهاي پوسته و لوله اي
 محاسبه حداقل سطح مورد نياز شبكه بر مبناي افت فشارهاي مجاز
 هدفگذاري شبكه مبدلهاي حرارتي بر اساس افت فشار ثابت
 طراحي اصلاحي شبكه مبدلهاي حرارتي براساس افت فشار ثابت                                                            
تحليل مسأله باقيمانده بر اساس افت فشار ثابت
محاسبه افت فشار ايده آل هر مبدل

و…

  • بازدید : 290 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۵    کد محصول : ۱۴۵۵۲    حجم فایل : ۳۶۷۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch

عنوان پایان نامه: طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق
فصل دوم: مجتمع پتروشیمی اروند در یک نگاه
۱-۲) مقدمه
۲-۲) کارخانه کلر آلکالی
۳-۲) کارخانه اتیلن دی کلراید/ وینیل کلرید مونومر (EDC / VMC)
۴-۲) کارخانه PVC
۵-۲) دریاچه نمک
۶-۲) واحد تغلیظ اسید سولفوریک
۷-۲) واحد تولید اکسیژن
۸-۲) معرفی واحدهای مختلف کارخانه EDC / VMC
فصل سوم: تاریخچه پینچ
۱-۳) مقدمه
۲-۳) تاریخچه پینچ
فصل چهارم: سلسله مراتب طراحی فرآیند
۱-۴) مقدمه
۲-۴) سلسله مراتب طراحی فرآیند و نمودار پیازی
۳-۴) هدف گذاری انرژی
۴-۴) منحنی های ترکیبی
۵-۴) اصول پینچ
۶-۴) جدول الگوریتمی مسأله
۱-۶-۴) ایجاد دماهای اینتروال
۲-۶-۴) تعیین آنتالپی هر اینتروال
۳-۶-۴) آنالیز آبشاری
۷-۴) انتخاب یوتیلیتی
۸-۴) نیازهای گرمایی و سرمایی می نیمم
۹-۴) بررسی قانون اول
۱۰-۴) دمای پینچ
۱۱-۴) ارتباط می نیمم گرما و سرمای مورد نیاز قانون اول
۱۲-۴) طراحی شبکه مبدل های حرارتی
۱۳-۴) رسم نمودار شبکه
۱۴-۴) تقسیم جریانها
فصل پنجم: مقدمه ای بر انتگراسیون فرآیند
۱-۵) مفهوم انتگراسیون فرآیند
۲-۵) کاربردهای انتگراسیون فرآیندها
۳-۵) مزایای استفاده از انتگراسیون فرآیندها
۴-۵) دامنه کاربردهای انتگراسیون فرآیندها
۶-۵) روش شناسی انتگراسیون فرآیندها
فصل ششم: بهینه سازی فرآیند با Aspen Pinch
۱-۶) مقدمه
۲-۶) Aspen Pinch برای تحلیل انرژی
۳-۶) Aspen Pinch در بهینه سازی فرآیند
۴-۶) Aspen Pinch برای طراحی واحدهای پشتیبانی
۵-۶) Aspen Pinch برای طراحی و تحلیل شبکه مبدل ها
۶-۶) Aspen Pinch برای تحلیل کلی سایت
۷-۶) Aspen Pinch در یکپارچه سازی دبی کاری
فصل هفتم: روشهای طراحی شبکه مبدل های حرارتی
۱-۷) مقدمه
۲-۷) هدف یابی در طراحی پروژه ها
۳-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۳-۷) هدف گذاری براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۱-۳-۷) محاسبه راندمان سطح شبکه
۲-۱-۳-۷) محاسبه سطح هدف برای مقادیر مختلف انرژی
۳-۱-۳-۷) رسم منحنی
۴-۱-۳-۷) برآورد هزینه های سرمایه گذاری و ذخیره سازی انرژی
۵-۱-۳-۷) محاسبه دلتای T می نیمم هدف
۲-۳-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۲-۳-۷) برقراری اهداف
۲-۲-۳-۷) استفاده تحلیل مسأله باقیمانده برای طراحی شبکه مورد نظر
۳-۲-۳-۷) پذیرش مبدل های حرارتی مناسب
۴-۲-۳-۷) تشکیل منحنی نیروی محرکه
۵-۲-۳-۷) بهبود مبدل های نامناسب به وسیله تغییر مکان بر روی DFA
۶-۲-۳-۷) ارتباط دادن جریان های باقیمانده
۷-۲-۳-۷) کامل نمودن طراحی و بهینه نمودن آن برای رسیدن به شبکه مبدل های حرارتی طراحی شده نهایی
۴-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۱-۴-۷) اهمیت بررسی افت فشار در شبکه مبدل های حرارتی
۱-۱-۴-۷) روابط افت فشار برای مبدل های پوسته و لوله ای
۲-۱-۴-۷) محاسبه حداقل سطح مورد نیاز شبکه بر مبنای افت فشارهای مجاز
۲-۴-۷) هدف گذاری شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۳-۴-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۱-۳-۴-۷) تحلیل مسأله باقیمانده براساس افت فشار ثابت
۵-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی به منظور رفع گلوگاههای حاصل از افزایش ظرفیت
۶-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت با توجه به افت فشار مجاز جریان ها
۱-۶-۷) مقدمه
۲-۶-۷) هدف گذاری توسط روش متداول پینچ
۳-۶-۷) رابطه افت فشار، ضریب انتقال حرارت و سطح تبادل حرارت مبدل
۴-۶-۷) هدف گذاری سطح بر مبنای افت فشار ثابت
۵-۶-۷) هدف گذاری با ملاحظات تفاوت ضرایب انتقال حرارت جریان ها
۶-۶-۷) روش جدید هدف گذاری بر مبنای ضرایب انتقال حرارت متفاوت و افت فشار مجاز
فصل هشتم: نحوه حل مسأله
۱-۸) صورت مسأله
۲-۸) مشخصات نرم افزار، Default و مفروضات
۱-۲-۸) مقدمه
۲-۲-۸) معرفی نرم افزار به همراه مشخصات آن
۳-۸) نحوه حل مسأله
۴-۸) جزئیات حل مسأله با نرم افزار
فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۹) نتیجه گیری
۲-۹) پیشنهادات
منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

برای خرید و دانلود تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲


عتیقه زیرخاکی گنج