گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۵۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱- توضیح سبك ادبی

سبك ادبی نگرشی احساسی و مخیل ( خیال انگیز) به جهان درون و بیرون است كه با زبانی احساسی (عاطفی) و مخیل ( تصویری) همراه است. در چنین زبانی معمولاً واژه ها و جملات در معنای عادی و اصلی خود به كار نمی روند مثلاً نظامی «نرگس» را به عنوان اسمی از برای ستاره به كار برده است؛ به جای خورشید نیز «گل زرد» گفته است: 
هزاران نرگس از چرخ جهان گرد
                               فرو شد تا برآمد یك گل زرد 
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

۲- توضیح موضوع علم بیان 

موضوع علم بیان بحث و بررسی تصویرهای شاعرانه است. در قدیم بررسی این تصویرها را در چهار مقوله مجاز و تشبیه و استعاره و كنایه محدود كرده بودند، اما امروزه تصویرهای دیگری از قبیل: سمبل، اسطوره، صورت نوعی و … در علم بیان مطرح است. 
۳- تعریف علم بیان:
علم بیان ایراد معنای واحد به طرق مختلف است. مشروط بر این كه اختلاف آن طرق ( شیوه های مختلف گفتار) مبتنی بر تخییل باشد، یعنی لغات و عبارات به لحاظ خیال انگیزی نسبت به هم متفاوت باشند. مثلاً به جای « صورت او زیباست» می توانیم بگوئیم: چهرۀ او مثل ماه است.   
توضیح ادای معنای واحد به طرق مختلف
ادبیات دنیای ادای یك معنی به انحای مختلف است مشروط بر آن كه آن اداها مخیّل باشند یعنی یك معنی را می توان به شیوه های مختلف خیال برانگیز گفت. مثال: 
در طلوع خورشید:
سحر چون خسرو خاور علم بر كوهساران زد
( مراد از خسرو خاور، خورشید است )   
ذكر فایده علم بیان :
آشنایی با شیوه های مختلف ادای معنای واحد و ابزارهای مختلف نقاشی در زبان و اینكه چگونه باید مراد شاعران را از واژه ها و عباراتی كه در معنای اصلی خود به كار نرفته اند دریافت؟
شناخت قرینه و اقسام آن:
قرینه نشانه و علامت كاربرد لفظ در معنای غیر حقیقی آنست. مثلاً ملك الشعراء بهار در شعری به جای هواپیما، عقاب گفته است اما به عنوان قرینه، لفظ «آهنین» را آورده است
شناخت قرینه و اقسام آن
قرینه بر دو قسم است: لفظی و معنوی 
قرینه لفظی: دلالت می كند بر این كه واژه یی از كلام در معنای دیگری به كار رفته است. مانند «آهنین» در مثال پیشین. 
قرینه معنوی یا حالی: فحوای كلام و شرایط و اوضاع و احوال است كه به حكم عقل خواننده را به معنای ثانوی رهنمون می شود. مثلاً كسی می گوید: چه رفیق خوبی ؛در حالی كه با توجه به اوضاع و احوال مقصود او رفیق بد است
توضیح متدولوژی ادبیات :

  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

آموزش صحيح قوانين و ايمني تردد يك ضرورت اجتناب ناپذير براي بهبود عبور و مرور و كاهش تصادفات جاده‌اي است. بررسي وضعيت موجود حمل‌ونقل و ترافيك و ايمني راهها نشان مي‌دهد كه در زمينه آموزش ايمني راهها كمبود‌هاي جدي وجود دارد و اقداماتي كه تا كنون در كشور در اين زمينه انجام پذيرفته است، كافي نبوده است. در اين پژوهش مساله افزايش ايمني تردد در راهها با در نظر گرفتن آموزش و اجراي قوانين و مقررات مورد بررسي قرار گرفت و مهمترين مسايل و اهداف آموزش ايمني براي گروههاي مختلف اجتماع تدوين شده است.
با توجه به اطلاعات ارايه شده در جدول۱-۱ مشخص مي‌شود در بررسي تصادفات جاده‌اي علاوه بر اين كه بايد به تعداد تصادفات نظر داشت، شدت تصادفات نیز پارامتر بسيار مهمي است كه بايد با دقت مورد بررسي و تأمل قرار گيرد. به عنوان مثال، برخوردهاي جلو به جلو وسايل نقليه از لحاظ تعداد، كمترين مقدار آمار را در بين ساير نحوه هاي برخورد دارد، اما هنگامي كه از ديد شدت تصادفات به آمارها نظر اندازيم متوجه مي‌شويم كه برخوردهاي جلو به جلو وسايل نقليه بيشترين آمار تلفات و صدمات را در بين ديگر وضعيت‌هاي برخورد، به خود اختصاص مي‌دهند. اينجاست كه اهميت توجه به شدت تصادفات به خصوص در جاده هاي برون شهري مشخص مي‌گردد.
اولين گام براي كاهش تعداد و ميزان شدت تصادفات جاده‌اي شناخت عوامل و پارامترهاي تاثيرگذار بر سوانح جاده‌اي و به دست آوردن حدود مجاز مربوط به هر يك مي‌باشد. عوامل تأثيرگذار بر تصادفات جاده‌اي را مي‌توان چهار گروه كلي تقسيم بندي نمود كه عبارتند از: 
عامل انساني، عامل وسيله نقليه، عامل راه، و عامل محيطي.
البته مشخص است که در بیشتر تصادف جاده ای یک عامل به تنهایی نمی تواند تعیین کننده باشد و هنگام وقوع تصادف، ۲ یا چند عامل با یکدیگر دست به دست هم می دهند تا سانحه محقق گردد. بحث افزايش ايمني راهها جنبه‌هاي گوناگوني دارد كه به صورت كلي اقدامات اصلاحي كه در اين رابطه مي‌توان اعمال نمود عبارتند از[۷]:
الف- وضع قوانين
ب- اجراي قانون
ج- آموزش
د- طرح هندسي
۱-۱-تعريف مساله و اهمیت آن
با توجه به آمارهاي تصادفات جاده‌اي و تأثيرات منفي بسيار بالايي كه اين رويدادها بر مسائل اجتماعي، اقتصادي، و خانوادگي افراد مي‌گذارد، اهميت پرداختن به موضوع تصادفات را روزافزون مي‌كند. تأثيرات منفي و معضلات تصادفات، به دليل اين كه بطور آني (مانند سقوط هواپيما) صدمات قابل ملاحظه‌اي را وارد نمي‌نماید، كمتر مورد توجه و بررسي قرار گرفته، حال آن كه تداوم اين تأثيرات منفي در دراز مدت تأثيراتي به مراتب بيشتر از سوانح سقوط هواپيما، خروج از خط قطار و يا حتي جنگ مي‌باشد. لذا بررسي اين رويدادهاي جاده‌اي كمك بزرگي را در صرفه جويي اقتصادي براي افراد و در نهايت براي جامعه به همراه دارد. به همين منظور و جهت نيل به اين هدف، بشر از كليه امكانات و توانائي هاي موجود استفاده مي‌نمايد تا با ارائه يك راهكار موثر، بر مديريت، تحليل و 
پيش‌بيني وقايع تسلط يابد [۱]. 
در مطالعات سازمان بهداشت جهاني كه با همكاري اتحاديه كشورهاي  صنعتی جهان صورت گرفته است، خطاهای مربوط به عامل انسانی به خطاهای فنی از قبیل سرعت زیاد، سرعت غیر مجاز، سبقت نامناسب و خطاهای شخصی مانند عدم احساس مسئولیت، بی توجهی و عدم احتیاط و حالات تهاجمی و غیره تقسیم می شوند. از مجموع ۲۴۳ مورد تصادفی که عوامل انسانی در آن دخیل بود، بیشتر خطاها فنی بودند و تنها ۲ درصد کل آن به تهاجمات عمدی یا رفتارهای غیر مسئولانه نسبت داده اند. در مورد جنس رانندگان مقصر در تصادفات، یافته های سازمان بهداشت جهانی در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که تعداد زنان و مردان مقصر در رانندگی جاده ها در مقایسه با میزان رانندگی و مسئولیت آنها در ایجاد تصادفات تقریباٌ مساوی است. در تصادفاتی که مردان درگیر هستند بیشترین خطاهای معمول، سرعت زیاد، سبقتهای غیر مجاز و در برخی کشورها رانندگی تحت تاثیر الکل است. در تصادفاتی که زنان درگیر هستند کمی تجربه در رانندگی، اشکال در مانورهای سریع و به موقع و عدم تسلط عمده خطاهای آنان به شمار مي‌آيد. این تفاوتها در نوع خطا می تواند مبنایی برای تنظیم برنامه های آموزشی و فرهنگی مربوط به  هر یک از دو جنس باشد.
از آنجایی که آموزش و اجرای مقررات راهکار مهم سیاست ایمنی جهت جلوگیری و کاهش  عوامل انسانی سوانح رانندگی می باشد، توجه به آن ضروری است. آموزش ایمنی راه دارای زمینه وسیعی از فعالیت های گوناگون است که دامنه آن از آموزشهای فردی تا آموزشهای جمعی را در بر می گیرد. برای مثال آموزش فردی ممکن است شامل مهارت های مربوط به عبور از عرض راه و آموزش جمعی ممکن است شامل کاربرد برنامه های تبلیغاتی بر روی گروه های مختلف استفاده کننده از راه باشد. بطور بالقوه آموزش ایمنی راه با استفاده از تاثیراتی که بر روی استفاده کننده از راه می گذارد موجب کاهش احتمال خطاهای انسان می شود. این تاثیر تغییر در ادراکات، شناخت‌ها‌، گرایش ها، مهارت ها و رفتار انسان را شامل می‌شود. بررسی کارشناسان در  زمینه فعالیت های انجام شده     ایمنی، این موضوع را روشن می‌سازد که می‌توان با بکارگیری روشهای علمی اهمیت دادن به موضوع ایمنی بخش قابل توجهی از تلفات را کاهش داد. در این زمینه فرهنگ عبور و مرور کشور ما و کشورهای موفق در ایمنی ترافیک تفاوتهای فاحشی دارد، اما مساله آموزش و اجرای قوانین میتواند دقیقاً  همان چیزی باشد که در آنجا انجام شده است و می‌توان از تجربیات کشورهای موفق در امر ایمنی ترافیک استفاده نمود. نکته قابل ذکر این است که تلاش در جهت ایمن کردن راه ها و کاستن تلفات ، بدون توجه به آموزش عمومی بخصوص آموزش پایه در مدارس نتیجه موثر را در پی نخواهد داشت، چرا که هیچ کاری سخت تر از تغییر طرز تفکر انسانها نیست. با توجه به تعدد مراکز مسئول ایمنی در راه، این مهم نیازمند نهادی با اختیارات لازم جهت هماهنگ نمودن مراکز ذیربط در کشور است. در کشور ما آموزش در ارتقای فرهنگ ترافیک موثر است اما در برخی موارد کارایی آن توسط کسانی که خود قوانین را وضع می کنند زیر سوال می رود [۸]. 
از طرف ديگر عدم رعايت قوانين ترافيکي يکي از مشکلات فوق العاده اساسي مديريت ترافيکي کشور مي‌باشد که نه تنها موجب افزايش تصادفات، کاهش ظرفيت شبکه‌هاي شهري و بين‌شهري، افزايش زمان سفرها و آلودگي محيط زيست مي‌شود، بلکه عدم پايبندي به قانون را در جامعه گسترش داده و چهره زشتي از وضعيت عبور و مرور را در ديد عموم به نمايش مي‌گذارد. البته مقابله با اين معضل اجتماعي نياز به عزم ملي در جامعه و برنامه‌ريزي دراز مدت متمرکز در مديريت کشور دارد. متاسفانه در کشور ما علاوه بر اينکه به صورت اصولي و پايه‌اي به آموزش قوانين رانندگي پرداخته نمي‌شود، فرد متخلف نيز از ديدگاه عموم مجرم شناخته نمي‌شود و اين مساله به کاهش ميزان احترام به قانون در جامعه منجر مي‌شود[۹].
با در نظر گرفتن اهميت مسائل آموزش و اعمال قوانين و مقررات رانندگي در ايمني جاده‌هاي كشور در اين پژوهش به بررسي افزايش ايمني در راه‌هاي بين شهري با رويكرد آموزش و اجراي قوانين پرداخته مي‌شود.  

۱-۲- نتايج مهم پژوهش
يافته‌هاي مطالعه نشان مي‌دهد براي جلوگيري ازحوادث ترافيكي، مهارتخلف يك اصل اساسي درقوانين عبورومرورمحسوب مي شود. درميان همه عوامل مؤثردركاهش تخلفات ترافيكي، قوانين محكم وبازدارنده به همراه آموزش ترافيك به استفاده كنندگان راه نقش بسيارمثبت ومؤثري در ايمني راه دارد. نتايج نشان مي‌دهد سيستم آموزش در ايران داراي كمبودهايي مي‌باشد. هر چند در سالهاي اخير توجه بيشتري به اين مساله شده و تلاشهايي در اين زمينه انجام شده است. اما همچنان به بررسي و مطالعه  بيشتر نيازمند است.
در حال حاضر كشورهاي پيشرفته بنا بر توصيه سازمان بهداشت جهاني در سياست ايمني راه تجديد نظر كرده و براي علوم رفتاري حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسيله‌نقليه اهميت قائل شده‌اند. اين امر باعث گرديده كه آموزش و اجراي قوانين در رأس سياست جديد ايمني راه‌ها قرارگيرد. بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد كه آموزش ايمني تنها مختص گروه خاص نظير رانندگان يا كودكان نمي‌باشد بلكه هر فرد يا افرادي، بخش يا ارگاني كه به  نوعي با ايمني جاده‌ها در ارتباط است را شامل مي‌شود. متدولوژي ارايه شده در اين پژوهش آموزش ايمني راه را در دو سطح استفاده‌كنندگان از راه و مسؤلين و متخصصين در نظر گرفته است كه در هر سطح روشهاي و محتواي آموزش متفاوت مي‌باشد. پس از هدف گذاري در هر سطح مطالب آموزشي به صورت مستمر و با روشهاي تئوري و عملي در اختيار مخاطبين قرار مي‌گيرد و سپس ارزيابي نتايج حاصل از آموزش، استخراج شده و با اهداف كلي مساله كنترل مي‌گردد. 
۱-۳- فصل‌هاي پايان‌نامه
اين پايان‌نامه مشتمل بر شش فصل است. در فصل دوم به بررسي اصول و پارامترهاي تاثيرگذار بر ايمني جاده‌های برون شهری پرداخته مي‌شود. در فصل سوم مطالعاتي كه پيش از اين، توسط محققين مختلف در زمينة ايمني جاده‌هاي برون‌شهري با تأكيد بر نقش آموزش و اجراي قوانين انجام گرفته است، به صورت خلاصه ارايه مي‌گردد. در فصل چهارم به بررسي روشهاي آموزش قوانين و مقررات رانندگي درسه کشورآلمان- آمريکا و ژاپن و همچنين به نحوه آموزش در ايران پرداخته مي‌شود.  در فصل پنجم متدولوژي افزايش ايمني با رويكرد آموزش و اجراي قوانين بحث مي‌شود و در فصل ششم به ارايه نتايج و چند پيشنهاد به منظور ادامة مطالعات پرداخته مي‌شود.

عتیقه زیرخاکی گنج