گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مجتمع فولاد خراسان- بخش تعميرات جرثقيل ( قسمت برق)-خرید اینترنتی تحقیق مجتمع فولاد خراسان- بخش تعميرات جرثقيل ( قسمت برق)-دانلود رایگان مقاله مجتمع فولاد خراسان- بخش تعميرات جرثقيل ( قسمت برق)-تحقیق مجتمع فولاد خراسان- بخش تعميرات جرثقيل ( قسمت برق)

این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
این فایل برای دوره کارآموزی دانشجویان مکانیک تهیه شده وبسیار کامل به این موضوع پرداخته شده وکاملا نکاتی را که در شرکت انجام گرفته در قالب این فایل گردآوری شده ودر اختیار شما قرار می یرد.

 مجتمع فولاد خراسان به عنوان سومين قطب توليد فولاد ايران محسوب ميگردد اين مجتمع در دو واحد فولاد سازی و نورد فعاليت خودش را آغاز نمود و با داشتن حدود ۸۶۰ نفر نيرو و بازار اشتغال مناسبی را برای افراد جويای کار ايجاد نموده است .اين مجتمع بخش اعظم نياز مصرفی مواد اوليه خود را از طريق آهن قراضه که از داخل و خارج کشور تأمين می شود ،تهيه می کند و درواقع در حال حاضر کليه نياز مواد اوليه اين مجتمع از طريق آهن قراضه و ذوب آن می باشد .

به همين لحاظ اين مجتمع درحال حاضر فاز سوم، يعني احداث بخش احياء را دراين مجتمع آغاز نموده که وظيفه آن استخراج و توليد آهن از سنگ آهن می باشد که از طريق راه آهن سراسری به اين مجتمع آورده می شود که بدين ترتيب توليد فولاد از آهن قراضه به عنوان ۱۵%-۱۰% نياز مصرفی مجتمع مطرح می گردد و چيزی حدود ۹۰%-۸۵% نياز مواد اوليه، از طريق سنگ معدن تأمين می گردد. اين مجتمع همانطور که گفته شد در دو بخش نورد و فولاد سازی می باشد .

بخش فولاد سازی شامل تهيه و ذوب آهن قراضه ها می باشد که در نهايت وارد واحد ريخته گری شده به صورت شمش در می آيند اين شمشها در مراحل بعدی پيش گرم شده و وارد واحد نورد می گردد در اين واحد طی مراحل چندگانه از شمش موجود ميلگرد با اندازه های متفاوت توليد می شود که بخش اعظم نيازهای مصرف ساختمانی کشور را تأمين می کند. البته توليد نبشي نيز در اين واحد صورت می گيرد،که فعلاً به عنوان واحد رزرو در نظر گرفته شده است

 

واحد فولاد سازی

در اين واحد که به عنوان اصلی ترين و اساسی ترين واحد شرکت مجتمع فولاد خراسان مطرح است، آهن قراضه های تأمين شده طی چندين مرحله ذوب و ريخته گری و قالب گيری شده و به شمش تبديل می گردند. ما در اينجا تنها به نحوه ذوب اين قراضه ها می پردازيم که در واقع ارتباط بيشتری با صنعت برق دارد.

واحد ذوب

 

برق رساني :

 

۱۰۲ مگاوات برق مورد نياز فاز اول كارخانه توسط نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور كه در فاصله ۱۳ كيلومتري كارخانه قرار دارد تامين و از طريق ۱۳ كيلومتر خط اختصاصي ۴۰۰ كيلوولت به مجتمع منتقل مي شود . تجهيزات فوق ظرفيت انتقال تا ۴۰۰ مگاوات را دارا مي باشند.

پست برق ۴۰۰ كيلو ولت :

برق مذكور پس از ورود به پست ۴۰۰ كيلوولت كارخانه از طريق دو دستگاه ترانسفورماتور با قدرتهاي ۱۶۵ و ۵/۶۲ مگاوات آمپر به ولتاژ ۳۳ كيلوولت تبديل و از طريق تابلو ۳۳ كيلوولت با بريكرهاي گازي در دو شبكه جداگانه در سطح كارخانه توزيع مي گردد.

شبكه اول برق مورد نياز كوره هاي قوس الكتريكي را تامين نموده و برق با ولتاژ ۳۳ كيلوولت را از طريق كابلهاي فشار قوي به واحد فوق منتقل و با استفاده از دو دستگاه ترانسفورماتور با قدرتهاي ۱۲۰ و ۱۷ مگاولت آمپر مستقيماً به الكترودهاي كوره هاي ذوب و پاتيلي جهت قوس الكتريك منتقل مينمايد به منظور جلوگيري از آثار زيان بار كوره هاي قوس الكتريكي مانند نوسانات برق ، ‌فليكر و برق راكتيوسيستم SVC كه اصلاح كننده موارد فوق مي باشد پيش بيني و نصب گرديده است.

شبكه دوم برق مورد نياز ساير قسمتهاي كارخانه را تامين مي كند برق با ولتاژ ۳۳ كيلوولت از طريق كابلهاي فشارقوي به واحدهاي نورد وفولادسازي منتقل و درهر واحد بوسيله يك ترانسفورماتور با قدرت ۵/۳۱ مگا ولت آمپر به ولتاژ ۶/۶ كيلوولت تبديل و از طريق تابلوهاي فشار متوسط درسطح كارخانه توزيع و درمحلهاي مصرف از طريق چندين ترانسفورماتور توزيع به ولتاژ ضعيف تبديل شده و مصرف مي گردد.

تا چندين سال قبل فرآيند ذوب قراضه در دنيا به وسيله سوختهای فسيلی نظير گاز و نفت انجام می شد. اما نيشابور ، اين واحد نياز سوختهای فسيلی خود را به قوس الکتريکی از طريق برق فشار قوی داده است.

همانطوركه گفته شد جهت قوس زدن و ذوب فلزات در اين واحد نياز شايانی به جريان بالا می باشد الکترودهای سه گانه ای که در اين بخش ( کوره ) وجود دارند پس از دريافت ولتاژ مورد نظر به صورت عمودی وارد کوره ای که قبلاً با آهن قراضه شارژ شده است می شود. در اينجا پس از قرار گرفتن در فاصله هوايي معين سه الکترود (يا دو الکترود ) نسبت به هم توسط قراضه ها، چون شدت جريان بالايی وجود دارد قراضه ها تحت Arc قرار گرفته و ذوب می گردند .

حرکت بالا به پايين هر کدام از الکترودها ،جهت حفظ فاصله هوايي لازم، مستقل از هم بوده و توسط واحد کنترل و اتاق فرمان از طريق PLC هايی که در آن واحد تعبيه شده اند کنترل می گردد به طوری که سطح تماس هر کدام از اين الکترودها به نحوی بايد باشد که ولتاژ برابر بين الکترودها بيفتد. در ساير قسمتهای کوره از سسنورهايی استفاده شده است که دائماً وضعيت شيب ،حرارت،….. ساير پارامترهای اين واحد را در دست گرفته و به PLC های مربوطه می دهد. بدين ترتيب آهن قراضه های ياد شده همگی در اين واحد ذوب شده و در مرحله بعد وارد واحد ريخته گری می شوند .

ميزان توان مصرفی در اين واحد حدود MW 45 می باشد که تقريباً چيزی برابر ميزان برق مصرفی کل شهرستان نيشابور است. در اين بخش ما تنها به توضيح واحد کوره بسنده کرده و ارتباط ساير بخشها را با بخش تعميرات جرثقيل را دنباله رو توضيحات قرار می دهيم .

 

واحد جرثقيل

واحد جرثقيل به عنوان يکی از اساسی ترين واحدهای عمليات در مجتمع فولاد خراسان مطرح است. اين واحد در سيستم حمل و نقل، توزيع بهره برداری و انبار محصول فعاليت شايانی دارد. دراين بخش به عملکردهای اين واحد و آشنايی با فعاليتهای آن می پردازيم :

واحد جرثقيل واحدی بزرگ دارای تعداد ۲۲ جرثقيل در اکثر واحدهای فولاد می باشد که هرکدام وظيفه و عملکردی معين دارند. اين جرثقيل ها در حمل باري، جابجايی آنها و ساير عملياتی که برای يک واحد نياز است همکاری دارند. نوع جرثقيل هايی که در اين واحدها استفاده می شوند از نوع سقفی بوده که دارای دو نوع حرکت طولی و عرضی می باشند .

هر جرثقيل از دو مدار فرمان و قدرت تشکيل شده است که هر دوی آنها بر روی خود جرثقيل نصب است. بسته به نياز محيط عملياتی ظرفيت حمل بار اين نوع جرثقيل ها متفاوت می باشد بطوريکه ظرفيت بارگيری اين جرثقيل ها از ميزان ۵/۲  تن تا (۲۷۵) ۱۸۰ می باشد . در واحدهای صنعتی برای شناسايی و کنترل واحدهای جرثقيل از نوعی نامگذاری عددی برای آنها استفاده می شود .

به نحوی که بتوان با اين نام صرفاً جرثقيل مربوطه را شناسايی نمود.جرثقيل دارای دو نوع، سرنشين دار و بدون سرنشين می باشند که نوع بدون سرنشين آن توسط نوعی ريموت کنترل هدايت می شوند و نوع دارای سرنشين از طريق کابين موجود در کناره جرثقيل هدايت می شوند. نوع سوم کنترل کابلی، نيز وجود دارد که درباره آن در قسمتهای بعد بيشتر توضيح خواهيم داد.

تعمير و نگهداری

جرثقيل ها به دو نوع عادی و دارای اهميت تقسيم بندی می گردند. جرثقيل هايی که از اهميت بيشتری برخوردارند معمولاً هردو هفته و جرثقيل هايی که در درجه عادی اهميت هستند، معمولاً هر ماه يکبار گراف[۱] می شوند اين انجام گراف توسط سرپرست نگهداری و تعميرات جرثقيل انجام می گردد. اين سرويس و نگهداری شامل دو بخش می گردد:

الف): بخش تأسسسات مکانيکی          ب): بخش تأسيسات برق

 

الف: بخش تأسيسات مکانيکی:

اين بخش شامل عملکرد ساير اجزاء مکانيکی و هيدروليکی جرثقيل است و توسط سرپرست مكانيك واحد جرثقيل انجام می شود. سرپرست مسئول يک کارشناس مکانيک بوده که درصورت بروز خرابی و ايراد در هر واحد جرثقيل، سريعاً اقدام به رفع عيب و سرويس واحد مربوطه می کند. اين سرويس و تعمير ها شامل هيدروليک جرثقيل- سيم بکسلها- واحدهای چرخشی و کششی- زنجيرها و غلابهای حمل بار و ….. ميباشد که سرپرست مربوطه به کمک کارگران و تکنسين های بخش، ايراد مربوطه را برطرف می سازد.

ب: بخش تأسيسات برق:

اين بخش شامل عملکرد اجزاء برق يک جرثقيل است و توسط سرپرست برق واحد که کارشناس برق- قدرت است انجام می گردد. وظايف مربوط به اين فرد به دو بخش مدارات فرمان و قدرت تقسيم بندی می شود که در قسمتهای بعد به معرفی و بررسی چگونگی آنها می پردازيم.

ب-۱ مدارات فرمان:

در هر جرثقيل همانطور که گفته شد دو بخش مدارات فرمان و قدرت وجود دارد که وجود هر دوی اينها در کنار هم واحد برق جرثقيل را تشکيل می دهد. در جرثقيل هايی که در واحدهای فولاد سازی مورد بهره برداری قرار می گيرد از نوع خاصی از مدارات فرمان و قدرتی که متعلق به شركت   DANIELIايتاليا است استفاده می شود. اين مدارات فرمان بصورت دو بخش الکترونيکی – ميکروکنترلی (ميکروالکترونيکی)  و کنتاکتوری می باشد که بر روی بدنه جرثقيل نصب شده اند.

بخش ميکروکنترلی:

هر جرثقيل حمل بار از ۴ دنده وضعيت تشکيل شده است که تحت بارها با وضعيتها و جرم های متفاوت از سرعت و قدرتهای خاصی که توسط اين دنده ها فراهم می آيد استفاده می شود. بنابراين اپراتور لازم است که بتواند براحتی وضعيت اين دنده ها و نحوه تغيير آنها را به دست گيرد. از طرفی نحوه حرکت و عملکرد مکانيکی اين جرثقيل ها توسط موتورهای الکتريکی قدرتمندی است که بر روی آنها تعبيه شده است. بنابراين نوعی ارتباط الکتريکی بين واحد دنده کشی و حرکت جرثقيل ها وجود دارد. ساير موارد مربوط به جرثقيل از قبيل وضعيت off ،ON ،ترمز، حرکت عرضی يا طولی و ….. نيز جزو وظايف همين بخش می باشد- برای ايجاد اين ارتباط چنين بلوکی داريم.

قسمت ميکرو الکترونيکی مذکور از نوعی برد الکتريکی به همراه مدارات تأمين ولتاژ و نيز فيوز و رله های حفاظتی مربوطه تشکيل شده است در اين برد از نوع خاصی ميکروکنترلر موسوم بهL420COA26PN80C196KC20 استفاده شده است. ورودي اين برد قابليت تغيير وضعيت دنده های جرثقيل را، که توسط اپراتور تعيين شده و بصورت يک سيگنال الکتريکی وارد اين برد می شود، وجود دارد که در اين حالت ميکروکنترلر مربوطه بر اساس وضعيت ايجاد شده نسبت به راه اندازی موتورهای لازم برای ايجاد وضعيت ياد شده اقدام می کند و اين عمل توسط قطع و وصل کردن رله های مربوطه روی برد صورت می گيرد در جايگاه مربوطه که اين برد نصب می گردد از يک LCD استفاده شده است.که بوسيله يک صفحه کليد، ميتوان مقادير اوليه را جهت راه اندازی اين برد تنظيم نمود. کليه پيغام های مبنی بر وجود خطا و يا آگاهی از وضعيت عملکرد برد بر روی اين Lcd نمايش داده می شود. اين برد در يک محيط کاملاً ايزوله با سيستم تهويه نسبتاً مناسب نصب شده است . در شکل زير نمايی از بخشهاي مدار ياد شده آمده است:
عتیقه زیرخاکی گنج