گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تفکر طراحی واحد همسایگی از زمانی شروع به رشد کرد که در اثر ساخت مجتمع های مسکونی پر جمعیت آمار جرم و جنایت در این مجتمع ها و شرکت ها بالا رفت بنابراین با توجه به فطرت انسان که موجودی اجتماعی است و با توجه به وضع نا به سامان مجتمع ها و شرکت های مسکونی تفکر ایجاد واحد همسایگی در غرب شکل گرفت البته استانداردهای آن ها با استانداردهای واحد همسایگی در ایران فرق دارد. ولی اصل تفکر ایجاد یک مجموعه ساختمانی که در آن افراد ساکن واحد همسایگی با هم روابط اجتماعی داشته باشند.
معرفی موضوع: (عنوان، ماهیت و مقیاس موضوع):
رساله «طراحی واحد همسایگی» به طراحی بررسی مسائل مفهومی شکل گیری یک واحد همسایگی می پردازد فرآیند طراحی آن جایگاه خاصی دارد و بر فرآیند طراحی تأکید دارد. مقیاس این طراحی در حد یک واحد کم تراکم «۶-۷ واحد مسکونی» طراحی شهری با زمینی حدوداً ۴۰۰۰ m2 است.
استانداردها و نرم ها بر اساس سرانه یک واحد همسایگی کم تراکم به دست می آید.
پذیرش موضوع «انگیزه ها و دلایل ـ تعریف مسئله ـ اهداف کلی»:
مجموعه دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع «واحد همسایگی» را می توان چنین عنوان کرد:
واحد همسایگی عامل پیوند اجتماعی انسان ها با یکدیگر است. امروزه با رواج شرکت ها و مجتمع های مسکونی که در آن ها روابط اجتماعی بین همسایه ها لحاظ نشده است باعث رواج فساد فرهنگی، اجتماعی و مشکلات روانی برای ساکنین چنین مجتمع هایی شده است. بنابراین رویکرد جهانی به سمت ایجاد واحدهای همسایگی که در آن بین انسان ها ایجاد شود گرایش دارد.
تعریف مسئله: ایجاد یک واحد همسایگی کم تراکم برای اشخاص و افراد خاص «خانواده های گزینش شده» که دارای مشخصات و نیازهای مشترک و متضاد هستند.
اهداف کلی: مجموعه اهداف رساله این چنین است:
الف) ایجاد یک واحد همسایگی مناسب برای پیوند هر چه بیشتر افراد.
ب) ایجاد واحدهای مسکونی مناسب برای هر خانواده با توجه به نیازهای آنها.

رویکرد به موضوع:
نگرش صرفاً کالبدی به یک موضوع باعث می شود که مسائل انسانی (روح و روان) در آن کم شود در صورتی که یک بنا به خصوص اگر خانه باشد دارای مسائل و مفاهیم عمیقی است که اگر با مفاهیم ایجاد ارتباط و پیوند بین چندین واحد مسکونی ضرب شود، به این نتیجه می رسیم که طراحی یک واحد همسایگی دارای پیچیدگی ها و مفاهیم عمیقی است و به همین علت با واژه هایی مانند: مجتمع مسکونی، مجموعه مسکونی و… کاملاً متفاوت است زیرا غیر از ویژگی های کالبدی دارای ویژگی های غیر کالبدی (اجتماعی، فرهنگی) قویی برخوردار است.
خانه:
مقدمه:
خانه از میان فضاهای دیگر که انسان با آن ها در ارتباط است بیشتر به انسان نزدیک است. خانه خصوصی ترین محل برای هر انسان است و حتی در خصوصی بودن، درجات مختلفی دارد. در خانه انسان با خانواده و همسر خود خلوت می کند ولی گاهی اوقات نیاز به تنهایی مطلق دارد بنابراین خانه غیر از فضای عمومی باید دارای باید دارای فضاهای دنج و کاملاً خصوصی برای خلوت کردن با خود نیز باشد.
خانه محل رشد و بروز استعدادها و محلی برای آسایش و سلامت روانی فرد است.

واژه شناسی خانه:
واژه خانه با کلمه (House) مترادف است در زبان فارسی نیز مترادف هایی مانند: سرا، دار، منزل، مسکن و… دارد. این واژه با دو کلمه خانوار و خانواده هم ریشه است که این مسئله ارتباط معنوی خانه و خانواده را نشان می دهد. از طرف دیگر به معنی زن و همسر نیز آمده است و سرا که مترادف خانه است به معنی جهان آمده است و این نشان می دهد در فرهنگ ما خانه جزئی از کل جهان است. خانه در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به عنوان سازمان ده زمان، فضا، مفاهیم و ارتباطات بوده و سمبلی است از قلم و بی چون و چرای انسان که نمودی از وجود، آزادی و اختیار اوست.


تعریف خانه:
ـ مرحوم استاد محمد کریم پیر نیا: خانه جاییست که ساکنان آن احساس ناراحتی نکنند و اندرون خانه یا جایی زن و بچه زندگی می کنند باید تنوع زیادی داشته باشد تا خستگی احساس نشود.
ـ لوکوربوزیه: خانه پوششی است که در تطابق با برخی از شرایط، روابط صحیحی بین محیط خارج و پدیده های زیستی انسان برقرار سازد، در خانه بایستی تک فرد یا یک خانواده زندگی کند یعنی اینکه بخواهد، راه برود، دراز بکشد، ببیند و فکر کند.
ـ مور: خانه برای ساکنانش مرکز جهان است و برای محله اش شاخص ترین بنا در تحکیم مکان.
ـ راپاپورت: خانه در درجه اول یک نهاد است و نه یک سازه و آن نهاد برای مقاصد بسیار پیچیده ای بوجود آمده است. از آن جا که احداث یک خانه پدیده ای فرهنگی به شمار می آید و شکل و سازمان فضای آن به شدت تحت تأثیر فرهنگ است که بدان تعلق دارد حتی از آن زمان که خانه برای بشر اولیه به عنوان سر پناه مطرح بود. مفهوم عملکرد تنها در فایده صرف یا فضای عملکردی محض خلاصه نمی باشد و سر پناهی به عنوان وظیفه ضمنی، ضروری و انفعالی مطرح بود و جنبه مثبت مفهوم خانه ایجاد محیطی مطلوب برای زندگی خانواده به مثابه واحد اجتماعی بود.
هدف اولیه انسان برای ایجاد خانه مصون ماندن از گرما و سرما و در کل داشتن یک سر پناه و محافظ در برابر عوامل طبیعی است. ولی به مرور مسائل روحی و روانی نیز در آن خود را نشان می دهد. و مفهومی عمیق تر می یابد. خانه جایی برای خلوت کردن و زندگی خصوصی و حتی فردی است.
در خانه و هر بنایی دیگر باید غیر مسائل کالبدی به مسائل غیر کالبدی توجه شود.

همسایگی:
مقدمه:
انسان موجودی اجتماعی است و فطرتاً نیاز به برقراری ارتباط با انسان های دیگر است. نزدیکترین و در دسترس ترین فرد برای رفع این نیاز همسایه است. همسایگی در جوامع امروزی دچار دستخوش و تغییراتی شده به این معنا که نقش آن کمرنگ تر و محدودتر شده است و در مواقعی حتی از بین رفته است ولی با این حال یک موضوع مورد توجه بوده است به خصوص در جوامعی که همسایگی کم رنگ شده است به احیا این موضوع در جامعه زده اند.
در نهایت این ارتباط در تمام جهان یک ارتباط مهم و ضروری است و مورد توجه جامعه شناسان نیز هست.
 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر
این فایل در۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برنامه فيزيكي

ضوابط محدوده بر اساس طرح هادي شهر نور به قرار زير است:
سطح اشغال مجاز : ۵۰ درصد    (در مجتمع هاي مسكوني اين رقم بين ۳۰ تا  45 مي باشد.)                    تراكم منطقه:  متوسط – ۱۰۰ درصد                     حد نصاب تفكيك:۲۵۰ متر مربع                      تراكم جمعيتي : ۱/۴ نفر                                    ارتفاع مجاز :  2 طبقه                                  سرانه مسكوني : ۵۰ متر مربع                             سرانه فضاي سبز : ۵ متر 
اين سطوح بدون در نظر گيري سطح تراسها مي باشد.
با توجه به نتايج مطالعات تطبيقي و با در نظر گيري مباني طراحي  15 – 10 درصد سطح هر واحد برابر سطح تراس ان واحد مي باشد. 
طبق ضوابط طرح هادي سرويس پله هايي كه مساحت انها كمتر از ۱۵ متر مربع است جزء زير بنا محسوب نمي شوند.
با توجه به طرح هادي شهر نور
با توجه به محاسبات طرح هادي نور جهت تعيين جمعيت در سال ۸۷ تعداد واحدها وساكنين انها به قرار زير خواهد بود : 
                                                                                                          36 =250÷۹۰۰۰
تعداد قطعات مجاز   براساس حد نصاب تفكيك طرح هادي در اين منطقه      36 قطعه ميباشد كه با توجه به تراكم مجاز هر داراي ۲ واحد مسكوني مي باشند                                                          72=2×۳۶
و با استناد به طرح هادي در هر قطعه ۵ نفر ساكن خواهند شد:                                  نفر    180=5×۳۶  

اما بادر نظر گرفتن مطالعات جمعيتي و تراكم جمعيتي ۱/۴ ميتوان جمعيت ساكن را به قرار زير تعيين نمود:
                                                                                               نفر       295   =   72×۱/۴


محاسبه مساحت واحد هاي مسكوني 
با مطالعه شرايط جمعيتي شهر نور در اخرين امارگيري در سال ۷۵ بيشترين جمعيت شهر به گروه هاي سني زير اختصاص يافته است:”۱۴-۱۰″ و ” ۱۹- ۱۵″ و ” ۹-۵″ كه به ترتيب اين ارقام در سال ۸۷(طبق طرح هادي ) برابر با ” ۲۷-۲۳″ و “۳۲-۲۸″ و ” ۲۲-۱۸ ” خواهد بود .
با توجه به اين امار و همچنين در نظر گرفتن تراكم جمعيتي شهر (۱/۴) ميتوان چنين نتيجه گرفت كه بيشترين جمعيت شهر را زوجهاي جوان و يا خانوار هاي ۴نفره به خود اختصاص داده اند كه اولا” ضرورت ايجاد واحدهاي ۲ خوابه  و سپس ۳ خوابه را بيشتر مي سازد.

 با استناد به مطالعات طرح ۵  و با  نتايج مطالعات تطبيقي در صد فضاها در يك واحد مسكوني به شرح زير است:
۳۰ در صد فضاي خواب و ۳۲ -۳۰ درصد فضاي نشيمن  و ۴۰ – ۳۸  درصد فضاهاي اشپزخانه و سرويس ها و ارتباطي ها.

با توجه به مقادير فوق سطح يك واحد مسكوني مناسب براي تيپ هاي مختلف۲-۳ خوابه را بدست مي اوريم:
 جهت داشتن سطح مورد نياز براي خواب :  فضاهاي تكنفره  (12) متر مربع و فضاهاي خواب دو نفره (۱۶) متر مربع بعلاوه يك متر مربع براي هر نفر فضاي كمد در نظر گرفته مي شود.
 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه مجتمع مسکونی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از سر فصل های موجود در این مقاله : 

۱-اهداف مسکن

۲- الگوهای سکونت

۳- کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی

۴-طراحی معماری 

و بسیاری موارد دیگر..

امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

تعریف مسکن :

” مفهوم مسکن، چیزی بیش از یک سرپناه و چیزی بیش از محافظ انسان و فعالیتهایش از گزند عناصر طبیعی است. پاسخ به این سؤال که نارساییهای این تعریف کدام است و بیش از این چیست، بسیار دشوار است و با توجه به عواملی نظیر وضعیت اقلیمی، مذهب و گروه قومی، مبلغی از درآمد که باید به هزینه مسکن اختصاص داده شود و نیز گذشته تاریخی فرد در رابطه با مسکن و تمایلات و بینشهای فردی او، تغییر می کند.”

 

 • بازدید : 97 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با مطالعه شرايط جمعيتي شهر نور در اخرين امارگيري در سال ۷۵ بيشترين جمعيت شهر به گروه هاي سني زير اختصاص يافته است:”۱۴-۱۰″ و ” ۱۹- ۱۵″ و ” ۹-۵″ كه به ترتيب اين ارقام در سال ۸۷(طبق طرح هادي ) برابر با ” ۲۷-۲۳″ و “۳۲-۲۸″ و ” ۲۲-۱۸ ” خواهد بود .
با توجه به اين امار و همچنين در نظر گرفتن تراكم جمعيتي شهر (۱/۴) ميتوان چنين نتيجه گرفت كه بيشترين جمعيت شهر را زوجهاي جوان و يا خانوار هاي ۴نفره به خود اختصاص داده اند كه اولا” ضرورت ايجاد واحدهاي ۲ خوابه  و سپس ۳ خوابه را بيشتر مي سازد.
 با استناد به مطالعات طرح ۵  و با  نتايج مطالعات تطبيقي در صد فضاها در يك واحد مسكوني به شرح زير است
۳۰ در صد فضاي خواب و ۳۲ -۳۰ درصد فضاي نشيمن  و ۴۰ – ۳۸  درصد فضاهاي اشپزخانه و سرويس ها و ارتباطي ها.

با توجه به مقادير فوق سطح يك واحد مسكوني مناسب براي تيپ هاي مختلف۲-۳ خوابه را بدست مي اوريم:
 جهت داشتن سطح مورد نياز براي خواب :  فضاهاي تكنفره  (12) متر مربع و فضاهاي خواب دو نفره (۱۶) متر مربع بعلاوه يك متر مربع براي هر نفر فضاي كمد در نظر گرفته مي شود
با توجه به نتايج مطالعات تطبيقي و با در نظر گيري مباني طراحي  15 – 10 درصد سطح هر واحد برابر سطح تراس ان واحد مي باشد. 
طبق ضوابط طرح هادي سرويس پله هايي كه مساحت انها كمتر از ۱۵ متر مربع است جزء زير بنا محسوب نمي شوند.
مباني نظري عام طرح

۱٫ احترام به طبيعت ( معماري سبز) 
۲٫ آسايش ( تعادل اقليمي )
۳٫ كاهش مصرف انرژي ( طراحي اقليمي )

۱-۱ فرم هايي همگام با محيط 
۲-۱ در هم آميختگي فضاي داخلي و فضاي باز 
۳-۱ تا ء مين ديد هاي مناسب براي واحد ها .


۱-۲ محافظت ساختمان در برابر بارندگي .
۲-۲ ايجاد كوران در فضاهاي داخلي .
۳-۲ بهره گيري از شرايط مناسب هواي خارج.
۴-۲ محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب .
۵-۲ جلو گيري از افزايش رطوبت هوا.

۱-۳ كاهش اتلاف حرارت ساختمان.
۲-۳ كاهش تا ء ثير باد در اتلاف حرارت ساختمان .
۳-۳ بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان .
۴-۳ – بهره گيري از روشها و تكنيك هاي مدرن  و استفاده از مصالح روز
۱-۱-۱-  داراي فرمي ازادجهت انطباق با راه شرقي كه بدون هندسه خاص و با شكل گيري شاليزار ها و خانه  باغ ها ايجاد شده است. و همچنين هماهنگي با همجواري ها ( تالاب – شاليزار – مجتمع توريستي تفريحي – باغ و…)
۲-۱-۱ –  استفاده از توده يكپارچه و پيوسته براي منسجم كردن كل توده هاي پروژه جهت هماهنگي با دو جاده اصلي بين شهري (برون شهري ) و سرعت بالا در انها 
۳-۱-۱-  به جهت داشتن كاربري باغ در ضلع شمالي داراي پتانسيل بالا 
۴-۱-۱- به دليل قرار گيري سايت در تقاطع دو راه اصلي و همچنين وجود ديد هاي مطلوب در جهت شرق – جنوبشرق و جنوب ( سمت تقاطع ) برونگرا بودن مجتمع در اين جهات.

۱-۲-۱- ايجاد پنجره هاي بزرگ و تراس  در جهات جنوبي و جنوب غربي  ( شاليزلرها و كوهستان ) ،  
          جهات شرقي  و جنوب شرقي  ( تالاب )  و شمال . ( باغ و دريا )
۲-۲-۱ – برونگرا شدن مجموعه به سمت ديد هاي مطلوب.

۱-۳-۱-ايجاد حياط در ارتفاع و تراس بام براي بلوكها  گودال   باغچه براي ميدان و حياط هاي عمومي 
۲-۳-۱- افزايش سطوح سبز در همكف و طبقات با حد اقل اشغال. 
۳-۳-۱ حركت فضاي سبز در سايت و ايجاد ديد بصري در داخل سايت در امتداد محور شرقي – غربي 
         توسط فضاي سبز مركزي 

۱-۱-۲ –پيش بيني بامهاي شيب دار 
۲-۱-۲ – توجه به وزش بادهاي تؤام با باران در انتخاب جهت استقرار ساختمان.
۳-۱-۲- پيش بيني جلو امدگي براي با مها يا ايجاد ايوانهاي عريض در اطراف ساختمان 
۴-۱-۲- پيش بيني ابروهاي مناسب در اطراف بام جهت جمع اوري اب باران
      5-1-2- پيش بيني جزئيات اجرائي مناسب براي كف پنجره ها و درز بندي مناسب باز شو ها و پنجره ها  
               به منظور جلوگيري از اب باران   1-2-2 -به حداكثر رساندن جريان هوا در اطراف ساختمانها با ايجاد فاصله مناسب دربين انها 
   2-2-2-استقرار ساختمان در جهت وزش بادهاي مطلوب 
   3-2-2 استفاده از پلان هاي كشيده با مقاطع باريك
   4-2-2- با لا بردن سطح فضاهاي زندگي نسبت به كف تمام شده خارج
    5-2-2- پيش بيني  فضاهاي خارجي با توجه به جهت نسيم هاي مطلوب
    6- 2-2-  استفاده از بام و ديوار دو جداره ؛جهت تهويه در داخل پوسته ساختمان.
   7-2-2- پيش بيني قضاهاي داخلي باز و يكپارچه
    8-2-2 –  به كار بردن پنجره هاي فوقاني و پاييني به منظور بهبود بخشيدن به شرايط تهويه در شب
     9- 2-2- شكل و جهت دادن به بدنه ساختمان براي به حد اكثر رساندن استفاده از نسيم تابستان.  

   1-3-2-استفاده از پلانهاي گسترده و كشيده در جهت محور شرقي غربي به منظور به حداقل رساندن كسب       
             حرارت و به حداكثر رساندن اشراف به شرايط مناسب خارج 
   2-3-2-   پيش بيني فضاهاي خارجي قابل استفاده براي فعاليت هاي مختلف 
  
   1-4-2- استفاده هر چه بيشتر از ديوارهاي مشترك در مجموعه ساختماني  و. ايجاد بافت به هم پيوسته.
  2-4-2- استفاده از رنگهاي روشن و سطوح نه چندان خشن در سطح بام و ديوارهاي خارجي مشرف به
                     افتاب تابستان .
   3-4-2- – اجتناب از ايجاد پنجره درنماهاي غربي ، در غير اين صورت محدود نمودن تعداد و مساحت 
            چنين  پنجره هايي و پيش بيني سايه بان عمودي براي انها.
   4-4-2- استفاده از جلو امدگي بام ، ايوان سر پوشيده يا بالكن براي ايجاد سايه كامل بر سطوح خارجي   
               پنجره هاي شيشه اي ، بازشو و ديوارهاي رو به افتاب .
   5-4-2- پيش بيني قضاي خارجي ، به منظور استفاده در مواقعي كه هوا مناسب است.
   6-4-2 استفاده از دريچه چوبي يا شبكه هاي متحرك عايق در پشت پنجره ها
   1-5-2- استفاده از مصالح نفوذ پذير در كف سازي محوطه ساختمان.  
  2-5-2- استفاده از ابرو هاي سر پوشيده جهت ابياري محوطه.
  3-5-2 – نصب عايق رطوبتي جهت كنترل انتقال رطوبت.

۱-۱-۳- در مجموعه هاي ساختماني ؛ استفاده هر چه بيشتر از ديوارهاي مشترك و ايجاد بافتي به هم پيوسته 
   2-1-3- استفاده از انواع مختلف پرده ؛شبكه عايق متحرك و دريچه پشت پنجره
   3-1-3- استفاده از شيشه هاي دو جداره و يا بعضي مواقع دو جداره.

   1-2-3- پيش بيني فرمانهاي كالبدي مناسب از نظر كاهش تاءثير باد 
  2-2-3- پيش بيني بامهاي شيبدار و استقرار شيب تندتر در جهت باد 
  3-2-3-پيش بيني  نرده هاي مشبك در مقابل نماهاي رو به باد به منظور جلوگيري از نفوذ برف و باران به پنجره ها و ورودي ها
   4-2-3- استفاده از بادشكنهاي مختلف مثل درخت ، ديوار ، حصار ، …
  5-2-3- به حداقل رساندن تعداد درهاي ورودي ساختمان و قرار دادن ورودي اصلي در قسمت پشت به باد
  6-2-3- پيش بيني وروديهاي دوبله يا حياط هاي ورودي
  7-2-3- بالا بردن سطح ورودي اصلي نسبت به كف تمام شده خارجي
۸-۲-۳- توجه به جهت وزش بادهاي غالب زمستاني ، در تعيين جهت استقرار ساختمان
  9- 2- 3 درز بندي كليه درها و پنجره ها و باز شو ها.

۱-۳-۳- پيش بيني ايوان يا فضاهاي خارجي افتاب گير و محافظت شده در برابر باد.
    2-3-3- باز گذاشتن جبهه جنوبي ساختمان حداقل تا زاويه ۳۰ درجه از هر طرف ( در عرضهاي 
             جغرافيايي ۳۰ درجه و پايين تر ، اين زاويه به ۴۰ درجه افزايش يابد )
     4-3-3- گسترش و كشيدگي پلان در جهت محور شرقي غربي 
۵-۳-۳- اختصاص فضاهاي مشرف به جنوب به منطقه زندگي و استقرار فضاهاي كم اهميت در 
          قسمتهاي شرقي و غربي ساختمان 


مباني طراحي معماري 
    پلان و سايت:
۱٫ بافتي پيوسته وداراي ديوارهاي مشترك ( عدم اتلاف حرارت) و در عين حال ايجاد فاصله مناسب بين واحد ها ( كوران)
۲٫ جهت استقرار شرقي – غربي و با توجه به بادهای غالب غرب و بادهاي مطلوب شرق – شمال و جنوب شرق و همچنين زاويه تابش خورشيد جهت استقرار بین ۱۵ درجه جنوب غرب و ۴۵ درجه جنوب شرق نوسان دارد.و حالت بهينه ان ۵/۱۷ درجه جنوبشرقي مي باشد.
۳٫ پلانهاي كشيده با مقاطع باريك.(شرقي – غربي)
۴٫ كاهش سطح اشغال جهت افزايش سطح فضاي سبز و باز ( از ۵۰ %به ۲۵-۳۰ %)
۵٫ حركت فضاي سبز در سايت و ايجاد ديد بصري در داخل سايت در امتداد محور شرقي –غربي توسط فضاي باز و سبز مركزي
۶٫ قرار دادن ورودي در سمت پشت به باد و ايجاد ورودي هاي دوبله و يا حياط دار 
۷٫ شكل و جهت دادن به بدنه ساختمان براي به حد اكثر رساندن استفاده از نسيم تابستان.
۸٫ پيش بيني فضاي خارجي قابل استفاده براي فعاليتهاي مختلف  .
۹٫ اختصاص نور جنوب براي فضاهاي زندگي 
۱۰٫ ايجاد فضاي باز خصوصي در تناسب با سطح واحد و به حد مناسب براي استراحت و نشستن (حدود ۱۰-۲۰ درصد سطح واحد)
۱۱٫ تهويه كامل سرويس  و اشپز خانه.
۱۲٫ پيش بيني پاركينگ درسطح  1- جهت استفاده هر چه بیشتر از سطح کف و همچنین عدم تداخل مسیرهای پیاده و سواره.و باز بودن جداره شمالي در اين سطح جهت تهويه 
۱۳٫ در نظر گرفتن یک فضای عمومی جهت استفاده کلیه واحدها در مواقع ضروری ( فضای ابروداری)
       فرم :
۱٫ بام شيبدار و استقرار شيب تند در سمت باد.
۲٫ پيش بيني جلو امدگي براي با مها يا ايجاد ايوانهاي عريض در اطراف ساختمان 
۳٫ با لا بردن سطح فضاهاي زندگي نسبت به كف تمام شده خارج ( حدود ۱۵۰ سانتیمتر)
۴٫ استفاده از فضای حائل بین کف ساختمان و زمین( بازشوهای ۱- “پارکینگ”)
۵٫ طراحي فرمي ازاد و يكپارچه  جهت هماهنگي با پيرامون سايت 
۶٫ ايجاد خطوط افقي در حجم به دليل سرعت بالا در اطراف سايت.
۷٫ به دليل وجود پتانسيل بالا در ضلع شمالي و همچنين رو كردن توده به جهات شرق – جنوبشرق وجنوب  قرار گيري توده هاي بلند تر در ضلع شمالي سايت.

بازشو ها : 
۱٫ جهت تاءمین دیدهای  مطلوب ايجاد پنجره هاي بزرگ و تراس  در جهات جنوبي و جنوب غربي  ( شاليزلرها و كوهستان ) ، جهات شرقي  و جنوب شرقي  ( تالاب )  و شمال . ( باغ و دريا ).
۲٫ بهترین وضعیت قرار گیری گشایشها در ساختمان برای ورود بادهای  مناسب جهت ایجاد کوران شمال – جنوب شرقی و مشرق می باشد.(دریا – تالاب – شالیزار)
۳٫ استفاده از شيشه هاي دو و يا سه جداره.
۴٫ شبكه متحرك پشت پنجره ها بعنوان عايق حرارتي.( پرده داخلي؛ دريچه هاي چوبي )
۵٫ جزئيات عايق بندي حرارتي و رطوبتي در پنجره ها و كف پنجره ها و در ها و باز شو ها 
۶٫ درز بندي كامل درها و پنجره ها ( باد نا مطلوب و بارندگي )
۷٫ استفاده از درها و پنجره هاي كاملا” بازشو- بنجره های متوسط حدود ۲۵- ۴۰ درصد نمای مربوطه
۸٫ به كار بردن پنجره هاي فوقاني و پاييني به منظور بهبود بخشيدن به شرايط تهويه در شب 
۹٫ پيش بيني سايه بان مناسب براي پنجره ها .خصوصا” در جداره هاي غربي و جنوبي 
۱۰٫ اجتناب از ايجاد پنجره درنماهاي غربي ، در غير اين صورت محدود نمودن تعداد و مساحت چنين پنجره هايي و پيش بيني سايه بان عمودي براي انها.( در جهت شرق – غرب سایبان قاب شکل که 
قسمتهای عمودی ان با زاویه ۴۵ درجه نسبت به جنوب قرار دارد. بهتر است. در کل سایبان افقی در این جهات بهتر از سایبان عمودی می باشد.)
۱۱٫ پنجره هایی که حول یک محور افقی در وسط قاب قرار دارند و به طرف بالا یا بایین باز می شوند وقتی درست در وسط دیوار قرار گیرند و بتواند حدود ۱۰ درجه از خط افق در قسمت بایین و به داخل باز شوند  ,بهترین نوع جهت ایجاد کوران در فضاهای داخلی هستند.
 • بازدید : 114 views
 • بدون نظر

امروزه ما عموماً سکونت (Dwelling) را داشتن سقفي در بالاي سر و چند مترمربعي زمين در زير پا تعبير مي­کنيم. به عبارت ديگر برداشتي صرفاً مادي و کمي از آن ارائه مي­دهيم. اما کريستين نوربرگ شولتز، معمار انديشمند نروژي، با استناد به فلسفه هايدگر در خصوص فضايي­بودن وجود انسان (Existential Spatiality) و بر اساس نوعي پديده­شناسي محيطي که پي­گير موضوعات طبيعت و ساختار مکان در ارتباط با حيات مي­باشد، به اين برداشت مفهومي وجودي و کيفي مي­بخشد. او  عشق به مکان و به زمين را بخشي از هستي در جهان خوانده و آن را بر موضوعات فني ارجح مي­دارد. بدين ترتيب در بينش خاص فلسفي او، سکونت از سقفي را سايبان قرار دادن و چند مترمربعي از زمين را زيرپا گرفتن فراتر رفته و به برقراري پيوندي پرمعنا با مکاني مفروض که مي­تواند بر هريک از سطوح مختلف محيط منطبق باشد، تبديل مي­گردد. به تعبير او سکني­گزيدن يعني در آنِ واحد تعلق خاطر يافتن به مکاني خاص که مي­تواند مزرعه­اي سبز يا خياباني خاکستري باشد، و تصرف خانه­اي که در آن قلب شکوفا شده و مغز به انديشه در مي­آيد. اين دو خانه در ارتباط با يکديگر قرار مي­گيرند؛ هنگامي که وارد خانه خود مي­شويم، جهان بيروني را نيز به همراه داريم. اين جهان بيروني به هر ترتيب بخشي از وجود ما را شکل بخشيده و بر آن اثر مي­گذارد. سکونت به مفهوم کيفي آن بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان و محيطي مفروض مي­باشد. اين پيوند از تلاش براي هويت­يافتن يعني به مکاني احساس تعلق داشتن ناشي گرديده است. بدين ترتيب انسان زماني بر خود وقوف مي­يابد که مسکن گزيده و در نتيجه هستي خود را در جهان تثبيت کرده باشد. از اين رو شايد بتوان گفت سکني­گزيدن با مفاهيم کيفي آن از شروط مقدماتي انسان­بودن است.

توجه به مفهوم کيفي سکونت، مي­تواند راه را براي شکل­گيري نوعي از معماري که به مفهوم واقعي کلمه، پاسخگوي نياز به سکونت باشد، هموار سازد. معماري زماني مي­تواند نياز به سکونت، با مفهوم موردنظر شولتز، را برآورده نمايد که ساختمان­ها و مکان­ها امکانات قابل­ملاحظه­اي براي هويت­بخشيدن به ساکنين ارائه نمايند.

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی آموزش همگانی وزارت آموزش و پرورش «مدرسه سازمانی است که بر مبنای معیارهای رسمی تأسیس می شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه های مصوب پرورشی و آموزشی کشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می گردد.» در این آیین نامه مدرسه هر یک از مکانهایی را که تحت عنوان دبستان، راهنمایی و آموزش عمومی بزرگسالان برای اجرای برنامه های آموزش همگانی تأسیس می شود، در بر می گیرد.
تعیین نیازمندیهای ساختمانی موسسات آموزشی
محاسبه جمعیت مجتمع زیستی
برای تعیین تعداد دانش آموزان هر یک از مقاطع تحصیلی، در یک مجتمع زیستی ، ابتدا بایستی جمعیت را بر اساس «بعد خانوار» و تعداد واحدهای مسکونی تعیین نمود. فرمول شماره ۱
P=Nu.Fs
جمعیت کل مجتمع مسکونی p
تعداد واحدهای مسکونی Nu
بعد خانوار Fs

۲-تعیین تعداد دانش آموزان در هر یک از دوره های آموزشی
تعداد دانش آموزان در هر یک از دوره های آموزشی بر اساس سه عامل هرم سنی جمعیت، هدفهای دولت (وزارت آموزش و پرورش برای جمعیت تحت تعلیم) و افت تحصیلی (مردودین) و بوسیله فرمول شماره ۲ محاسبه می گردد.
  فرمول شماره ۲Np= k.p (r+1) 
تعداد دانش آموز kp
جمعت کل مجتمع مسکونی p
ضرایب مربوط به درصد جمعیت تحت تعلیم نسبت به کل جمعیت k
درصد افت تحصیلی r

۳-تعیین تعداد کلاسها و مدارس
تعداد کلاسهای مورد نیاز در هر یک از دوره های آموزشی ، بر اساس حداکثر تعداد دانش آ»وز در هر کلاس (ظرفیت مجاز کلاس) تعیین می گردد. (فرمول شماره ۳)
 فرمول شماره ۳
تعداد مدارس مورد نیاز در هر یک از دوره های آموزشی بر اساس حداقل تعداد کلاس (ظرفیت مجاز مدرسه) و شعاع دسترسی معین می گردد.
معیارهای ظرفیت 
مهمترین معیارهای ظرفیت عبارتند از ظرفیت کلاس و ظرفیت واحد آموزشی
میزان تراکم دانش آموز در کلاس با توجه به شاخص های نیروی انسانی، مصوب هیأت دولت و ظرفیت های تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش که در ابعاد کلاس موثر می باشد، طبق جدول زیر تعیین می شود.
ظرفیت واحد آموزشی با توجه به نسبت جمعیت، در مناطق شهری مضاربی از یک دوره کامل یعنی ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و حداکثر ۲۵ کلاس و در مناطق روستایی از یک کلاس تا ۵ کلاس در نظر گرفته می شود.
با توجه به معیارهای مذکور ظرفیت مجاز کلاس و واحد آموزشی و تعداد طبقات ساختمان آموزشی طبق جدول زیر تعیین می شود.
 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود تحقیق تأثير كيفيت محيط زندگي و  محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني  در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين -دانلود رایگان مقاله تأثير كيفيت محيط زندگي و  محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني  در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين -خرید اینترنتی تحقیق تأثير كيفيت محيط زندگي و  محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني  در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين 
این فایل قابل ویرایش است ودر موارد زیر تهیه شده :

هدف اصلي اين رساله، يافتن تأثير كيفيت محيط زندگي (بطور عام) و كيفيت محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني – (بطور خاص) در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين است. 
از ابتداي تاريخ: مسكن بعنوان سرپناه نقش مهمي در زندگي جوامع انساني بازي كرده است كه با پيشرفت جوامع و در روند تكميلي كاركرد مسكن، عملكردهاي ديگري نظير زنگي اجتماعي، روابط خانوادگي، محلي جهت آسايش روح و روان و تمديد قوا و . . . . به آن افزوده گرديد. 
مطالعات جغرافيايي:
سايت مورد نظر واقع در جنوب شهر مشهد در شمال شرقي كشور است. كه در عرض جغرافيايي ۱۶ و ۳۶ درجه و در طول جغرافيايي ۳۸ و ۵۹ درجه قرار گرفته است. ارتفاع متوسط آن از سطح دريا برابر ۹۸۵ متر مي باشد.
اين اراضي در طرح جامع مشهد بعنوان جزئي از اراضي توسعه پيوسته آينده شهر مشهد در نظر گرفته شده است از مشخصات عمده جغرافيايي شهر مشهد واقع شدن در درة مابين دو رشته كوه هزارمسجد (شمال شرقي شهر) و بينالود (جنوب غربي شهر ) مي باشد. رودخانه كشف رود نيز در بين اين دو رشته كوه و به موازات آن از شمال غرب به جنوب شرق امتداد يافته است.
– مطالعات اقليمي:
۱- درجه حرارت: گرماي متوسط سالانه در شهر مشهد در سالهاي ۱۹۵۱ – ۱۹۷۵ م كمتر از  15 سانتيگراد بوده است. با توجه به اطلاعات موجود و متوسط درجه حرارت بطور متوسط بين سردترين و گرمترين روزهاي سال بين  33 سانتيگراد تا   34 سانتيگراد و حداكثر اختلاف بين سردترين و گرمترين روزهاي سال حدود  47 سانتيگراد بوده است.
وضعيت هوا در روز در ۵ ماه از سال سرد در سه ماه مطلوب و در ۴ ماه گرم است. بنابراين خنك كردن هوا در ۴ ماه از سال و آنهم در روزها ضروري است.
۲- ميزان بارندگي: رطوبت نسبي و تبخير و تعرق بارندگي در ماههاي زمستان و فروردين ماه بيش از ساير ماههاست. ميزان بارندگي متوسط سالانه در ۲۵ سال اخير حدود ۲۳۰ ميليمتر بوده است. رطوبت نسبي هوا در اين مدت بين ۴۶% تا ۶۸% نوسان داشته و تبخير و تعرق متوسط ساليانه حدود ۱۳۳۰ ليتر بوده است مي توان نتيجه گيري كرد شهر در منطقه آب و هواي سرد و خشك قرار گرفته است.
۳- جريانهاي هوا در منطقه شمالي استان خراسان 
جريانهاي شمال غربي از اسكانديناوي، درياي مديترانه و درياي سياه، و جريانهاي شمال شرقي از سيبري كه بطور كلي جريانهاي سرد شمالي را تشكيل مي دهند و جريانهاي زمستاني هستند.
– جريانهاي شمال غربي اسكانديناوي و جريانهاي گرم و خشك جنوبي كويرها كه بطور كلي جريانهاي گرم جنوبي را تشكيل مي دهند و تابستاني هستند.
۳- وزش باد: جهت و سرعت بادهاي غالب مشهد در ماههاي مختلف سال در جدول آمار جوي نشان داده شده اند با بررسي اين دياگرام نتيجه مي گردد كه درصد و سرعت وزش بادهايي كه در ماههاي ژوئن، ژوئيه و اوت يعني در فصل تابستان وزش دارند بيشتر از ساير بادهاست – گرچه بادهاي پاييزي و زمستاني به ترتيب درصد و سرعت كمتري دارند اما بدليل سردسير بودن منطقه و با توجه به اهميت گرم كردن فضاها در زمستان نسبت به سرد كردن آن ها مي بايست جهت وزش اين بادها را كاملاً مورد توجه قرار داد. بادهايي كه در ماههاي سرد مي وزند علاوه بر آنكه اتلاف حرارت ساختمان را بالا برده و مصرف سوخت سيستمهاي گرمايش را مي افزايند بطور قابل ملاحظه اي در كاهش دماي محسوس در رابطه با احساس سرما مؤثرند.
بطور مثال حداقل دماي هوا در ژانويه ۷/۴ درجه سليسوس است سرعت باد غالب در اين ماه ۶ فات ‌يعني حدود ۱۱ كيلومتر در ساعت است اين باد با چنين سرعتي برودت هوا را از ۷/۴- به حدود   13- پايين برده و نفوذ آنرا در بدن افزايش مي دهد. بنابراين در رابطه با صرفه جويي در مصرف سوخت و بخصوص در رابطه با راحتي افرادي كه در محيط باز فعاليت خواهند داشت توجه به وزش بادهاي سرد زمستان امري است اجتناب ناپذير.
– مطالعات زمين شناسي
بررسيهاي زمين شناسي شامل دو بخش، بررسي در مقياس ناحيه اي و بررسي هاي محلي مي باشد. منطقه بين دامنه هاي جنوب غربي كمربندي ‌چين خورده، كپه داغ و ادامه شرقي ارتفاعات البرز مي باشند.
كوههاي كپه داغ كه در امتداد شمال غرب گسترش يافته است از سري طاقديسها و ناوديسهاي موازي است كه مرتفع ترين نقطه اين رشته بيش از ۳۰۰۰ متر از سطح دريا ارتفاع دارد.
شنهاي رسوبي موجود در مشهد شامل كواتريت هاي سيليس، شيل‌، مرمر، و ماسه سنگ مي باشد.
در حوالي مشهد دو توده گرانيتي موجود است. اولي گرانيتي با رنگ روشن و وسعت تقريبي Km2 150 كه در غرب جاده مشهد – نيشابور و شرق باز حوض واقع است. دومي توده هاي كوچك و بزرگ گراند ديوريتي نسبتاً تيره رنگ با بيوتيپ فراوان كه شامل وكيل آباد – كوهسنگي و سنگ بست مي باشد.
منطقه طرح از نهشته آبرفتي دوران چهارم و بصورت مخروط افكنه در پاي دامنه كوههاي موجود رسوب نموده است.
عناصر اين لايه هاي رسوبي آبرفتي از فرسايش كوههاي بينالود و هزار مسجد در نوار مركزي دشت بوجود آمده است. آبرفتهاي بينالود از عناصر دانه درشت و دانه ريز آهكي تشكيل شده كه در پاره اي نقاط عناصر گرانيتي هستند رودخانه كشف رود در امتداد شمال غربي به جنوب شرقي جاري بوده و در حقيقت اساس فرسايش ناحيه است.
اما عامل فرسايش منطقه را مي توان سيلابهاي سرازير شده از رشته كوه بينالود است. نهشتهاي آبرفتي كه ضخامت آنها بيش از ۵۰ متر است بسوي كشف رود رفته رفته ضخيمتر مي شوند.
– مطالعات خاكشناسي:
با توجه به بررسيهاي به عمل آمده ميزان هوازدگي در مجاورت آبراهه ها بخاطر نفوذ آبهاي سطحي به داخل درز و شكاف سنگها بيشتر، و پيشرفت آن نيز تا اعماق بيشتري ادامه يافته است ولي در بخش مياني كه از آبراهه ها فاصله دارند، سنگها هوازدگي متوسط و در بعضي از بلوكها هوازدگي كم نيز بچشم مي خورد.
مقاومت فشاري اين نوع سنگها، با توجه به آزمايش بين ۱۵ تا ۲۰ مگا پاسكال حاصل گرديده است. در ساير بخشها كه سنگها داراي هوازدگي كم تا متوسط هستند مقاومت فشاري آنها بالا است.
با توجه به اينكه ناحيه مورد مطالعه از نظر اقليمي جزء مناطق نيمه خشك (نيمه بياباني) با آب و هوايي سرد مي باشد بنابراين فرآيندهاي هوازدگي مكانيكي در منطقه نسبت به فرسايش شيميايي از غلبه بيشتري برخوردار است. از طرفي بخاطر قرارگيري سنگهاي منطقه در يك زون مفصلي،‌داراي درز و شكاف فراوان بوده و فراواني و تعداد روزهاي يخبندان ‌در سال و وجود دوره هاي خشك و مرطوب سبب خرد شدن و قطعه قطعه شدن سنگها در ناحيه شده است. 
هوازدگي در طول زمان بر كليه مصالح طبيعي و مصنوعي ديگر كه در سطح يا نواحي نزديك به سطح زمين و بالاتر از سطح آب زيرزمين قرار مي گيرند. اثر نموده و باعث تجزيه و تخريب آنها مي شود. بعنوان مثال مي توان از هوازدگي بتن آسفالت و آجر و ديگر مصالح ساختماني نام برد بنابراين در طرح و اجراي فونداسيون اين مسائل ‌بايد مورد توجه قرار گيرد.
– مطالعات زلزله:
قسمت زيادي از مساحت ايران از پوسته تازه اي تشكيل شده و بر اثر چين خوردگي و دگرگونيهاي مختلف داراي شكستگيهاي مهمي در سطح زمين مي باشد. و اين شكستگيها كه گسل ناميده مي شود باعث بريدگي و جابجايي در نتيجه زمين لرزه مي گردند.
لذا شناخت مطالعه و كشف گسل ها از نظر فرآيند زلزله از اهميت زيادي برخوردار است.
منشأ زلزله ها ممكن است بصورت خطي (گسل) يا شناور در ناحيه دور يا نزديك محل مورد نظر قرار داشته باشد كه در زير بطور مقدماتي مورد بررسي است.
در محدوده صد كيلومتري و پيرامون محل مورد مطالعه گسلهاي پرتواني وجود دارد كه مي تواند عامل ايجاد زلزله بسيار شديد و ويرانگري باشند. اين گسلها كه ويژگيهاي كامل آنها بايستي همواره با ساير پارامترهاي لرزه شناسي بطور دقيق مورد بررسي قرار گيرد بترتيب اهميت و نزديك بودن به محل عبارتند از:
۱- گسل باغان – گرماب
۲- گسل حاشيه كوير بزرگ (درونه)
۳- گسل تربت جام و ۳ گسل بزرگ
۴- گسل اصلي ترند كپه داغ (شاخه هاي جنوب شرقي)
ناحيه شمال – شمال شرق ايران در مسير كمربندي زلزله خيز آلپاين واقع گرديده كه از طريق هند، چين و مجمع الجزاير فيليپين به كمربند پاسيفيك متصل مي گردد.
كثرت زمين لزره ها نسبت به واحد زمان از ويژگيهاي اين منطقه بوده و در طول قرون گذشته و عصر حاضر بادها زلزله هاي بسيار شديد و ويرانگر موجب تلفات و خسارات فراواني در منطقه گرديده است. آمار و ارقام ثبت شده از قرن هشتم تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي با توجه به اطلاعات و اسناد موجود حاكي از وقوع حدود ۲۰ زمين لرزه است كه طي قرون گذشته متناوباً در شهرهاي مركزي استان خراسان (بيشتر در شهرهاي نيشابور، قوچان و مشهد) حادث گرديده و اكثر آنها احتمالاً داراي بزرگي بيشتر از ۶ درجه ريشتر بوده اند.
البته فاصله گسلهاي فعال دوروند، نيشابور و باغان – گرماب از محل طرح باندازه اي است كه محدوده طرح بكلي بدور از حريم گسلش اين گسلها بوده و از اينرو مي توان گفت كه ايجاد شهرك مشتمل بر ‌ساختمانهاي مسكوني و تأسيساتي  عمومي و حتي سازه هاي مهم با رعايت مولفه افقي شتاب حركت زمين داراي محدوديت نمي باشد.
 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱    کد محصول : ۱۶۲۹۲    حجم فایل : ۵۴۶۴ کیلوبایت   

طراحی فنی – مجتمع مسکونی – نقشه های کامل

مهندسی عمران – مهندسی معماری – معماری

یک پروژه کامل طراحی مجتمع مسکونی به همراه فایل های اتوکدی و دیتایل ها که شما را از خرید سایر پروژه ها و پرداختن هزینه های گزاف بی نیاز می کند. با مطالعه دقیق نقشه های اتوکدی این مجموعه دیگر نیازی به خرید سایر محصولات مشابه نداشته و با جزئی ترین ریزکاریهای مباحث طراحی مجتمع های مسکونی آشنا می شوید.


عتیقه زیرخاکی گنج