گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

موضوع : پایان نامه آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز و اثرات مختلف آن بر منطقه
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۵۷ صفحه
نوع فایل: pdf

چکیده :

آمونیاک ماده ای بسیار سمی و خطرناک از نظر جنبه های بهداشتی و سلامتی است وواحدهای تولید آمونیاک در میان پرمخاطره ترین واحدهای صنایع پتروشیمیایی قرار دارند . ازاین رو پرداختن به ایمنی و مدیر یت ریسک این واحدها همواره مورد توجه بوده است . برای مدیریت ریسک واحدهای فرآیندی ، علاوه بر محاسبه احتمال رخداد حوادث نامطلوب نیاز به محاسبه شدت تأثیرات و عواقب این حادثه نیز هست . تا بدینوسیله ، ریسک اولویت محاسبه شدت عواقب و پیامدهای حوادث احتمال تحت عنوان آنالیز پیامد ۱ شناخته می شود . در این پروژه کوشش شده است با استفاده از روش نوین آنالیز پیامد ، عواقب نشتی محتمل آمونیاک از مخازن نگهداری ، در یک مجتمع پتروشیمی شناسایی و تحلیل شود . این تحلیل در ارزیابیریسک این واحد و نیز ارائه طرحی برای واکنش سریع در بر ابر حوادث ، مورد استفاده قرارمی گیرد .  

مقدمه :
داشتن زندگی عاری از خطر آرزو و هدف همۀ مردم در همۀ اعصار بوده است . زیرا میل به ایمنی و امنیت بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همۀ انسانها می باشد . از طرفی دیگر بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و راح تی بیشتر بوده و در این راه سعی کرده با ایجاد تغییر در طبیعت ، متغیرهای آن را به خدمت خود در آورد که در این راه همواره با دست یابی به مواد ، تجهیزات ، دستگاهها و به عبارتی ساده تر به خدمت گرفتن فن آوری نوین و غیره و همان اندازه نیز با خطرات بیشتر و همچنین جدیدتری مواجه گردیده است .
ایدۀ ایمنی از همان سالهای نخست زندگی بشر شکل گرفت ، انسانهای اولیه دلایل خوبی برای اتخاذ احتیاطات و تدابیر دفاعی داشتند آنها به دلیل عدم اطلاع از علل واقعی از خطرات طبیعی که در مجاورت خود داشتند می ترسیدند ، وجود حیوانات وحشی یک منبع دائمی خطر در اطراف آنها به شمار می رفت ، منابع غذایی محدود بود و … به همین دلایل انسانهای نخستین نیز همواره سعی در افزایش توانایی های دفاعی خود داشتند . آنها یاد گرفتند که خطرات را ارزیابی کنند و در مقابل آنها واکنش دفاعی نشان دهند ، بدون شک انسانه ای ماقبل تاریخ توانایی طرح و اجرای برنامه های ایمنی را داشتند . که این امر نقش حیاتی در زنده ماندن آنها ایفا کرد .                           با گذشت زمان طرحهای ایمنی شکل اجتماعی به خود گرفت ، برای تأمین نیازهای ایمنی مردم شروع به تطابق ، کشف و اختراع وسایل جدید نمودند که مجموع این تلاش ها بر توانایی آنها در ایجاد و سرعت بخشیدن به تغییرات دلخواه افزوده است . شواهد موجود نشان می دهد که انسان خیلی زود یاد گرفت با این گونه خطرات که بدلیل عدم مراقبت و حفاظت ناکافی و نامناسب در هنگام استفاده از تجهیزات و مواد مختلف رخ می دهد برخورد ک رده و برای حذف یا به حداقل رساندن پیامدهای آنها ابزارهای کنترلی را به خدمت بگیرند ، او آموخت که در هنگام مواجهه با ماهیتهای تهدید کننده ، تغییراتی در رفتارهای اجتماعی خود ایجاد کند این تغییرات در راستایی بود که توسعه و پیشرفت را با عملکردی سودمند مطابق ساز د که گسترش ایمنی در برنامه های مختلف نمونه ای از این تطابق هاست و نهایتاً اینکه رسیدن به اصول ایمنی امروزی نتیجۀ قرنها تلاش و تجربۀ طاقت فرساست.


عتیقه زیرخاکی گنج