گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه مجتمع مسکونی-خرید اینترنتی پایان نامه مجتمع مسکونی-دانلود رایگان ماله متمع مسکونی-دانلود رایگان سمینار مجتمع مسکونی
این فایل  در ۸۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:

کشور ایران با نرخ رشد جمعیت ۴/۲ درصدی و جمعیت شهرنشین ۶۱ درصدی با مشکل رشد بسیار سریع جمعیت و تمرکز جمعیتی در مراکز شهری روبروست و به تبع آن ضرورت تأمین مسکن به یک مسأله فراگیر و همگانی تبدیل شده است. توجه به این نکته ضروری است که روند فعلی تولید مسکن پاسخگوی حتی نیمی از نیاز موجود را برآورده کند.

مشکل مسکن را باید در ساختار اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی هر جامعه جستجو کرد. حل مسأله مسکن بویژه در جوامع در حال رشد که دچار نوسانهای شدید اقتصادی و ناپایداری اجتماعی بیشتر هستند با دشواریهای بیشماری مواجه است و تلاشهای سه دهه اخیر در این زمینه همگی با موفقیت همراه نبوده است. در برنامه ریزی مسکن نیز مفاهیم جدید مانند همیاری، خودیاری، “فعالیتهای جمعی و ارتقاء تدریجی کیفیت سکونت” زمینه های بهبود وضعیت مسکن را از طریق طرح مسکن حداقل، هموارتر ساخته است. این مفاهیم در حال حاضر در بسیاری از کشورها اجزاء اصلی سیاست تأمین مسکن حداقل را تشکیل می دهند.” ولی هنوز تا رسیدن به معیارهای مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و علیرغم توجه به این مسائل در سیاستهای کلی در هنگام عمل و اجرای سیاستها بسیاری از این موارد به نفع امور دیگر که عمدتاً اقتصای اند نادیده گرفته می شوند و از آنها صرف نظر می گردد که نتیجه آن مجموعه های مسکونی زیادی است که در سطح شهر بصورت گسترده اجرا شده است.

در شرایطی که “در سطح جهانی، میلیونها خانواره شهری در کشورهای جهان سوم، هنوز از نیازهای اوایه سکونتی مانند آب سالم، سرویس بهداشتی، روشنایی و سیستم گردآوری زباله برخوردار نبوده و از حداقل استانداردهای سکونتی محروم هستند و با درآمد کم، در بدترین شرایط زیست می کنند.” شاید صحبت از “کیفیت زندگی” و”تأکید بر روحیه جمعی” چندان ضروری به نظر نرسد، اما مسأله ای است که در تجربه های گذشته ساخت مسکن انبوه، بصورتی بسیار جدی و محسوس اهمیت خود را نشان داده است.

 

اهمیت مسکن در زندگی انسان:

نیازهای اساسی مادی انسان را به سه دسته تقسیم کرده اند: نیازهای زیستی، نیازهای اقتصادی و نیازهای اجتماعی. مسکن در برآورده کردن هر کدام از این نیازها نقش ویژه دارد که به اختصار اشاره می شود:

کشور ایران با نرخ رشد جمعیت ۴/۲ درصدی و جمعیت شهرنشین ۶۱ درصدی با مشکل رشد بسیار سریع جمعیت و تمرکز جمعیتی در مراکز شهری روبروست و به تبع آن ضرورت تأمین مسکن به یک مسأله فراگیر و همگانی تبدیل شده است. توجه به این نکته ضروری است که روند فعلی تولید مسکن پاسخگوی حتی نیمی از نیاز موجود را برآورده کند.

عوامل بحران زایی مثل افزایش تقاضا برای مسکن، و نیاز به ارتقاء کیفی مسکن، ساخت بناهایی با تیپ یکسان، عدم دگرگونی در شیوه های ساخت ابنیه و قیمت بالای زمینهای شهری و رواج الگوهای ساخت غربی تأثیر عمده ای در بالا رفتن هزینه جاری ساخت مسکن شده اند. از طرفی هدف از تأمین مسکن نباید تأمین حداقل احتیاجات مردم باشد بلکه بایستی به خواسته آنها در چهارچوب احتیاجات اساسی توجه کرد و به این منظور باید به سیستم هایی توجه کرد که با حداقل هزینه حد متناسب آسایش را در محیط زندگی برای آنها تأمین کند.

کارکرد اصلی مسکن علاوه بر نقش آن به عنوان سرپناه فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده به منظور تحقق فعالیتهای خانوادگی است. یکی از پیامدهای مثبت این امر ثبات و همبستگی این خانواده است.

مسکن بر مشارکت خانواده در اجتماع بزرگتر نیز مؤثر است خصوصاً این تأثیر در میان خانواده های فقیر شهری که به وابستگی های همسایگی پایبندترند بیشتر دیده می شود. خانه نزدیک ترین فضای مرتبط با انسان است و انسان اولیه تجارب رابطه خود با دیگران را در آن می آزماید و در واقع پیش زمینه ای برای ورود به اجتماع بزرگتر است. عدم دسترسی به مسکن مناسب با افزایش میزان بزهکاری، طلاق و از هم گسیختگی اجتماعی ارتباط زیاد دارد و یک عامل بازدارنده در رشد و اعتلای اجتماعی- فرهنگی و روانی محسوب می شود. نداشتن مسکن همچنین باعث پیدایش پدیده های ناهنجار اجتماعی دیگری از قبیل خیابان خوابی، زاغه نشینی و معضلات حادتری مانند تکدی گری می شود.

  • بازدید : 66 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق احداث ساختمان مسكوني-دانلود رایگان مقاله احداث ساختمان مسكوني-دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني-تحقیق احداث ساختمان مسكوني
این فایل در ۵۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

   دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با
   درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي  
   آشنا ميشوند ولي باز نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست
   مگر انكه دانشجويان درسر كارمطالبي راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده
   وبا چشم خ.ود طريقه انجام كارها راببينند وبه همين دليل چهار واحد رابه 
  همين امر اختصاص داده اند كه اين واحدها جزو مهمترين واحدهاي اين دوره
   مي باشد.
     بررسي بخشهاي مرتبط بابخش علمي كارآموزي:
   اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه 
    حيات نيست .دومين نيازانسان مسكن مي باشد ومكاني كه در ان زندگي ميكند
    وفرزندانش را بزگ ميكند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد.
   مسكن تنها به ساختمان مسكوني ختم نميشود بلكه شامل ساختمانهاي اموزشي
   ودرماني واداري نيز ميباشد.به همين دليل تمام ارگانها ونهادها نيازمبرم به
   ساختمان دارند.
     در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري مهندس عمران ومعماروتكنسين 
   ساختمان وحتي مهندس برق وتاسيسات نيز ميباشد به همين دليل رشته عمران
  مرتبط با تمام رشته هاميباشد.
   برسسي آموخته ها وپيشنهادات:
  اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت ميگيرد بسيار گسترده 
  ميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شده
  راديد و از نزديك لمس كرد.در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيان  
   مراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساخت
  و اجراي بتن وقالب بندي وآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداخته 
  شود.                                                                                                                                                     
   تخريب:
   زمين احداث اين منزل مسكوني يك زمين صاف وهموارشده نبود بلكه يك
    ساختمان فرسوده وكلنگي بود كه بايد تخريب ميشد.
   تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف ان توسط  
   كارگران تخريب شداما ديوارها وكف ان توسط لودرتخريب گرديد وپس ازآن
   اقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه شد.
   قبل از اين مرحله اقدام به بريدن همه تيراهنهاي سقف توسط هوا برش شد و 
   همه درب وپنجره ها و تمام كابينتها وشيرآلات ولوله هاي آب از محل كارگاه
  خارج شد.
  دو حلقه چاه نيزدرمحل وجود داشت كه با شفته آهك وقلوه سنگ پر شد.
   رعايت اصول ايمني در تخريب:
  
   قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجرايي
   شرح داده شود. تخريب در معابر عمومي بايد درمحوطه اي محصور با 
   نرده هاي حفاظتي به ارتفاع دو متري انجام شود.
  كليه كارگران ميبايست مجهزبه كلاه ايمني باشند ودر ساعات غير كاري به هيچ 
  عنوان نبايد اقدام به برداشتن حصار كرد.
   تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد مسدود شود.
  به هيچ عنوان نبايد مسير ريزش آوار به عنوان مسيراصلي انتخاب شود ودر 
  هنگام عمليات تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيري 
  شود.
  البته در اجراي اصول ايمني درعمليات تخريب اين پروژه ازحصار و نرده
  به علت خلوت بودن محيط استفاده نشد اما براي ايمني و اطمينان بيشترراههاي
  ورودي به صورت موقت مسدود شد وهمچنين از آب پاشي براي كم كردن گرد
  وخاك استفاده شد.                                                                                         
  تجهيز كارگاه:
  براي تجهيز كارگاه بايد مصالح وابزار مورد نيازبه كارگاه آورده شود.
  مصالحي مانند سيمان كه به دو صورت فله وپاكتي موجود ميباشددر كارگاه 
  ميبايست به نحوي درست انبار شود كه البته در اين پروژه بيشتر از سيمان
  پاكتي استفاده شد.
  روش نگهداري ازسيمان در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد.
  براي جلوگيري از شلوغ شدن كارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه ازقبل
  پيش بيني ميشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل ميشد.
   انباركردن سيمان:
  
  درموقع انبار كردن سيمان بايد دقت شود كه رطوبت هوا وزمين باعث فاسد
  شدن سيمان نشود.در اين پروژه براي انبار كردن پاكتهاي سيمان ابتدا تمامي
  پاكتها برروي قطعات تخته كه بازمين حدود ده سانتيمتر فاصله داشت قرار داده 
  شد وكيسه ها در رديفهاي ده تايي روي هم چيده شد.
  علت اين كار اين است كه اگربيش ازده كيسه را روي هم قرار دهيم كيسه هاي
  زيرين دراثر فشار زياد سخت شده ودرصورت نگهداري دراز مدت غير قابل
  مصرف خواهند شد واستفاده ازانها منوط به آزمايش سيمان خواهد بود.
  چنانچه سيمانهاي سخت شده به راحتي با دست پودرشوند قابل مصرف در 
  قطعات بتني ميباشند درغير اينصورت سيمان فاسد شده وبراي اطمينان بيشتراز
  فاسد شدن ان از آزمايشهايي استفاده ميكنند.
  بتني كه باسيمان فاسد شده ساخته ميشود باربر نبوده و نميتوان از ان در قطعات
  اصلي ساختمان مانند تيرهاو ستونها وسقف استفاده كرد.
  چنانچه اين سيمانها كاملا فاسد نشده باشند ميتوان ازانها به عنوان ملات براي
  فرش موزاييك ويا اجراي بتن مگر استفاده نمود.
  اگر بخواهيم سيمان را براي مدت طولاني انبار كنيم بايد تا انجا كه امكان دارد
  با ديوارهاي خارجي انبارفاصله داشته باشد.
  البته چون در اين پروژه از سيمان پاكتي استفاده شد  براي نگهداري پاكتها در 
  فضاي بازپس از اينكه انها را بر روي چوبهاي تراورس قرار دادند روي انها
  را با ورقه هاي پلاستيكي پوشانيدند تا از نفوظ رطوبت به انها جلوگيري شود.     
 اگرسيمان به طرزصحيح انبارشود حتي تا يك سال بعد نيزقابل استفاده خواهد
  بود البته فقط ممكن است زمان گيرش آن قدري به تاخير بيافتد ولي درمقاومت
  28 روزه ان تاثيري نخواهد داشت.
   پياده كردن نقشه
  پس از بازديد از محل اولين قدم در ساخت يك ساختمان پياده كردن نقشه ميباشد
  منظور از پياده كردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين با            
  ابعاداصلي است.بطوري كه محل دقيق پي ها وستونها وديوارها وزيرزمينهاو
  عرض پي ها روي زمين بخوبي مشخص باشد.
  همزمان با ريشه كني وبازديد ازمحل بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمان      
  مخصوصا نقشه پي كني كاملا مورد مطالعه قرارگرفته بطوري كه در هيچ
  قسمت نقطه ابهامي وجود نداشته باشد وبعدا اقدام به پياده كردن نقشه بشود.
  بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده شود.
  در انجام پياده كردن نقشه اين ساختمان كه پروژه من بود با توجه به كوچك 
  بودن ساختمان از متر وريسمان استفاده شد.
  ابتدا محل كلي ساختمان روي زمين مشخص شدو بعد با كشيدن ريسمان در
  يكي ازامتدادهاي تعيين شده وريختن گچ يكي ازخطوط اصلي ساختمان تعيين                    
 در اصطلاح بنايي استفاده از اين روش را ۳-۴-۵- ميگويند.
 درصورت قناس بودن زمين ممكن است دوخط كناري نقشه برهم عمود نباشند
 در اين صورت يكي از خطوط مياني نقشه را كه حتما بر خط اول عمود است 
 انتخاب ورسم مينماييم.  ممكن است براي عمود كردن خطوط از گونياي بنايي         
 استفاده شود دراين صورت دقت كار كار كمتر ميشود. در موقع پياده كردن نقشه
 براي جلوگيري از جمع شدن خطاهها بهتر است اندازه ها را هميشه از يك نقطه 
 اصلي كه آن را مبداء مي ناميم شروع وروي زمين منتقل مي نماييم . بعد از             كنترل نماييم. 

عتیقه زیرخاکی گنج