گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد ودر ۴۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شركت آباداني‌ومسكن الهيّه خراسان (سهامي خاص) در تاريخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۷ طي شماره ۱۳۶۸۸ در اداره ثبت شركتهاي مشهد به ثبت رسيده است. موضوع فعاليّت شركت طبق اساسنامه مصوب مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۷ عبارتست از انجام سرمايه‌گذاري بطور مستقيم و غيرمستقيم دركليه بخشها و فعاليتهاي اقتصادي, مالي‌و‌بازرگاني, خدماتي, عمراني, توليدي, صنعتي, كشاورزي, دامپروري, معادن‌وطراحي, نظارت و ارائه خدمات مشاوره‌مهندسي و اجراي پروژه‌هاي عمراني ساختماني, راهسازي و تأسيسات, سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از طريق مشاركت و يا مبادرت به خريدوفروش سهام از طريق اشخاص حقيقي‌وحقوقي. 
اعضاي هيأت‌مديره, مديرعامل و دوره تصدي: 
بر اساس تصويب مجمع‌عمومي‌عادي‌ساليانه صاحبان‌سهام شركت مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۲ اعضاء هيأت‌مديره بشرح ذيل براي مدّت دوسال انتخاب شدند: 
۱ـ آقاي غلامرضا خطيب‌زاده ۲ـ آقاي محمدحسن آذرنيوا             3ـ آقاي اكبر صابري‌فر   
و بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۲ هيأت‌مديره آقاي غلامرضا خطيب‌زاده بعنوان رئيس هيأت‌مديره, أقاي‌محمد‌حسن‌آذرنيوا  بعنوان نايب‌رئيس هيأت‌مديره و آقاي اكبر صابري‌فر بعنوان مديرعامل شركت انتخاب شدند. 
) مبناي تهيه صورتهاي مالي: 
صورتهاي مالي اساسي برمبناي بهاي تمام‌شده تاريخي تهيه و تنظيم مي‌گردد.
۳) خلاصه اهمّ رويه‌هاي حسابداري:
۱ـ۳) موجودي مواد و كالا: موجودي مواد وكالا به اقل بهاي تمام‌شده و خالص ارزش فروش تك‌تك اقلام/گروههاي اقلام مشابه ارزشيابي مي‌شود. درصورت فزوني بهاي تمام‌شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه‌التفاوت بعنوان ذخيره كاهش ارزش موجودي شناسائي مي‌شود. بهاي تمام‌شده موجوديها با بكارگيري روشهاي زير تعيين مي‌گردد.
دارائيهاي ثابت مشهود ـ دارائيهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام‌شده در حسابها ثبت مي‌شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي‌كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارائيهاي ثابت يا بهبود اساسي دركيفيت بازدهي آنها مي‌گردد بعنوان مخارج سرمايه‌اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده دارائيهاي مربوط مستهلك مي‌شوند. هزينه‌هاي نگهداري‌وتعميرات جزئي‌كه بمنظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار شركت از عملكرد ارزيابي شده اوليّه دارائي انجام مي‌شود هنگام وقوع بعنوان هزينه جاري تلقي و بحساب سودوزيان دوره منظور مي‌گردد: 
۱ـ۲ـ۳) استهلاك دارائيهاي ثابت با توجه به عمر مفيد برآوردي دارائيها و با در نظرگرفتن آئين‌نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه مي‌شود:
) براي دارائيهاي ثابتي‌كه در خلال ماه تحصيل و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند استهلاك از اوّل‌ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي‌شود. در مواردي‌كه هريك از دارائيهاي استهلاك‌پذير پس از‌ آمادگي جهت بهره‌برداري بعلت تعطيل‌كار يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرند ميزان استهلاك آن براي مدّت يادشده معادل ۳۰% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است. 
۳ـ۳) ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان ـ ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس يك‌ماه آخرين حقوق‌ومزايا بازاي هرسال خدمت‌كامل آنان محاسبه و در حسابها منظور مي‌گردد. 
برداشت از حسابهاي‌جاري و سپرده‌كوتا‌ه‌مدت بانكي و صندوق انصارالمجاهدين براساس مصوبه هيأت‌مديره با امضاي ثابت آقاي اكبر صابري‌فر مديرعامل و يكي از دو امضاي آقايان غلامرضا خطيب‌زاده رئيس هيأت‌مديره يا محمد‌حسن‌آذرنيوا نائب رئيس هيأت‌مديره همراه با مهر شركت معتبر است. 

 2ـ۲ـ۴) موجودي حساب‌جاري ۱۱۸ بانك مسكن شعبه بلوارخيام مربوط به دريافت وجوه آماده‌سازي اراضي خرده‌مالكين در اماميه مي‌باشد, از ابتداي شروع‌كار آماده‌سازي اراضي‌اماميّه و دريافت وجه از خرده‌مالكين، كليه حسابهاي مربوط از جمله وجه نقد نزد جاري فوق‌الاشاره در دفاتر شركت الهيّه خراسان ثبت و ضبط شده و در پايان‌سال با اصلاحات طبقه‌بندي از حسابهاي شركت خارج مي‌گرديد. ازآنجا كه اين وجوه متعلق به خرده‌ماليكن مي‌باشد لذا در اواخر سال‌مالي موردگزارش با افتتاح حساب‌بانكي به نام پروژه اماميّه مانده وجوه مذكور بحساب جديد واريز وكليه حسابهاي مربوط نيز از دفاتر شركت الهيّه خراسان خارج و دردفاتر جداگانه‌اي به نام آماده‌سازي اراضي اماميّه و با نظارت سازمان مسكن‌وشهرسازي نگهداري مي‌شود.
۳ـ۴) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ريال مانده تنخواه‌‌گردان مربوط به تنخواه پرداختي به آقاي سيدتقي توكلي‌نژاد طبق مصوبه هيأت‌مديره جهت امورسهام شركت مي‌باشد.
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هفته تربيت بدني همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنايي جامعه با اهميت و اثرات کاربرد ورزش در زندگي فردي و اجتماعي، اشاعه و توسعه و ترويج ورزش در خانه و خانواده و هدايت و ارشاد جامعه به ورزش هاي همگاني برگزار مي شود. ورزش و فعاليت فيزيکي در سلامت روان نيز مؤثر است
مطالعات نشان مي دهد که موارد افسردگي، اضطراب و …. در اثر فعاليت فيزيکي بهبود يافته و ورزش به عنوان يک عالم حمايتي در درمان بيماري رواني پذيرفته شده است. 
سازمان تربيت بدني و ورزش
اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل اهميت مقوله تربيت بدني و ورزش در زندگي روزمره مردم، بر لزوم توسعه آن در بين آحاد مردم تأكيد كرده است، به گونه اي كه براي گسترش ورزش، تشكيلاتي شامل: سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك، فدراسيون ها و هيأت ورزشي، تربيت بدني وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، كار و امور اجتماعي، نيروهاي مسلح و ? شكل گرفته اند. از جمله مهمترين وظايف اين تشكيلات ورزشي، فراگير كردن ورزش و ايجاد زمينه لازم براي تحقق برنامه ?ورزش براي همه? است. 
اهداف
پرورش نيروي جسماني و تقويت روحيه سالم در افراد و توسعه و تعميم ورزش و هماهنگ ساختن فعاليتهاي تربيت بدني و تفريحات سالم و همچنين ايجاد و اداره امور مراكز ورزشي به منظور تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران
وظايف اساسي
ـ توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور.
ـ تعليم و تربيت مربي و معلم ورزش در سراسر كشور.
ـ تأسيس و تجهيز و اداره ورزشگاهها ( استاديومها ) و اردوگاهها و پلاژها و ميدانها و مراكز اسكي و ساير مراكز ورزشي تابع سازمان تربيت بدني و كمك به توسعه آنها.
ـ صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعيين صلاحيت اخلاقي مديران مراكز ورزشي و تفريحات سالم كشور و نظارت بر فعاليتهاي آنها طبق آيين نامه مصوب فوق الذكر
ـ همكاري و راهنمايي فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي از نظر حسن اجراي وظايف اداري و مالي و برنامه ورزشي.
ـ ايجاد و اداره مؤسسات لازم براي تربيت معلم ورزش طبق مقررات قانوني.
ـ بازرسي و نظارت در امور فني مربوط به ورزش و تربيت بدني در مدارس و دانشگاهها و آموزشگاههاي عالي و ساير سازمان هاي دولتي و نهادهاي انقلابي
كميته ملي المپيك ايران
تعريف و هدف۱ـ كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران كه در اساسنامه ?كميته? ناميده مي‏شود و بر اساس اصول اساسنامه كميته بين المللي المپيك، به منظور حمايت از نهضت المپيك و بازي هاي مربوط به آن و همچنين ورزش آمارتوري در ايران در تاريخ ۴/۲/۱۳۶۴ تشكيل گرديد. ۲ـ كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران سازماني است، مستقل، غير انتفاعي، داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و دور از هر گونه منظورهاي نژادي، مذهبي، سياسي و تجاري. 


وظايف كميته:
ـ وظايف كميته ملي المپيك به شرح زير مي‏باشد: ۱ـ تشويق و ترغيب عامه مردم به حفظ سلامت و تندرستي خود از طريق مشاركت فعال در ورزش به منظور تحقق مفهوم آيه ۵۹ سوره انفال (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه) و شما (اي مومنان) در مقام مبارزه، خود را مهيا كنيد.۲ـ اجراي قوانين و رعايت مقررات كميته بين المللي المپيك۳ـ ارتباط دائم با كميته بين المللي المپيك و كميته هاي ملي المپيك كشورها و فدراسيون‏هاي بين المللي و قاره اي و شوراهاي المپيك قاره اي براي حفظ نهضت المپيك و منافع فدراسيون‏هاي ملي ورزشي كشور. ۴ـ معرفي فدراسيون‏هاي ملي و ارگان هاي ورزشي ايران به مجامع بين المللي ورزشي و حفظ حقوق آنان. ۵ـ فراهم ساختن مقدمات شركت ورزشكاران منتخب ايران در بازهاي المپيك و آسيايي و بازي‏هاي همبستگي اسلامي و مسابقات بين المللي دانشجويي و دانش آموزي۶ـ آشنا نمودن عامه مردم با مرام بازي‏هاي المپيك و تشويق آنان براي پشتيباني از نهضت بازي‏هاي المپيك۷ـ تشكيل نمايشگاه‏هاي هنري وابسته به بازي هاي آسيايي و المپيك و جهاني. ۸ـ نظارت بر اجراي اصول آماتوري در مسابقات ورزشي و كوشش در آشنا ساختن جامعه به ارزش‏هاي معنوي ورزش و رعايت اصول آماتوري در مدارس و باشگاه ها و مراكز عمومي با استفاده از وسايل ارتباط همگاني۹ـ اعزام نمايندگان كشور به مجامع مربوط به بازي هاي المپيك و آسيايي و جهاني۱۰ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد خلاف ها و يا گزارشات واصله از فدراسيون هاي ملي و بين المللي و ارگان هاي ورزشي بين المللي عليه فدراسيون هاي ملي و ارگان هاي ورزشي كشور و مربيان، داوران و ورزشكاران۱۱ـ تشكيل كلاس هاي آموزشي، اعم از داخلي و بين المللي در ايران با همكاري دفتر همكاري هاي بين المللي المپيك و فدراسيون هاي مربوطه و سازمان هاي ورزشي و علمي (داخلي و خارجي)و اعزام افراد به دوره هاي آموزشي دفتر همكاري هاي بين المللي المپيك۱۲ـ تأييد و همكاري در تنظيم برنامه اعزام نمايندگان فدراسيون هاي ملي و ارگان هاي ورزشي و ايرانيان عضو سازمان هاي ورزشي بين المللي به كنگره ها و مجامعه بين المللي به هنگام برگزاري بازي هاي المپيك و آسيايي و جهاني در صورت لزوم. ۱۳ـ همكاري در انجام امور فدراسيون هاي ورزشي آسيايي و بين المللي كه دفتر آنان در ايران مستقر است. ۱۴ـ همكاري با فدراسيون هاي ورزشي جهت آماده نگاه داشتن افراد تيم ملي براي اعزام به بازي هاي المپيك و آسيايي. ۱۵ـ بررسي و تطبيق اساسنامه و آيين نامه هاي فدراسيون هاي ملي ورزشي آماتوري ايران با موازين و مقررات آماتوريزم. ۱۶ـ معرفي نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در كميته هاي بين المللي، طبق مقررات آن كميته‏ها۱۷ـ تشكيل جلسات مشورتي روسا و دبيران فدراسيون هاي ورزشي با هيأت اجرايي كميته و روسا و دبيران كنفدراسيون هاي مستقر در ايران هر سه ماه يك بار به منظور بررسي امور بين المللي فدراسيون ها. ۱۸ـ تدوين و نشر اخبار و كتب و نشريات و مقالات ورزشي و هنري مربوط به المپيك فدراسيون ها و مقررات فني بين المللي۱۹ـ اختصاص يك روز يا يك هفته در سال به نام المپيك با همكاري فدراسيون هاي ورزشي۲۰ـ ثبت و نگهداري كليه سوابق بازي هاي المپيك و آسيايي و جهاني و ثبت حد نصاب‏ها و نتايج مقام هاي بدست آمده.۲۱ـ تهيه و نگهداري پرونده هاي پزشكي براي كليه قهرمانان ورزشي با همكاري فدراسيون‏هاي پزشكي ورزشي كشور
سازمان و تشكيلات كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
ـ كميته ملي المپيك ايران داراي اركان زير مي‏باشد. 
ـ مجمع عمومي
ـ هيأت اجرايي
ـ دبيرخانه كل
ـ كميته تداركاتي بازي هاي المپيك و آسيايي
تعريف مجمع عمومي
مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري كميته است كه در اساسنامه مجمع خوانده مي‏شود و افراد و مقام هاي وزرشي و غير ورزشي مختلفي تشكيل مي‏شود
تعريف هيأت اجرايي
هيأت اجرايي مسئول كليه امور اداري، مالي، فني و بين المللي كميته است كه متشكل از يازده نفر (رييس، دو نايب رييس، دبيركل، خزانه‏دار و شش نفر عضو) است كه در يكي از جلسات عادي و يا فوق العاده مجمع از بين اعضاي رسمي مجمع انتخاب مي‏شوند و تا پايان بازي هاي المپيك بعدي انجام وظيفه مي‏نمايند

عتیقه زیرخاکی گنج