گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

پروژه سازه های بنایی

 

ساختمانهاي رايجي كه ما امروز اجرا مي كنيم  از سه نوع :بنايي ، اسكلت فولادي و اسكلت بتني استفاده مي شود كه نوع بنايي خود شامل دو نوع سازه به شرح ذيل مي باشد .

الف ـ ساختمان بنايي نيمه اسكلت فلري ب ـ ساختمان بنايي نيمه اسكلت بتني

ساختمان بنايي بعلت اقتصادي بودن و راحتي اجرا با استقبال زيادي روبروست ساختمانهاي اسكلت بتني وفولادي با توجه به شرايط براي آپارتمان سازي ساختمانهاي اداري ودولتي وغيره …مورد استفاده قرارميگيرند.

نحوه اجرايي آرماتور بندي فنداسيون

با توجه به پلان فنداسيون و دتايلهاي آن تعداد ميل گردهاي طولي و تقويتي و همچنين شماره آنها و ميل گردهاي خاموت و شماره و فواصل آنها از هم در پلان فنداسيون محاسبه و آورده شده است كه توسط آن به تعدادي كه در نقشه داده شده ميل گردهايي طولي روي خرك يا زمين قرار گرفته و به طول لازم برش داده مي شوند و توسط خاموتها ميل گردهاي پاييني طولي و بالايي به هم وصل مي گردند و همچنين آرماتورهاي مش بندي هم بطول هاي لازم برش داده شده وبه صورت شبكه بندي روي هم قرار گرفته و توسط سيم آرماتور بندي بسته شده و در محل زير ستونها قرار مي گيرند بعد از اينكه آرماتور بندي قسمتي از كلاف پاييني آماده شد آن را در محل قرار داده و قالب بندي را انجام مي دهند .

 

انواع قالب بندي كلاف تحتاني

ـ قالب آجري :

كه بهترين حالات قالب بندي است زيرا بعد از بتن ريزي دوباره مي توان از آجرها استفاده كرد و همچنين شكل پذيري بالاي آن قابليت عمده اي براي قالب آجري به حساب مي آيد بدين ترتيب كه به عرض مورد نظر همچنين ارتفاع در نظر گرفته شده براي فنداسيون يك ديوار آجري معمولاً ۲۰cm اجرا مي كنند.

 ـ قالب تخته اي :

كه بيشتر براي كلافهاي قايم و فوقاني مورد استفاده قرار مي گيرد و براي كلافهاي تحتاني هم اگر مقرون به صرفه باشد و همچنين قالب تخته اي موجود باشد مي توان استفاده كرد و تخته ها قبل از قالب بندي روغن كاري مي شوند تا هم آب بتن توسط تخته ها جذب نشود هم قالب ها راحت تر از بنتن جدا شوند كه همان كار پلاستيك در قالب آجري را انجام مي دهد .

ـ قالب فلزي :

از قالب فلزي هم مي توان براي كلاف تحتاني استفاده كرد ولي براي پروژه هاي كوچك مقرون به صرفه نيست اين قالب ها هم قبل بسته شدن روغن كاري ميشوند ولي در اينجا جذب آب ديگر مد نظر نيست .

ـ حالتي هم است كه خاك منطقه به عنوان قالب عمل ميكند در اين موارد پي را به عرض و عمق مورد نظر كند بعد ديواره هاي پي را با پلاستيك مي پوشانند و زمين خود نقش قالب را ايفا مي كند و نيازي به قالب نيست و عايق بندي به علت اين است كه آب بتن جذب نشده و نسبت آب به سيمان بتن تغيير نكند .

در محل اتصال كلاف هاي قائم به تحتاني ميلگردهاي انتظار قرار داده مي شوند تا بعد از بتن ريزي آرماتورهاي آن به اين آرماتورهاي انتظار بسته شوند .پروژه حاضر در قالب Word ،۳۸ صفحه و با محاسبات ریاضی لازم می باشد.

همچنین بقیه مطالب مورد بحث در این مقاله بشرح زیر است.

قسمتهاي مختلف ساختمان بنايي

مراحل اجرا

نحوه اجرايي آرماتور بندي فنداسيون

انواع قالب بندي كلاف تحتاني

بتن ريزي فنداسيون

كلاف قائم و افقي

 ستون گذاري

تير ريزي

باربند افقي

اجراي پله فلزي

اجراي طاق ضربي

محدودیتها و کنترل سازه

۱) محدودیت ارتفاع ساختمان طبقات

 2 ) پلان ساختمان

۳ ) مقطع قائم ساختمان

۴ ) بازشوها ( در ، پنجره ، …. )

کنترل بازشوها در دیوارها

حداقل دیوار نسبی در هر امتداد از ساختمان آجری

کنترل دیوارهای نسبی در امتداد ضلع بزرگتر

طراحی تيرC2-3 ( طبق آیین نامه ایران )

(( طراحی میلگرد ))

(( طراحی برشی ))

 (( محاسبه ابعاد پی دیوارها ))

دیوارهای فرعی ( غیر باربر )

  (( محاسبات میلگرد پی ))

   طراحی پی برای دیوار باربر

(( كنترل خمش ))

محاسبات کنترلی زلزله

محاسبه وزن طبقات

(( محاسبه نیروی برشی طبقات ))

(( جدول توزیع نیروی برشی طبقات ))

محاسبه ميلگردهاي قائم وافقي براي ديوار


عتیقه زیرخاکی گنج