گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فنون و تخصصهای اداری در زمره مسائلی است که آگاهی از آن برای کارشناسان و صاحبان مشاغل امری ضروری است . هر اندازه دانش مدیران و کارگزاران در زمینه مدیریت و فنون اداری بیشتر و ابعادي گسترده تر داشته باشد ، اعمال مديريت و سرپرستي با كمال و نيروي بيشتري تحقق خواهد پذيرفت و نتيجتاَ كارايي سازمان ها و كاركنان در جهت نيل به هدفهاي سازماني فزوني خواهد يافت .
۱-۱) ضعف برنامه هاي انبار موجود
   با آمدن سيستم عامل ويندوز ، سيستم عامل داس رفته رفتهاز دور خارج شده است و برنامه هاي قديمي از جمله برنامه هاي انبارداري تحت سيستم عامل داس بوده اند قابل مقايسه با برنامه هاي تحت ويندوز نمي باشد بنا به دلايل زير :
محيط گرافيكي ويندوز
محيط متن داس در مقابل محيط گرافيكي و دوستانه كه كاربر كمتر احساس خستگي مي كند و با سليقه خود زمينه كاري را عوض مي كند كه تاثيرات رواني بهينه اي بر روي كاربر دارد .

قابليت چند وظيفه اي ويندوز 
در محيط داس در هر لحظه فقط يك عمل را مي توانيد انجام دهيد ولي در محيط ويندوز شما قابليت چند وظيفه اي را داريد و چند كار را با هم انجام مي دهيد . مثلاَ در حين كار با برنامه خود نامه هاي الكترونيكي خود را دريافت كنيد ، فايل ها را از اينترنت دريافت كنيد ، منابع خود را براي ديگران به اشتراك گذاشت و موسيقي نيز گوش كرد بدون اينكه برنامه خود را قطع كنيد .
  
استفاده از موتور هاي پايگاه داده
نرم افزار هاي تحت ويندوز امكاناتن بهتري براي استفاده از پايگاه داده مختلف دارد مثلاَ در محيط Visual Foxpro علاوه بر استفاده از جداول Foxpro امكان استفاده از جداول Access ، Excell ، Oracle ، DB و …
را دارد . كه اين قابليت براي برنامه نويس مفيد واقع مي شود و جداول طراحي شده در هر نرم افزار ديگر قابل استفاده است . كه اين امكان در محيط داس خيلي ضعيف مي باشد .

استفاده از قابليت بهينه شبكه
در محيط شبكه ويندوز هر ايستگاه كاري مي تواند داده ها و منابع خود را در اختيار ديگر ايستگاه ها بگذارد ولي در محيط شبكه ناول اين امكان فقط در سرور وجود دارد و امكانات بيشمار شبكه ويندوز  قابل قياس با شبكه هاي قديمي نيست .


۲-۱) انگيزه تحقيق
با توجه به وجود برنامه هاي انبار كه تا حدودي نيازهاي انبارداري را پاسخ مي دهد ولي در بيشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نياز به برنامه خصصوصي كه نياز هاي كامل انباردار راپاسخ دهد نيز وجد دارد . در برنامه هاي انبارداري جديد مسؤل انبار يا مدير با دادن فاكتور هاي خاص به برنامه تصميم گيري براي مقدار ورود و خروج كالا را براي توليد و غيره را به عهده خود برنامه مي گذارد .

۳-۱) هدف پروژه
اين پروژه در نظر دارد كه ايده هاي اين شركت را جهت استفاده بهينه از برنامه انبارداري برآورده سازد . كه مهم آنها عبارتند از :
خصوصی بودن برنامه برای شرکت کفش مشکین مشهد
محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل شرکت 
بالا بردن امنیت برنامه در مقابل دستکاری داده ها و کاربران غیر مجاز
یکپارچه سازی برنامه

۴-۱) روش انجام پروژه
در ابتدا با دريافت فرمها و فاكتور ها و همچنين نياز هاي برنامه از سوي كارفرما مراحل آناليز برنامه صورت گرفته است . براي تهيه اين يرنامه از شش جدول استفاده شده است كه براي تهيه اين جداول از نرم افزار Accessاستفاده شده است و براي پياده سازي فرم ها از بسته نرم افزار ي  Visual Basic 6 استفاده شده است .
به محل يا فضايي كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني ، صنعتي ، مواد اوليه و يا فرآورده هاي مختلف كه بر اساس يك سيستم صحيح طبقه بندي مي گردد ، انبار گفته مي شود .
انبار از نظر فرم به سه شكل مي باشد :

انبار هاي پوشيده : اين امكان از تمام اطراف بسته و داراي سقف و وسايل ايمني كامل مي باشد .

انبار هاي سر پوشيده : اين انبار داراي سقف است ولي چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانبي مي باشد . اين نوع انبار ها كالا ها را از باران و آفتاب حفظ مي كند .


انبار هاي باز يا محوطه : اين انبار ها به صورت محوطه مي باشد و معمولاَ براي نگهداري ماشين آلات و لوازم سنگين مورد استفاده قرار مي گيرد .

۲-۲) دلايل استفاده از انبار 
در امور تداركات و كار پردازي ، سيستم انبارداري از اهميت خاصي برخوردار است و همكاري اين دو واحد خدماتي با يكديگر اجتناب ناپذير است . سيستم صحيح انبارداري داراي متضمن مزاياي زير مي باشد :
دريافت ، حفاظت و دسترسي قرار دادن كالا ، مواد و وسايل مورد نظر به سهولت و سرعت انجام مي شود .

با اعمال كنترل دقيق ، از ازدياد خارج از حد موجودي ها كه ممكن است بر اثر تغيير قيمت ها باعث زيان گردد ، جلوگيري مي شود .


با استفاده صحيح از سيستم انبارداري ميزان موجودي كالا در انبار و ميزان مصرف آن در هر واحد ، كه پايه و اساس حسابداري صنعتي مي باشد ، محاسبه مي گردد .

كنترل ميزان موجودي در انبار از نظر قيمت به سهولت صورت مي گيرد .

صدور قبض انبار  ( رسيد انبار ) موجبات تسعيل پرداخت مبلغ كالا به فروشنده و عمليات حسابداري مي گردد .

چون ميزان موجودي ها معمولاَ به قيمت تمام شده در انبار ها نگهداري مي شود ، لذا در صورت خسارت ناشي از آتش سوزي و ساير ضايعات تعيين خسارت وارد شده به سهولت محاسبه مي گردد .

۳-۲) انواع موجودي هاي انبار 
اجناس و كالاهاي موجود در انبار اعم از موسسات توليدي را مي توان به پنج دسته تقسيم نمود:

۱) مواد خام و يا مواد اوليه
        از اين مواد براي توليد كالا استفاده مي شود .

۲) مواد و لوازم مصرفي و غير مصرفي
مواد و لوازم مصرفي به موادي اطلاق مي شود كه به طور غير مستقيم در انجام كار موسسه دخالت دارد و يا در سازمان هاي توليدي براي انجام خدمات جانبي مورد استفاده قرار داده مي شود .اين مواد بر اثر مصرف از بين مي روند مانند كاغذ و مواد و وسايل دسته بندي در سازمان هاي توليدي .
مواد غير مصرفي كه در انجام كار دخالت غير مستقيم دارد ولي مصرف نمي شود و به مرور زمان كهنه و فرسوده مي شود . مانند گوشي تلفن ، ميز و صندلي .

۳) مواد و لوازم در جريان ساخت
به موادي كه مقداري تغييرات در مواد اوليه آن داده شده ولي هنوز به صورت كامل ساخته نشده است ، مواد و لوازم در جريان ساخت گويند .
۴) كالايي كه از نظر ساخت به مرحله تكميلي رسيده و قابل عرضه مي باشد .

۵) اجناس خريداري شده جهت فروش

اين سري اجناس شامل اجناسي هستند كه بدون هيچ گونه تغييري به بازار جهت فروش عرضه مي گردد و به طور موقت در انبار نگهداري مي شود ، مانند فروشگاه ها و موسسات بازرگاني .

۴-۲) سازمان انبار   
انبار قطعات و مواد اوليه در واحد هاي توليدي معمولاَ زير نظر مدير فني كارخانه قرار دارد و در بعضي از موسسات ، انبار مستقيماَ زير نظر مدير موسسه انجام وظيفه مي نمايد .
در سازمان هاي بزرگ ، واحد انبار داري مديريت مستقلي است كه زير نظر مدير عامل قرار دارد ، وتحت نظر مدير انبار نيز انبارهاي مختلفي كه هر يك از آن ها داراي مسؤل مي باشد ، انجام وظيفه مي كند . مثلاَ در واحد هاي توليدي ، انبار مواد ، قطعات و ابزار آلات و در دانشگاه ها ، انبار دانشكده ها تحت نظر مدير انبار مي باشند .

در سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي ، معمولاَ واحد انبار تحت نظر تداركات و يا كار پردازي كه خود اين ها نيز يكي از واحد تابعه امور اداري محسوب مي شود ، مي باشد .  
نمونه اي از نمودار سازماني كه موقعيت انبار و تداركات را نشان مي دهد ، در نمودار شكل زير نشان داده شده است .

عتیقه زیرخاکی گنج