گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر
خطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نا مناسب  درباره صورت های مالی است . موضوع ارزیابی خطر حسابرسی وتاثیر آن درافزایش قابلیت اعتماد اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی از چنان اهمیتی بر خوردار است که انجمنهای حرفه ای پیشگام چون انجمن حسابداران رسمی آمریکا ،انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز، فدراسیون بین المللی حسابداران وموسسات حسابرسی بزرگ بطور جدی وپیگیر به موضوع خط حسابرسی پرداخته اند .شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی در مرحله برنامه ریزی شامل کسب اطلاعات کلی در باره موضوعاتی چون موارد زیراست:-محیط کنترل-روش های کنترل– نظارت-گروه های عمده معاملات  و نحوه تصویب ، پردازش ، ثبت و گزارشگری آنها -نوع وماهیت  ومیزان اسناد و مدارک حسابداری.پس از کسب شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی، حسابرس باید براورد اولیه ای از خطر کنترل به عمل آورد که در بهترین شرایط دست کم معادل ۳۰% پیشنهاد می شود . که این برآ ورد ازخطر کنترل متکی به ارزیابی اطلاعات  مقدماتی کسب شده در باره سیستم کنترل داخلی وقضاوت وی در این باره است .


عتیقه زیرخاکی گنج