گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۰۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زندگي اجتماعي براي رفع نيازهاي متقابل فرد و جامعه محتاج سازماندهي است اين سازماندهي به منظور مرتبط سازي انتظارات خود وديگري  در عرصه تعاملات اجتماعي ، به ملاك هايي انتظام بخش نيازمند است. فقر از يك سو تحت تاثــير ارزش هاي فرهنگي است و از سوي ديگر تحت تاثير ناملايمات اقتصادي است. فقر بصورت يك تنگناي اجتماعي مانند ساير دشواريهاي اجتماعي نظير طلاق ، اعتياد ، دزدي و بعنوان امري نسبي از گرسنگي گرفته يا ميتوان به عدم تعادل بين درآمد و هزينه در بين اقشار مختلف جامعه نام برد.                                                                               
 
 بيان مسئله
چرا بايد افراد متضعف جامعه از دستگاههاي حمايتي مثل كميته امداد استفاده نمائيم؟                                                                                    
مسئله كلي تحقيق حاضر عبارت از آن است كه چرا در جامعه اسلامي ما نيازمند به دستگاهها حمايتي هستيم و چه كاركردههاي بهنجار ونابهنجار يا مثبت و منفي باعث بودجود آمدن اينگونه دستگاهها شده است و منابع مقابله به اين گونه مشكلات در جامعه از لحاظ عملي و عملي چيست هرچند كه كسب استقلال اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي يكي از اهداف عمده كشور است و هر كشور و دولتي براي رسيدن به اهداف حداكتر تلاش خود را خواهد نمود تا از كليه امكانات و منابع حداكثر استفاده را نمايند و در كنار آن نيروي انساني كارآمد كه در واقع موتور محركه آن مي باشد از اهميت ويژه اي برخوردار است. مساله فقر و محروميت دركشورمان ايران نيز همواره در ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي  و آموزشي وجود داشته و زمينه بزهكاري و انحرافات اجتماعي را فراهم نموده و افكار مردم و كارشناسان را در گير خود كرده است . وفقر و تنگدستگي از زمانهاي بسيار دور در ايران و ديگر ساير كشورها وجود داشته است و اين عوامل هميشه باعث مي گرديد كه سران حكومتها در قبال اين گونه افراد تهيدست دست به تدابيري جهت رفع مشكلات آنان بزنند ومشكل اصلي در ايران مسئله عرضه و تقاضا در ابعاد مختلف اقتصادي است و در خصوص مبارزه با فقر و تهي دستي سازمانها و نهادهاي بسياري با برنامه ريزي و صرف بودجه هاي كلان مشغول خدمت رساني به اين افراد نيازمند ميباشند اما متاسفانه بعلت فقر اقتصادي و فرهنگي تاكنون توفقيي چنداني در اين خصوص نتوانسته اند كسب نمايند ولي بسياري از مشكلات مردم محروم و نيازمند را توانسته است حل نمايند. بديهي است چنين جامعه اي، پس از يك انقلاب اسلامي ، مي بايست از شعارهاي اصلي اش، ستيز با عوامل محروميت باشد. بنابراين رفع محروميت هم پشتوانه تاريخي دارد و هم ريشه انقلابي و از اين جهت است كه در مقابل آن به حق حساس هستيم .                                                                       
 
بخش اول:                                                                   
تاريخچه ، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني                    باتوجه به اين معضل اجتماعي و به منظور معدوم و يا تعديل نمودن فقر و مبارزه با استكبار در سال۱۳۵۶ و  1357 كه مبارزات مردم ايران در برابر رژيم شاهنشاهي به اوج خودش رسيده بود اعتصاب و تحصن ها همه جا را فراگرفته بود  در اثر تعطيل شدن كارخانه ها و بيكار شدن كارگران و ازدياد خانواده هاي بي سرپرست و اعتصابيون و خانواده زندانيان سياسي و نيازمندان جامعه سير سعودي يافت.  و با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و آ‎غاز فعاليت مجدد بخشهاي اداري ، اقتصادي و فرهنگي كشور ،لزوم حمايت از نيازمندان در صدر برنامه هاي نظام قرارگرفت و دقيقاً ۲۲ روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي بعنوان دومين نهاد انقلابي در تاريخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۵۷ ، كميته امداد امام ، باصدور حكمي از طرف امام خميني براي مدت نامحدود بمنظور تحقق بخشيدن به اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران و ولايت فقيه در حمايت و امداد   محرومان و مستضعفان و خود كفا كردن آنان ، تاسيس گرديد.                        كيمته امداد امام ، بعنوان نهادي انقلابي و از نوع موسسات غير انتفاعي و عام المنفعه ميباشد كه مركز اصلي آن در تهران بوده و در تمامي شهرستانها و اكثر  
بخشهاي كشور و در بعضي نقاط خارج از كشور داراي شعبه مي باشد.           
شوراي مركزي كميته امداد كه پس از ولايت فقيه، عاليترين ركن نهاد مي باشد ، مسئوليت كلي كارها و امور را به عهده دار است. اعضاي اين شورا عبارتند از آقايان : حبيب الله عسگر اولادي ، سيد رضا نيري ، حبيب الله شفيق و ابوالفضل حاجي حيدري.                                                                             
اين نهاد مستقيماً تحت نظر مستقيم مقام معظم رهيري قرار دارد و اساسنامه آن نيز در مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۶ به توشيح و تاييد حضرت امام خميني رسيده است.     و همچنين با توجه به اهداف اساسي انقلاب كه حمايت از نيازمندان و در ماندگان را در صدر برنامه هاي نظام قرار گرفت .در حال حاضر اين نهاد مقدس با انجام وظايفي خطير و اساسي در زمينه فراهم نمودن فضاي خودكفايي و اشتغال زايي ، انجام خدمات بهداشتي و درماني ، مددكاري ، فرهنگي ، عمراني و نهايت توسعه نيروي انساني جهت بهبود فرايند انجام كار ، سعي دارد با زدودن سايه فقر و محروميت از جامعه نقش موثري را در كارايي و اثر بخشي آن ايفا نمايد.                                                                                
 
 
قسمت اول 
منابع مالي كميته امداد امام خميني 
۱- كمك هاي مستقيم مقام معظم رهبري
۲- اعتبارات دولت جمهوري اسلامي ايران
۳- كمك هاي مردمي ، موسسات ، نهاد ها و ارگانها
۴- دريافت صدقات ، نذورات ، هدايا و غيره
۵- درآمد حاصل از بخشها وامور اقصادي امداد امام 
قسمت دوم 
اهداف و وظايف امداد امام
كميته امداد امام خميني با هدف ياري نمودن محرومان و مستضعفان بر اساس فقه و اخلاق اسلامي از راههاي قانوني تشكيل يافته تا در راه امداد درماندگان و آسيب ديدگان و خودكفا نمودن محرومان تلاش مستمر داشته باشد.
قسمت سوم 
وظايف اساسي كميته امداد امام خميني
۱- تلاش در تحقق و بررسي و شناخت انواع محروميتهاي مادي و معنوي افراد و خانواده هاي محروم
۲- پرداخت مستمري ، كمك هاي نقدي و جنسي به محرومان و فراهم آوردن امكانات لازم جهت خود كفا نمودن افراد محروم و مستمند در حد توان .
۳- ايجاد بيمارستان ، درمانگاه ، داروخانه طبق ضوابط مربوط جهت درمان بيماران بي بضاعت و محرومان
۴- اعطاي وام به خانواده هاي محروم جهت خود كفا شدن ، درمان ، كمك به تجهيز و تهيه مسكن ، تحصيل ، ازدواج و جهيزيه 
۵- تهيه وسائل آموزشي وانجام خدمات فرهنگي و كمك آموزشي برابر مقررات 
۶- آمادگي براي جبران نارساهايي از قبيل تصادفات ، اتفاقات و رويدادهاي طبيعي و تجاوزات و تعديات دشمنان داخلي و خارجي
قسمت چهارم 
اركان كميته امداد امام خميني
۱- ولايت فقيه : اين ركن بالاترين مقام و مرتبه تصميم گيري است كه استمرار و يا انحلال امداد امام خميني صرفاًُ در اختيار ولي فقيه مي باشد.
۲- شوراي مركزي : شوراي مركزي كه پس از ولايت فقيه عاليترين ركن امداد امام مي باشد كه مسئوليت كلي كارها و امور را عهده دار است و با تصويب اكثريت اعضاء در مورد مسائل كلي و امور تصميم گيري مي كنند كه از جمله وظايف آنها : 
بررسي و تصميم گيري كلي امور جاري امداد امام و تشكيل مجتمع اقتصادي به جهت سامان دادن به هستي اقتصادي امداد امام خميني 
انتخاب سرپرست ، قائم مقام ، بازرس يا بازرسين و تعيين هيات مديره مجتمع اقتصادي و مديرعامل آن و صدور احكام آنها 
بررسي وتصويب سازمان و تشكيلات ، شرح وظايف و تعيين پستهاي معاونت و تاييد معاونان معرفي شده توسط سرپرستي 
بررسي و تصويب بودجه سالانه امداد امام
تصويب آيين نامه ها 
اخد تصميم نسبت به پبشنهادات سرپرستي جهت ايجاد و يا انحلال و ادغام دفاتر و شوراهاي استانها و شاخه هاي اصلي همچنين تاسيس يا انحلال شعب و نمايندگيهاي خارج از كشور
۳- سر پرستي : سرپرست يكي از اعضاي شوراي مركزي است كه با تصويب اكثريت شورا براي مدت ۲ سال انتخاب مي شود . سرپرست بالاترين مقام اجرايي و مجري مصوبات شوراي مركزي است و همواره مسئول حسن انجام و اداره كليه امور و هدايت و هماهنگي و انجام فعاليتها و حفظ حقوق و منابع امداد مي باشد
۴- قائم مقام : در غياب سرپرست كليه اختيارات او را قائم مقام عهده دار مي باشد و همانند سرپرست پاسخگوي كليه امور در مقابل شوراي مركزي مي باشد.
۵- شوراي استان : در هريك از استانها شورايي مركب از ۵ تا ۷ نفر جهت تمركز استاني و هماهنگي و رسيدگي به امور شاخه ها تشكيل مي گردد.
۶- شوراي شاخه : در هر شهر شورايي مركب از ۳ تا ۵ نفر جهت رسيدگي به امور محرومان و ارائه خدمات تشكيل مي گردد
۷- مجتمع اقتصادي : براي تمركز و اداره شركتها ،  كارخانجات ، موسسات صنعتي ، معدني ، دامداري ، كشاورزي ، بارزگاني ، املاك و مستغلات ايجاد و در جهت تقويت بهينه اقتصادي امداد فعاليت مي نمايد.
 

عتیقه زیرخاکی گنج