گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

 هدف های عمده این تحقیق متناسب با اهمیّت و ضرورت مسأله و ذکر بیان مسأله است. یعنی مواردی که در اهمیّت و ضرورت مسأله و نیز بیان مسأله عنوان گردید. به شکلی از اهداف تحقیق نیز به شمار می رود، با این توضیح که توصیف هر بخشی مستلزم جمله بندی و ادبیات خاصّی است.
 محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی از آنجا که بخش عظیم نیازهای غذایی و تغذیه ای مردم را بعهده دارد، و از آنجا که محصولات کشاورزی علاوه بر وجه تغذیه ای و تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی مردم نقش اقتصادی و معاش مردمی و نیز واردات و صادرات دولت ها را نیز تشکیل می دهد. از چند جهت اهمیّت پیدا می کند.
 علاوه بر همۀ این موارد محصولات کشاورزی زمینه اقتصادی و اشتغال بخش عظیمی از مردم را فراهم می آورد. و نیز به صورت غیرمستقیم خدمات جانبی گسترده ای در ترابری و فراوری و جابجایی و نقل و انتقال و فروش و بازاریابی و … را نیز فراهم می آورد .


عتیقه زیرخاکی گنج