گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ساختمان-خرید اینترنتی تحقیق ساختمان-دانلود رایگان مقاله ساختمان-تحقیق ساختمان
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي خاك و عملكردهاي آن پيش مي آيد . همچنين نوع مصالح مصرفي و اجراي غيرفني ، سبب نشستهاي پي مي شود . در ادامه ربا یآشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 
موقعيت ترك :
تركهاي عميق : اين تركها گاهي به طور دائمي به وجود مي آيد و دليل آن نشست مرتب پي است كه در اين صورت ، بودن ساكنان در ساختمان خطرناك است.
تركهاي ثابت : معمولا پس از نشست پي ، تحرك ساختمان كم مي شود. اين پديده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زير پيش مي ايد. در نتيجه ، شكست و افت ديوارها و اسكلت بنا نيز متوقف ، و حالت ترك ثابت مي شود.
موي تركهاي معمولي : اين تركها در اثر افتهاي كوچك در اسكلت بنا و به واسطه نيروها و در مواردي به علت نوع مصالح اندود به وجود مي ايند. رطوبت ، انقباض و انبساط حاصله در مقابل خشك شدن سطوح مرطوب ، باعث ايجاد تركهاي مويي مي شود.
حالتهاي ترك :
ترك را به شكلهاي مختلف مي توان آزمايش كرد. نوع خطرناك و بدون خطر آنها را به شكلهاي زير مي توان شناسايي كرد:
الف) بند دوقسمت ديوار را كه بر اثر تركهاي عميق از يكديگر جدا شده اند ، با گچ دستي طوري كف كش مي كنيم كه ملات فقط دو قسمت جدا شده را پوشش دهد ؛ يعني در تركها نفوذ نكند 
پس از خودگيري و خشك شدن ملات گچ ، چنانچه از ديوار جدا شود ، اسكلت در حال نشست و افت كامل است كه بايد در مورد آن با احتياط رفتار كرد.
ب) در موارد ذكر شده در بالا ، مي توان روي ترك دو قسمت جدا شده ديوار را نوار كاغذي از جنس كاهي نازك به ابعاد ۳۰*۳ سانتيمتر به شكل ضربدر (*) با پونز نصب كرد. چنانچه كاغذ پاره شود ، شكست و نشست در ساختمان بسيار خطرناك مي باشد. در اين صورت ، ساختمان بايد از سكنه خالي شود.
ج) در نشستهاي خطرناك ، كلاف پنجره بر اثر نيروي فشار ، اهرم و دفرمه مي شود . به علت بالا بودن ضريب شكنندگي ، شيشه پنجره ها ترك مي خورند و مي شكنند.
د) در افتهاي مداوم پي و مواقع سكوت ، صداهاي “تك تك ” كه حاصل ترك مصالح و بويژه اجركاري است ، شنيده مي شود.
روش تعمير تركها :
همانطور كه گفتيم ، بر اثر نشست ، تركهايي به وجود مي آيد كه برخي از آنها مويين و ريز هسنتد . با خالي كردن اطراف آنها و با ” كشته كشي ” و كشيدن پنبه آب روي سطوح تركهاي مويين آنها گرفته و آماده نقاشي مي شوند.
تركهاي نيمه عميق : 
بر اثر حركت پذيري سقف توفال كه از انقباض و انبساط رطوبت و حرارت حاصل مي شوند . تركهايي به وجود مي آيد . اين تركها را با نوك كاردك و ماله خالي مي كنيم و پس از ” آماده كشي ” و پرداخت كشته و پنبه زني ، تركها را مي گيريم و آماده نقاشي ميكنيم.
تركهاي عميق : 
اطراف ترك را با تيشه مي تراشيم و سپس درز آن را كاملا خالي مي كنيم. كاربردن گچ دستي و كف كش كردن ، درون ترك را پر و سطح آن را با گچ آماده صاف مي كنيم . سپس با گچ كشته و پنبه اب ، سوح آن را كاملا پرداخت و آماده نقاشي مي كنيم.
توجه شود : چون سطح كشته كشي در بعد بيشتري انجام مي شود تا خطر كپ كردن به وجود نيايد ، بابد اصولي را به كاربرد تا سطح ترك از اطراف به شكل پخ از گچكاري و اندود برداشته شود تا عمق ترك در سطحي عريض پيوند شود. به اين عمل اصطلاحا ” پرداخت كردن ، كشته و همسطح كردن با زمينه در گچكاري قديمي ” مي گويند.
ترك در تقاطع ديوار :
ديوارها بر اثر نداشتن پيوند با هشت گير ترك مي خورند . در مواقعي نشست و شكست ديوارها ، تركها كاملا باز و رويت مي شوند . در بعضي موارد ، اين تركها بسيار عميق هستند ؛ به طوري كه مي توان دست را در درون آنها حركت داد . در اين حالت ، چنين عمل مي كنيم :
۱- سطح ترك را از دو طرف كاملا با تيشه مي تراشيم ، و پس از جارو ، سطوح آن را كاملا مرطوب مي كنيم .
۲- چنانچه لازم باشد ، كنارهاي ترك را با قلم و چكش چند سانتيمتر بازتر مي كنيم تا نشست گچ با عمق بيشتري انجام شود.
۳- ملات گچ تيزون را شلاقي در درون ترك مي كوبيم تا سطح ترك كاملا پر شود.
۴- پس از پر كردن ترك به شكل سرتاسري و كف كش كردن گچ تيزون ، اندود گچ و خاك را اجرا مي كنيم.
۵- در صورت نياز ، ترك را شمشه گيري مي كنيم تا در سطح گچكاري يكنواختي به وجود آيد.
۶- با گچ آماده و سپس گچ كشته ، سطح اندود را ” سفيدكاري” مي كنيم و با پنبه آب زدن براي پرداخت ، گچكاري را خاتمه مي دهيم.
توجه شود: چنانچه در محل تقاطع ديوار ديوار ابزار گرد زده شود ، يعني ماهيچه به وجود آيد ، ترك مجددي پيش نخواهد آمد .
ترك در نعل درگاه :
به علتهاي زير ، نعل درگاه و سوح زير آن مي شكنند : 
الف) در اثر نشست ستون زير نعل درگاه ، به علت اهرم شدن آن ، برش افقي به وجود آيد.
ب) برشهاي عمودي به خاطر وجود پيوند و اثر نيروهاي فشاري در امتداد تير نعل درگاه و برشهاي طولي بعد از مقدار گير نعل درگاه به وجود مي آيد كه در هر دو حالت ، جداره تركها را مي تراشيم ، باز مي كنيم و سپس گرد آن را مي گيريم . بهد ، محل مرطوب شده را با اصطلاحا گچ تيزون ( زودگير) پر مي كنيم و زمينه را با كشته كشي آماده مي سازيم و سپس تركها را به ترتيب ترميم و تعمير مي كنيم.
پيوند در تركهاي عميق :
چنانچه ترك عميق باشد ، رجهاي بريده شده را از دو طرف به اندازه يك نيمه ، خالي مي كنيم و با به كاربردن ملات مرغوب و اجرهاي راسته مقاوم ، سطح ترك را در عزض ديوار با رعايت پيوند ، كامل مي گيريم و سپس مبادرت به اندودكاري مي كنيم. در اين صورت ، اثر ترك كلي محو مي شود. در بعضي موارد ترك به حدي است كه از بيرون نور و اشيا قابل رويت مي شود .
به طور مسلم ، اين ترك و شكست و نشست از پي شروع مي شود و تا بالاترين قسمت ساختمان ادامه مي يابد كه براي تعمير ان ، به اينصورت عمل مي كنيم : مسير ترك را در كفسازي دنبال مي كنيم و با برداشتن كفسازي به پي مي رسيم . تعمير از پي شروع مي شود . پاز كرسي چيني ، جداره ترك را جهت به وجود آوردن پيوند خالي مي كنيم . پس از بنايي ترك مذكور ، در عمق ديوار اندود و سفيدكاري انجام مي دهيم.
رفع ترك اطراف ستونهاي فلزي :
در اجراي اسكلت فلزي كنار ستون فلزي ، هر ۶۰ سانتيمتر ، ميلگرد با برگشت به صورت L خوابيده به نام علمي كيليبس به معناي گيره ، چفت و بست ، پهلو گرفتن و سفت كردن است . آهنگر اسكلت ساز آن را اصطلاحا كلمس مي گويد . حدودا به قطر نمره ۱۶ ميليمتر و به طول ۵۰ سانتيمتر و برگشت ( گونيا زاويه ۹۰ درجه ) حدود ۱۲ سانتيمتر پاجوش به قطر كافي اتصال مي شود. اين اجرا ديوار آجري را با ستون فلزي به طور اصولي پيوند و اتصال مي دهد. اجراي اصولي اين روش يه اين شرح است كه كيليپس زا به دو ستون مقابل و در راستاي يكديگر جوش مي دهيم . سپس ، با ميلگرد راستاي هم قطر و با رعايت اورلپ به دو كيليپس جوش مي دهيم . توجه گردد كه چنانچه فاصله دو ستون فلزي مقابل از ۳ متر بيشتر باشد ، بايد از وجود وادار ، فلزي مانند سپري جهت نصب بين دو ستون استفاده كنيم. سپس ، كيليپس گذاري بين ستونها و وادار را در راستاي يكديگر انجام دهيم . بهد هم سفتكاري ديوار را اجرا كنيم. باز هم توجه گردد كه چنانچه فاصله تير زيرين و تير فوقاني در قاب ، مرتفع و بيشتر از ارتفاع ۳ متر باشد ، بايد از وجود تير فرعي غير باربري مانند نبشي استفاده كنيم . به طور مسلم ، اتصال تير فرعي با وادار و اجراي كليپس گذاري در مجموعه ذكر شده ، سفتكاري را با اسكلت فلزي كاملا درگير مي سازد. با اين روش اولا وجود تركها در موقع نشست از بين خواهد رفت ؛ ثانيا در مقابل زلزله و تحركات زمين ، ديوارهاي ساختمان و به خصوص ديوارهاي خارجي نگهداري مي شوند كه از براي تعمير چنين عمل مي كنيم :
۱- سطح اندود رويه ، آستر روي ستون و دو ديوار متصل به ستون فلزي را به عرض ۱۰۰ سانتيمتر و در شرايط محدود حتي به عرضي كمتر ، جمع اوري مي كنيم .
۲- به فاصله و ارتفاع هر ۶۰ سانتيمتر از ذدو ديوار ، كناره ستون را در يك رج افقي به اندازه ۵۰ سانتيمتر خالي مي كنيم.
۳- عمل كليپس گذاري را در دو رج خالي شده با ستون فلزي از ميلگرد حداقل نمره ۱۶ با جوش مطمئن و كافي انجام مي دهيم.
۴- محل خالي را با ملات مرغوب و آجر نيم لايي آبخور به طور اصولي انجام مي دهيم تا شكاف گرفته شود.
۵- پس از جارو زدن سطح تراشيده شده و آب پاشيدن به ان ، ميخ سر كج را به فاصله هر ۲۵ سانتيمتر طوري مي كوبيم كه ۵/۱ سانتيمتر با سطح ستون و سفتكاري فاصله داشته باشد.
۶- توري گالوانيزه به عرض ۸۰ سانتيمتر را توسط سيم آرماتور بندي با قلاب مطمئن و محكم به ميخهاي سركج مي بنديم .
۷- اندود آستر را طوري انجام مي دهيم كه توري در وسط ملات قرار گيرد و اندود را مسلح سازد.
۸- پس از آستر ، عمل سفيدكاري و لكه گيري و سپس رنگ و روغن را انجام مي دهيم.
با اين روشهايي كه در بالا توضيح دادم چنانچه نشست به وجود آيد ، ديگر ترك در كناره ستون فلزي به وجود نخواهد آمد.
ترک در ساختمان :خشت سوم 
پایش ترک ها
مشخص کردن میزان گسترش و درز باز کردن ترک ها , براستی کار دشواری است . حرکت هایی که موجب گسترش ترک ها هم به کندی صورت می گیرد و همین موضوع , پاییدن و دیدن دقیق آن ها را نا ممکن به نظر می رساند .
با توجه با این امر امروز دستگاه های به بازار آمده که به یاری آنها می توان به پایش ترک ها پرداخت . میزان گسترش آن ها را به دقت اندازه گرفت . اگر چه رهنمود های تولید کنندگان این دستگاه ها برای استفاده از آن ها بسنه به کارخانه تولید کننده فرق می کند معیارهای کلی و سازه و کار (مکانیسم) بسیاری از این دستگاه ها یکی است .  
ترک در ساختمان:خشت دوم
آسیب شناسی و درمان 
در زیر آسیب شناسی هر یک از موردهای یازده گانه ی مطرح شده و نیز درمان آن ها به طور فشرده جمبندی شده است .
۱- این ترک ها اغلب از گوشه های بالایی چهار چوب ها و به صورت مورب به سوی سقف گسترش می یابد . اگر این نوع ترک ها خیلی بزرگ  و گسترده نباشد دلیل پیدایش آنها را می توان نشست ها یا جا به جایی های جزئی ساختمان دانست و می توان با درزگیری آن ها را بر طرف کرد , اما اگر ترک ها بزرگ وبه صورت عمودی باشد  باید مورد برسی بیشتر قرار گیرند.
۲-مانند مورد ۱ است .
۳- این نوع ترک ها به دلیل های گوناگون ممکن است پدید آمده باشند .در هر حال باید آن ها را مورد پایش قرار داد تا روشن شود که گسترش یابنده اند یا نه,اگر نتیجه پایش نشان از گسترش یابندگی انها داشت حتما باید نظر کارشناسان فنی را جویا شد.
۴- ترک هایی که شکل گرد و نا منظم  دارند نشانه ی آنند که در ان محدوده اندود در حال ور آمدن و جدا شدن از زیر سازی کار مثل سطح های توفال کوبی شده لا پوسته شدن از روی لایه زیرین خودش است .این حالت در مورد دیوار های قدیمی که اندود با زیر سازی توفالی دارند به دلیل کهنگی و نا پایدار شدن سطح اندود در برخی جاها پیش می آید .در این جور موارد می توان اندود ترک خورده را تراشید و سپس سطح آن را با لکه گیری مرمت کرد.
۵-این نوع ترک ها بسیار معمول اند و در جهت های مختلفی هم پدید می آیند . در این حالت باید سطح نازکی از اندود را تراشید یا ساب زد و سپس جای آن را لکه گیری کرد . با افزایش عمر ساختمان شمار این ترک ها هم بیشتر می شود که اغلب سطحی اند . نشانه خطر هم نیستند با این همه اگر اندود تازه کار شده ای به صورت مستمر دچار این نوع ترک ها بشود نشانه آن است که مواد اندود چنان که باید ترکیب نشده اند در چنین حالتی باید دیوار را باز اندود کرد .
۶- ترک های جهتدار سقف به طور نسبی جهتی مستقیم پیدا می کنند و در ادامه ؛ به انشعاب های عمود بر خود تفسیم می شوند .این جور ترک ها به طور معمول ناشی از جا به چا شدن های ملایم  تیر ها یا تیرچه های سازه ای اند . برای اصلاح چنین وضعیت هایی می توان با بتونه کاری و رنگامیزی ترک ها را بر طرف کرد. اما اگر ترک خوردگی ها ادامه دار شوند باید اندود را تراشید و محل آن را باز اندود کرد.
۷- این نوغ ترک ها ,به طور معمول ناشی از نشست کلی در ساختمان های نو ساز است می توان یا بتونه کاری  و لکه گیری و نقاشی آن را بر طرف کرد ؛ اما اگر تدوام پیدا کند باید ترک ها را پایش کرد.
۸- این ترک ها نیز به طور معمول یا در فرایند نشست کلی ساختمان های نو ساز پدید می آیند یا ناشی از کهنگی ساختمان های فدیمی اند دراین حالت ترک های کوچک را می توان با درزگیری و نقاش بر طرف کرد اما ترک های بزرگ باید پایش شود و اگر نتیجه پایش نشان دهنده ی گسترش یابندگی آنها باشد به ایجاد اصلاحات سازه ای  نیاز است .
۹- ترک هایی که در محل پیوند دو دیوار با سقف و به صورت مورب از یک دیوار تا دیوار دیگر پیدا می شوند ممکن است نشانه ی معضل فرو نشست در ساختمان باشد بویژه اگر رد آن را ,به صورت برش ایجاد شده در آجرها یا بلوک های سفت کاری دیوارها نیز بتوان یافت . برای برسی راه چاره ی  این وضعیت باید نظر کارشناسان فنی را جویا شد .
۱۰- ترک های ایجاد شده در زیر قرنیزها نشانه ی اشکال در نصب آن ها ست , با این همه اگر این جور ترک ها زیاد بشود و ادامه پیدا کند می توان آن را نشانه ی بروز اشکال در سازه ی کف یا فرو نشست ساختمان  دانست. در این حالت باید کارشناس فنی موضوع را برسی . درباره ی آن اظهار نظر کرد .
۱۱- ترک هایی که در بالای قرنیز و در طول پیوند آن است یا به دلیل  نو بودن مصالح به کار گرفته شده در آن فضاست که هنوز با وضعیت جوی محیط پیرامونشان سازگاری لازم را پیدا نکرده اند . این نوع ترک ها به طور کلی نشانه ی هشدار دهنده ای محسوب نمی شود , مگر اینکه پس از درزگیری و لکه کیری ,باز هم نمودار شوند و گسترش پیدا کنند .

عتیقه زیرخاکی گنج