گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی اندر کنش سد و مخزن رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از مباحث موجود در مقاله : 

۱- اندر کنش دینامیکی سیستم سد و مخزن

۲- روش موثر تحلیل اندر کنش دینامیکی سیستم سد و مخزن 

و بسیاری موارد دیگر…

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید….

مقدمه :
سد سازی در گروه کهن ترین و زیر بنایی ترین فعالیت هایی مهندسی عمران قرار دارد.شکل گیری تمام تمدن های بزرگ در گرو احداث سدهای مخزنی بزرگ متناسب با نیازهایشان که در قدیمی ترین موارد برای تامین آب مورد نیاز آبیاری کشاورزی بوده ،همراه بوده است.
در یک مقیاس جهانی بهره برداری درست و به موقع از منابع آب به عنوان یکی از حیاتی ترین خدمات ارائه شده مهندسان عمران به جوامع بشری است.برای تمتم ملل جهان،سدسازی بخش بزرگی از سرمایه گذاری های مرتبط با تسهیلات زیر بنایی را تشکیل می دهذ.
  • بازدید : 191 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷۱    کد محصول : ۱۶۸۲۵    حجم فایل : ۲۴۸۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه معماری عمران اندرکنش سد وزنی و مخزن آن تحت نیروی زلزله

عنوان پایان نامه: اندرکنش سد وزنی و مخزن آن تحت نیروی زلزله

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

فصل اول: كليات
۱-۱) مقدمه
۲-۱) مروري بر مطالعات و تحقيقات انجام شده
۳-۱) اندركنش آب و سازه
۱-۳-۱) اندركنش نوع اول
۲-۳-۱) اندركنش نوع دوم
۳-۳-۱) اندركنش نوع سوم
۴-۱) روشهاي گوناگون تحليل ديناميكي سدهاي بتني
۵-۱) برنامه هاي رايانه اي تحليل اندركنش سد و مخزن
۱-۵-۱) تحليل خطي
۲-۵-۱) تحليل غيرخطي
فصل دوم: مباني نظري روش
۱-۲) پيشگفتار
۲-۲)  معادلات حاكم بر سازه
۳-۲) تحليل ديناميكي سازه در حوزه فركانس
۴-۲) معادلات حاكم بر آب
۵-۲) حل دقيق معادله موج در آب
۶-۲) شرايط مرزي گوناگون مخزن
۷-۲) صورت ماتريسي مسأله اندركنش
۸-۲) مسأله اندركنش سد و مخزن نيمه بينهايت
فصل سوم: تئوري نر مافزار ANSYS
۱-۳) پيشگفتار
۲-۳) نوع تحليل
۱-۲-۳) تحليل مودال
۲-۲-۳) تحليل هارمونيك
۳-۳) مدل سازي
۱-۳-۳) المانهاي سازه اي
۲-۳-۳) المانهاي سيال
۴-۳) شرطهاي مرزي
۱-۴-۳) شرط مرزي سطح آزاد مخزن
۲-۴-۳) شرط مرزي بدنه مشترك با وجه بالادست سد
۳-۴-۳) شرط مرزي انتهاي مخزن
۴-۴-۳) شرط مرزي كف مخزن
۵-۳) نحوه مش بندي
۶-۳) نحوه اعمال ميرايي به المان هاي سازه
۷-۳) چگونگي اعمال شتاب
۸-۳) نحوه كوپل كردن درجات آزادي گره ها بهم
۹-۳) نحوه تعيين محدوده فركانس تحريك
۱۰-۳)  نحوه يكپارچه سازي
فصل چهارم: مدلهاي تحليلي و نتايج عددي
۱-۴) پيشگفتار
۲-۴) تحليل مودال
۱-۲-۴) تير نازك دو سر ساده
۱-۱-۲-۴) تحليل تئوري
۲-۱-۲-۴) تحليل توسط نرم افزار
۲-۲-۴) تير نازك كنسول
۱-۲-۲-۴) تحليل تئوري
۲-۲-۲-۴) تحليل توسط نرم افزار
۳-۲-۴) سد ايده آل مثلثي
۳-۴) تحليل هارمونيك
۱-۳-۴) تحليل سد ايده ال مثلثي بدون مخزن
۲-۳-۴) تحليل مخزن بدون سد
۱-۲-۳-۴) تحريك افقي
۲-۲-۳-۴) بررسي اثرات تحريك افقي بر س دهاي كوتاه
۳-۲-۳-۴) تحريك قائم
۳-۳-۴) تحليل هارمونيك سيستم سد و مخزن
۱-۳-۳-۴) تحريك افقي
۲-۳-۳-۴) تحريك قائم
۴-۴) تأثير ريز كردن مش بر پاسخها
۱-۴-۴) فركانسهاي طبيعي
۲-۴-۴) پاسخ شتاب
۳-۴-۴) پاسخ تنش
۵-۴) حل يك مثال واقعي
۱-۵-۴) تحليل استاتيكي
۲-۵-۴) تحليل ديناميكي
۱-۲-۵-۴) تحليل مودال
۲-۲-۵-۴) تحليل هارمونيك
فصل پنجم: نتيج هگيري
۱-۵) مروري بر كارهاي انجام شده
۲-۵) نتايج بدست آمده
۳-۵) پيشنهادهايي براي آيندگان
مراجع
نامنامه
امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.
  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۲    کد محصول : ۱۴۲۳۶    حجم فایل : ۹۶۸ کیلوبایت   

دانلود پایان نامه کارشناسی عمران بررسی اندرکنش دینامیکی سد و مخزن با استفاده از نرم افزار Ansys

عمران – سازه های هیدرولیکی

اندرکنش یعنی دو محیط مجاور هم دارای کنش و واکنش می‌باشند، بنابراین هنگام زلزله سازه به سیال، یک اثر می‌گذارد و سیال اثر را برمی‌گرداند و رفتار رفت و برگشتی بی پایانی خواهیم داشت که بطور مجزا قابل تحلیل نیستند. مطالعات انجام گرفته در مورد اندرکنش سد و مخزن می‌باشد جهت پیش بینی توزیع فشار هیدرودینامیک از روش‌های تحلیلی و تجربی همانند روش وسترگارد وزنگار استفاده می‌شود با در دسترس قرار گرفتن کامپیوتر، استفاده از روش المان محدود برای تحلیل دینامیکی سیستم‌های کوپله سد و مخزن بطور گسترده‌ای متداول گردیده است. لذا در این پایان نامه مدل اویلر – لاگرانژ سیستم سد و مخزن با استفاده از نرم افزار Ansys 5.4 مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای موثر بر توزیع فشار هیدرودینامیک همچون میرایی، جذب انرژی کف مخزن، تراکم پذیری و … مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.


عتیقه زیرخاکی گنج