گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

با سلام ،

فهرست مطالب ( چكيده ، مقدمه ، مدارتغذيه ، مدار داخلي (۷۸۰۵) ، «مدار قدرت» ، «مدار سنسور آب» ، ADC0804 ) IC ) ، «آشنايي با ميكروكنترلرها» ،  اصطلاحات فني ، واحد پردازش مركزي ، گذرگاهها : آدرس ، داده و كنترل ، معماري سخت افزار ، كاربردها ، ميكروكنترلر ، مزيت ها و معايب ، مروري برخانواده MCS-51TM  ، بررسي اجمالي پايه ها ، ورودي هاي نوسان ساز روي تراشه ، ثبات هاي كاربرد خاص ، دستيابي به حافظه كد خارجي ، دستيابي به حافظه داده خارجي  ، رمزگشايي آدرس ، ثبات هاي تايمر ، ثبات كنترل توان ، اشتراك درفضاي حافظه كد و داده خارجي ، عمليات راه اندازي مجدد reset  ، هدف طرح )

چكيده:

تايمر ديجيتالي كه دراين پروژه طراحي شده است و معرفي مي گردد داراي مشخصات زير است:

– نمايش مراحل برنامه بر روي سون سگمنت (۲۶ مرحله).

– حفظ مرحله برنامه در هنگام قطع برق با استفاده از باطري BACKUP  

–  انتخاب شروع از هرمرحله برنامه با استفاده از كليدهاي PROGRAM

– كوچك بودن حجم مدار نسبت به نمونه هاي مشابه ديجيتالي .

  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تقريباً‌تمام مدارات الكترونيكي ، از مدارات سادة ترانزيستوري و آپ امپ تا سيستم هاي حساس ميكروپرواسسوري و ديجيتالي به يك يا چند ولتاژ dc پايدار نياز دارند منابع تغذيه رگوله نشده با ترانس – پل – خازن بعلت اينكه ولتاژهاي خروجي آنها با جريان بار وولتاژ خط تغيير مي كنند و نيز بدليل اينكه آنها ريپل هاي ۱۰۰Hz مهمي دارند . معمولاً كفايت نمي كنند . خوشبختانه ساخت منابع تغذيه پايدار كه از فيدبك منفي براي رگوله شده بصورت جامع استفاده مي شوند و مي توانند با چيپ هاي رگولاتور ولتاژ مدار مجتمع كه تنها به يك منبع ورودي dc رگوله نشده (‌از يك تركيب ترانس – پل – خازن ؛ يك باطري ، يا چند منبع ديگر dc ورودي ) و چند المان ديگر نياز دارند 
در اين فصل چگونگي ساخت رگولاتورهاي ولتاژ را با استفاده از مدارات مجتمع بخصوص خواهيد ديد همين روشهاي مداري مي تواند براي ساختن رگولاتورهاي با المان هاي مجزا به كار رود (‌ترانزيستورها ، مقاومت ها ، غيره ) اما بعلت موجود بودن چيپ هاي رگولاتور ارزان با كارائي زياد ، استفاده از المانهاي مجزا در طرح هاي جديد مزيتي ندارد . رگولاتورهاي ولتاژ ما را به حوزة تلف قدرت زياد وارد مي كنند . بنابراين در مورد سينك گرمايي ور وش هايي نظير «‌محدود كردن Fold back  »‌براي محدود كردن عملكرد درجه حرارت هاي ترانزيستور و جلوگيري از صدمه به مدار صحبت خواهيم كرد اين روش ها مي توانند براي تمام ترتيبات مدارات قدرت شامل تقويت كننده هاي قدرت نيز استفاده شوند . با دانشي كه در اينجا نسبت به رگولاتورها بدست خواهيم آورد قادر خواهيم بود به عقب برگشته و طراحي تغذيه رگوله نشده را به تفصيل بحث نماييم  در اين فصل به مراجع ولتاژ و آي سي هاي مرجع ولتاژ كه خارج از طرح منبع تغذيه نيز استفاده مي شوند نظري خواهيم انداخت .
۱-۲- مشخصه ها و خصوصيات منابع تغذيه :
 بطور كلي ميتوان منبع تغذيه ها را از ۶ نقطه نظر مختلف طبقه بندي كرد :
۱) طبقه بندي از نظر ميزان صاف بودن ولتاژ تغذيه 
منبع تغذيه صاف نشده ، در اين حالت  مقداري سيگنال AC برروي ولتاژ تغذيه سوار مي شود ، كه ولتاژ ريپل نام دارد ( در يكسوسازي تمام موج فركانس آن دو برابر فركانس سيگنال AC مي باشد )
 منبع تغذيه صاف شده ، در اين نوع تغذيه مدارهاي اضافي براي كاهش دامنه ريپل در نظر گرفته شده است .
۲) طبقه بند از نظر تثبيت ولتاژ:
منبع تغذيه تثبيت نشده ( ناپايدار ): در اين حالت ولتاژDC صاف شده است . اما مدارهاي اضافي براي غلبه بر تأثيرات ناشي از تغييرات بار مصرفي و يا ولتاژ ورودي در نظر گرفته نشده است .
 منبع تغذيه تثبيت شده ( پايدار ) : د راين نوع منبع تغذيه ها علاوه بر اين كه ولتاژDC صاف شده است ، مدارهاي اضافي براي غلبه بر تأثيرات ناشي از بار مصرفي ، يا ولتاژ ورودي وجود ندارد .
۳) طبقه بندي از نظر ميزان محافظت :
منبع تغذيه محافظت نشده : در اين حالت منبع تغذيه در مقابل جريان مصرفي بيش از حد ، يا اتصال  كوتاه محافظت نشده است .
 منبع تغذيه  محافظت شده : اين نوع منبع تغذيه ها در مقابل افزايش بيش از حد جريان مصرفي ، و يا اتصال كوتاه محافظت شده اند .
 محافظت در مقابل افزايش بيش از حد ولتاژ تغذيه : در اين حالت بار مصرفي در مقابل افزايش ولتاژ، تغذيه ناشي از تثبيت كننده ولتاژ ، محافظت شده است .
۴) طبقه بندي از نظر چگونگي عملكرد :
منبع تغذيه سوئيچينگ اين نوع منبع تغذيه ها با استفاده از روش سويئيچينگ كار مي كنند ( معمولاً با فركانسي بالاتراز ۵۰ كيلوهرتز )
۵)‌طبقه بندي از نظر پياده سازي مدار :
 مدار گسسته : در مدارهاي تثبيت كننده اين نوع منبع تغذيه ها از مدارهاي گسسته (‌مثلاً ترانزيستور) استفاده شده است .
مدار مجتمع :‌در تثبيت كننده اين منبع تغذيه ها از مدارهاي مجتمع استفاده شده است .
 مدار تركيبي : در طبقه تثبيت كننده اين نوع منبع تغذيه ها هم از مدار گسسته ، و هم از مدار مجتمع (‌آي سي ) استفاده شده است .
۵) طبقه بندي از نظر ولتاژ يا جريان خروجي :
الف) جريان بالا  ب) جريان پايين  ج) ولتاژ بالا  د) ولتاژ پايين 
 با توجه به اينكه ما با تعدادي از آشكارترين مشخصه هاي  منبع تغذيه ها مانند ولتاژ ورودي ، ولتاژ خروجي ، حداكثر جريان بار مصرفي و مانند آن آشنا مي باشيم و. در اينجا مشخصه هاي ديگري ذكر مي شود كه ممكن است چندان برايمان اشنا نباشند :
 الف ) بازده : در حالت ايده آل بايد تمام توان دريافتي از منبع AC به صورت توان قابل مصرف در خروجي منبع تغذيه مصرف مي شود ،بنابراين بازده منبع تغذيه را مي توان به صورت زير تعريف كرد :
 100×(‌توان ورودي AC / توان خروجي dc) = بازده 
ب )‌ريپل :‌ريپل سوار شده برروي ولتاژ DC خروجي منبع تغذيه بر حسب واحدهاي مختلفي مانند r.m.s پيك به پيك ولتاژ و يا به صورت ضريب ريپل بيان مي شود :
 = ضريب ريپل 
 كه Vr معادل r.m.s  ولتاژ ريپل و Vo ولتاژDC خروجي است .
ج) حذف ريپل : بينانگر قابليت تثبيت كننده يا مدار صافي در كاهش سيگنال AC سوار شده مي باشد ميزان حذف ريپل معمولاً بر حسب دسي بل بيان مي شود .
  = حذف ريپل
كه Vri و Vro معادل r.m.s ( يا پيك به پيك ) ولتاژ ريپل در وردي و خروجي فيلتر صاف كننده ولتاژ يا مدارتثبيت كننده مي باشد .
  = تثبيت كنندگي نسبت به بار مصرفي 
 كه Vof معادل و لتاژ خروجي DC در حالتي است كه بار مصرفي به مدار اعمال شده باشد Von نيز معادل ولتاژ خروجي DC بدون بار مصرفي مي باشد .
هـ) تثبيت كنندگي نسبت به خط AC: اين مشخصه معادل نسبت تغييرات ولتاژDC خروجي بر واحد به تغييرات AC ورودي بر واحد مي باشد و به صورت زير تعريف مي شود :

  تثبيت كنندگي نسبت به خط AC
كه Voh, Vih به ترتيب بيانگر و لتاژهاي AC ورودي و DC خروجي در حالتي مي باشند كه ولتاژ AC ورودي در حداكثر مقدار خود قرار دارد .Vo,Vi نيز به ترتيب بيانگر ولتاژهاي AC ورودي و DC خروجي در حالتي مي باشند ، كه ولتاژ AC ورودي در حداقل مقدار خود قرار دارد .
و ) امپدانس خروجي : كه معادل تغييرات ولتاژ خروجي نسبت به تغييرات جريان خروجي مي باشد تغييرات جريان خروجي در اثر تغيير در توان بار مصرفي ايجاد مي شود بنابراين رابطه امپدانس خروجي تقويت كننده به صورت زير خواهد بود .
  = امپدانس خروجي 
كه Von , Vof به ترتيب ولتاژ خروجي در حالتهاي حداكثر بار مصرفي و بدون بار مصرفي مي باشند و Iof نيز جريان خروجي در صورت اعمال حداكثر بار مصرفي مي باشد .
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تايمر ديجيتالي كه دراين پروژه طراحي شده است و معرفي مي گردد داراي مشخصات زير است:
– نمايش مراحل برنامه بر روي سون سگمنت (۲۶ مرحله).
– حفظ مرحله برنامه در هنگام قطع برق با استفاده از باطري BACKUP .
–  انتخاب شروع از هرمرحله برنامه با استفاده از كليدهاي PROGRAM .
– كوچك بودن حجم مدار نسبت به نمونه هاي مشابه ديجيتالي .
اصولاً تايمر براي شمارش اتفاقات بكار مي رود. و تعداد خاصي از اين اتفاقات براي ما اهميت دارد تا در اين زمانهاي خاص به يك دستگاه فرمان روشن يا خاموش بودن را بدهيم. دراصل تايمر ديجيتالي يك شمارنده است كه تعداد پالسهاي ورودي را بصورت باينري مي شمارد و اگر ما از ميان اين اعداد موردنظر خودمان را به وسيله يك ديكودر، ديكودر كنيم، به راحتي مي توانيم به تعدادي خروجي فرمان دهيم.
 
درعصري كه ما در آن زندگي مي كنيم، علم الكترونيك يكي از اساسي ترين و    كاربردي ترين علومي است كه در تكنولوژي پيشرفته امروزه نقش مهمي را ايفا مي كند.
الكترونيك ديجينتال يكي از شاخه هاي علم الكترونيك است كه منطق زيباي آن انسان را مجذوب خود مي كند.
امروزه اكثر سيستمهاي الكترونيكي به سمت ديجيتال سوق پيدا كرده است و اين امر به علت مزاياي زيادي است كه سيستمهاي ديجيتال نسبت به مدارهاي آنالوگ دارند.
مداري كه ادر اين پروژه معرفي مي گردد يك مدار فرمان ميكرويي است كه به منظور جايگزيني براي نمونه مكانيكي آن طراحي گرديده است.
براي طراحي و ساخت يك تايمر ماشين لباسشويي، قبل از هرچيز بايد ماشين لباسشويي، طرزكار و همچنين عملكرد قسمتهاي مختلف آن را بشناسيم. براي اين منظور در ابتدات به شرح قسمتهاي مختلف آن مي پردازيم:
اجزاي زير قسمتهاي مختلف يك ماشين لباسشويي را تشكيل مي دهند:
موتور ، پمپ تخليه، المنت گرمكن، شيربرقي، اتوماتيك دما، هيدرو سوئيچ و تايمر.
اگر بخواهيم عملكرد ماشين لباسشويي را بطور خلاصه بيان كنيم، به اين صورت است كه ابتدا شيرآب (شيربرقي) بازشده و آب مخزن را پر مي كند. سپس درصورت نياز، گرمكن آب مخزن را به گرماي مجاز مي رساند. سپس موتور شروع به چرخاندن لباسهاي كثيف مي كند. سپس پمپ، آب كثيف را از مخزن به بيرون از ماشين پمپ    مي كند. اين سلسله عمليات ادامه دارد تا در انتها ماشين بطوراتوماتيك خاموش شده و متصدي دستگاه مي تواند لباسهاي شسته شده را از دستگاه خارج كند. فرمان تمام اجزاي فوق را تايمر مي دهد. براي آشنايي با تايمر مكانيكي، مختصري درمورد آن توضيح    مي دهيم:
اين تايمر به ا ين صورت عمل مي كند كه يك موتور الكتريكي كوچك، يك محور را توسط چرخ دنده هايي مي چرخاند و اين محور يك سري ديسك هاي پلاستيكي هم محور را مي چرخاند. اين ديسك ها بر روي خود داراي برجستگي هايي است و برروي اين برجستگي ها زائده هايي قرار مي گيرند كه با چرخيدن ديسك، اين زائده ها بالا و پايين رفته و پلاتين هايي را بازوبسته مي كنند. و اين پلاتين ها نيز به نوبه خود يك سري اتصال هاي الكتريكي قطع و وصل مي شوند كه مي توانند به عنوان فرمان هاي الكتريكي قسمتهاي مختلف لباسشويي به كار روند. شكل زير نحوه عملكرد اين نوع تايمر را نشان مي دهد:
تايمرهاي مكانيكي داراي عيوب و مزايايي هستند كه در زير به آنها اشاره مي شود:
بسيارگران هستند، استفاده از اين نوع تايمر باعث پيچيدگي سيم كشي داخل ماشين لباسشويي مي شود، بر اثر كاركرد پلاتين هاي آن اكسيده شده و به خوبي عمل نمي كند.
از مزيتهاي مهم تايمر مكانيكي مي توان نويزپذير نبودن آن را نام برد. قبل از تشريح مدار تايمرديجيتالي و عملكرد آن، ابتدا كمي درمورد دو عنصر هيدروسوئيچ و اتوماتيك دما كه درتمام ماشين هاي لباسشويي وجود دارد (وكمتر در دستگاههاي الكتريكي ديده مي شود) توضيح مي دهيم:
تايمرهاي لباسشويي يك سري مشخصات عمومي دارند كه براي همه انواع آن صادق است.
اين مشخصات به قرار زير است:
– نشان د ادن مرحله برنامه در هرلحظه.
– حفظ مرحله برنامه درهنگام قطع برق.
– انتخاب شروع برنامه از هرمرحله دلخواه.
– خاموش كردن  لباسشويي پس از اتمام به صورت اتوماتيك.
هيدروسوئيچ كه مخفف سوئيچ هيدروليكي است يك عنصر مكانيكي است كه پربودن يا خالي بودن مخزن لباسشويي از آب را، تشخيص مي دهد.
اين عنصر از يك مخزن كوچك تشكيل شده كه داخل آن يك ديافراگم قراردارد. اين مخزن داراي يك ورودي هوا است. وقتي هوا تحت فشار معيني به داخل آن برسد، ديافراگم به جلو حركت كرده و يك اتصال الكتريكي را قطع و يا وصل مي كند.
علت استفاده از هيدروسوئيچ در ماشين لباسشويي يكي به اين دليل است كه وقتي شيربرقي آب را بازكرده وآب وارد مخزن لباسشويي مي شود، پس از رسيدن حجم آب بيش از حد مجاز وارد مخزن شود.
دليل ديگر استفاده از هيدروسوئيچ، وابسته نبودن حجم آب پرشده درون مخزن، به فشار آب ورودي است. اتوماتيك دما هم يك نوع ترموستات الكتريكي است كه با قطع و وصل به موقع المنت گرمكن، دماي آب مخزن لباسشويي را طبق انتخاب ما ثابت نگه مي دارد.
 
مدارتغذيه:
درشكل نماي كلي از مدار تغذيه به كار برده شده در اين پروژه را نشان مي دهيم. كه آن را به اختصار شرح مي دهيم.
باتري V1 ولتاژ كمتري نسبت به V2  دارد پس D2  هدايت كرده و روشن است و D1 خاموش است. ما دراينجا از رگولاتور (۷۸۰۵) استفاده كرده ايم كه ولتاژ ورودي آن بين ۶ تا ۱۰ و كاهنده مي باشد كه ۵ ولت خروجي دارد.
در اينجا به خاطر رسيدن به ۵ ولت از Ic(7805) استفاده مي كنيم.
مدار داخلي (۷۸۰۵):
يك مدار كلكتور مشترك است كه تقويت ولتاژ ندارد و تقويت جريان دارد.
علت استفاده از ديود D1  در مدار تغذيه:
اگر D1  در مدار نباشد باتري ۹ ولت هميشه در مدار است اما ا گر D1 در مدار باشد وقتي باتري ۹ ولت وارد مدار مي شود كه ولتاژ تغذيه شهر قطع شود.
علت استفاده از  D2: براي اينكه ولتاژي از باتري به منبع تغذيه نرود.
مدار تشخيص قطع و وصل بودن برق شهر:
۱- نحوه قرارگرفتن پايه هاي رگولاتور به صورت زيراست:
۲- مقاومتهاي باياس ترانزيستور با مقادير مشخص شده به كار رفته اند.         
۳- علت استفاده از خازن C1 : يك صافي است، براي اينكه روي ميكرو پارازيت نيافتد.
اين مدار به منظور رساندن پيامي به ميكرو در مدار قرارداده شده تا ميكرو را از وضعيت برق شهر مطلع كند .
اين مدار يك ولتاژ نمونه از منبع تغذيه اصلي دريافت كرده و اگر جريان برق شهر برقرار باشد خروجي اين مدار صفر و در غيراين صورت خروجي مدار ۱ مي باشد. كه ميكرو از روي اين اختلاف ولتاژ به بودن يا نبودن برق شهر پي مي برد.
اين مدار تغذيه داراي يك مدار فرمان است كه اين مدار فرمان به ميكرو متصل مي باشد. تا زماني كه برق شهر رفت، به ميكرو فرمان دهد كه تمام خروجي ها را خاموش كند.
اين مدار تغذيه ۲ ورودي دارد كه درحالت seven segment دستگاه خاموش ميشود ، و ميكرو به حالت استندباي مي رود.
«مدار قدرت»
اين مدار ، مدار اپتو كوپلر (باياس تراياك) است .
اپتوكوپلرها براي ايزوله كردن مدار فرمان از مدار قدرت بكار مي روند به اين ترتيب كه فرمان گيت تراياك توسط يك LED به آن اعمال مي شود. بين LED و تراياك هيچ پايه مشتركي وجود ندارد.
درصورت مستقيم وصل كردن مدار فرمان به مدار قدرت علاوه براين اشكالات نويز باعث برق دار شدن مدار فرمان مي شود.
براي برطرف كردن اين اشكال ۲ راه وجود دارد. ۱- استفاده از ترانس پالس ۲- اپتو كوپلر در روش ترانس پالس، به وسيله يك ترانس پالس مدار فرمان از قدرت جدا     مي شود.
به اين ترتيب كه با اعمال پالس ازطرف مدارفرمان در سر ديگر ترانس پالس يك پالس مربعي ايجاد مي شود كه ازآن مي توان براي فرمان دادن مدارات قدرت استفاده كرد.
۱- ترانزيستور: از خروجي ميكرو جريان كمي مي گذرد به خاطر تقويت جريان براي رسيدن به ورودي opto IC IC استفاده مي شود.

عتیقه زیرخاکی گنج